Centauro

lördag

Ukens nyheter på norsk från rupeba.se uke 22

Ateistisk teologi
- Norske Dagen - "Per­son­lig fryk­ter jeg at hvis norsk aka­de­misk teo­lo­gi be­man­nes med teo­lo­ger som har et så stort behov for å være uten­for van­lig all­far­vei, må man ikke være over­ras­ket om teo­lo­gis­ke stu­di­er leder til ate­is­me, skriver Kjell J. Tveter.
Det er en merkelig overskrift på et innlegg. Men jeg er redd den kan være dekkende. Teologen Hallvard N. Jørgensen har 8. mai en artikkel om teologi og evolusjon.
På Vårt Lands Verdidebatt har han en mer utfyllende artikkel. Han erklærer at han slutter seg helt til evolusjonslæren. Han refererer til Jerry Coyne.
Problemet er at Coyne er en rødglødende ateist, med en klar agenda om å promotere ateisme ved hjelp av vitenskap og særlig evolusjon.
Det ser ut til at Coyne som er professor i evolusjonær genetikk, nå bruker nærmest all sin tid på å fremme ateisme. Coyne synes å mene det samme som Dawkins at det skulle være forbudt å oppdra sine barn i en religiøs tro
." 


Arabiske kristne: Israel er vårt sikre hjemland!
- Israel Today - "Vel 150 israelske kristne arabere demonstrerte sist søndag utenfor EU´s hovedkontor i Tel Aviv. De krevde at EU stoppet kritikken av Israel, men heller startet bekjempelse av forfølgelsen av de kristne overalt ellers i Midtøsten.
«Nasjoner og internasjonale organisasjoner er raske med å løfte en anklagende finger mot Israel ved enhver anledning,» sa presten fader Gabriel Nadaf, som er den åndelig far til det israelske kristne Rekrutteringsforum. Forumet arrangerte søndag et rally til støtte for Israel.
«De samme nasjoner og internasjonale organisasjoner gjør derimot ingenting mot den etniske rensning av de kristne, som foregår i Midtøsten,» fortsatte Nadaf
."

söndag

Ukens nyheter på norsk på rupeba.se uke 20

Gravid dødsdømt for sin tro
- Norska Dagen - "For første gang siden den nye straffeloven ble innført i 1991, er en person i Sudan dømt til døden for konvertering. Så snart Meriam har født sitt barn, skal hun piskes og drepes.
Da Sudan ble delt i 2009 i Sør-Sudan og Sudan, lovte presidenten i nord, Omar Hassan al-Bashir, at hans nasjon nå ville innføre en strengere håndhevelse av sharia.
Saken det gjelder konkret er mot 27 år gamle Meriam Yahia Ibrahim. Hun er utdannet lege, er høygravid og i en domstol i Khartoum ble hun 11. mai dømt til døden for å ha forlatt islam til fordel for kristendommen.
"  


 Boko Harams terrorisme
- Jon Magne  Lund i Vårt Land - "I formiddag holder Fellesrådet for Afrika en appell på Youngstorget i Oslo. Hensikten er å støtte kampanjen for å sette fri de opp mot 300 nigerianske skolejentene som Boko Haram har bortført i løpet av forholdsvis kort tid. Flere enn 200 ble bortført for fire uker siden. Boko Haram betyr «Vestlig utdanning er synd», og slik sett er skolejenter blant terroristenes fremste mål. I fangenskap venter det jentene tvangsomvendelse til islam, seksuelle overgrep og tvangsekteskap med bevegelsens tilhengere.
Arrangementet i Oslo er symptomatisk for at verden nå har våknet. Sent, men forhåpentlig godt, står folk i mange land fram med sine avskyerklæringer mot den sunnimuslimske gruppen som i løpet av bare tolv år har greid å markere seg som en av de farligste og mest brutale terrororganisasjoner vi kjenner
." 


 «Europeiske land be­gren­ser, eller for­sø­ker å be­gren­se, folks fri­het til å gi ut­trykk for sin tro»
- Norske Dagen - "Hvert år presenterer Den amerikanske trosfrihetskommisjonen en rapport om situasjonen i land der det blir begått grove brudd på trosfriheten. I fjor uttrykte kommisjonen for første gang uro for utviklingen i Vest-Europa. Uroen er ikke blitt mindre i årets rapport.
Fiendtlig atmosfære
Kommisjonen mener at europeiske land begrenser, eller forsøker å begrense, folks frihet til å gi uttrykk for sin tro. Som eksempler nevner de forbud i flere land mot å bære synlige symboler som kors eller hijab, rituell slakting og omskjæring av gutter.
"

Ikke «hva», men «hvem»!

Från Jostein Nielsens blogg

Jeg vet at det er mennesker som ønsker å tro, men som ikke får det til. Kan det være fordi de ikke stiller spørsmålet riktig? 

Veldig ofte tenker vi på «hva» vi tror eller skal tro, mens mannen som var født blind på mange måter hadde fått et tips som gjorde at det lett å stille det riktige spørsmålet:
Han svarte: «Hvem er han da, gode herre, så jeg kan tro på ham?»
Joh 9:36
Ned gjennom kirkens historie har strid rundt lærespørsmål ofte dreid seg om «hva» og ikke «hvem». Det blir veldig fort en avsporing, for det viktigste spørsmålet dreier seg ikke om hva, men om hvem. Det er litt «typisk» for Johannes dette også. I samtalen med den samaritanske kvinnen ved brønnen sporet hun av med spørsmålet om «hvor» man skulle tilbe, mens Jesu fokus var «hvem».

Igjen ser jeg hvor viktig «Troens grammatikk» er. Dette handler om spørrepronomen. Det finnes ikke en ordklasse som er irrelevant for troen. Når et menneske vil tro – slik som i dagens vers, er det viktige pronomenet «hvem». I dag synger jeg:

Dagens ‘manna’:

For jeg vet hvem jeg har satt lit til,
og jeg er viss på at han er mektig
å bevare den fagre skatten
inntil Jesu Kristi dag!
 Till Josteins blogg HÄR...

Ukens nyheter på norsk fra rupeba.se uke 19

Sarkasm
 
Från Josten Nielsens blogg
"Å bruke sarkasme på en riktig måte kan forsterke et budskap. Sarkasme kan også oppfattes som lun humor dersom den blir formidlet på en god måte, men det ligger også en fare i at den kan virke dypt sårende på dem som blir rammet, for ordets egentlige mening er at det skal «skjære litt i kjøttet».  Den blir ofte beskrevet som «den laveste form for vittighet», og i og med at humor i form av ironi ofte forekommer i Johannesevangeliet, er det ikke utenkelig at han også bruker sarkasme."

Svensk innvandringssensur
- Vårt Land - "En kritisk bok om innvandring har blitt bestselger i Sverige. Komisk nok debatteres den bare i Danmark, skriver Elin Ørjasæter.
Sverige det landet i vesten som mottar flest flyktninger i forhold til befolkningen, Malta og Kypros unntatt. Ni av ti asylsøkere har ikke papirer på hvem de er. Sverige gir dem likevel opphold, i et langt større omfang enn andre nordiske land. De stiller heller ikke krav til familiens forsørgerevne ved familiegjenforening.
Boka «Invandring och mørkläggning» av Karl-Olov Arnstberg og Gunnar Sandelin er en kritisk gjennomgang av denne særsvenske innvandringspolitikken. Boka har solgt i ti tusen eksemplarer. De første fem tusen ble solgt uten medieomtale. Eneste unntak var Aftonbladet, som slaktet boka under overskriften «Samma gamle rasism». Artikkelen var illustrert av marsjerenede nynazister, i seg selv en grov trakassering av de to skikkelige forfatterne.
Danskene derimot, har gitt boka fått solid omtale. I Jyllandsposten ble den kalt «den viktigste svenske bok på mange år». Filosofen Lars Østman kalte den morsomt nok «Sveriges forbudte bog» i Berlingske
." 


Løftebrudd på prekestolen
- Norska Dagen - "Det er bis­ko­pe­nes an­svar å sørge for at pres­ter hol­der de løf­ter som er av­lagt, og at ikke vrang­lære lyder fra lan­dets preke­sto­ler, skriver Vegard Loke Rønning.
Kan prester i Dennorske Kirke forkynne hva de vil? Og er det opp til den enkelte prest om han eller hun vil forkynne livets to utganger?
I en artikkel på ytring.no kunngjorde den ordinerte presten Ellen Hageman at «ingen kommer til helvete». Artikkelen er bygget på en preken hun holdt i Romnes kirke, sommeren 2011.
Det er tydelig forkynnelse av at livet kun har en utgang, og at fortapelsen er en umulighet, holdt under en gudstjeneste av en ordinert prest i Den norske kirke.


«Det har aldri handlet om konvertering»
- Korsets seier - "- Vi aksepterer ikke de katolske dogmene, sier Livets Ord-pastor Joakim Lundvist.
Etter Ulf Ekmans konvertering til katolisismen, har flere kristenledere i Sverige etterlyst et tydeliggjøring av menighetens identitet.
Lundqvist konstaterer overfor Dagen at menigheten de siste ti årene har hatt en tydelig retning mot enhet, og på den måten har forandret seg siden starten i 1983.
- Men når det gjelder Den katolske kirkes dogmer, så står vi ikke bak dem. For eksempel i synet på Maria, paven, menighetssyn og nattverden, sier Lundqvist. - De har vi aldri trodd på eller forkynt. Det er tydelig for alle som har hørt Livets Ords forkynnelse gjennom årene.
"


 Den ateistiske bevisbyrden
- Daniel Joachim Kleiven i Skaperkraft - "Har du noen gang diskutert med en ateist som har nektet for å måtte forsvare seg? Ateisme er visst like lite en aktiv posisjon, som sult er et måltid, eller manglende samling av frimerker er en hobby.
Ateisme, slik begrepet brukes i dag, har gjerne to betydninger. Først har vi en svak eller myk ateisme som er en simpel benektelse av troen på en Gud. Deretter har vi sterk eller hard ateisme som er en påstand i forstand av at det ikke eksisterer noen Gud. Førstnevnte er nærmest lik agnostisisme. Sistnevnte proklamerer å ha reelle argumenter for at det sannsynligvis ikke eksisterer en Gud
."

onsdag

«Herre, lær oss å be!»Gunnar Eide skriver i bønnebrevet for mars måned:

"Jeg liker definisjoner. De er gjennomtenkt og kortfattet, presise og rett på sak. Men hva er definisjonen på bønn?
 
Jeg var 25 år da jeg ringte på dørklokka til Frelsesarmeens Krigsskole i Enebakkveien 15. Jeg ønsket å si farvel til verden og verdens vis. Velkommen til et hellig liv! Dette brevet handler om livet på skolen – og om bønn. 

Det andre skoleåret var det mye misnøye i flokken av kadetter. Jeg kom tilbake etter fire måneders praksis i Bergen 1. korps, og vi gledet oss til å fullføre skolen og bli utnevnt til offiserer i Frelsesarmeen. Så kom misnøyen. Den spredte seg som en ildebrann, og utpå våren tror jeg at alle var berørt, både kadettene og offiserene som var stasjonert ved skolen. Vi var misfornøyde med det meste: skoleplanen som ikke ble fulgt, undervisningen, det gammeldagse regelverket, lommepengene som ikke strakk til, følelsen av å bli behandlet som barn."

Les mere HER...

lördag

Ukens nyheter på norsk fra rupeba uke 18

Frelsessoldat frykter å bli drept i Iran, nektes opphold i Norge
- Norske Dagen - "«Ahmad» har konvertert fra islam og blitt soldat i Frelsesarmeen i Norge. Utlendingsnemnda har bestemt at han må reise tilbake til ayatollaenes Iran.
– Jeg tenker hver dag at dette kan bli min siste i Norge, sier «Ahmad» til Dagen. Han ønsker å være anonym og vil derfor ikke bruke sitt eget navn.
Frelsessoldaten frykter for livet ved hjemreise til Iran etter at Utlendingsnemnda (UNE) for tredje gang har nektet ham opphold i Norge.
Hans drøm er å bli offiser i Frelsesarmeen og forkynne evangeliet.
– Jeg opplever at Gud har kalt meg til Frelsesarmeen. At dette er den oppgaven jeg har fått, sier Ahmad.


Prestekrise og teologisk forfall
- Norske Dagen - "Vi mener at en av grunnene til prestekrisen også kan være det teologiske forfallet som kirken har vært utsatt for de siste årene. Den liberale teologien undergraver troen, åpenbart også hos unge som skal avgjøre hva de skal bruke sitt arbeid og sine krefter på.
Men Kirkemøtets avvisning av samkjønnede ekteskap tidligere denne måneden, viser at det nytter å kjempe for kirkens tradisjonelle forståelse av Skrift og bekjennelse. Og det er derfor et stort behov for at unge kristne med som står for det klassiske synet i slike viktige spørsmål, også velger å vie livet sitt til prestetjenesten.


Tok Jesus feil?
- MorFarBarn - "Det er få ting i Bibelen som er klarere enn at ekteskapet er for mann og kvinne. Det finnes faktisk ikke ett eneste unntak i hele Bibelen. Likevel ønsker et flertall av biskopene å omdefinere ekteskapet i sine grunnvoller og gjøre det kjønnslikegyldig. For å 

lykkes med dette prosjektet bruker man en postmoderne og relativistisk metode: Man
dekonstruerer konkrete begreper og bud og fyller dem med nytt innhold. Dessuten legger man til side tekster som oppleves som uaktuelle for vår tid. Hovedstrategien er å la nestekjærlighetsbudet og honnørord som ’tillit’, ’troskap’ og ’samhold’ overstyre og trumfe alt det Bibelen sier om at ekteskapet er for mann og kvinne. Når barneperspektivet i tillegg ignoreres fullstendig, skjønner man hvorfor konklusjonen blir som den blir.


 Netanyahu til Abbas: Velg mellom Israel og Hamas
- Vårt Land - "Palestinernes president må velge mellom Israel og Hamas, gjentok den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu like etter at Mahmoud Abbas hadde fordømt holocaust.
– Abbas må velge mellom en allianse med Hamas – en terrororganisasjon som har som mål å ødelegge Israel og som fornekter holocaust – og fred med Israel, sa Netanyahu under et regjeringsmøte søndag.
– Vi håper han velger å trekke seg fra avtalen og vende tilbake til fredssporet, sa Netanyahu videre.
"