Centauro

måndag

Kjennetegnet

- Nils-Petter Enstad i Kristelig Pressekontor -
19. søndag i treenighetstiden, 4. oktober 2015, Prekentekst: Johannes 7, 14-17

Det var alt midt i høytiden da Jesus gikk opp på tempelplassen og begynte å undervise. Jødene undret seg og sa: «Hvordan kan han ha slik kunnskap, han som ikke har fått noen opplæring?» Jesus svarte: «Min lære er ikke min, men kommer fra ham som har sendt meg. Den som vil gjøre hans vilje, skal skjønne om læren er av Gud, eller om jeg taler ut fra meg selv.
I den eneste beretningen vi har fra Jesu barndom, da han som 12-åring var med sine foreldre til høytiden i Jerusalem, fortelles det at gutten Jesus satt mellom de lærde i templet, og at alle som hørte på ham «undret seg over hvor forstandig han var og hvor godt han svarte» (Luk 2, 47).
Om lag 20 år senere skapte han den samme forundringen. Når jødene hørte ham undervise, undret de seg: «Hvordan kan han ha slik kunnskap, han som ikke har fått noen opplæring?» Jesus hadde jo ikke vært elev hos noen anerkjent skriftlærd, slik eksempelvis Paulus kunne fortelle at han hadde vært: «Ved Gamaliels føtter har jeg fått grundig opplæring i fedrenes lov» (Apg 22, 3). Ikke minst undret de skriftlærde seg over dette. De kunne ikke akseptere en undervisning som ikke var forankret i en autoritet.
Dette forsto Jesus, og han var enig i det. Lenger ut i teksten sier han at «den som taler ut fra seg selv, søker sin egen ære» (v. 18).

Les mer HER

Bønnehjelpere

- David Wilkerson 1999 -

Bønn er ofte et av de mest selvsentrerte områdene av kristnes liv. Når du tenker over det, så fokuserer de fleste av våre bønner på våre egne behov. De to viktigste emnene for vår forbønn er vår egen åndelige vekst og behovene til våre familier og våre venner.

Fra tid til annen kan vi strekke oss utover våre egne snevre behov og be for andre. Men vanligvis når vi sier: "Jeg skal be for deg," så gjør vi det ikke. Eller, vi ber for dem én gang og glemmer deretter raskt deres behov.

Nylig har jeg undersøkt mitt eget bønneliv i lys av Skriften. Og jeg har blitt dømt på grunn av sneverheten og begrensningen i min egen bønn. Lik de fleste troende tilbringer jeg mye tid med å søke Herren angående min egen vandring med Ham. Jeg roper ut til Ham om å bli helliggjort, få seier over synd, å bli Kristus-lik, å motta ledelse for livet, å ha Hans salvelse over min tjeneste. Og jeg fryder meg over flott fellesskap med Ham, mens jeg stille tilber Ham og blir forfrisket i Hans nærvær.

Les mer HER.

tisdag

Hva i All Verden har Skjedd med Omvendelsen?

David Wilkerson August, 1999

Hva i all verden har skjedd med omvendelsen? Du hører sjelden ordet nevnt i de fleste menigheter i dag - selv i baptist, pinse eller evangeliske kretser. Dagens pastorer kaller sjelden sine forsamlinger til å sørge over synden - til å bedrøves og å gråte over å ha såret Kristus med sin ugudelighet.

Istedet er budskapet vi hører fra mange prekestoler i dag: "Bare tro. Motta Kristus, og du vil bli frelst." Teksten som brukes for å rettferdiggjøre dette budskapet er Apg. 16:30-31.

I dette avsnittet ble apostelen Paulus holdt fengslet da jorden plutselig rystet og alle fengselsdørene åpnet seg. Fengselsvokteren trodde umiddelbart at alle fangene hadde flyktet, noe som betød at han sto i fare for å bli henrettet. I desperasjon drog han sverdet sitt, og var i ferd med å ta livet av seg da Paulus og Silas stoppet ham, og forsikret ham om at ingen hadde stukket av.

Da dette gikk opp for ham, falt mannen ned foran apostlene og ropte ut: " .... Herrer! Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? De sa da: Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus!" (Apg. 16:30-31.)

Når vi leser dette avsnittet, så er det viktig å huske på at fengselsvokteren var på randen av selvmord, med sverdet i hånden. Han var allerede kommet til et omvendelsens punkt - på sine knær, nedbrutt og skjelvende foran apostlene. Så hans hjerte var virkelig forberedt på å ta imot Jesus i sann tro.


Les mer HER

Frelsesarmeen oppretter midlertidig mottak

- OsloBy - "På oppdrag for Utlendingsdirektoratet skal Frelsesarmeen ha sengeplasser til 250 flyktninger på Teisen.
Onsdag denne uken, 23. september, skal det være klart for første overnatting.
Frelsesarmeen har en eiendom på Teisen, et gammelt skolebygg som på sikt skal bli omsorgsboliger og barnehage. Men nå skal klasserom og konferanserom gjøres om til et overnattingstilbud til barnefamilier og enslige voksne asylsøkere.
Tilbudet skal være en avlastning for transittmottakene i Oslo.
- Vi starter i det små med 50 plasser, sier informasjonssjef Andrew Hannevik i Frelsesarmeen.

Suppe, såpe, frelse. Og fotball

- Moss Avis - "Menigheter fra hele Norge, samt fra Sverige, Spania og Romania var samlet på Bellevue stadion da Frelsesarmeens fotballturnering ble arrangert i helgen.
- Fotballturneringen arrangeres for 35. gang i år, og i år var det rekordstor interesse, forteller administrasjonsleder ved Frelsesarmeens ressurssenter på Jeløy, Knut Erlend Hjorth-Johansen.
– Det var så mange som ville være med at vi måtte si nei til flere lag. Nå er det nesten 400 spillere fordelt på 35 lag fra Norge, Sverige, Spania og Romania som er med.
Spillerne er stort sett fra ulike menigheter, men det er også med brukere av Frelsesarmeen. Det er femte gang turneringen arrangeres i Moss, og den er et samarbeid mellom Frelsesarmeens korps i Moss, Jeløy folkehøyskole, Bellevue og offisersskolen."

lördag

Hva ville Jesus gjort?

-  John Arve Lunde i Dagen - 

I vår redsel for et annerledes og muslimsk Europa, hva om vi snur hele argumentasjonen på hodet og lar dette bli tidenes mulighet til å gi det beste vi har til mennesker som nå kommer?

Verden er i endring, i så stor fart at vi har utfordringer med å henge med. Terror rammer store deler av verden, og krigen i blant annet Syria fører millioner av mennesker på flukt.

UDI venter opp mot 20.000 asylsøkere 

Usikkerhet og et behov for å forklare, gjør at også mange kristne lar seg rive med av konspirasjonsteorier og frykt.

Hva om vi drar en parallell tilbake til kristendommens vugge? I det gresk-romerske riket var den rådene kultur at alle trodde på hva de ville. Det eksisterte en stor forskjell på fattige og rike.

Når brennende Kristus-etterfølgere så vokste frem, insisterte de på at det bare fantes én Gud. Han sendte sin sønn Jesus for å frelse alle mennesker fra vår synd. De bygde en kultur som var åpen og inkluderende mot alle mennesker, også dem som den romerske kultur hadde støtt ut. De tok imot mennesker fra forskjellig kultur og bakgrunn på en måte som virket skandaløs.

Den romerske kultur så ned på de fattige, men kristne ga generøst til de fattige. Kvinner hadde ingen status og var fritt vilt. Kristne tilbød dem sikkerhet og verdi som ikke eksisterte. De ga håp og hjelp til fattige og syke på en måte som var uhørt i de første to århundrer etter Kristi fødsel.

Les mer HER.

fredag

Å sette ord på det!

Fra Jostein Nielsens blog

Det er utrolig godt å få sette ord på vanskelige tanker eller følelser. Dersom man ikke klarer det, kan det være nyttig med profesjonell hjelp. Eller guddommelig hjelp slik de fikk da Jesus stilte spørsmål. Spørsmål som faktisk kunne virke litt «rare»:
  • Hvem rørte ved meg?
  • Hva vil du jeg skal gjøre for deg?
  • Hvem sier dere at jeg er?
Jeg tror ikke det var fordi han ikke visste, men fordi at det var viktig for dem det gjaldt å få sette ord på sin situasjon.Maria fikk også guddommelig hjelp:
Men Maria sto like utenfor graven og gråt. Gråtende bøyde hun seg fram og så inn i graven. Da fikk hun se to hvitkledde engler sitte der Jesu kropp hadde ligget, en ved hodet og en ved føttene. «Hvorfor gråter du, kvinne?» spurte de. Hun svarte: «De har tatt Herren min bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham.»
Joh 20:11-13
Jeg er forundret over hvor lett det er å få helt fremmede mennesker til å åpne seg ved å stille et enkelt, men ærlig spørsmål. Selv om jeg opplever at det skjer veldig ofte, er jeg likevel litt forundret over at Maria åpner seg for to engler. Det må ha fulgt en veldig ro med deres nærvær siden hun ikke spør hvem de er, men svarer så oppriktig. Kanskje det var akkurat den forberedelsen hun trengte for å kunne gjenkjenne Jesus?

Uansett, for å komme videre i livet – også i det åndelig livet, er det godt å få sette ord på tanker, følelser og tro. Det hjelper å «høre» seg selv beskrive hvordan det er, og da kan det også bli lettere å rette på det som måtte være feil. Kanskje Maria hørte at resonnementet om at noen hadde flyttet Jesus ikke hørtes så sannsynlig ut? Og hva var alternativet da?

Dagens ‘manna’:

Jesus vil høre hvordan jeg har det.
 Jostein blog finner du HER.

tisdag

Når Du Ikke Lenger Strekker Til!

David Wilkerson - Dec 98

Når vi leser ordene til David i Salme 38, så finner vi at denne gudfryktige, rettferdige mannen ikke lenger strekker til. Han var nedslått og mismodig, og hans kamp hadde tappet ham for all styrke. Lytt til dette forvirrede ropet:

"Jeg er kroket og fullstendig nedbøyd, hele dagen går jeg i sørgeklær .... Jeg er kald og stiv og aldeles knust. Fordi mitt hjerte stønner, må jeg skrike ut .... Mitt hjerte slår heftig, min kraft svinner, og mine øynes lys, selv det er borte for meg .... Men jeg er lik en døv, jeg hører ikke, lik en stum som ikke åpner munnen. Ja, jeg er lik en mann som ikke hører, og som ikke har gjenmæle i sin munn." (Sal. 38:7,9,11,14-15).

Når jeg leser denne salmen, så ser jeg for meg David sitte sammensunket i fortvilelse. Kanskje det som uroet ham mest var at han ikke kunne forstå hvorfor han plutselig ble kastet så dypt ned. Denne mannen hungret etter Herren, og utøste daglig sitt hjerte i bønn. Han hadde ærefrykt for Guds ord og skrev salmer som lovpriste hans herlighet. Men nå, i sin nedtrykte stilling, var alt han kunne gjøre å rope: "Herre, jeg er kommet til enden av repet. Og jeg har ingen anelse om hvorfor det skjer!"

Les mer HER.

Hvor er Gud i krisen?

- Stefanusalliansen - 

Krigen i Syria har drevet over 11 millioner mennesker på flukt. Hvor er Gud når krigen herjer og nær halvparten av befolkningen flykter for å redde livet?

Mange kristne i Libanon er stolte over at landet deres er nevnt mer enn 70 ganger i bibelen, og spesielt over at Jesus reiste rundt sør i landet, der han gjorde mange undere. I dag er Libanon fortsatt det landet i Midtøsten som har størst andel kristne, og samtidig landet der kristne lever tryggest og har størst frihet til å praktisere sin tro. Men også i Libanon, som i resten av Midtøsten, er antallet kristne på vei ned. Og for rundt fem år siden opplevde landet en skjebne som ingen hadde forestilt seg og som har endret demografien drastisk.

Les mer HER.

måndag

Syndsbekjennelsens hemmelighet og det livsfarlige hovmodet

- Björn O. Hansens blogg - 

Dette bildet har fulgt meg en tid nå. Det er sterkt. Det viser mennesker som er så modige at de har synder å bekjenne. I dag er jo ikke det noe stas å innrømme synd. Noen går så langt som å si at vi ikke lenger har synder å bekjenne.

Men syndsbekjennelsen er sjelehygiene.

Les mer HER.

söndag

Fra norsk dåp til tysk konvertittmenighet

- Dagen.no -

"Aref Movasaq så bibelverset Johannes 3.16 i en drøm, da han bodde i Iran. Han måtte flykte til Norge, hvor han ble døpt.

Nå er han en av mange konvertitter som holder til i Treenighetskirken i Berlin, som Dagen skrev om onsdag:

Men han ble ikke døpt der, det skjedde i Askim, forteller støttespiller og tidligere pastor i Nordre Misjonskirke i Haugesund, Dag Vister Hansen.

– Aref hadde kontakter i Askim, så derfor ble han døpt der. Men i løpet av de seks årene han bodde i Norge, var det i Haugesund han holdt hus.

Som mange andre iranere var hans konvertering mye av årsaken til at han måtte flykte fra Iran, forteller Vister Hansen.

– Etter synet av bibelverset, som han ikke forstod så mye av, kom han i kontakt med noen kristne. De gav ham en Bibel, og der fant han igjen verset. Det ble en stor bekreftelse for ham.

Aref opplevde å bli forfulgt for sitt valg. Familien ble truet, han selv ble banket opp. Norsk UDI har sett bildene av sårene etter volden, men i følge Vister Hansen tolket de det dit hen at dette ikke skjedde som følge av konverteringen.

Situasjonen blir uansett så prekær at Aref flykter til Norge."

fredag

Å se tegn

Fra Jostein Nielsens blogg

Selv om jeg er veldig opptatt av system og at ting må ha sin plass, har jeg en uvane. Dersom det står noe i veien for meg, går jeg rundt det eller trør over det, selv om det er enkelt å flytte på. «Hvorfor flytter du ikke den stolen?» kan Magna spørre. «Hvilken stol?» spør jeg. Jeg har altså gått rundt en stol uten å registrere hva som stod i veien. Det handler sikkert om å gå i egne tanker, eller å være veldig konsentrert på noe som må løses. Da blir gjerne alt annet uviktig.

Men hun må ha vært der før, Maria, for hun oppdaget at noe var flyttet:

Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er mørkt, kommer Maria Magdalena til graven. Da ser hun at steinen foran graven er tatt bort.
Joh 20:1
Hun forstår med en gang at noe har skjedd, men tolker det i første omgang feil. Men selv med muligheten for å tolke et signal feil, tar jeg med meg hvor viktig det er å være våken for ting i tiden som kan være et tegn på at noe har skjedd som er av åndelig betydning. 

«Løft blikket og se på markene!» sa Jesus 
Joh 4:35
Det var en tydelig beskjed om at det er viktig å se for å kunne høste. Det var ikke tvil om at steinen som var flyttet var et viktig signal, men Maria trakk først den mest naturlige forklaringen. Jesus ber oss se og tenke utenfor den «naturlige boksen» - for det var hele fire måneder til den vanlige høsten (Jfr Joh 4:35).

Dagens ‘manna’:

Herre, hjelp meg å se dine tegn!
 Josteins blogg finner du HER.

onsdag

«Hvem vil tjene Herren?»

- Perleportalen -
Med denne sangen ble tonen satt for kadettenes velkomstmøte i Templet, søndag 6. september. Det er en internasjonal gruppe kadetter som har svart «jeg» på dette spørsmålet, og som nå tar fatt på sin to-årige utdannelse for å bli offiserer i Frelsesarmeen.

Tradisjonen tro ble de seks kadettene ønsket velkommen med et stort offentlig møte med sang og musikk, forkynnelse og forbønn. Kadettene, som kommer fra Burundi, Sveits, Færøyene, Egersund og Skudeneshavn, presenterte seg selv. To av dem delte sitt vitnesbyrd der de fortalte om sitt kall til å bli offiser.

Leder for Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene, kommandør Dick Krommenhoek hilste de nye kadettene og minnet dem på at deres viktigste oppgave er å være hyrder. Som alltid på Frelsesarmeens møter, var det mye sang og musikk. Et stort felleskor under ledelse av Tone Kristin Ødegaard, Templet Hornorkester, ledet av Yngve Slettholm, og kadettene sang og spilte til stor velsignelse.

Les mer HER.

tisdag

Dine Venner er Av Betydning for Gud!

- David Wilkerson September 1998 -

Hvem regner du som dine nærmeste venner? Tro det eller ei, men dette spørsmålet er en sak som har stor betydning for Herren. Og det er fordi ditt vennskap taler høyt - både til Gud og til verden - om tilstanden i ditt hjerte.

Har du noensinne tenkt på å be: "Herre, hva synes du om mine vennskap? Er de til behag for deg - eller mishager de deg?" Faktum er, at en rettferdig venn kan sørge for en tilknytning til Guds velsignelse og velvilje, fordi han oppmuntrer deg til en gudfryktig livsstil. På den annen side, kan en syndig venn bli en sterk lenke til all slags ondt, og kan lede deg inn i forferdelig slaveri.

Når jeg bruker ordet "venn" gjennom dette budskapet, så henviser jeg ikke til direkte familiemedlemmer, slik som ektefelle, foreldre eller barn. Min definisjon på en venn her, er noen som du er nær knyttet til - en som du naturlig betror deg til. Kort sagt, en venn er en person som du vandrer med, snakker med og blottlegger din sjel for.

Du har selvfølgelig forskjellige vennekretser. Du har en "forretningskrets", som inkluderer dine medarbeidere, kolleger eller kunder. Og du har en "sosial" krets, som inkluderer de menneskene du identifiserer deg med på en mer overfladisk måte. Du kan også ha kontakt med ugudelige bekjentskaper. Apostelen Paulus sier at det er umulig for oss å unngå denne slags kontakt - ellers ville vi måtte forlate verden fullstendig!

Les mer HER.


söndag

Islamistene har vendt tilbake til Mali


- Bjørn O.Hansens blogg - 

Islamistene har vendt tilbake til Mali og mange er nå på flukt.

Den franske militær intervensjonen i Mali er blitt ansett som en suksess. Islamistene - herunder både al-Qaeda og Islamic Maghreb - ble stoppet og hindret fra å avansere mot hovedstaden, Bamako, og byer som islamistene hadde inntatt ble raskt tatt tilbake.

Men nå er islamistene tilbake og har slått til flere steder i landet, blant annet i Bamako

Les mer HER

lördag

To «friske pust» i Frelsesarmeen

- Porsgrunns Dagblad -

Islandske Theodora K. Welander (23) har flyttet til Porsgrunn for å hjelpe ektemannen med å lede Frelsesarmeen.

– Vi håper at vi kan være et friskt pust for Frelsesarmeen i Porsgrunn. At vi kan tilby noe nytt, samtidig som vi bevarer det eksisterende, sier det unge ekteparet, som nå har slått seg ned på Skrukkerødtoppen.

Det var i fjor sommer oslogutten Andreas W. Welander ble sendt til Porsgrunn for å lede troppene. Han var da den yngste frelsesarmélederen i landet. Nå har kona Theodora kommet etter for å hjelpe ham med å fylle stillingen.

– Til sammen utgjør vi en lederstilling på 150 prosent. Jeg går fortsatt på offisersskole på Jeløya i Moss, men om ett år kommer jeg til å gi hundre prosent her i Porsgrunn, sier Theodora.

Hun flyttet til Porsgrunn i sommer. Men har flere norgesopphold på baken.

– Jeg kom til Norge for første gang i 2010, som deltaker i ungdomsteamet Dynamo i Oslo. I 2013 var jeg tilbake for å lede dette teamet, sier 23-åringen.

Les mer HER.

fredag

Vitnesbyrdets formål!

Fra Jostein Nielsens blogg:

Jeg har skrevet det før, og jeg gjentar det gjerne: Jeg elsker å høre menneskers vitnesbyrd (troshistorie) og jeg deler gjerne min egen, både med troende, men ikke minst med dem som jeg mistenker for ikke å tro.

For ei drøy uke siden var jeg ute og kjørte med en advokat fra byrået som vi bruker. Da vi passerte et bygg i sentrum, kommenterte han at det opprinnelig var KGBs hus. 


«Ja, de har vært aktive også lenge etter oppløsningen av Sovjetunionen, og for det jeg vet kan de fortsatt være i aktivitet», repliserte jeg. 

Jeg så med en gang anledningen til å fortelle historien til ham som ledet arbeidet i Moldova et par år før vi kom hit første gang. Han ble pluteselig alvorlig syk og måtte flys ut av landet med en sprukket milt. Heldigvis gikk det bra, milten ble fjernet, men han slet fortsatt med helsa, og dro hjem kort etter.
I 2006 var han og kona tilbake og ledet arbeidet i Romania en kort periode og vi ble kjent med dem. En dag dukket en mann opp på døra hos majoren og spurte om ikke han var major C som ledet arbeidet i Moldova noen år tidligere. Det kunne major C bekrefte.
  
«Jeg har møtt deg før» sa mannen. «Jeg var medlem av KGB og vi hadde Frelsesarmeen under oppsikt og var bekymret for den sterke veksten i bevegelsen. Vi tenkte at det hadde med lederen å gjøre, og bestemte oss for å rydde deg av veien. På en mottakelse på Codru hotell sørget vi for at du ble forgiftet. Nå er jeg selv blitt en kristen, og jeg har lett etter deg for å be deg om tilgivelse!»

Selvfølgelig fikk han tilgivelsen.

Jeg kunne se at fortellingen gjorde inntrykk på advokaten. «Er du ikke redd?» spurte han meg. «Da kunne jeg ikke vært her» svarte jeg. «Du ser, jeg er glad i mennesker og i Bibelen står det at den fullkomne kjærligheten driver bort frykt, jeg kan ikke elske mennesker hvis jeg frykter dem, da kan jeg like gjerne reise hjem!» Jeg vet at Gud er begynt å jobbe med advokaten, og jeg ber om jeg må få flere anledninger. Jeg tror de kommer for det er flere oppdrag som venter.

Det var veldig viktig for Johannes å vitne. Det var derfor han skrev ned alt han så under den dramatiske korsfestelsen, og derfor skrev han:

Han som så det, har vitnet om det for at også dere skal tro. Hans vitneutsagn er sant, og han vet at han taler sant.
Joh 19:35
Dagens ‘manna’:
Vitnesbyrdet mitt kan ingen ta fra meg, men jeg deler det mer enn gjerne!

Jostein Nielsens blogg finner du HER.

torsdag

Velkomstmøte for de nye kadettene


Kreftsyk Carter holdt bibeltime

- Norge idag -

  
USAs tidligere president, Jimmy Carter, kjemper sitt livs kamp mot kreften. Det hindrer ham ikke i å undervise i menigheten han tilhører.

   Forrige søndag var 90-åringen i full vigør og holdt en bibeltime i Maranatha Baptist Church i Plains, Georgia. Temaet for undervisningen var kjærlighet, ifølge ifølge News Max.

Les mer HER.

onsdag

Et Budskap til Kristne Som Opplever Vonde Dager

- David Wilkerson Augusti 1998 -

Det kristne livet er ikke en seilas i trygt farvann. Enhver troende kommer til å ha vanskelige dager, uansett hvor hellig han måtte være. Jeg tror faktisk, at jo mer gudfryktig en person er, jo mer plagsomme og uutholdelige vil hans prøvelses dager bli.

Heldigvis så vet de fleste kristne at Jesus ikke bare er en frelser "for de gode dager". Han er med oss, ikke bare når ting går bra, men gjennom våre vanskelige dager også. Når tøffe tider møter oss, så forsvinner han ikke og sier: "Jeg vil komme tilbake når du har funnet ut av det på egen hånd." Nei, han er trofast og omsorgsfull gjennom alle slags tider. Og han er berørt av hver eneste følelse vi gjennomlever i løpet av våre vonde perioder.

Apostelen Paulus tar for seg dette når han skriver: "Men vi har denne skatt i leirkar, for at den rike kraft skal være av Gud og ikke fra oss selv." (2. Kor. 4:7). Forestill deg det! Den skatten Paulus henviser til, er kunnskapen om og nærværet av Jesus Kristus. Og vi bærer denne dyrebare skatt i våre legemer!

Det greske ordet Paulus bruker for "leirkar" er "skjør leire" som betyr "svak, lett knuselig, lett fristet." Han sier: Ja, vi rommer Jesu nærvær i selve kroppen vår. Men våre kropper er svake, lett fristet og går lett istykker!"

Les mer HER.