Centauro

torsdag

Selvopplevd

Fra Jostein Nielsens blogg

Det er forskjell på en konsert og et opptak av en konsert. Selv med den best tenkelige teknologien for å gjengi lys og bilde, blir det aldri helt det samme som å være tilstede der og oppleve det selv. Det magiske ved å være der når alt bare alt stemmer. Som f. eks. i Globen i Stockholm for snart fem år siden da Samuel Ljungblahd havnet på scenen sammen med Krik Franklin. 

Å se det på youtube i et dårlig opptak blir bare en skygge av det å oppleve atmosfæren i salen. Jeg skulle ønske jeg kunne si: «Jeg var der og opplevde det selv»

Les mere HER...

fredag

En ny sjanse

Fra Jostein Nielsens blogg

"I går stoppet jeg for at innvendingene mine kan være den største hindringene for å nå mine mål. Det gjelder egentlig alle sider ved livet. Dersom målet mitt er å holde meg i noenlunde god form betyr det at jeg må ta meg en løpetur med jevne mellomrom. Innvendingene mot det kan være mange – dårlig vær, slapp dagsform, litt knapp tid før neste avtale osv… Dersom jeg gir etter for slike innvendinger ofte nok, ender det opp med at jeg slutter helt å løpe fordi det blir tyngre og tyngre å komme i gang. De samme reglene gjelder for åndelig helse og etterfølgelse i tro...."

Les mer HER... 

tisdag

Frelsesarmeens ledere samlet

Frelsesarmeens ledere er nå samlet til konferanse på Jelöy.

Som en overskrift på konferansen er det satt «Skreddersydd for oppdraget» / «Fit for Mission». Alt vi gjør skal være fokusert på det Gudgitte oppdraget vårt, og både hovedkvarter og lederskap har et hovedansvar for å ha strategier og tjenester som har et sylskarpt fokus på dette.

Lederkonferansen konsenterer seg om tre hovedpunkt:

1) Det er den lokale tjeneste som er viktigst. Det eneste formålet med Frelsesarmeen er å skape og utvikle en lokal, integrert, evangelisk tjeneste og sosial oppsøkende virksomhet for «å vinne sjeler, vokse i hellighet og tjene den lidende menneskehet».

2) Vi må sørge for å få på plass og på plass de rette menneskene, med de rette egenskaper, kompetanse, karakter og Frelsesarmeforståelse, på rett sted, til rett tid, for å gjøre det rette.

3) Bare det beste, og vårt beste, er godt nok

Du kan lese mer HER...

fredag

Fotnoter

Fra Jostein Nielsens blogg

For noen år siden møtte jeg en salvasjonist i Wimbledon som het Ron Foot. Han var spaltist i et av Frelsesarmeens engelske blader og selvfølgelig het den faste spalten «Foot-notes». Jeg spiller på det samme poenget men jeg vet ikke om overskriften er helt passende på dagens refleksjon – for egentlig er dette en note om føtter. Det handler om Jesu føtter og det handler om Maria: "Da Maria kom dit Jesus var, og fikk se ham, kastet hun seg ned for føttene hans" (Joh 11:32a)

Les mer HER...