Centauro

fredag

«Da skal» - enda en tråd i veven!

Fra Jostein Nelsens blogg

Jeg har for lengst slått fast at kapittel 15 i Johannes-evangeliet er en serie av koblinger. I dag leser jeg et løfte som begynner med «Da skal», og det betyr at det ligger en forutsetning for løftet:

Da skal Far gi dere alt dere ber om i mitt navn.
Joh 15:16c
Les mer HER>>>

Jakten på lykke

Fra Jostein Nielsens blogg

Jeg tror alle mennesker ønsker å være lykkelige. «Lykke er en dyp glede eller følelsen av dette» - er definisjonen jeg finner i wikipedia. Jeg slo det opp fordi jeg selv vurderte å kalle lykke for «den fullkomne gleden». Jeg innrømmer også at livet mitt er blitt en jakt etter den gleden, fordi jeg vet hvor den er:
Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere og deres glede kan bli fullkommen.
Joh 15:11
Les mer HER>>>

Det jeg ikke behøver å tenke på!

Fra Jostein Nielsens blogg:

Dersom det er sant at mannen bare kan ha en tanke i hodet på en gang, mens en kvinne kan ha mange, er det godt å vite at når det gjelder relasjonen til Jesus trenger jeg bare å tenke på en ting for at det skal være i orden. Jeg har veldig sans for sangen «Å, Jesus kom inn i mitt hjerte, der er rom, der er rom for deg!» Jeg har sunget den fra jeg var liten, men er blitt usikker på om det er helt korrekt teologisk. For dersom jeg skal ta dette løftet i dagens vers på alvor, er bønnen overflødig dersom jeg er en ny skapning i Kristus Jesus:
Bli i meg, så blir jeg i dere. Joh 15:4a
Nå er det slik at bønnen om å invitere Jesus inn umulig kan bli feil dersom den relateres til Jesus som står ved døren og banker (Åp 3:20). Samtidig er det en stor trøst at dersom jeg vet at jeg er i ham, behøver jeg ikke tenke på om han er i meg. Han er det! Det vil si at han er der jeg er. Jeg behøver ikke be om det. 
Dette er en parallell til det å sette spørsmålstegn ved bønnen om å få mer av Den hellige ånd. Det står ingen steder at Gud gir oss litt av sin Ånd. Derfor blir det egentlig absurd å be om om mer. Utfordringen er å gi mer av meg selv til Den hellige ånd. For Den hellige ånd bruker det samme målet jeg bruker. Dersom jeg har tro for full overgivelse av meg selv, så fyller han på med hele seg. 
Enda en parallell er: «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg» (Matt 6:33). Jeg trenger ikke tenke på «alt det andre» dersom jeg har søkt Guds rike først.
Dagens ‘manna’:
Jeg må sette det først som Gud setter først.

lördag

Denne verdens fyrste

Fra Jostein Nielsens blogg:

Denne verdens fyrste er motstanderen av alt Jesus står for. Jesus bruker denne «tittelen» på ham tre ganger, og alle tre er gjengitt i Johannesevangeliet*. Det nærmer seg et klimaks – et direkte møte:
Jeg skal ikke si mye til dere etter dette, for verdens fyrste kommer. Han har ingen makt over meg.Joh 14:30
«Livet» skal møte «Døden», og da er det viktig for Jesus å få sagt det viktigste: «Han har ingen makt over meg». Det var det som skjedde påskemorgen. Oppstandelsen ble tegnet på at påstanden «Han har ingen makt over meg» var sann. Og Jesus fikk også rett da han sa: «Dere skal tro det når det skjer»


Dersom disiplene ikke hadde trodd da det skjedde, hadde ikke jeg skrevet denne bloggen i dag. Men også vitnesbyrdet fra dagens disipler er viktig. Det forsøker verdens fyrste å forhindre, men siden jeg er i Jesus, har han ingen makt over meg. Jesus lever og det gjør jeg også. Derfor skriver jeg. 

Dagens ‘manna’:

Han har beseiret alt det onde…

torsdag

Velkommen til bibelhelg 21.-22. februar

Fra Perleportalen:
Velkommen til bibelhelg 21.-22. februar
Rut og Peter Baronowsky underviser på bibelhelg. Foto: Frelsesarmeen
Når Jesus gikk omkring på jorden kalte han disipler til å følge ham. I dag er vi Kristi nye legeme på jorden som skal ”gjøre” disipler (Matt 28:19).Hvordan kan jeg, som disippel i 2015, gå inn i disippelskapets utfordinger og fange dets muligheter og gleder?
21. - 22. februar arrangeres det bibelhelg på Jeløy.
Påmelding og mer informasjon finner du her