Centauro

söndag

Mer kjærlighet?

- Skaperkraft -

"Å åpne for tre juridiske foreldre vil være å institusjonaliserer enda mer familiekonflikter enn det vi allerede har.
    Det er nemlig ikke slik at flere foreldre bare betyr mer kjærlighet. Tvert imot, og det er barna det kommer til å gå hardest utover.
   Arbeiderpartiet vil gjøre det mulig for ett barn å ha mer enn to juridiske foreldre. Det er slik at «tiden jobber for dette,» forklarer Martin Henriksen, leder av partiets familieutvalg. Og «akkurat som andre tabuer har falt de siste tiårene», vil også to-foreldre-tabuet falle."

Les mer HER.

onsdag

Dødshjelp er å godta et brutalisert menneskesyn

- Skaperkraft - 

"Forslaget om å åpne for dødshjelp bygger ikke på respekt for folks egne valg, men på et menneskesyn på avveie.

   Men spørsmålet om dødshjelp er ikke så enkelt.
Vår kunnskap om smertelindring gjør for det første at svært få i Vesten i dag trenger å oppleve store smerter mot slutten av livet. Hvis vi engasjerer oss for dem, burde vi heller gjøre tilbudet om god lindrende behandling tilgjengelig for de som trenger det. De fleste som velger død i land hvor det er tillatt, oppgir da heller ikke smerte som primærmotivasjon, men heller tap av mening, ønske om selvbestemmelse og frykt for å være en byrde.

   For det andre er det vanskelig å finne ut hvordan man kan diskriminere mellom «rett» og «feil» lidelse. Det var poenget til filosof Lars Johan Materstvedt i en diskusjon med Unge Venstres Tord Hustveit før Venstres landsmøte. Hustveit tok til orde for å utrede legeassistert selvmord for et begrenset utvalg syke, og Materstvedt kritiserte forslaget som mer autoritært enn liberalt. Begrunnelsen var at Hustveit gjør seg til dommer ved å diskriminere mellom hvem som skal ha tilgang til dødshjelp, og hvem som ikke skal ha det."

Les mer HER.

torsdag

Den beste kledningen – en tid for alt *

- Fra Jostein Nielsens blogg -

I dag tar jeg en liten avstikker fra Jesu undervisning i den intensive repetisjonstiden mellom påske og pinse. Paulus var også opptatt av at de som omvendte seg og ble frelst skulle oppleve å bli ikledd kraften fra det høye – dåpen i Den hellige ånd.


Les mer HER.

Steg 10: Oppgaven. Hvordan vil du bruke livet ditt som kristen?

- Perleportalen -

I Efeserbrevet 2,10 står det: «Vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem.» Når man blir en kristen, fødes man inn i et nytt felles skap, Kristi kropp. Man får en ny identitet, en ny tilhørighet og en ny oppgave.

Hovedoppgaven for alle kristne er å være et Guds tempel(1 Kor 3,16-17), det vil si å være et sted på jorden der Gud bor og bestemmer. Det får naturligvis konsekvenser for vår livsstil: Hvordan vi snakker, hvordan vi handler og hvordan vi bruker våre liv. Sammen har altså alle kristne et felles oppdrag på jorden: Å være Kristi kropp, å la Jesus bli så tydelig og synlig som mulig for alle mennesker.

Les mer HER.

fredag

En ny oppskrift for bønn – en tid for alt *

Fra Jostein Nielsens blogg

Da disiplene spurte om hvordan de skulle be, lærte Jesus dem det som vi idag kaller «Herrens bønn». Den ‘nye oppskriften’ reduserer ikke innholdet eller posisjonen denne bønnen har blant de kristne over hele verden. Tvert imot forsterkes den bønnen og enhver bønn gjennom denne oppfordringen:
Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så deres glede kan være fullkommen.
Joh 16:24
Les mer HER.

onsdag

Steg 9: Samtale med Gud. Hva er det viktigste i kristenlivet?

Hva er det viktigste i kristenlivet?

Er det å forsøke å være så snill som mulig?
Er det å gå regelmessig til gudstjeneste?
Er det å gi mye penger i kollekten?
Er det å la være å banne, drikke, slåss osv.?
Alt dette er sikkert viktig, men det er ikke det viktigste.

Jesus får en gang spørsmål om hva som er det viktigste. Han blir spurt om hva som er det største budet i loven (Matt 22, 36). Jesus svarer da at det første og største budet er å elske Herren av hele hjertet, hele sjelen og av all forstand. Om vi elsker Herren av hele vårt hjerte og vår neste som oss selv, så kommer vi automatisk til å følge alle de andre budene i Bibelen. Jesus sier at hele loven og profetene hviler på dette.

Så kristendommen hviler altså ikke på en masse lover, regler og bud, men på forholdet til en bestemt person, Herren, Jesus Kristus.

Det viktigste i ditt liv er å utvikle forholdet til Jesus. Jesus kjenner deg helt igjennom med alle dine gode sider, og de mindre gode. Men du må også legge ned energi i å lære Jesus bedre å kjenne. Man lærer å kjenne hverandre ved å være sammen, snakke med hverandre og Iytte til hverandre. Noen har sagt at bønnen er den kristnes åndedrag, og bibellesningen er maten vi spiser. Tenk om vi var like ivrige til å lese Bibelen som vi er til å spise! Akkurat disse to tingene, bibellesning og bønn, er to viktige sider av ditt fellesskap med Herren.

Les mer HER.

torsdag

Å gjøre det som er helt naturlig – en tid for alt

- Fra Jostein Nielsen blogg -

Det er et forunderlig paradoks at Jesus før sin død måtte gjøre overnaturlige tegn for at folk skulle tro ham (1), mens han etter oppstandelsen måtte gjøre det som er helt naturlig for at folk skulle tro.
"Da de i sin glede ennå ikke kunne tro, men bare undret seg, spurte han dem: «Har dere noe å spise her?» De ga ham et stykke stekt fisk, og han tok det og spiste mens de så på. (Luk 24:41-43) 
Les mer HER.

måndag

Steg 8: Medmenneskelige forhold. Vil du være en del av et fellesskap som støtter deg?

- Perleportalen - 

Tenk deg et sykkelhjul med fire eiker. Om ikke navet sitter i sentrum av hjulet, eller om en av eikene er for lang, så kommer hele sykkelen i ubalanse, og den kommer til å humpe opp og ned bortover velen. Slik er det også i det kristne livet. Navet, sentrum i det kristne livet, er Jesus Kristus. Om ikke han får være sentralaksen som gjennomsyrer alt annet i livet, kommer det kristne livet i ubalanse. 

Av de fire eikene, som må stå i balanse med hverandre, handler to om kommunikasjonen oppad: Bønn og bibellesning. De to andre har å gjøre med kontakten til dem ved vår side våre medmennesker: Fellesskap og tjeneste. Dette skritt og de gjenstående skritt i dette tistegs-serien handler om disse fire eikene:
- Forholdet til andre/fellesskap (steg 8)
- Bønn (steg 9)
- Bibellesning (steg 9)
- Oppdrag/tjeneste (steg 10)

Les mer HER.