Centauro

onsdag

Nye ordrer

De nye ordrerne for Frelsesarmeen i Norge/Island/Færøyene har nå gått ut. du kan lese hele listen HER...

lördag

Nyheter på norsk uke 8


Rett eller plikt?
- Norge idag - "Det er så vondt å sjå kor samfunnet vrenge på sanninga. Det er ikkje sant at det er ein celleklump, det er eit barn! Det er ikkje sant at kvinner har rett til å abortere, ingen har rett til å ta liv, skriv Linda Austnes.

 Kampen om det hebraiske språket
- Israel Today - "På slutten av 1913 brøt det ut en kamp som til syvende og sist skulle bli avgjørende for språket i den jødiske stat. Folk tok til gatene for å kjempe for at den hebraisktalende nasjonens sjel skulle overleve. Hvem som skulle vinne denne kampen om profetenes språk, var langt fra gitt, for det var mange kandidater."

Den engelske kirken vil ikke velsigne likekjønnede ekteskap
- Vårt Land - "Den engelske kirken skal ikke stå for seremonier for likekjønnede par, fordi kirken mener ekteskap bare kan inngås mellom mann og kvinne.
I sine råd sier biskopene at personer i likekjønnede ekteskap ikke skal ordineres som biskoper, prester eller hjelpeprester, og medlemmer av prestestanden heller ikke skal inngå homofile ekteskap.
"  


måndag

Frelsesoffiser en av de 100 viktigste nordmenne

I forbindelse med 1814-markeringen har VG (Verdens gang) laget en liste over de 100 viktigste nordmennene de siste 200 årene. Othilie Tonning er en av dem.

VG skriver:
«Slumsøstergeneralen» som ledet Frelsesarmeeens sosialarbeid gjennom mer enn 25 år. Hun gjorde Norge bedre for de mest sårbare.

Tonning fra Lindøy i Stavanger er en legendarisk skikkelse i Frelsesarmeen, og tok blant annet initiativet til julegrytene. Hun satte opp de første grytene til inntekt for fattige i Kristiania i 1901, og noen tiår senere lanserte hun tanken om en julegran på Universitetsplassen i Oslo.

Under Tonnings ledelse ble det etablert omtrent 60 institusjoner (aldershjem, barnehager og mødrehjem). Organisasjonens aktivitet vokste, og den ble stadig mer populær. Hun ledet Slumsøstrene i mange år og ble dermed kalt «Slumsøstergeneralen».

Hun satt i bystyret og formannskapet i Oslo for Avholdsfolkets liste på begynnelsen av 1900-tallet.

Ingen frelsesoffiserer i Norge har satt dypere spor etter seg enn Tonning."

Les mer i VG HER og HER.

lördag

Nyheter på norsk uke 7

Kinas jøder vil hjem til Israel
- Israel Today - "Det som kanskje er Kinas eldste jødiske samfunn ligger midt i dette enorme landet, i byen Kaifeng. De første jødene kom sannsynligvis til dette området i det åttende og niende århundre langs Silkeveien fra Persia. Deres etterkommere lever fortsatt som jøder.
De leser fra Toraen (Den fem mosebøkene) og feirer jødiske høytider, slik det blir foreskrevet i Bibelen. Nå ønsker de å vende tilbake til Israel.


Uforståelig boikott av SodaStream
- Norske Dagen - "SodaStream-fabrikken på industriområdet Mishor Adumim øst for Jerusalem står i fare for å bli boikottet av vestlige land fordi den ligger på Vestbredden. – De som betaler prisen for en boikott, er palestinerne, sier direktør Daniel Birnbaum. 70 prosent av de ansatte ved bedriften er palestinere.

Mindfulness viser romantisert buddhisme
- Torkel Brekke i Vårt Land - "Milliardindustriens mindfulness viderefører en intens romantisering av buddhismen. Forskningen som skal vise at metoden virker, er dårlig fundert.

Mindfulness er blitt milliardbusiness. Psykologer bruker det for å bekjempe depresjoner og stress. Advokatfirmaer og offentlige etater bruker det til å få avbalanserte medarbeidere og bedre fortjeneste. Men hva er det egentlig?
Ordet «mindfulness» er en oversettelse av ordet «sati» fra det buddhistiske språket pali.
I buddhistisk tradisjon har
sati vært en tilstand som religiøse spesialister, altså munker
og nonner, har dyrket for å nærme seg det endelige målet om frigjøring fra gjenfødelsenes
sirkel, samsara.


Ap-topp: – Abort er å avbryte menneskeliv
- Norske Dagen - "Arbeiderpartiets gruppeleder i Bergen bystyre, Harald Schjelderup, anklager eget parti for å opptre for arrogant i saken om reservasjonsrett.
- Reservasjonsmotstandere må akseptere at mange er sterkt i mot abort fordi det er å avbryte et spirende menneskeliv, sier Aps gruppeleder i Bergen bystyre
."Sandvika


fredag

Resurssbank for åndelig utvikling

Vet du om at Frelsesarmeen har en ressursbank for åndelig utvikling? Der finner du mye brukbart for å utvikles i ditt åndelige liv.

Du finner følgende avdelninger på nettstedet:

lördag

Nyheter på norsk uke 6

Fornuftig å tro at Gud fins
- Vårt Land - "Et kristent verdensbilde kan koble sammen flere fakta på en bedre måte enn naturvitenskapelig ateisme.
Hvordan kan man argumentere for at det er fornuftig å tro at Gud eksisterer? En god måte er ved å beskrive en konkret gudstro og sammenligne med den beste alternative teorien som hevder at Gud ikke finnes. Den beste konkurrenten til gudstro er en naturvitenskapelig basert ateisme som hevder at det eneste som finnes er det som naturvitenskapen sier at finnes i tid og rom.
For å diskutere hvilket av disse to verdensbildene som er best, må man se hvem av dem som kan få flest fakta til å henge best sammen. Det verdensbildet som gjør det, er mest sannsynlig sant. Et kristent verdensbilde kan koble enda flere fakta på en bedre måte enn en slik ateisme
." 


Europeiske jøder vurderer å rømme til Israel
- Israel Today - "Mange jøder i flere europeiske land føler seg ikke lenger trygge i sitt hjemland. De vurderer å flytte til Israel.
Antisemittismen er på fremgang i mange land i Europa. De verste truslene kommer fra ekstreme muslimske og nynazistiske mlljøer, som mer åpenbart truer jødene.
En fersk undersøkelse utført av European Union Agency for Fundamental Rights forteller at frykten hos europeiske jøder har økt sterkt i de senere årene, slik at mange nå vurderer «å rømme» til Israel.
"


Poeten som drakk cola med Jesus
- Vårt Land - "Midt i moderne kristendomsforakt og avstengt fromhet kjørte Ylva Eggehorn i 1970 inn en kile av en diktsamling: Ska vi dela?
Den svenske poeten ga ut sin første diktsamling da hun var 13 år, som tidenes yngste debutant i Sverige. Som 20-åring ga hun ut dikt om et sterkt møte med Jesus. «Vi satt i köket och drakk Cola, Jesus och jag.»
Det vakte sterke reaksjoner. Samlingen Ska vi dela? som kom ut i 1970, solgte i 24.000 eksemplarer. Hun sprengte grensen for hva
som ble forventet av en kristen forfatter.Nå skal de gå til gudstjeneste igjen
- Norske Dagen - "Forrige søndag ble 53 mennesker drept da opprørere stormet en katolsk 

kirke mens de feiret gudstjeneste. I Nigeria går kristne til kirke med hjertet i halsen.
Søndagens gudstjeneste var nesten slutt da opprørerne angrep med maskingevær og eksplosiver. Først drepte de en politimann som sto vakt utenfor kirken, som ligger i delstaten Adamawa i Nord-Nigeria. Så blokkerte de dørene og skjøt på alle som forsøkte å flykte gjennom vinduene. De skal også ha skåret over strupen på flere av kirkegjengerne.
"


söndag

Nyheter på norsk uke 5

Åpent spørsmål til Pinsebevegelsens lederråd vedrørende bevegelsens syn på helvete
- Norske Dagen - "Kan ikke vi som forkynnere i Pinsebevegelsen være sikre på at apostelen Johannes (som elsket Jesus, som Jesus elsket) snakker sant i sitt vidunderlige brev, når han sier i 1 Johannes 5:13: «Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite (min uthevelse) at dere har evig liv».
Kan vi ikke få lov til å sitere dette verset, proklamere det og innprente det i hodene og hjertene til de vi forkynner for, at de som tror på Jesus ikke skal gå fortapt. Kan vi ikke vite dette? Har vi blitt opplært i en livsløgn?
La meg bare avslutte med å gjøre det veldig klart:
Jeg ønsker å plyndre helvete og befolke himmelen! Derfor vil jeg vite om de lærdommer som jeg er blitt undervist i, er pålitelige og troverdige, Lukas 1:4.


Det er mulig å være fysikkprofessor og tro på Gud
- Aftenposten - "Ved å undersøke egenarten til naturvitenskapelige og religiøse kunnskaper, finner vi at de ikke kan dreie seg om samme typen objekter. Naturvitenskapens doméne er den materielle verden. Det er denne verden vi sanser, og det er denne verden fysikkens lover dreier seg om. Hvis det ikke finnes noe annet enn denne materielle verden, har religionen ikke noen plass i virkeligheten. Da er alt som har med religiøs tro å gjøre bare menneskeverk, og trosobjektene er illusoriske.
Religiøse forestillinger forutsetter en åndelig virkelighet – at verden også har en ikke-materiell side.


Vi trenger helbredelsesvekkelse
- Norske Dagen - "Man skal ikke kaste bar­net ut med bade­van­net. Det må være mulig å ta til seg im­pul­ser fra men­nes­ker som peker på vik­ti­ge sann­he­ter i Guds ord, og som bi­drar til men­nes­kers frel­se – og til prak­ti­se­rin­gen av ve­sent­li­ge bi­bels­ke sann­he­ter – uten der­med å godta alt disse sier, skriver Øyvind Gaarder Andersen." 


Her er Norges abortprotest
- Norske Dagen - "Mens titusenvis marsjerer til støtte for ufødt liv i USA og flere europeiske land, samler tilsvarende markeringer i Norge bare et lite knippe trofaste. Hvor er folk blitt av?"