Centauro

lördag

Fra Josteins blogg: Ord jeg aldri glemmer

Fra Jostein Nielsens blogg

Jeg har i noen dager delt visjonen om en profetisk sandwich, og jeg kommer tilbake til temaet når jeg er ferdig med reisen gjennom hebreerbrevet. Det er for øvrig noe profetisk knyttet til dagens vers også:
Den gangen fikk hans røst jorden til å skjelve. Men nå har han lovet: Enda en gang vil jeg riste ikke bare jorden, men også himmelen. Her står det: «enda en gang». Dette viser at det som kan rokkes fordi det hører til det skapte, skal skiftes ut, for at det som ikke kan rokkes, skal bestå. Hebr 12:26-17
I februar 2009 satt jeg i skype-møte med en ressursgruppe for sommerens ”Bygget-konferanse” i Halmstad. En av dem som var med på møtet var Håkan Gniste. Plutselig sier Håkan: ”Vi kommer at skakas i 2009”
og så leser han versene. Det var et underlig øyeblikk, for jeg kjente en plutselig redsel – noe som ikke er vanlig når jeg hører slike ord, men jeg opplevde at det var en fare som truet oss. Men så ble snakk om finanskrise og usikre tider – og vi holdt fast i at det som ”inte kan skakas, skal bestå”.

Et par uker senere holdt Håkan på å omkomme i en brann og fikk så store skader som gjorde at det menneskelig sett var liten mulighet for at han ville overleve. Midt i det hele holdt både han og Gunilla fast i det som ”inte kan skakas”. Ved Guds hjelp og legedom har Håkan smått om senn kommet tilbake i tjenesten. Hans vitnesbyrd er sterkere enn noen gang. I august skal jeg igjen dele talerstol med dem under "Bygget" på Gullbranna gården i Halmstad.

Jeg tror profetien er gyldig fortsatt. Jeg tror Gud kommer til å riste både himmel og jord for at mennesker skal se hva det er som ikke rokkes. Jeg vet hva det er som ikke skiftes ut: Guds ord, tro, håp og kjærlighet.

Dagens ’manna’: Jeg vil holde fast i det som ikke rokkes!

tisdag

Uke 17

RUSFRI DAG i juni
Perleportalen - "8. juni arrangeres RUSFRI DAG over hele landet. Da oppfordrer Frelsesarmeen folk til å avstå fra rus og sette søkelys på hva rusmidler gjør med oss og våre omgivelser.
Vi ønsker spesielt å fremheve barn og ungdom som blir rammet av voksnes rusproblematikk, og vi vil engasjere ”folk flest” til å bli bevisstgjort sin omgang med rusmidler. Ved å gjøre 8. juni til RUSFRI DAG ønsker vi å sette fokus på at rusfrihet også er frihet fra skade og utrygghet. Dette er en dag for solidaritet og ansvar."

Påskebudskapet og Dagens Næringsliv
Skaperkraft og Dagens Næringsliv - "I stedet for å avskrive kristentro som avleggs, kunne DNs  lederskribent 13.4 med fordel gravd litt dypere og sett på røttene for vår norske verdiskapingskultur.
På lederplass kritiseres Høyres Olemic Thommesen for å bruke Stortingets spørretime etter påske på størrelsen av NRKs kristne programprofil. Det er en legitim diskusjon. Der DN bommer, er i konklusjonen om at ”…det kristne budskapet er blitt et tema for spesielt interesserte”. Det er korrekt at sekulariseringen har gjort at færre oppsøker kirke og bedehus. At budskapet derfor kun er for spesielt interesserte, er imidlertid en påstand som bør begrunnes bedre
."

William Lane Craig kommer til Norge
Norske Dagen - "William Lane Craig har akkurat startet sin Skandinavia-turne, som ender opp i Bergen.
Det var forfatter og vitenskapsmann Sam Harris som omtalte William Lane Craig som «den eneste apologeten som ser ut til å ha fått mine med-ateister til å frykte Gud.»
Craigs omfattende fagkunnskaper og hans retoriske evner har gjort ham til en yndet foredragsholder og fryktet motdebattant.
Richard Dawkins nektet å møte Craig til debatt i Oxford i fjor. Argumentet var blant annet at Craig bare var en debattant og ingen virkelig akademiker.
Men det må sies å være en undervurdering av mannen som har to doktorgrader, og som arbeider som forsker ved Talbot School of Theology.
"

lördag

Bitterhet og nåde

Fra Jostein Nielsens blogg:

En tilfeldig kobling eller en bevisst sammenstilling? Spørsmålet dukket opp umiddelbart da jeg leste verset:
  Se til at ingen går bort fra Guds nåde! La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade så mange blir forgiftet.
  Hebr 12:15
Det er ikke tvil om at det er mye gift i bitterhet og at den kan skade mange, men mest skade volder den nok hos den som har latt den få slå rot i sitt indre.

Det kan være farlig å si at koblingen med å gå bort fra Guds nåde er bevisst. En som sliter med bitterhet har problemer nok om ikke spørsmålet om å gå bort fra Guds nåde legges til byrden. Men når jeg fryder meg i Guds nåde i mitt liv blir det ikke plass til bitterhet. Hvordan kan jeg som nyter godt av en slik fantastisk nåde gjøre annet enn å la den samme nåde tilflyte den eller dem som har sådd noe i mitt liv som kan gi spire til bitterhet? Om noe er blitt ødelagt i livet mitt, fortjener de ikke at det skader meg (og andre) enda mer ved at jeg dyrker fram bitterheten.

Dagens ’manna’:
  Jeg vil være fri og da er det ikke plass til bitterhet!

tisdag

Uke 16

Overskrifter uke 16
Kirken kan bli tvunget til å vie homofile
Norske Dagen - "I land med kjønnsnøytral ekteskapslov kan trossamfunn med statlig vigselsrett bli pålagt å vie homofile. Dette ser ut til å bli konsekvensen av en dom som falt i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) 15. mars, «Gas and Dubois v. France» heter saken.
Til nå har disse kunnet reservere seg mot å vie homofile, selv om Norge fikk kjønnsnøytral ekteskapslov i 2009. I fremtiden kan de bli tvunget til enten å vie homofile eller å si fra seg vigselsretten.
"

Overlege om nyreligiøsitet og alternativ medisin
Norge idag - "Healing er det samme som å kanalisere åndelige krefter inn i kroppene til de syke, advarer Sven Weum. 44-åringen er til daglig overlege og forsker ved radiologisk avdeling ved Universitetetsykehuset i Nord-Norge."

Menneskesyn
Bjørn Møller skriver i Skaperkraft - "Terje Thomassen skriver en kommentar til debatten om tidlig ultralyd og fosterdiagnostikk i BT den 2. april. Hans påstand er at det finnes en del sykdommer og lidelser som gir et foster så “dystre utsikter at abort vil være den eneste riktige løsningen”.
Thomassen har rett i at ny teknologi vil sette oss i stand til å oppdage alvorlige lidelser på et tidligere stadium i svangerskapet. Men hva med grensetilfellene hvor det er mer usikkert hvilken livskvalitet fosteret vil få? Eller sagt med andre ord, hvordan skal vi skille mellom de fostre som vil få et godt og de som vil få et mindre godt liv? Kanskje kan vi medisinsk fastslå alvorlighetsgraden av en bestemt tilstand og evt. tilleggsdiagnoser. Men det er ikke mulig å vite hvordan et bestemt individ og omgivelsene vil oppleve og håndtere denne sykdommen. Den samme diagnosen vil kunne oppleves svært ulikt av ulike personer.
"lördag

Murer som falt

Murer som falt - fra Jostein Nielsens Blogg
Det er mye mulig at det finnes vitenskapelige forklaringer på hvorfor Jerikos murer falt sammen, men det er et under at det skjedde da det skjedde:
  Ved tro falt Jerikos murer da folket hadde gått omkring dem i sju dager
  Hebr 11:30
Spørsmålet er hvorfor Gud ville at folket skulle gå rundt i sju dager dersom han hadde bestemt seg for at han ville rasere Jerikos murer?
Jeg tenker at det har sammenheng med respekten for den frie vilje. Murene falt for Israelsfolkets skyld, men de måtte selv ville det.

Jesus døde for alle mennesker – alle ble frelst ved det Jesus gjorde på langfredag. ’Muren’ inn til det aller helligste falt. ’Muren’ inn til menneskehjertet – menneskets aller helligste, falt også. Det skjedde i ’tidens fylde’, men for at det skal virkeliggjøres i et menneskes liv, må det aksepteres ved tro.

Dagens ’manna’:
  Murer faller ved tro også i min hverdag!

tisdag

Uke 15

Torturert i etiopisk fengsel - fikk se Jesus
Norge idag - "I 1984 kom Genet Loulseged fra Etiopia til Norge. Forfølgelse og tortur under det brutale kommunistiske styret hadde styrket kjærligheten til Jesus. I 1994 fikk hun fem hundre kroner av medstudenter på BI i Oslo, og startet organisasjonen New Life Community. I dag utdanner hun tusenvis av gatebarn i Etiopia.
– Gjennom hele natten klarte ikke soldatene å overtale oss til å bytte ut den kjærligheten som vi hadde til Jesus og gå over til deres ideologi. De truet oss igjen med tortur, og gav oss én dag til å tenke gjennom om vi ville fornekte Jesus.
- Vi brukte tiden til faste og bønn. Vi bad om den samme styrken som Jesus gav til Stefanus når han ble drept for Jesu skyld.
– Seks soldater kom – jeg var den første i rekken – de kom med blyant og papir for at jeg skulle undertegne på at jeg ville fornekte Jesus. Det ville jeg ikke, og de tok meg til et spesielt rom. Der var det en stokk med spiker på, og et tau. Jeg fikk beskjed om å ta av meg klærne. Så bandt de hendene og beina mine, og satt meg opp ned.
– Igjen ble jeg spurt om jeg ville fornekte Jesus. Hvis jeg bare viste et tegn med fingeren ville de stoppe tortureringen. De slo meg med trestokken. Jeg mistet ikke bevisstheten og forstod hva som foregikk. Alt var klart rundt meg. Men jo mer de slo, jo mer kraft fikk jeg.
– Plutselig så jeg Jesus stå ved siden av meg. Jeg ropte Halleluja! Soldatene så et lys i meg, og spurte hva som foregikk. Da fortalte jeg at jeg så Jesus stå ved siden av meg, og at jeg ikke ville fornekte Ham, sier hun med strålende øyner.
"

Ber frikirkene skjerpe seg
Korsets seier - "Den profilerte svenske tv-personligheten Siwert Öholm forlater frikirkeligheten etter 72 år. Han har gått lei av konserter, fjas og mas.
- Det handler ikke om aggresjon, men jeg føler meg hjemløs i frikirken, sier Öholm til svenske Dagen.
Öholm som nå går inn i den svenske kirken etterlyser inderligheten og frimodigheten på evangeliets vegne.
- Fristelsen er at man til slutt glemmer sitt eget budskap i ønsket om å nå ut, sier Öholm som blandt annet kaller Filadelfia, Stockholm «en kabaret-arena»."

lördag

Den förste Påske

Den förste påske
Jostein Nielsens blogg:

  I tro holdt han påske og strøk blodet på dørkarmene, for at ødeleggeren ikke skulle røre de førstefødte hos israelittene.
  Hebr 11:28
Hebreerforkynneren skriver en del om tro knyttet til Moses og hans liv, men han nevner ikke ’tro’ i forbindelse med de andre landeplagene – bare i tilknytning til hendelsen med forbigangen.

Kanskje det var fordi de egyptiske magikerne gjorde det samme med sine hemmelige kunster? Det som var et forbilde på korset, kunne de derimot ikke gjøre noe med. Hebreerforkynneren knytter dessuten troen opp mot det ’usynlige’, det som har en betydning langt ut over det som øyet ser. De første landeplagene var konkrete hadde en funksjon der og da.

tisdag

Forvandlet

Tilbake til livet
Korsets Seier - "Fortellingen om Stians (27) liv er et eneste stort mirakel.
Det er oktober 2008, en helt vanlig søndag i Telemark. I Langesund kirke er det som vanlig gudstjeneste, og siden det er barnedåp denne formiddagen, er det ekstra mange mennesker på plass i kirkebygningen.
Plutselig, mens presten snakker til forsamlingen, reiser en person seg opp fra tredje rad. Han er ung, men ser litt sliten ut. Noen av kirkegjengerne kjenner igjen ansiktet hans, som en av dem som har slitt med rusproblemer i flere år. Nå skjelver han, nærmest rister, idet han skritter usikkert fram til alterringen.
Der kneler han, og knekker fullstendig sammen. Tårene triller ned kinnene. Foran hele menigheten, med både kirkevante og kirkefremmede til stede, ligger han og roper:
«Det er jo sant. Det er jo sant!
»