Centauro

måndag

Israels ambassade: – Ingen fredskonvoi

Fra Dagen Magazinet: Den israelske ambassaden i Oslo sier det var aktivistene om bord på fredskonvoien som angrep deres soldater først.

"Den norske regjeringen har i sterke ordelag kritisert det israelske angrepet på den internasjonale fredskonvoien. Mandag ble ambassadør Michael Eligal kalt inn på teppet i Utenriksdepartementet.
 Ambassaderåd Aviad Ivri mener kritikken er misforstått.
 – Istedenfor å snakke om israelske angrep, burde man snakke om at Israel beskyttet seg mot en farlig provokasjon, sier han til NTB."

fredag

Som ringer i vann

Fra Jostein Nielsens blog:
Mine valg og prioriteringer får konsekvenser for ”mine”. Jeg står i en sammenheng. Noen høster det jeg sår. Sår jeg velsignelse vil ”mine” høste velsignelse. Jeg har et ansvar enten jeg vil det eller ikke.
 Fangevokteren hadde opplevd noe som gjorde at han måtte finne et svar. Valget skulle få store ringvirkninger:

    De (Paulus og Silas) svarte: «Tro på Herren Jesus, så skal du og dine bli frelst.» Og de forkynte Herrens ord for ham og alle i hans hus. Apg 16:25–34
Mitt ansvar begynner med de aller nærmeste, men så sprer det seg som ringer i vann.

onsdag

Afrikansk menighetsvekst i Bergen

Fra DagenMagazinet: 
"Frelsesarmeens korps i Solheimsviken i Bergen tok nylig opp 15 nye voksne medlemmer. 11 av disse var afrikanere.
— De nye krigerne for Jesus ble tatt opp og bedt spesielt for under en søndagsgudstjeneste. Menigheten praktiserer en fri og glad gudstjenesteform med vekt på disippelskap og aktiv evangelisering, særlig i nærmiljøet. Gjennomsnittsalderen på gudstjenestene i korpset, som holder til på Ny Krohnborg skole, er rundt 25 år, forteller Ola Honningdal Grytten til DagenMagazinet.
Han er medlem i ledergruppen for Frelsesarmeen i Solheimsviken.
Lederen, Harald Stavland, opplyser at det siden starten i 2001 har vært en jevn vekst i menigheten. Det begynte med fem voksne medlemmer og rundt 15 møtebesøkende. Nå er det 80 voksne medlemmer og over 100 møtebesøkende foruten en stor søndagsskole."

fredag

Klar tale

Fra Jostein Nielsens blog:
Jeg har flere ganger skrevet at Johannes vil ha oss til å lete etter en dypere mening i det han skrev ned om Jesushendelsen. I avskjedstalen er det derimot veldig klar tale (Jfr Joh. 16:4-11). Når Jesus taler om Talsmannen som skal komme og hva hans oppdrag er, kommer det krystallklart fram at det er for å vise verden om hva synd, rettferdighet og dom er. Men – Jesus forklarer også umiddelbart hva det er:

1. Synden er at de ikke tror på meg.
Johannes skriver ikke om synder - men om én synd. Det talte også døperen om*. Synden er å velge sin vei i stedet for å tro at Han er veien. Når den egne veien er valgt, er synden begått. Resultat blir det som vi ofte omtaler som synder, men som egentlig bare er konsekvenser. Verden trenger å bli vist dette.

2. Rettferdigheten er at jeg går til Far, og dere ser meg ikke lenger.
Nøkkelen her er ”tro”. Bare ved tro blir jeg rettferdiggjort. Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser. (Hebr 11:1). Hadde Jesus ikke gått til Far, ville han ha blitt en institusjon man kunne valfarte til. Det er ikke frelse i en slik handling, bare i tro. Verden trenger å bli vist dette.

3. Dommen er at denne verdens fyrste er dømt.
Ikke ”skal dømmes”, men er dømt. Det ligger mye velsignelse i å leve i overbevisningen om at motstanderen ikke bare er dømt, men også beseiret. Det Talsmannens oppgave å vise dette – og han bruker de troende som talerør. Forunderlig og skremmende.

* Joh 1:29

tisdag

Danske myndigheter nekter pinsevenn samvær med datter

Fra Björn O. Hansens blog:
Danske myndigheter nekter nå en far samværtsrett med sin datter, fordi han har tatt henne med på møter i en av landets pinsemenigheter. Statsforvaltningen Syddanmark nektet nylig en fraskilt far samværsrett med sin datter, fordi han ikke ville rette seg etter myndighetenes pålegg om ikke å ta med datteren i kirken. I pålegget fra danske myndigheter heter det:
«Vilkår for samværet er at (farens navn, red.) ikke tar med (barnets navn, red.) til steder, hvor pinsekirkens/misjonens medlemmer dyrker sin religion.»

Som første trossamfunn i Norden frasier Evangeliska Frikyrkan seg vigselsretten

Fra Björn O. Hansens blogg:
"Evangeliska Frikyrkan i Sverige blir det første trossamfunn i Norden som frasier seg vigselsretten. Det står virkelig stor respekt av dette baptistsamfunnet, som velger å gå motstrøms og stå på trygg bibelsk grunn med hensyn til ekteskapet."


söndag

Avslutningssangen

Fra Josein Nielsens blog:Da jeg var assistent i Bergen I midt på 70-tallet hadde jeg ansvaret for et ungdomskor som vi kalte ”Salt & lys kompaniet”. Jeg var inne i en produktiv fase og skrev både tekster og melodier som vi brukte i koret. Det ble også en minimusikal med en enkel story om en person som er på leting. Skrivingen gikk greit, men jeg manglet avslutningsnummeret. På mange måter hadde jeg brukt opp hele ”lageret” av ideer både på tekster og melodier. Nå var jeg selv på leting. Plutselig var den der:


Utgangspunktet er Jesu siste ord før han for opp til himmelen:

«.. dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ender
Apg 1:1–11

Jeg tror tekst og melodi kom på et kvarter. Lederen min, Roger Rasmussen, kom inn på kontoret mitt. Det var papirer over alt. ”Hva er dette, løytnant?” spurte han, lettere sjokkert. ”En musikal”, svarte jeg. Han ble en av mange som ble glad for, og i sangen: ”Du skal få kraft” – og det har vært moro å se og høre den i bruk i flere kirkesamfunn, i flere land og i flere sangbøker. Her finner du et gammelt opptak med kadettene fra 1979.
Det siste løftet Jesus ga, var et løfte om kraft!

tisdag

Korpslederen: Guds forlengede arm

Fra Krisgsropet
"Kaptein Marit Kamilla Løvdahl, korpsleder i Sandvika, tar med seg jobben hjem hver dag. – Den er en livsstil, sier hun.
– Korpsledere er mennesker som har sagt seg villige til å gå inn i en tjeneste som ledere for Frelsesarmeens menigheter. Sandvika korps er mitt første tjenestested etter Offisersskolen. Det er en veldig utfordrende og spennende jobb, med mange valgmuligheter. Vi blir gitt stor frihet til å kunne være med å påvirke andre menneskers liv, i forhold til Gud, seg selv og andre. Jobben gir meg veldig mye tilbake i møte med de forskjellige menneskene jeg treffer ute eller inne på de ulike tilbudene og møteaktivitetene vi har."

fredag

Adressaten

Jostein Nielsen skriver i sin blogg:
"For noen år siden var jeg ved et korps hvor en av soldatene jobbet i ”postens detektivbyrå”. Byråets oppgave var å finne fram til riktig adressat der hvor opplysningene var særdeles mangelfulle. Soldaten kunne fortelle flere utrolig historier om hvordan de hadde klart å løse oppgaver som de fleste ville betrakte som umulige.
I dag har jeg lyst til å reflektere litt over ”adressaten” for våre bønner. Jeg er overbevist om at det er ”Far” som er korrekt adressat for mine bønner, og med årene er jeg blitt mer og mer bevisst på det. Jeg tror ikke det er ”feil” å be til Jesus eller Den hellige ånd, for de er en del av guddommen. Men – når det er snakk om et konkret bønneemne, kommer jeg fram for Far, i Jesu navn og ber ham gripe inn ved Den hellige ånd. I sin avskjedstale til disiplene sa Jesus:

"Den dagen skal dere be i mitt navn, jeg trenger ikke spørre Far for dere da."
Joh 16:23b–28

Når det er sagt, tror jeg at Vårherre også har et “bønnens detektivbyrå” som ser hjerter som lengter etter en adressat som de ikke helt vet hvem er. Kanskje det er en ”soldat” som jobber der også, og jeg tror at ”posten kommer fram”."

onsdag

Ulf Ekman har snudd

Fra Vårt Land:

"I bloggen sin ulfekman.nu skriver pastoren for Livets Ord i Sverige at han har endret innstilling, holdning og forståelse av de kristne, det han kaller Kristi kropp. Han står ikke lenger ved det han skrev i et kritisk innlegg med tittelen «Hva har paven å gjøre i Uppsala?» i forbindelse med at paven besøkte Sverige i 1989.
I innlegget på Ekmans blogg denne uka understreker han at han ikke tror paven er Antikrist eller at Den katolske kirke er den store skjøgen som omtales i boken Johannes Åpenbaring i Bibelen.
– Det er faktisk ikke bibelsk og ikke sant. Dette er tendensiøse tolkninger av bibelavsnitt som særlig vi frikirkelige har blitt fôret med i årevis. Antikrist har ikke dukket opp ennå, sier Ekman."