Centauro

lördag

Guds navn - Syv andakter om Guds navn - introduksjonSyv andakter om Guds navn - Introduksjon

Rut Baronowsky

Guds navn …

I det gamle testamentets tid var navnet ikke bare et navn. Navnet var også en beskrivelse av menneskets identitet, en erklæring av hvordan det menneske var. Gjennom hele bibelen åpenbarer Gud hvem han er ved sine ulike navn. Når vi studerer disse navnene får vi et tydeligere bilde av hvem Gud er. Guds forskjellige navn og meningen bak disse navn åpenbarer Guds person og hans sanne natur. Vi som ber i dag må begynne med Guds person. Hans navn gir oss en anvisning om hvem han er. Noen sier at det i bibelen finnes over 360 navn på Gud, et navn for hver dag. Denne uken skal vi i syv dager, dag for dag, fokusere på et av Guds ulike navn og betrakte hans personlighet ut ifra dette navnet.

Andaktens struktur

Når vi nærmer oss Gud i bønn må vi tro at han er til og at han lønner den som søker ham.
«Uten tro er det umulig å være til glede for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.» (Hebr 11,6)
All bønn må gå ut ifra hvem Gud er. Jesus lærte sine disipler å begynne der med vår bønn:
«En gang var han et sted og ba. Da han var ferdig, sa en av disiplene til ham: «Herre, lær oss å be, slik Johannes lærte sine disipler.»  Han svarte: «Når dere ber, skal dere si: Far! La navnet ditt helliges.»  (Luk 11,1-2)

La navnet ditt helliges …

Å la noe bli helliget er å adskille dette til å bli opphøyet og verdig den dypeste tilbedelse. Å la Guds navn bli helliget er å tilbe ham med hele vår oppmerksomhet og å gi ham hele vår kjærlighet.
Når vi denne uken betrakter Guds forskjellige navn, kan vi bruke følgende struktur:

A.     Forberedelse

1.      Ha din bibel tilgjengelig
2.      Velg en tid på døgnet som du setter av til denne andakten
3.      Velg en plass hvor du skal ha ditt møte med Gud

B.     Bibellesning

a.      Be Herren at Han skal undervise deg slik at du forstår det han ønsker at du skal forstå
b.      Les bibelavsnittet flere ganger
c.       Gjør notater om det som viser hva Gud gjør og hvordan Han er

C.     Behov

a.      Skriv ned hva som er ditt største personlige behov for denne dagen
b.      Be at Gud skal møte ditt behov

D.    Handling

a.      Be at Gud skal lede deg til å bety noe for et annet menneske i dag
b.      Når du siden gjør det Gud leder deg til å gjøre, dele din tro med det mennesket

E.      Ved dagens slutt

a.      Takk Gud for hva han har gjort for deg i dag
b.      Noter hva du har lært om Gud og hvordan Han har ledet deg gjennom dagen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar