Centauro

fredag

Ro i Herrens vilje?

Fra Jostein Nielsens blogg:

De siste par dagene har jeg skrevet litt om profetier om forfølgelse og lidelse i Jerusalem, og Paulus som på tross av advarsler likevel mener det er rett å dra dit, koste hva det koste vil. De som sto ham nærmest, hadde også advart, men da de forsto at planene til Paulus sannsynligvis var Herrens vilje konkluderte de:
Siden vi ikke klarte å overtale ham, slo vi oss til ro og sa: «La Herrens vilje skje!»
Apg 21:14
Jeg ser at det står at ”vi slo oss til ro”. Det er altså en bestemmelse de som bærer bekymringen selv må ta. Men jeg tror det er et samarbeid her. Herren svarer med fred når jeg er i hans vilje, men det er også viktig at hans vilje blir min vilje. Jeg kan velge å tvile på om det virkelig er det Gud har sagt, om det virkelig er hans vilje. Det blir garantert uro av det. 
Eller jeg kan slå meg til ro med at han har lovet at 

  • han er med meg alle dager, 
  • gjerningene ligger klare for at jeg skal vandre i dem, 
  • Gud er større enn verden
  • ingenting kan ta meg ut av ham. 

Det er et hav av fred i overgivelsen til Guds vilje, til og med i en storm, et forlis eller et martyrium, som for Paulus. 
De nærmeste som slo seg til ro med Guds vilje for Paulus, skulle oppleve det de også. Midt i det hele fikk den en fred som ikke er av denne verden. Det er også min opplevelse (1).

Dagens ’manna’:

Ro i Herrens vilje er også mitt valg.
 Josteins blogg finner du HER.

tisdag

Ekstremistene må tape

 - Filip Rygg i Skaperkraft - 

Både ekstreme nasjonalister og islamister gleder seg når terroren igjen rammer Europa. Vi må ikke la ekstremistenes ønske om frykt få vinne slaget som nå skal stå.

Når alt kommer til alt, er den kun terroristen som har ansvaret for de handlinger han eller hun velger å gjøre. Ingen kan fraskrive seg ansvaret fordi integreringen ikke var vellykket.

Men for Europa og for Norge er også dette et grunnleggende spørsmål om strategi og samfunnssyn. Hvem skal vinne slaget? IS og ytterste høyre?

– Terrorisme er en illusjon av makt. Det fungerer bare når folk faller for det, skrev Clay Farris Naff på Huffingtonpost.com ifjor. Han har et viktig poeng. Vi kan nemlig velge om terrorisme skal fungere.

Er Norge nå truet av terror? Statsminister Erna Solberg uttalte at man ikke hever beredskapen fordi situasjonen ikke er endret for Norge, det er et godt tegn. Samtidig er vi selvsagt avhengig av en etterretningstjeneste som følger med. Uten å ta enkelt på at terror også kan ramme Norge, er jeg nok likevel mer bekymret for at Norge nå først og fremst ertruet av frykt.

Skal terroristene tape, må frykten tape. For mange politiske partier er det dårlig nytt. Frykt skaper mange steder høyere oppslutning, spesielt for nasjonalistiske strømninger. Vi ser det snart i hele Europa. Derfor kan man forenklet si at ekstremistene finner hverandre når blodet flyter i Europa. Det orker jeg ikke.

Les mer HER.


lördag

Europas tyrkiske hodepine

- Filp Rygg i Skaperkraft - 

"Militærkupp er aldri greit, men det er ikke rart mange ble håpefulle når det så ut til at Tyrkias president Recep Tayyip Erdoğan holdt på å miste makten. Veldig mye er galt i Tyrkia akkurat nå.
Etter en grusom natt til fredag med terrorangrep i Nice, fikk vi en nytt natt i forrige uke som var minst like grusom. Flere hundre mennesker mistet natt til lørdag livet når deler av det tyrkiske militæret prøvde å fjerne Recep Tayyip Erdoğan fra makten i Tyrkia.

Erdoğan er med alle sine svakheter, demokratisk valgt. Det er selvsagt umulig å støtte et militærkupp mot et demokratisk styre.

Samtidig vil mange hevde at det er lite med det tyrkiske regimet som fremstår demokratisk. Grunnleggende menneskerettigheter brytes daglig. Særlig merker kurderne dette. I Tyrkia er det mellom 12 og 15 millioner kurdere, og de utgjør cirka 20 prosent av den totale befolkningen. I årevis har denne store minoritetsgruppen opplevd trakassering og diskriminering. Den kommer ikke bare fra statlig hold, men også fra deler av befolkningen."
Les mer HER.

fredag

Idealet og virkeligheten

- Fra Jostein Nielses blogg -
Etter å ha opplevd motstand fra ”sine egne” i hver eneste by, kom Paulus og Silas til Berøa. Også der fulgte de ”tradisjonen” med først å oppsøke synagogen og forkynne der:

Jødene der hadde et edlere sinnelag enn de i Tessalonika
Apg 17:11a
Det er morsomt å se på begrepet ”edlere sinnelag” som kommer fra den greske ordstammen: εὐγενής (eugenes – sammensatt av ”god” og ”født/gen”). Hva var den holdningen som fikk Lukas til å konkludere med at disse jødene var ”godt født”? 
Ganske enkelt det faktum at ”de tok imot Ordet med all velvilje og gransket skriftene daglig for å se om alt stemte.” Idealet for en god jøde var nettopp ”åpenhet mot Ordet” og gransking av skriftene for der å finne ut om en lære var fra Gud. 


Sannsynligheten er stor for at jødene på de andre stedene hadde samme idealet, men det er ikke alltid et virkeligheten stemmer med idealet. Det sliter jøder med, og det sliter Jostein med. Samtidig er det uhyre viktig at idealene mine er forankret i skriften. Derfor er drømmen at livet mitt skal tåle lyset fra Ordet og at lyset skal hjelpe meg å justere. Jødene i Berøa klarte det en stund, men så ble også de påvirket av sine ”egne”. Vi føler oss trygge sammen med våre ”egne” for vi har samme utgangspunkt; vi er ”godt født” (les: gjenfødt); vi har de samme ”genene” (les: åndelige gener) og bør derfor også ha det samme sinnelag som Kristus (Jfr. Fil 2:5).

Slik er ikke alltid virkeligheten, verken for meg eller mine ”egne”. Det kan bli bråk av sånn (jfr Apg 17:13). Justeringspunktet er å ta imot ”Ordet” og granske ”skriftene”.

Dagens ’manna’:
Jeg ønsker å være preget av Kristi sinnelag.
 Josteins blogg finner du HER.

onsdag

Taushet om ufødt liv

- Leif M. Mortensen i Vårt Land -

Kirken og biskopene, som de øverste åndelige lederne, er tause om det
ufødte liv. På en umerkelig måte blir kirken gjennom sin taushet medansvarlig for at slike som min datter, og også funksjonsfriske, ikke har livets rett.

Min datters øyne stråler av en livsglede som forplanter seg til et stort smil rundt munnen. Hun er multifunksjonshemmet og blant de mest sårbare i samfunnet, og dermed totalt avhengig av omgivelsene. Hun er en gledesspreder på de ulike arenaene hun beveger seg, og setter hva som er livskvalitet i et noe annet perspektiv enn det vi gjerne tenker på i et rasjonelt og effektivt samfunn.

Uønsket? Men oppi det hele slår en skremmende tanke meg – hva med de svakeste av alle, det ufødte liv? I det framtidige Norge tyder alt på at slike som min datter er et uønsket individ. Med effektiv fosterdiagnostikk vil det framgå raskt på et tidlig stadium at et foster har en kromosomfeil eller funksjonshemning. Tidsånden som stadig mer preger samfunnet tilsier at det spirende livet fjernes og deretter omgis av taushet. Vi har sett utviklingen i Danmark hvor personer med Down syndrom stort sett ikke lenger fødes. Logikken bak er: Med fri abort er det i alle fall dumt å føde funksjonshemmede barn som blir en belastning for familie og samfunn. Dette er det rasjonelle samfunnets tankegang­. Men hvor fører dette oss hen?

Les mer HER.

måndag

Frelsesarmeen sykler kystveien fra Nordkapp til Lindesnes- 3189 km for OTHERS

- mynewsdesk - 
Hele 3189 km skal tilbakelegges. Turen går langs kysten fra Nordkapp til Lindesnes. Mannskapet sykler for å skape flere arbeidsplasser i Bangladesh, Pakistan, Kenya og Moldova.

‒ Vi tror på den ekstra mila, at noe er verdt å trø ekstra for, sier Jan Størksen, daglig leder for Others Global, Frelsesarmeens konsept for rettferdig handel. Sammen med Bo Christoffer Brekke, daglig leder for Others Norge og Andrew Hannevik, informasjonssjef i Frelsesarmeen, setter han seg på sykkelsetet denne sommeren.

Les mer HER.

fredag

Motstand

Fra Jostein Nielsens blogg

Det er veldig interessant hva de første kristne gjorde i møte med motstand. Folket i Antiokia ønsket å høre mer av budskapet som Paulus forkynte, og da ”nesten hele byen” kom til møtet den påfølgende sabbaten, ble det for mye for de jødiske religiøse lederne: Da de hånlige ord motsa det Paulus forkynte, svarte han: 

«Det var nødvendig å forkynne Guds ord til dere først. Men siden dere avviser det og selv ikke finner dere verdige til det evige livet, så går vi nå til hedningene. For dette er Herrens befaling til oss: Jeg har satt deg til et lys for folkeslag, for at du skal bringe frelse helt til jordens ende.»
Apg 13:46-47
Det ville være en sterk forenkling å hevde at strategien til de første kristne var å vende seg bort fra motstanden. All lidelse og forfølgelse de måtte gjennomgå, er på mange måter et bevis på det motsatte. Likevel er det mye som tyder på at de gikk dit hvor mottakeligheten for evangeliet var størst. Da jødene nektet, vendte de seg til hedningene. Da synagogen ble lukket, benyttet de andre arenaer (f. eks. skolen til Tyrannos).

Jeg har fått rådet selv og gitt det videre: Bruk ”kreftene” der du ser at det nytter! På den måten bygges troen. Det var også Jesu direkte befaling da han sendte ut apostlene: Er det noen som ikke vil ta imot dere og heller ikke vil høre budskapet deres, skal dere dra bort fra det huset eller den byen og riste støvet av føttene (Matt 10:14). Og det var nettopp det Paulus og Barnabas gjorde før de forlot Antiokia.

Men for å vurdere når det skal gjøres, er det viktig å følge Åndens ledelse. Jeg har ikke drevet mye med stangfiske, men nok til å vite at også en fisk som sitter på ”kroken” kan gi mye motstand. Jeg slipper ikke stanga da og løper til en ny mulighet…

Dagens ’manna’:

Jeg trenger visdom for å vite når motstand er et positivt tegn.
--------------------

torsdag

Iran truer Israel med 100,000 raketter

- Israel Today -

I forrige uke gjentok Iran at de er i ferd med å sette brikkene på plass for sin egen versjon av "den endelige løsningen" på problemet med Israel og jødisk suverenitet.

"Hvis sionistene gjør et feil trekk, vil alle de okkuperte områdene komme under angrep fra hengivne krigere for Allahs, og landområder vil bli frigjort," erklærte general Hossein Salami, nestkommanderende for Irans Revolusjonsgarde.

For å oppnå dette fryktelige målet, sa Salami, vil Iran og landets allierte, Hizbollah, sende 100.000 raketter som er klar til å avfyres mot Israel. Disse rakettene er nå i Sør-Libanon, der FN har lovet å hindre en ny oppbygging og eskalering av l konflikten etter den siste Libanon krig i 2006.

Les mer HER.

tisdag

Bibelens eget bibelsyn

- Arnfinn Clementsen i Dagen.no -

Bibelen er både guddommelig og ­menneskelig. Den er guddommelig i
innhold, men i skrivestil og uttrykksmåte er den forskjellig fra forfatter til forfatter.

Mange av de debatter som kommer opp i «den kristne verden», både i kirker og i media, handler egentlig om bibelsyn. Som ung og nyfrelst lærte jeg at pinsebevegelsen hadde et fundamentalistisk bibelsyn, eller et konservativt bibelsyn.

Fundamentalistisk er et ord vi helst unngår i vår tid da det får tankene til å gå i retning av ekstreme holdninger og religiøse sekter. Konservativt er også et ord med en viss bismak i den offentlige debatt, men det uttrykker troen på at Bibelen som Guds ufeilbarlige ord. På den andre siden har vi et liberalt bibelsyn hvor en egentlig tiltar seg retten til å endre betydningen av bibelord i takt med tid og kultur. Men egentlig har Bibelen sitt eget bibelsyn.

Bibelen er både guddommelig og menneskelig. Den er guddommelig i innhold, men i skrivestil og uttrykksmåte er den forskjellig fra forfatter til forfatter. «De hellige Guds menn skrev drevet (inspirert) av Den Hellige Ånd», sier Bibelen (2.Pet 1:19)

Les mer HER.

måndag

Sarpsborgjenter skal jobbe for de som ikke får være med på OL-festen

- Sarpsborg Arbeiderblad -

Sarpsborg-jentene Maria Isebakke og Maria Lande reiser til Rio de Janeiro for å bidra til noe positivt til de som ikke får være med på OL-festen.

Der det arrangeres OL er Frelsesarmeen på plass – ikke på festen på OL-arenaene – men hos dem som ikke får være med på festen.

– Det har blitt et fast opplegg for Frelsesarmeen. Vi var på Lillehammer i 1994, i London i 2012 og i år er det to jenter fra Sarpsborg som skal gjøre en innsats i Rio de Janeiro, forteller lederen av Frelsesarmeen i Sarpsborg, Siv Joensen.

Les mer HER.

fredag

Et miljø for Den hellige ånd

Fra Josten Nielsens blogg:

Kan jeg bidra til å skape et miljø som er åpent for at Den hellige ånd kan tale? Selv om ”Gud er Gud om alle mann var døde” (1) er det mange indikasjoner i bibelen, ikke minst i Apostelgjerningene, på at det er mulig. Jeg mener dagens vers er et slikt eksempel:

En gang mens de feiret gudstjeneste for Herren og fastet, sa Den hellige ånd
Apg 13:2 
Gudstjenestefeiring
Den er viktig av mange grunner og i en kort refleksjon kan jeg kun nevne noen få. Tilbedelse handler om fellesskap (2), om samfunn. Den hellige ånd er samfunn. Gud elsker å samle og han fryder seg over å bli æret og over at vi ærer hverandre.  
Faste
Jeg trenger hele tiden å minne meg selv om fastens mening. Den sender et signal til Gud (og åndeverdenen) om at jeg mener alvor. Dersom jeg ber om vekkelse, innebærer det at jeg ber om å ”få barn”. Som forelder vet jeg av erfaring at spedbarn er krevende. De krever stell og oppmerksomhet som går foran mine behov. 

Faste er i utvidet forstand å gi avkall på noe jeg har behov for. Oftest er det forbundet med mat, men når jeg nå er midt oppe i en bønneaksjon med mye våking, er avkall på søvn utvilsomt en form for faste. Spedbarn tar ikke hensyn til mitt søvnbehov. Det gjør heller ikke andres nød – jfr. hva slags faste Herren vil ha (3).

I tillegg skjerper fasten den åndelige sensitiviteten. Det er lettere å høre Den hellige ånd.
 
Dagens ’manna’:
Noen må våke i verdens natt,
noen må tro i mørket,
noen må være de svakes bror,
Gud, la din vilje skje på jord!
Hjelp oss å følge ditt bud! 
 Josteins blogg finner du HER.

lördag

Tar Ånden seg til rette?


Fra Jostein Nielsens blogg


Jeg har i alle år undervist at Den hellige ånd ikke tar seg til rette i et menneskes liv uten å bli invitert inn. Og når han kommer inn går han bare inn i de rom i sjelens hus som han gis adgang til av verten. Blir en slik undervisning utfordret gjennom bibelske beretninger der Den hellige ånd tilsynelatende kommer overraskende? Et tydelig eksempel på overraskelse er det som skjedde i huset til Kornelius:

Mens Peter fremdeles talte, kom Den hellige ånd over alle som hørte Ordet. De troende av jødisk ætt som var kommet dit sammen med Peter, ble forskrekket over at Den hellige ånds gave også ble øst ut over hedningene. For de hørte dem tale i tunger og lovprise Gud.
Apg 10:44-46
Selv om Den hellige ånd kan overraske, er ikke det ensbetydende med å ta seg til rette. Kornelius og hans ”husfellesskap” hadde over tid søkt Herren. Jeg er overbevist om at det hadde skapt en lengsel etter noe som de ikke hadde forutsetning for å vite hva var. Gjennom å adlyde engelen og sende bud etter Peter hadde Kornelius gitt sin sanksjon til at Den hellige ånd kunne komme. Også den nærmeste familien og vennene til Kornelius hadde vist den samme åpenheten ved å ta imot innbydelsen til å komme og høre Peter. De var også bevisste på at: «..vi er alle samlet for Guds ansikt og vil høre alt som Herren har pålagt deg å si» (Apg 10:33). Med en slik forventning og åpenhet trenger ikke Den hellige ånd mer innbydelse: Han kommer!

Dagens ’manna’:
Velkommen Hellige ånd!
 Josteins blogg finner du HER.