Centauro

söndag

Hvorfor akkurat slik?

Fra Josteins blogg:
Det er fort gjort å stivne i et mønster. Jeg kan mange morsomme historier om tradisjoner som har oppstått av praktiske grunner på grunn av gitte omstendigheter, men som har blitt videreført under helt andre vilkår. Et eksempel er fra en gjennomgang for å rasjonalisere det brittiske artilleriet på 70-tallet: En kanon som fremdeles var i bruk og hadde vært det siden 1. verdenskrig, trengte en bemanning på fire artillerister. Likevel sa forskriftene at det skulle være fem. Ved nærmere undersøkelser viste det seg at femte manns funksjon var å roe trekkhestene når kanonen ble avfyrt. I seksti år etter at kanonen ble flyttet ved hjelp av motoriserte kjøretøy var det bokstavelig talt en ”femte mann på vogna”.

Markus 7:31-37 forteller en historie om Jesus som helbredet en døvstum. Han stakk fingrene i ørene på mannen og smurte spytt på tungen hans og ropte ”Effata” og underet skjedde. Det er lenge siden jeg stilte Gud spørsmålet: ”Hvorfor akkurat slik?”.

Han er suveren og gjør ting på sin måte uten å forlange at jeg skal forstå. Tro betyr ofte å oppgi kravet på å forstå. Nå spør jeg likevel: ”Hvorfor akkurat slik?”Det er fordi jeg har en teori: Jeg tror Jesus var redd for alt som kunne minne om formalisert og rituell religion. Han visste at de tilbederne som Gud ønsker er de som tilber i ånd og sannhet – ikke i en gitt form eller på et gitt sted. Derfor varierte han hele tiden måten han gjorde tingene på. En gang laget han en deig av jord og spytt og smurte på øynene til en blind som i tillegg måtte til en dam og vaske seg for å bli seende. En annen gang sa han bare ”Bli seende”. En gang fulgte han en mann hjem for å helbrede (vekke opp) hans datter. En annen gang var det nok at han sa et ord milevis unna og en sønn ble helbredet.

Hvorfor akkurat slik? Fordi Jesus levde som han lærte. ”Akkurat slik!” kan ha forskjellig form så lenge innholdet er det rette. Det prøver jeg å huske når jeg ikke gjenkjenner formen.

tisdag

Råd per sms

Fra Josteins blogg:
Jeg fikk en vanskelig juridisk sak på bordet. Da er det greit å ha en bror som er advokat, så jeg tok en telefon. Oppkallet ble umiddelbart avvist. Etter et par minutter kom det en sms: ”Sitter i retten”. Jeg sendte en sms tilbake: ”Trenger bare et juridisk råd”. Straks kom svaret: ”Tilstå med en gang så får du strafferabatt!

”Typisk ”broderen” – alltid et smil på lur. Det var ikke det rådet jeg trengte akkurat da, men det er ikke bare i den juridiske verden at det er et godt råd:
Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.
1 Joh 1:5-2:2

I den åndelige verden fører “tilståelse” ikke til strafferabatt, men til full frifinnelse. Et godt råd: ”Tilstå med en gang!”

torsdag

Frelsesarmeen til priskrig i valgkampen

Tekst og bilde fra Frelsesameens nettsted
26. august trommer Frelsesarmeen sammen en rekke politikere for å debattere til hvilken pris et menneske takseres.
Frelsesarmeen er partipolitisk nøytral, men vil gi sin stemme til dem som sliter. Før sommeren ble det arrangert
møter med partilederne for å formidle hvor Frelsesarmeen mener fokus må rettes.

Verdifull debatt
Nå skal de politiske partiene møtes hos Frelsesarmeen for å debattere hvilken verdi samfunnet tillegger mennesker. Debatten tar til 26. august kl. 10:30, og stedet er Heimdalsgate 14 B på Grønland i Oslo, som blant annet huser
Jobben. Pressen er velkommen til å delta, og til å spise suppe fra ca. kl. 12:00.

Brannfakler i hefteform
Frelsesarmeen lanserer et kronikkhefte som grunnlag for debatten. Én av bidragsyterne er Marit Myklebust, som leder Frelsesarmeens gatehospital. Hun skriver om at vi må se den utslitte rusmisbrukeren, men utfordrer til å også sette fokus på den aksepterte og alminneliggjorte rusen. Professor i økonomi, Ola Grytten, kommer med et kraftig angrep på forbrukskulturen, mens Yngve Slettholm, som er direktør i Kopinor spør hvor fritt det egentlig er her i landet. Er det ok å være original eller provoserende? Sosialt akseptert å argumentere mot det politisk korrekte? Disse tre, som alle er soldater i Frelsesarmeen, vil være til stede under debatten og utfordre politikerne.

onsdag

Prøv åndene!

Ukens innlegg fra Jostein Nielsen
Etter sommerens Oasestevne i Skien har det vært en del skriverier i Vårt Land om profetier og profetienes plass i individets og nasjonens liv. Jeg var ikke tilstede på stevnet, og innlegget er derfor ikke om det som skjedde der, men om profetier generelt. Dagens bibelord åpner med følgende frase:

"Mine kjære, tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud! For det er gått mange falske profeter ut i verden."
1 Joh 4:1-11

Jeg tror på profetier. Det har kommet viktige innspill i mitt liv gjennom profetiske hilsener. Gud har også tidvis brukt meg til å komme med profetiske hilsener til mennesker. Det er mange måter å presentere en profeti på, men det viktigste er ydmykhet overfor det faktum at vi ”forstår og taler profetisk stykkevis” – slik Paulus gir uttrykk for (1 Kor 13:9). Derfor er det viktig å etterprøve profetiene. Samsvarer de med Guds ord? Blir det stadfestet av andre profetier? Er den åpenbart av ånd og ikke sjel? Dette siste er et stort tema. De fleste kan oppfatte om noe som bæres fram har demonisk opphav, men å skille mellom sjel og ånd fordrer et personlig forhold til Den hellige ånd. For ca 100 år siden skrev Jessie Penn-Lewis boka ”Sjel og ånd”. Den ga meg ny innsikt om temaet og jeg anbefaler den gjerne.

Jeg drømmer om at en større åpenhet for det profetiske går hånd i hånd med en sunn prøving av åpenbaringene. Begge deler er i tråd med Guds ord.


Fra Josteins blogg>>

Daglig manna

Fra Jostein Nielsens blogg:
Sist vår var jeg så heldig at jeg ukentlig fikk lese andres åndelige loggbøker. En av innsenderens oppgaver var å lokalisere et personlig ”manna for dagen” hentet fra den personlige andaktsstunden. For flere var det en ny øvelse, og veldig mange ga uttrykk for at dette var til nytte og velsignelse. Jeg ble veldig inspirert av det jeg leste, og utfordret til å gjøre noe med det selv. Det resulterte i at jeg begynte å blogge hva dagens bibelord sier til meg. Flere følger denne bloggen, og det er ”min manna” du leser, men slik de andres åndelige loggbøker ble til velsignelse for meg, håper jeg at ”min manna” også har stimulert ditt åndelige liv. Vi lever nemlig av hvert ord som kommer fra Herrens munn:
"Så gav han deg manna, en mat som verken du eller dine fedre kjente til. Slik ville han la deg forstå at mennesket ikke lever bare av brød, men av hvert ord som kommer fra Herrens munn."
5 Mos 8:1-6

Vel bekomme!

måndag

Mat i rette tid

Fra Jostein Nielsens blogg:
Det er viktig med gode matvaner, og det er en utfordring å finne en god balanse mellom rett inntak av kalorier og forbrenning. Da Jesus kalte Peter på nytt etter hans fornektelse, var oppdraget å sørge for mat til ”lam og sauer”. Peter hadde tidligere spurt ham om å utlegge en liknelse om å være våkne når menneskesønnen kommer tilbake. Da svarte Jesus:

Hvem er da den tro og kloke forvalteren som herren vil sette over tjenestefolket sitt for å gi dem mat i rette tid? Lykkelig er den tjeneren som herren finner i arbeid med dette når han kommer tilbake!
Luk 12:42-48

Den tro forvalter er altså den som sørger for at Herrens tjenestefolk får mat i rett tid. Mat i rett tid er ikke mat hele tiden. Jeg har tidligere publisert noen tanker om ”åndelig overvekt”. Er det mulig? Ja, dersom vi hele tiden tar imot uten å gi ut, kan det bli resultatet. Som evangelist og lærer merker en fort hvem som er de mest sultne. Det er de som allerede er i arbeid for Herren – de virkelige tjenestefolkene. De forbrenner mye og derfor er det viktig at det er noen som gir dem mat i rett tid. Lykkelig er den tjeneren som holder på med det når Jesus kommer igjen.

lördag

En rød journalists omvendelse

Korsets Seier skriver:
"Da den venstreradikal opinionsbyggeren og kjendisen Göran Skytte (63) begynte å snakke om Gud på en personlig måte, vakte det reaksjoner.
Göran Skytte er en av Sveriges mest kjente journalister med lang fartstid som undersøkende journalist blant annet i Aftonbladet, programleder i Sveriges television og som forfatter. I fjor skrev han boken «Omvänd», der han forteller om sin vei til kristen tro. I sommer kom oppfølgeren «På vei», der Skytte skriver om reisen i det kristne livet. Da han senere begynte å skrive personlig om kristen tro, har han både blitt kalt idiot og blitt kritisert for sin forståelse for «dissidenter», dvs. annerledes-tenkende innen Svenska kyrkan. Han er en samfunnsdebattant som har gått til høyre på den politiske skalaen, og samtidig inviteres han inn i kirkene for å tale om Jesus. Det er noe som ikke stemmer, men akkurat det også virker lokkende på gjennomsnittslandet Sverige.
Han holder flere hundre forelesninger i året, for mange vil høre hans budskap. Han er en fargerik taler som enkelt kan holde på i et par timer og like fullt holde folks interesse oppe."

Les hele innlegget>>