Centauro

tisdag

Suppe, såpe, frelse i 150 år

- Krigsropet - 

"I sommer er det 150 år siden Frelsesarmeen ble startet, godt plantet midt i London-slummen. Fremdeles er det brennende aktuelt å vise «omsorg for hele mennesket», og behovet for suppe, såpe og frelse» er like stort i dag."

Les mer HER.måndag

Frelsesarmeen satser i Finnmark

Avisen FINNMARKEN skriver om Frelssarmeens satser i Nord-Norge


Trosset spyttklyse

- Dagen.no -

"– Tusenvis av puber ble lagt ned på grunn av vekkelsene i Frelsesarmeen, sier frelsessoldat Ola Honningdal Grytten.
Prekestolen ble for trang for predikanten William Booth. Han gikk ut i gatene for å nå de fattige, sultne og utstøtte. Sammen med kona Catherine greide han ikke å holde seg passiv i møte med fulle femåringer, unge jenter som solgte seg selv for å overleve og aggressive menn med askegrå ansikter som sloss så fillene føk.

Planen var å sende dem nyfrelste til ordinære menigheter. Men snart forsto Booth at de fattige ikke ville finne seg til rette.

Ikke alle var like begeistret for arbeidet hans. Så vel politi som mobb ytte motstand. Da William Booth ved en anledning ble spyttet på, ville han ikke tørke bort klysen. Han beskrev den som en medalje han hadde fått for Jesu skyld.

– Tusenvis av puber ble lagt ned på grunn av vekkelsene i Frelsesarmeen, sier Ola Honningdal Grytten. Han er både professor i økonomisk historie ved Norges Handelshøgskole og soldat i Frelsesarmeen.

Liberale teologer reagerte på det sterke og kompromissløse frelsesbudskapet, mer konservative teologer var skeptiske til at Booth brøt ut av kirkens tradisjonelle rammer. Men med tiden så ledere innenfor kirkesamfunn og sågar den britiske kongefamilien verdien av arbeidet til Frelsesarmeen."

Les mer HER.

söndag

Abrahams etterkommere og Abrahams barn

- Anne-Margrete Saugstad, tidligere lektor ved Høgskolen i Staffeldtsgate i Dagen.no -

"Det vi bør være enige om er at Bibelen, både GT og NT må leses kristosentrisk, altså med Jesus som utgangspunkt og sentrum, og det han selv og apostlene lærte må være basis for vår forståelse av disse ting.

Hva sier så de? Jesus knytter Abraham-løftene til sin egen person og sier at dersom de ikke tar imot ham har de ikke Abraham til far, men djevelen til far (Joh. 8, 37-44).

Hans tale er så klar at den er helt ubehagelig å lese for noen hver!

Paulus viderefører dette i sin prinsipielle utlegning av jødene og Israels forhold til det kristne budskap. Han skriver:

«For ikke alle israelitter tilhører virkelig Israel og ikke alle Abrahams etterkommere er Abrahams barn» (Rom 9,6-7).

Han siterer videre Jesaja som gammeltestamentlig skriftbevis:

«Om Israels barn var så tallrike som havets sand, skal bare en rest bli frelst» (Rom 9,27).

I Galaterbrevet går han så langt at han kaller den gamle pakt som jødene holder seg til – nemlig Sinaipakten – for pakten til slavekvinnen Hagars barn. Men Abraham-pakten representerer deres pakt som tror på Jesus Kristus. Dette skriver han for å understreke den enorme forskjell mellom de som er født «etter naturens orden» og de som er løftets barn, født ved Ånden (Gal. 4,22-31).

Hvordan i all verden kan man da mene at Abraham-pakten gjelder jøder som ikke har tatt imot Jesus?

Innebærer dette jødehat og antisemittisme?

Både Jesus og Paulus uttrykker en stor fortvilelse over de jøder som ikke vil ta imot Jesus og hans frelse.....

"

Les mer HER.

Frelsesarmeen jubilerer

Vår voksende velstand har på sett og vis kastet en skygge over våre åndelige behov.

- Lederartikkel i Dagen.no -
"Neste uke samles tusenvis av soldater og offiserer i Frelsesarmeen i London til verdenskongress. Der markeres også 150–årsjubileet til en organisasjon som mer enn de fleste er blitt kjent for å vise omsorg for hele mennesket. Grunnleggerne Catherine og William Booth sto for en helhetstenkning som vi bør la oss inspirere og utfordre av, enten vi tilhører Frelsesarmeen eller ikke.

«Food for the millions» – mat til millionene – var navnet på det første suppekjøkkenet som ekteparet åpnet. Unektelig høres det ambisiøst ut, men store ideer ble fulgt av dristig satsing og utholdende innsats. Allerede i løpet av Booths levetid var Frelsesarmeen spredt til 58 land. Oppskriften på å hjelpe mennesker var enkel, men også effektiv: «Soup, soap and salvation». Fortsatt er såpe, suppe og frelse Frelsesarmeens motto.

Situasjonen i vårt eget land er på mange måter svært forskjellig fra den ekteparet Booth sto overfor i London i 1865. Vi opplever en velstand som er nesten uten sidestykke, både historisk og globalt. De fleste nordmenn har mer enn nok av både «suppe og såpe.

Men også blant oss er det en hel del som faller utenfor, som vi fortalte om i reportasjen om Frelsesarmeen i gårsdagens avis. Da trengs det at noen bryr seg. Kristne bør naturlig tenke på våre medmenneskers behov, ikke minst når vi selv har fått alt vi trenger og mer til. Vi skaper ikke noe varmt og bærekraftig samfunn hvis vi bare skyver ansvaret for vår neste over på velferdsstaten. Staten verken kan eller bør ta på seg ansvaret for alt."».

Les mer HER.

lördag

Ungdommer som ikke vil gå

- Dagen.no - 

"På Frelsesarmeens ungdomsfestival opplever leirsjefen at ungdommer ikke vil forlate
møtesalen når møtet er over.

– Å jobbe med ungdom er et kall for meg. Det er i den alder det er viktig å ta en avgjørelse av hva man vil fremover i livet, og jeg synes det er godt å se ungdommer få en smak av hva det betyr å få en relasjon med Jesus."

Les mer HER.

De er mer israelvennlige enn Jesus

- Dagen.no -

 "Av frykt for å støte, gjør israelvenner jødene en bjørnetjeneste, mener tidligere høyskolelektor og bibellærer.

Når den Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem sparker i gang sitt årlige sommerstevne i Kristiansand denne helgen får de selv et spark bak.

Det kommer fra tidligere høgskolelektor ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate, Anne-Margrete Saugstad. Hun mener organisasjonen lurer både seg selv og sine medlemmer når de ikke forkynner om Jesus for jøder.

– Hver gang jeg leser noe av det de skriver, er det ensidig vinklet på at jødene er Guds folk og i pakt med Gud. De vil gjerne vise jødene at de er på parti med dem. Er det en bibelsk måte å forholde seg til jødene på? spør Saugstad, som har spesialisert seg på forholdet mellom Det gamle- og Det nye testamentet."

Les mer HER.

fredag

Mitt ”hellige sted”

Fra Jostein Nielsens blogg

I går skrev jeg at menneskets ånd representerer det ”aller helligste” og er senteret for ”Gudsbevisstheten”. Om vi forfølger ”Tempelallegorien”, var det hellige sted forbeholdt utvalgte. Sjelen d.v.s. intellekt, følelser og personlighet er menneskets hellige sted og er senteret for ”jegbevisstheten”. Jeg bestemmer hvem jeg vil slippe inn i det hellige i ”mitt” tempel. De som får del i mine innerste tanker og følelser er mine ”utvalgte”.

Det greske ordet ”psyke” kan oversettes med sjel eller liv. Refleksjonen i dag sammenfaller med dagens bibelord:

«Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, han skal finne det.»
Matt 16:24–27 
For meg er dette et av Bibelens nøkkelvers til å trenge inn i åndelige sannheter, og jeg har skrevet om det flere ganger på bloggen. ”Selvfornektelse” gir mange følelser, og når det i tillegg får så langt som til å miste livet – er det mange som ”skrur av”.
Men dette er viktig. Jesus bruker ordet ”psyke” her. Jeg ser kristenlivets største utfordring som behovet for å:

  • forstå før tro,
  • føle før tro og
  • tenke ”jeg” før tro.
Det er det behovet jeg må være villig til å miste. Utfordringen kan også skrives slik:

Intellekt + følelser + personlighet = sjelen = psyken = livet (som jeg vil berge).

Når jeg våger å slippe Den hellige ånd til – ikke bare i ”det aller helligste”, men også på ”det hellige sted”, da mister jeg på en måte "livet", men jeg finner det igjen. Det jeg finner igjen er bedre enn det jeg mistet. 


Dagens 'manna':
En hellig pilegrimsvandring har begynt.*
---------------------------------
* Hellighetsvandringen blir ofte sammenliknet med prosessen en pilegrim er i på sin "reise".
(Jostein Nielsens blogg finner du HER.)

torsdag

Bekymringsfull økning i antisemittisme

Antisemitismekart
- Norge idag - 

"Antisemittismen er roten til delegitimering av Israel, sier parlamentsmedlemmet Avraham Nagosa – etter en bekymringsfull økning i antisemittisme.

Nær 150 millioner europeere mener at Israel er en apartheidstat og endatil at Israel bruker nazimetoder, viser en spørreundersøkelse som nylig ble overlevert Knessets immigrasjons, absorpsjon og diasporakomité."

Les mer HER.

På lørdag var det innvielses- og utsendelsesmøte for de ti kadettene i sesjonen «Nådens forkynnere».

- Perleportalen -

"I Frelsesarmeen har alle som blir løytnanter samme år det samme sesjonsnavnet – uansett hvor i verden man bor. Årets sesjonsnavn er «Nådens forkynnere», og nåde ble derfor en naturlig rød tråd gjennom alt programmet denne lørdagen i både sangvalg, taler og hilsener.
Både podiet og salen i Filadelfiakirken, som var leid inn for anledningen, var godt fylt opp to dager på rad. Fredag ble det markert på storfint vis at det var kadettenes siste kveld som kadetter. Se egen sak om Last Night of the Cadets HER.

Lørdag var det naturlig nok flest uniformer å se, og til og med et klesskift fikk de frammøtte være vitne til. For etter at kommandør Dick Krommenhoek kalte hver og en av kadettene fram, ba for dem og lyste Guds velsignelse over hver enkelt, ble jakkene med kadett-klaffer byttet ut med jakker med røde klaffer av løytnants rang, til stor applaus fra salen."

Les HER.

tisdag

Stående applaus til STOMP

- Perleportalen -

"Last night of the cadets ble en fin musikalsk feiring av kadettene. Stedets rytme-opptreden med koster, bilfelger og søppeltraller skapte spontane gledesutbrudd i salen. Se video!

Det var duket for festaften da de nye offiserene i Frelsesarmeen skulle feires i Filadelfiakirken fredag. For første gang ble det arrangert fest kvelden før innvielsesmøte, der kadettene ble ordinert til offiserer.

Konferansierene Knut Haugsvær og Andrew Hannevik guidet oss gjennom to timer med musikalske opplevelser og noen overraskelser. En av dem var opptredenen til Frelsesarmeen Stedet, rusavhengiges eget aktivitetstilbud. Med traller fra Jobben og annet slagverk skapte de god stemning i salen med sin STOMP-opptreden. Territorialt Hornorkester (FTH) hev seg med på den siste biten, til stor jubel fra publikum."

måndag

Ikke skyld på liberalteologene

- Tarjei Gilje i Dagen - 

"I vår tid kan det virke lettere å forholde seg til Gud enn til Jesus. «Gud» har blitt et såpass omfattende begrep at det kan romme mer enn Bibelen forteller om. Dermed kan vi snakke om Guds kjærlighet uten at det egentlig utfordrer oss. Snarere kan Guds kjærlighet gi oss uforbeholden bekreftelse, uten at vi med det trenger å tenke på behovet for omvendelse.
Også i sangene vi synger kan det være lettere å omtale Guds godhet enn vår egen ondskap. Korset står som en vedvarende og nærmest plagsom påminnelse om synd. I syndsbekjennelsen har formuleringene endret seg fra «den onde lyst» til «lysten til det onde», til dagens «med det jeg har gjort og det jeg har forsømt». Det er ikke bare det at Gud har blitt snillere, det ser også ut for at vi mennesker har blitt snillere. Tilsynelatende, i hvert fall.
Så er det lett å skylde på liberalteologene. Men det blir for enkelt. For denne mer eller mindre utilsiktede uviljen mot å fremheve korset ser ut til å være ganske utbredt. Det er selvsagt mer forlokkende å snakke om nåde og kjærlighet enn om synd og soning. Men hvilken mening har det ene uten det andre?"

Les mer HER.

lördag

Hellighet og fullkommenhet

Fra Jostein Nielsens blogg


Veldig mange er redde for å bruke ordet ”hellig” – ikke minst om seg selv. Virkeligheten fortoner seg ofte så langt fra idealet – enten idealet finnes i Guds ord eller i mitt eget hjerte. Det er derfor interessant å legge merke til at også ”ting” som skulle brukes i den gamle pakts gudstjenesteliv ble helliget. I prinsippet betød det at f. eks. et kar ble satt tilside og var fullkomment akkurat for den oppgave det skulle utføre i ”tjenesten”*.

En av de menighetene som kanskje var lengst unna både et bibelsk og menneskelig fullkommenhetsideal var korinterne. Vi får inntrykk av at det ikke er grenser for elendigheten som fant sted blant dem. Likevel åpner Paulus brevene sine til dem med:

Paulus, som etter Guds vilje er kalt til Kristi Jesu apostel, og vår bror Sostenes hilser Guds menighet i Korint, dere som er helliget ved Kristus Jesus og kalt til å være hellige.
1 Kor 1:1-2
Versene inneholder to former av samme verb: Dere er og dere er kalt til å være. Her er vi ved kjernen av hellighetens utfordring: Jeg kan ikke bli mer hellig enn det jeg allerede er i Kristus. Samtidig er jeg kalt til å være enda mer lik ham – lik idealet. Jeg kommer til å forfølge denne tanken i ”små porsjoner” framover. ”Du er du og du duger og du passer perfekt i Guds plan” 

(Josteins blogg finner du HER)

fredag

I kveld skjer det!!

Vil du se hvordan møteledene forbereder se? Se HER.

Vil du være med på begivenheten uten å dra til Oslo? Du kan se det live HER. Fredagen den 19 juni klokken 19.30.

onsdag

Frelsessoldat kongelig bryllupssanger

- Johannes Ek Reindal Dagen.no -


"Samuel Ljungblahds opptreden under det kongelige bryllupet i Sverige, ble en stor snakkis. Muligens får det norske publikum også høre låten i sommer.

Lørdag stod Ljungblahd for en mye omtalt utgangsmarsj i bryllupet mellom prins Carl Philip og Sofia Hellqvist. De av oss som gikk i tensing-kor i Norge på midten av 1990-tallet, kjente umiddelbart igjen låten «Joyful Joyful». En meget omskrevet versjon av Beethovens «Ode til glede», fremført i filmen «Sister Act2», som kom i 1993. Plutselig skulle «alle» ungdomskor i landet fremføre låten, til varierende grad av suksess.

Men det var ingen slinger i valsen da Ljungblahds dro i gang, ba de kongelige reise seg og klappe og fikk band og kor skikkelig i sig."

Les mer HER.

tisdag

Den relevante menighet

- Jan Inge Jenssen og Sten Sørensen i Dagen -
"«Mange snakker om at menigheten må være relevant for moderne ­mennesker. Jeg synes det er vanskelig, og det kan være problematisk. Hva tenker dere om dette temaet?»

...Når det gjelder kontroversielle temaer er svarene kanskje ikke like enkle. Vi er blant dem som mener at åpenbaringsgaver skal ha en sentral plass i menighetens arbeid. De er av sin natur relevante fordi de er rettet mot den situasjonen mennesker og menighet befinner seg i. Dessuten skal gavene være til oppbyggelse, 1. Kor 14,26Bønn for syke, tungetale, profetier, kunnskaps ord eller hva det nå måtte være, er slik vi forstår NT så viktig at det må være en del av det normale menighetslivet. Samtidig er det viktig å understreke at formen som har preget bruken av disse gavene har variert en god del over tid. Vi tror det er gode bibelske og kontekstbegrunnede argumenter for at det bør være en viss orden i hvordan disse gavene praktiseres."

Les mer HER.

måndag

Drømmer som voldtas 24/7- Roland Rygg i VG og Skaperkraft -


"Det moderne slaveriet teller minst 27 millioner mennesker. Hvert 30 sekund blir et nytt menneske offer for det som nå er verdens tredje største illegale industri. Det verste er ikke de mange bakmennene, men vår generasjons likegyldighet.

Fra et fattig liv i en landsby i Bulgaria, eller fra en overfylt flyktningeleir i Libanon. Veien fra fattigdom til fangenskap er kort. Hvert 30 sekund blir et nytt menneske offer for det som nå er verdens tredje største illegale industri, kun slått av våpen og narkotika. Vi trodde kanskje at slaveriet var en tilbakelagt del av vår historie, men slaveriet har aldri vært større. Selv i en rekke norske byer finner vi slaver. La oss være generasjonen som avskaffet det moderne slaveriet."

Les mer HER.

fredag

Uskyldig

Fra Jostein Nielsen blogg

Dersom Johannes har gjengitt hele dialogen mellom Pilatus og Jesus som fant sted før Pilatus trakk sin konklusjon, må landshøvdingen ha hatt en sterk indre overbevisning når han etter så kort tid kan gå ut igjen til folkemengden å proklamere:
«Jeg finner ingen skyld hos denne mannen.»
Joh 18:38b
Derfor blir det et paradoks at det likevel blir Pilatus som er den som skal være den som avsier dødsdommen. Det var ganske enkelt fordi han hadde beslutningsvegring. Han gjorde ikke den jobben han var satt til å gjøre, men lot en lynsjelysten mobb få lov til å foreta et valg. Ledere som vil tilfredsstille alle ender ofte opp med å måtte handle mot sin egen overbevisning. 

En kan lære mye om ledelse ved å studere Pilatus i en presset situasjon. Hans vurdering av Jesus er i mine (og historiens?) øyne korrekt: Han fant ingen skyld hos Jesus. Det var sikkert korrekt i forhold til det romerske lovverket, og sannsynligvis også i forhold til jødenes egne lover.

…og da er det passende å sitere en linje fra Vidar Kristensens sang: Jeg har en venn som har gitt sitt liv:

Dagens ‘manna’:

…når han drepes uskyldig, blir min dødsdom ugyldig.
(Josteins blogg finner du HER.)

tisdag

Hvordan få bedre ledere i menigheten?

- Dagen - 

"Utrustende lederskap er et godord som blir brukt mye. Det dreier seg om å bemyndige eller myndiggjøre medarbeidere. I Norge er det tradisjon for å vektlegge betydningen av «det myndige lekfolket» Vi sier gjerne at vi alle er prester (Åp 1.6). Det er viktig å kontinuerlig utruste flere ledere og medarbeidere til å ta ansvar. Vi tror dette både er en forutsetning for vekst og for å rekruttere nye til frivillig innsats.

For at en menighet skal få gode medarbeidere og utvide engasjementet, må den også være villig til å delegere arbeid og ansvar. Det er risikofylt. Noen kan gjøre noe annet enn ledelsen vil, eller så kan arbeidet bli utført på en dårligere måte enn det pastoren eller andre overordnede ledere selv kunne fått til. Man vil imidlertid ikke få vekst om man ikke er villig til å bemyndige og delegere til nye medarbeidere. Bibelens understrekning av hvordan de ulike nådegavene skal fungere i menigheten understreker betydningen å gi fra seg oppgaver og ansvar til andre.

Menigheten bør ha en retning og den en må på en eller annen måte forebygge uønsket adferd blant de frivillige. Når en delegerer kan retningen blir utydelig og tabber bli gjort. Det er en risiko en må leve med, men noe kan gjøres."

Les mer HER.

Mange prester og pastorer risikerer å møte veggen.

- Bendik Løve i Vårt Land - 

"– Hvis man lever for tett oppunder maks for lenge, er det fare for at restitusjonsevnen skades. Da kan det bli vanskelig å klare å komme seg ovenpå igjen, sier Fred Håberg.

Han er pastor i pinsemenigheten Klippen Sandnes og medlem av Pinsebevegelsens lederråd. Da Håberg var student på Handelshøyskolen BI, skrev han en oppgave om utbrenthet blant pastorer i Pinsebevegelsen.

– 6 av 10 pastorer i undersøkelsen svarte at de enten var på terskelen til risikosonen eller i risikogruppen. Det slo oss at veldig mange pastorer lever i fare for å bli utbrente, sier han."

Les mer HER.

måndag

«Jeg er forskrekket over mistenksomheten, frykten og feiltolkningene»

-Sigmund Kristoffersen i Korsets seier  - 

"Et tema har ligget på mitt hjerte den siste tiden. Jeg har vært opptatt av det, og det har frustrert meg i senere tid.

Og det er: Respekt for ulike meninger.

Jeg har reflektert over det og våre holdninger til hverandre, eller for å si det litt sterke: Jeg er forskrekket over holdninger som kommer frem.

Jeg tenker på måten vi omtaler hverandre, ikke minst når vi er uenige om ulike saker. Det gjelder mange temaer, intet nevnt, intet glemt.

I sterke ordelag på sosiale medier og leserinnlegg observerer jeg sterke og uttalelser om hverandre, og man tillegger hverandre motiver som en ikke har. Jeg er så forundret over hvordan mange tenker. Noen ganger skulle jeg tro de ikke hadde lest bibelen eller var frelst.

Det samsvarer nemlig ikke med Guds ord så langt jeg ser. Hva er motivet? Hvor er filteret? Hva slags gudsbilde har man egentlig? Dette skal vi ikke være en del av. Vi må kunne ha rom for ulike meninger og se ulikt på ting uten å gå i strupen på hverandre.

Det er lett å skrive sterke uttalelse eller antydninger når man slipper å møte hverandre ansikt til ansikt. Det er enklere å uttrykke følelser og meninger på nett. Ofte preges diskusjonene mer eller mindre bevisst av mistenksomhet, misforståelser, frykt og feiltolking."

Les mer HER.

fredag

Ansvarsfraskrivelse?

Fra Jostein Nielsens blogg

Jeg kan forstå at det kan være en fristelse å fraskrive seg ansvar for avgjørelser som er vanskelige å ta. For eksempel var jeg faktisk glad for at vi ble beordret tilbake til Øst-Europa territoriet i stedet for å bli spurt om vi kunne tenke oss den utfordringen. 

Det handler ikke om at vi ikke har lyst til å komme tilbake dit og alle dem vi er glad i der, for det har vi – og vi gleder oss. Men vi er også lei oss fordi vi må reise fra vestre divisjon etter et knapt år hvor vi ser så mye positivt skje. Det var deilig at det var noen som tok avgjørelsen for oss. 

Samtidig vet jeg at vi likevel står ansvarlige for beslutningen om å ta imot ordren, men det kan jeg leve godt med.

Er det et forsøk på ansvarsfraskrivelse som finner sted i dagens vers?

Pilatus gikk da ut til dem og sa: «Hva er anklagen som dere fremfører mot dette mennesket?» De svarte: «Var han ikke en forbryter, hadde vi ikke overgitt ham til deg.» «Ta ham dere, og døm ham etter deres egen lov!» sa Pilatus. Men jødene svarte: «Vi har ikke rett til å ta livet av noen.»
Joh 18:29-31
Det er ikke tvil om at loven ga jødene rett til å ta livet av Jesus dersom han utga seg for å være Gud. Det stadfester de også selv*. Så hvorfor sier de da at de ikke har rett til å ta livet av noen?

Sannsynligvis har dette å gjøre med Pax Romana. Den romerske loven hadde til hensikt å skape fred i hele Romerriket. Dermed var det forbudt å dømme noen ut fra egne lover. Likevel er det lite sannsynlig at romerne ville blandet seg inn i religiøst begrunnede steininger – romerne ønsket ikke å komme i konflikt med provinsenes religiøse ledere. Men det var også gjensidig – de religiøse lederne hadde behov for godt samarbeid med romerne. Derfor var dette en glimrende måte å vise sin «underdanighet» på og samtidig slippe ansvaret for en henrettelse som kanskje flere av dem var usikre på om var korrekt.

Dagens ‘manna’:
Jeg må alltid spørre hva som er motivet for den avgjørelsen jeg tar.
(Til Josteins blogg kommer du HER)

torsdag

41 nye medlemmer i Solheimsviken

Det har Solheimsviken korps i Bergen også merket. Der ble hele 27 juniorsoldater, syv soldater og syv tilhørige innviet søndag formiddag.

– Vi bygger hele menigheten rundt barne- og ungdomsarbeidet, forteller Ola Grytten i Solheimsviken, som en mulig forklaring på den enorme oppslutningen.

Selv tror han det er gleden og omsorgen i korpset som sørger for at så mange strømmer til, og blir.
– Våre gudstjenester er fulle av jubel og glede. Og så er det jo tydelig at vi har Guds nåde med oss når vi kan innvie 41 stykker på en søndag, legger Grytten til.

Solheimsviken korps har allerede måtte flytte èn gang, etter at de ble for store for lokalene de holdt til i. Snart vokser de seg for store for de nye lokalene også, for allerede i sommer står 11-12 nye innvielsesklare på podiet i Bergen.

Mange innvielser i helgen
41 soldater, juniorsoldater og tilhørige ble innviet i Solheimsviken i helgen. Foto: Elias Dahlen
 
Les om flere nye medlemmer i Frelsesarmeen HER.

onsdag

Abortkampen i Norge

- Dagen.no -

Vi har intervjuet fire abortmotstandere.

Skoleelev Sunniva Bøthun: – Det går an å 
adoptere bort et barn
Lege og forfatter Marianne Mjaaland:  – Mange er alene om avgjørelsen
Journalist Niels Christian Geelmuyden: – Alle er kassable
Generalsekretær i Menneskeverd, Liv Kjersti S. Thoresen: – Null rettigheter

tisdag

IS-gruppe truer med å angripe Eilat

- Norge idag -

"En undergruppe av terrororganisasjonen IS med tilholdssted i Sinai, advarte i slutten av forrige uke om at den israelske ferie- og badebyen Eilat kan komme til å oppleve et regn av raketter innen kort tid.

Trusselen ble fremsatt på en Facebookside som er knyttet til Wilajat Sinai (Sinai-provinsen), som tidligere var kjent som Ansar Bait al-Maqdis (Det Hellige hus’ støttespillere), som sverget troskap til IS i november i fjor. Selv om gruppen har vært i aktivitet siden 2011, intensiverte de sine angrep etter at den forhenværende presidenten i Egypt, Mohammed Mursi ble styrtet."

Les mer HER.

måndag

– Jeg har fått en ny sjanse i livet

Tønsberg Blad skriver om Martin Sivertsen og Frelsesarmeens gatefotball. Les mer HER.

I fem år surret han rundt i amfetamin- og hasjrus. Ute av stand til å få grep på livet. Nå skal Per Martin Sivertsen (25) forsvare Tønsbergs ære i NM i gatefotball.