Centauro

onsdag

Søvnproblemer?

Fra Jostein Nielsens blog:
Det tradisjonelle rådet er å ”telle sauer”. Jeg har hørt et par alternative råd: ”Hvorfor telle sauer når det er mer effektivt å snakke med hyrden?”
Kanskje denne er enda bedre: ”Når jeg legger meg overlater jeg mine problemer til Vår Herre for han skal jo være våken likevel”:
Nei, han blunder ikke og sover ikke, Israels vokter.
Salme 121:1-8

Ha en velsignet dag – og ”sov godt” når natten kommer!

tisdag

"Uten Jobben, hadde jeg vært drita full før klokka ti"

Pressemeldning fra Frelsesarmeen:
Nå kan også de rusavhengige i Molde få en meningsfull hverdag gjennom Frelsesarmeens arbeidstrening.
Jobben er Frelsesarmeens tiltak for dem som har hatt det kronglete i livet, og ikke slipper til i arbeidsmarkedet. Metoden er godt utprøvd i Oslo og Lillehammer, og nå har altså Molde fått suksessoppskriften.

Sitatene nedenfor er fra brukere i Oslo, og forklarer bedre enn noe annet hva Jobben betyr
-
Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita full før klokka ti.
Mange ledige timer kan være destruktivt. Jobben sørger for struktur i livet, og motiverer for eksempel til å redusere rusmisbruk.
- Nå kan jeg også si at jeg skal på Jobben.
Det er ikke alle som synes det er hyggelig å bli spurt om hva de driver med. Den som møter opp på Jobben får et svar å gi.
- Med Jobben har jeg avansert i livet mitt.
Når selvrespekten har fått juling det meste av livet, kan det å få jobb virke som et luftslott. Gjennom Jobben kan de minst håpefulle lykkes.
- Jeg bidrar i samfunnet.
Jobben gjør de ansatte rakere i ryggen. De er vant til nedlatende og engstelige blikk, men i Jobben får de klapp på skulderen og rosende ord fra forbipasserende.

Om Jobben
Jobben startet opp i Oslo i 2005, og er et arbeidstreningstilbud for rusavhengige i regi av Frelsesarmeen. Det viktigste formålet er å gi brukerne meningsfylte dager, og å redusere behovet for rus. Brukerne møter opp om morgenen og får utdelt et oppdrag, eller de kan få faste gjøremål over en periode. Etter arbeidsdagens slutt får de utbetalt motivasjonspenger. Eksempler på arbeidsoppgaver er vedproduksjon, gartnerarbeid, matlaging og oppussing. Resultatene er oppløftende. Det er rift om å få plass, sykefraværet er betraktelig lavere enn ellers i samfunnet, og viktigst: brukerne synes selv livet blir mer innholdsrikt.

torsdag

Hva stoler jeg egentlig på?

Fra Jostein Nielsens blog:
Spørsmålet mister aldri sin aktualitet. I tider med fred, stabilitet i økonomien og god helse er det lett å tenke at det er disse tingene som oppeholder min trygghet. Når så støttene vakler ligger angsten på lur. Som kristen vet jeg at grunnvollen ligger et helt annet sted, men det er fort å glemme.

Også de som forvalter de institusjonelle overbygningene i kristen virksomhet har en tendens til å glemme hva som virkelig bygger og hva vi egentlig stoler på. ”Bare vi får sikret økonomien” – ”Dersom vi bare hadde mer penger til misjon”. Da er det et paradoks at den virkelige veksten i Guds rike nesten uten unntak skjer der man ikke har gjort seg avhengig av økonomisk støtte utenfra. Det er viktig at vi støtter Guds rike økonomisk (tiendeprinsippet), men økonomien må aldri bli en del av grunnvollen for det rike som jeg er bygningsmann i:

Sett ikke lit til stormenn,til mennesker, som ikke kan hjelpe.… Salig er den som har Jakobs Gud til hjelperog setter sitt håp til Herren sin Gud.
Sal 146:1–10

Det er fundamentet for alt i Guds rike.

Gode minner

Fra Jostein Nielsens blog:
Da jeg bodde på Island besøkte jeg en dag Tryggvi Skolameistari på hans kontor. Hans første spørsmål var ”Hva slags ætt kommer du fra?” Det kom litt overraskende, men jeg burde vært forberedt for jeg hadde lest et intervju med ham i avisa ”Dagur”. Intervjuet hadde overskriften: ”Den som glemmer sin fortid, mister sin framtid!”

Vi fikk en spennende prat som jeg husker mer 25 år senere. Tryggvi er en av mange mennesker jeg har møtt som har beriket livet mitt – selv om bare var et flyktig møte. Paulus hadde også mange minner, og han sier det på sin måte:

"Derfor holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere når jeg husker på dere i mine bønner."
Ef 1:15-23

Det er flott å kunne sende en takk og en bønn til Vår Herre når minner om mennesker dukker opp!

tisdag

Liberal teologi gir ikke vekkelse

Norge idag skriver:
"Den koreanske teologen Wansuk Ma mener vekkelse er et unikt evangelisk fenomen. På misjonskonferansen LINK var den internasjonalt anerkjente teologen en av foredragsholderne. Oppvokst i Sør-Korea og etter mange års virke på Filippinene har han sett hvordan enorme kirker og vekkelser har vokst opp fra små forsamlinger.
- Et av de felles kjennetegnene ved verdens store vekkelser er en klar konservativ evangelisk teologi. Den kan vokse ut av mer sekulære kirker, men fører alltid tilbake til konservativ teologi, sier Wansuk Ma."