Centauro

söndag

Hva ønsker du deg?

Fra Jostein Nielsens blogg:
Spørsmålet kommer gjerne i forbindelse med jul eller fødselsdag, og som regel er det vanskelig å svare på. Jeg er stort sett fornøyd med livet og jeg har det jeg trenger, så da er det bare å vri hjernen for å komme på noe – kanskje det kan gis noe til noen andre ved meg?

På samme måte kan det være vanskelig å søke forbønn. Det forventes ofte at det skal bes over noe helt konkret og noen opplever det som selvopptatthet å bli bedt for. Det er leit at det oppfattes slik for jeg tror forbønn er verdifullt i seg selv og det å være objekt for forbønn er en stor velsignelse som kan kanaliseres videre.

Paulus oppfordrer menigheten i Efesos til å be for alle de hellige, og fortsetter:

”Be…også for meg. Be om at de rette ordene må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan gjøre evangeliets mysterium kjent, det som jeg er sendebud for også mens jeg er i lenker. Be om at jeg ved evangeliet får frimodighet til å tale slik jeg skal."
Ef 6:10–20

Jeg vil ikke akkurat beskylde Paulus for å være selvopptatt, men for å kunne velsigne måtte han selv bli velsignet. Jeg vet hva jeg ønsker meg!

måndag

Store omflyttninger i Frelsesarmeen i Norge

Nye ordrer - Offentliggjøres mandag 22. februar 2010 kl. 12.00
Gjeldende fra 1. august 2010

Oberstlt. Elisabeth Henne
Divisjonssjef i Sentraldivisjonen
Divisjonssekretær for Frelsesarmeens kvinner i Sentraldivisjonen

Kaptein Anders Skoland
Assisterende divisjonssjef i Sentraldivisjonen ( 60 % )
Aspirantkoordinator ( 20 % )
Aspirantkontakt i Sentralregionen ( 20 % )

Kaptein Anne Louise Skoland
Assisterende divisjonssjef i Sentraldivisjonen

Major Gro Merete Berg
Divisjonssjef i Nord-Norge divisjon
Divisjonssekretær for Frelsesarmeens kvinner i Nord-Norge divisjo

Major Pål Thomas Berg
Sekretær ved divisjonskontoret i Nord-Norge Divisjon

Kaptein Bjørn Ove Frøyseth
Assisterende divisjonssjef i Nord-Norge divisjon
Korpsleder i Bodø korps
Aspirantkontakt i Nord-Norge - og Nordre divisjon ( 20 % )

Major Paul William Marti
Divisjonssjef i Island og Færøyene divisjon

Major Margaret Saue Marti
Assosiert divisjonssjef i Island og Færøyene divisjon
Divisjonssekretær for Frelsesarmeens Kvinner i Island og Færøyene divisjon

Major Frank Gjeruldsen
Rektor ved Frelsesarmeens Offisersskole / Bibelskole

Major Tone Gjeruldsen
Assisterende rektor ved Frelsesarmeens Offisersskole / Bibelskole

Major Thorgeir Nybo
Sosialsjef

Major Eli Nodland Hagen
Finanssekretær

Major Magna V. Nielsen
Seksjonsleder ved Seksjon Misjon og Bistand

Major Henrik Bååth
Territorial Ungdomssekretær / Seksjonsleder seksjon Barn og Unge
(FAbU )

Kaptein Helen Stangeland
Administrasjonssekretær ved Frelsesarmeens Offisersskole /Bibelskole ( 60 % )
Korpsleder i Asker korps ( 40 % )
Kaptein Andre Stangeland
Korpsleder i Asker korps ( 60 % )
Kapellan i Frelsesarmeens fengselsarbeid, Region øst / nordøst ( 40 % )
Major Ann Pender
Korpsleder i Templet korps, Oslo
Løytnant Line Ørbekk
Assisterende korpsleder i Templet korps, Oslo
Major Anne Marie Reinholdtsen
Korpsleder i Bryne korps
Major Harold Reinholdtsen
Korpsleder i Bryne korps
Major Hildur Karin Halnes
Korpsleder i Arendal korps
Major Steinar Halnes
Korpsleder i Arendal korps
Kaptein Heidi Alvsåker
Korpsleder i Mandal korps
Kaptein Sverre Petter Alvsåker
Korpsleder i Mandal korps
Kaptein Anne Lene Rondestveit
Korpsleder i Lillehammer korps
Løytnant Karina R. Mollerin
Assisterende korpsleder i Lillehammer korps
Kaptein Venke Nygård Abrahamsen
Korpsleder i Lena korps
Kaptein Hilde Nylund
Korpsleder i Sandefjord korps
Sersjant Arne Bolkan
Korpsleder Mo i Rana korps ( 60 % )
Tilsyn Mosjøen korps ( 40 % )
Major Marianne Nybo
Frelsesarmeens Frivillighetssentral, Grünerløkka
Major Lars Bråthen
Medarbeider ved Frelsesarmeens Slumstasjon, Oslo
Major Bjørg Randi Bråthen
Leder for Frelsesarmeens fengselsarbeid
Kaptein Marianne Naustdal
Booppfølger i Frelsesarmeens rusomsorg, reg. øst, Bosatt
Major Gunn Andersen
Leder ved Frelsesarmeens slumstasjon, Bergen
Major Else Marie Sørensen (Danmark)
Medarbeider ved Frelsesarmeens slumstasjon, Bergen

Kaptein Jeanette Blakstad
Prosjektleder Frelsesarmeens rusomsorg, prosjekt Jobben, Molde
(Fra 1. mars 2010 )
Arbeidsoppgaver for aspiranter – Gjeldende fra 1. august 2010
Aspirant Birna Dis Vilberstdottir
Assistent i Bergen 1. korps ( 50 % )
Diakonimedarbeider i Bergen 1. korps ( 50 % )
Aspirant Hannes Bjarnasson
Assistent i Bergen 1. Korps ( 70 % )
Assistent i Frelsesarmeens fengselsarbeid, region vest ( 30 % )
Farvel - Overføres til internasjonal tjeneste

Major Knud David Welander
Major Lisbeth Welander

Farvel - Ordre meddeles senere
Major Liv Anne Joensen

Major Jane Waters

Major Paul Waters

Løytnant Marit M. Todal
Forfremmelser
Majorene Thorgeir og Marianne Nybo forfremmes til oberstløytnanter 1. august 2010

Hovedkvarteret, 22. februar 2010
Sjefsekretæren

söndag

Deler ut suppe i OL

Fra DagenMagazinet: "Når norske ungdommer fra Frelsesarmeen drar til OL-byen Vancouver på onsdag er det først og fremst for å være til hjelp for folk som trenger det.
Frelsesarmeen i Canada har invitert andre land til å komme med frivillige team, for å gjøre en innsats og forsterke de teamene de allerede har.
- Så da vi fikk en invitasjon, tenkte vi at det er en god mulighet til både å gjøre en innsats, oppleve noe, og samtidig utfordre de ungdommene vi har med oss til å hjelpe andre mennesker, sier Peter Eide som til daglig er ungdomskonsulent i Frelsesarmeen.
Fra Norge reiser fem ungdommer som skal være i Vancouver fra 17. – 27. februar. Det norske teamet har også med seg en fra Island, og en fra Færøyene."

Les mer>>

fredag

Hvetekornet

Fra Jostein Nielsens blogg:
Det nærmer seg faste. Bibeltekstene i denne perioden er preget av forberedelse til påskehøytiden. For Jesus var det viktig å formidle til disiplene hva som lå foran, men det var først etterpå at de forsto hva han hadde sagt og hvorfor det skjedde.

Slik er det med mye av det jeg har opplevd i mitt liv. Jeg forstår det først etterpå. Det betyr ikke at jeg forstår alt. En del spørsmål har jeg fortsatt (heldigvis). Dersom alle spørsmålene hadde svar ville undringen forsvinne og livet ville vært fattigere.

Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt.
Joh 12:24–33

Jesus taler om seg selv, men han gjør samtidig klart at dette er et allmenngyldig prinsipp. Jeg mistet mitt liv da jeg ga det til Jesus, men jeg fant et rikere liv igjen. Slik er det med så mange ting som vi er redde for å måtte ofre. Men prinsippet om at det som sås i Guds rike bærer frukt, er like gyldig nå som da Jesus ga sitt liv. Såkornet kan være tid, talenter, penger eller livet selv – og Gud lar det bære frukt, 30 fold, 60 fold og 100 fold.

lördag

Kjærlighetens armé stanset krig

Endelig er 26 års stammekrig på Papua Ny-Guinea historie. I regi av Frelsesarmeen byttet de nemlig ut våpen med Bibelen.

Artikkel av: Ann Hege Skogly / http://www.frelsesarmeen.no/

Papua Ny-Guinea ligger vest i Stillehavet, og omfatter den østlige delen av verdens nest største øy; Ny-Guinea, og en rekke mindre øyer.

Siden konflikten har vart i hele 26 år, har den naturlig nok skapt store sår i befolkningen. En stor andel har mistet en sønn, en ektemann eller en far i de endeløse kampene. Når en kvinne fødte en sønn, var det med en sorg i hjertet. Hun visste at han alt som liten gutt skulle oppdras til å bli kriger, slik som far. Noen gikk til og med så drastisk til verks som til å ta livet av guttebabyer for å redusere rekrutteringen til hærene.

Området ligger svært isolert og utilgjengelig til, og i praksis utenfor myndighetenes kontroll. Det var derfor svært utfordende å skulle megle mellom partene, som beskyldte hverandre for trolldom. De eneste som turte å reise inn var pastorer fra ulike kirker.

I de senere år fikk stammene høre om Frelsesarmeens arbeid, og frelsesoffiserene Michael Hemuno, og Danny Glendumu besøkte området for å oppmuntre til, og peke på mulighetene for fred.

I november 2008 lanserte Frelsesarmeen et fredstreningsprogram, og 40 kvinner og menn fra begge stammer deltok. Noen av dem var krigere, andre trollmenn. De sov, spiste, og snakket sammen under samme tak i én uke, som ble avsluttet med at lederne holdt en seremoni som symboliserte en slutt på krig, og en begynnelse på fred. Dette innledet prosessen med å involvere alle i å ta stilling til disse store spørsmålene. Ett år senere kunne det erklæres endelig fred.

Flere enn tusen mennesker kom til feiringen, og noen av dem hadde gått i dagesvis. Biblene som skulle deles ut måtte bli transportert til fots, hvilket tok tre dager. Oberstløynant Hans van Vliet fra Frelsesarmeen fastslo at dette betød en ny start som fortsatt ville være krevende. Han pekte på at mange lever i sorg etter tap av sine kjære

- Ledere, dere har gitt et løfte foran oss, men også foran Gud. Varig fred betinges av en forandring i både sinn, hjerte og sjel, og det nye kapitlet må handle om kjærlighet og omsorg.

En mann kom så frem med sin sønn, som bar på et våpen. Med tårer i øynene forklarte mannen at han ikke ønsket at gutten skulle måtte bære våpen, men få leve i fred. Våpenet ble levert inn, og begge fikk med seg hver sin Bibel.

fredag

Teltkampanje

Fra Jostein Nielsen blog:
Jeg tror det er 15 år siden jeg sist teltet. Det var i Rondane. Men telt har vært viktige i livet mitt. Jeg tok et endelig standpunkt for Jesus i Vestre divisjons evangelietelt i Furulunden i Mandal sommeren 1970 – jeg jubilerer til sommeren. Siden har jeg alltid hatt sans for teltmøter og har fått holde mange kampanjer opp gjennom årene.

Gud har også hatt teltkampanjer. Det begynte med Tabernaklet – forløperen til Templet. Det var Guds bolig der menneskene kunne oppleve hans herlighet.
Johannes skriver:
Og Ordet ble menneske
og tok bolig iblant oss,
og vi så hans herlighet,
en herlighet som den enbårne Sønn
har fra sin Far,
full av nåde og sannhet.

Joh 1:14-18

Han skriver egentlig ikke ”tok bolig iblant oss” – men ”tabernaklet iblant oss”. Det var begynnelsen til en ny teltkampanje. Dette nye ”teltet” var forløperen for det nye ”templet”. Paulus forteller hva det nye templet er: ” Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere?” (1 Kor 3:16).

Hvor mye opplever mennesker av Guds herlighet når de oppsøker dette templet i dag? Jeg kan bare svare for meg selv og ber om Guds nåde slik at noe av den kan oppleves ved meg.