Centauro

lördag

…og refreng på norsk er «omkved»

Fra Jostein Nielsens blogg
…og refreng på norsk er «omkved».....
…ganske enkelt fordi det er noe som kvedes om igjen. Sist fredag kalte jeg refleksjonen «Og så kommer refrenget». Der fokuserte jeg på at Johannes har et refreng som kommer igjen og igjen gjennom hele «evangeliesangen».
I den teologiske debatten Jesus førte med jødene, slo han fast at skriftordet om at de som Guds ord kom til blir kalt guder, ikke kan settes ut av kraft.

Läs mer HÄR...

fredag

To nye løytnanter

Frelsesarmeens kongress 2014 startet på torsdagen med Innvielses- og utsendningsmøte i går (torsdag).

Den store salen i Oslo Kristen Senter var godt fylt da Frelsesarmeen i en gledesfylt gudstjeneste sendte ut de to ny-ordinerte løytnantene til tjeneste, og Kommendør Dick Krommenhoek talte om gode fremtidsutsikter.

Offisersskolen ga ifra seg to utdannede offiserere og i høst er det ti nye kadetter som starter sin utdannelse. Elve kadetter fortsetter på sitt andre år som kadetter. Sammenlagt blir det 21 kadetter på Offisersskolen! Og det er fler på gang....

Jesus sa: "Høsten er stor men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans" (Matt 9,38)

Vi har gjort som Jesus sa. Vi har bedt. Det ser ut som om bønnesvaret er på vei.

/PB

fredag

Usalige uvisshet

Fra Jostein Nielsens blog

Det er fryktelig frustrerende å ikke ha visshet om noe om noe jeg gjerne skulle ha visst. Jeg tror at det å rydde bort usikkerhetsfaktorer er et sterkt motiv i menneskers selvoppholdelsesdrift. Uvisshet i eksistensielle spørsmål rokker derfor ved et menneskes følelse av velvære, eller "salighet" for å bruke religiøs terminologi.

Läs mer HÄR...

tisdag

Utprøving av ny struktur i Østre divisjon

Fra perleportalen: Korps i Østre divisjon vil bli knyttet til distrikt.

Fra 1. august vil alle korps i Østre divisjon bli knyttet til hvert sitt distrikt. Divisjonen deles inn i fire geografiske områder (distrikt). Det skal nå utprøves en modell (pilot) som innebærer at korpsene i hvert distrikt skal samarbeide på en rekke områder. Det handler både om strategisk og organisatorisk samarbeid og deling av ressurser og kompetanse. Samarbeidet vil koordineres av en distriktsleder. I tillegg til dette ansvaret, vil distriktsleder også fortsette i stillingen vedkommende allerede har (normalt som korpsleder i ett av korpsene).

Les mer HER...

måndag

Boot(h) Camp

Temaet for hovedkongressen er «Jesus i vår tid», men ungdommene skal ha egne møter under temaet Boot(h)Camp.

I følge Websters Dictionary, er definisjonen av ordet “Bootcamp”: «A training camp for military recruits». Vi skal på vår Boot(h)Camp trene for å bli bedre kjent med Jesus!

Läs mer HÄR...

fredag

Troens matematikk

Fra Jostein Nielsens blogg:

Jeg er ganske sikker på at jeg kommer til å skrive en bok om «Troens grammatikk». Mye stoff er på plass allerede. Da jeg nevnte det på et møte, responderte Jan Risan at han ville skrive oppfølgeren: «Troens matematikk». Jeg skal ikke ta fra ham den gleden, men i dag fikk verset meg til å tenke på «Forholdsregning»:
Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, slik som Far kjenner meg og jeg kjenner Far.
Joh 10:14-15a
På samme måte som forholdet mellom Far og Sønn karakteriseres av gjensidig kjennskap skal relasjonen mellom gjeteren og sauene preges av gjensidig kjennskap. Enkelt matematikk, men en herlig tanke!
 Far    =  Gjeter
Sønn  =    Sau
Dagens ‘manna’:
Forholdet mellom Jesus og meg skal speile relasjonen mellom Far og Sønn.

lördag

Ukens nyhter på norsk fra rupeba.se uke 23

Luthersk kirke vokser med 1.000 nye medlemmer hver dag
- Norska Dagen - "Mekane Yesus i Etiopia er den lutherske kirke som vokser raskest i verden. I fjor ble det i snitt lagt til nærmere 1.000 medlemmer hver dag.
– Mekane Yesus kirken har hatt en jevn vekst i mange år, og det er flere årsaker til denne utviklingen, sier misjonsprofessor Tormod Engelsviken til Dagen.
I fjor ble 343.654 nye personer lagt til Mekane Yesus kirken, som nå har totalt nærmere 6,4 millioner medlemmer.


Forbønnsforbud
- Norska Dagen - "Det er svært be­ten­ke­lig å tvin­ge pres­ter til å av­vise men­nes­ker som ber om for­bønn for noe som opp­le­ves som en byrde. Da for­byr man noe som Bi­be­len opp­mun­t­rer til.
Kan man forby prester å be når mennesker søker forbønn? Er det greit at journalister bruker falsk identitet og skjult kamera for å avsløre hvordan prester ber?
Dagen skrev fredag om svensk TVs dokumentar «Uppdrag granskning» som brukte utradisjonelle metoder for å avdekke hvordan profilerte, konservative prester tok imot en angivelig homofil person som søkte sjelesorg og forbønn.
En reporter gav seg ut for å slite med sin homofili. På spørsmål om prestene trodde det var mulig å kurere ham, svarte flere prester ja og var villige til å be om at hans seksuelle legning skulle endre seg.
Den slags forbønn er imidlertid ikke tillatt i Svenska Kyrkan, som har et vedtak fra 2005 om ikke å støtte eller delta i forsøk på å endre menneskers legning
."

torsdag

Bibelen gir håp i Ukraina

Fra Bibelen.no

 "Over hele Ukraina kommer kristne fra ulike kirkesamfunn sammen for å faste og for å be om fred, handlekraft og visdom blant de politiske lederne i Ukraina og resten av verden. (Foto: Det ukrainske bibelselskap)
I Kharkiv, Donetsk og Dnipropetrovsk i Øst-Ukraina har det hver morgen blitt holdt utendørs bønnemøter på sentrale torg. I Lviv i Vest-Ukraina holdes det 15 minutters bønnesamlinger hver time på dagen, fra 9 om morgenen til 21 om kvelden. I tillegg til de ukentlige bønnesamlingene på Maidan-plassen, har det i Kiev blitt satt opp bønnetelt som er åpne for alle som vil snakke med frivillige medarbeidere og samles i bønn. Det samme skjer i nesten alle byer over hele landet.

Bibelmangel
I forbindelse med denne åndelige oppvåkningen melder det seg et stort behov for bibler. Det ukrainske bibelselskap har de siste månedene mottatt hundrevis av telefonsamtaler og andre forespørsler om bibler. På Facebook og via andre sosiale medier rapporterer kirker og frivillige medarbeidere om arbeidet som gjøres, og påpeker at de ikke har nok bibler til å dekke behovet."

Läs mer HÄR...

onsdag

Kjell eller Kristoffer Robin?

Från Jostein Nielsens blogg

Om drøye fire uker er det kongress-tog i Oslo sentrum. Det vil være noen som går foran. Sannsynligvis vil det være ridende politi som skal sørge for ro og orden og at vi kommer fram dit vi skal. 

Illustrasjonsbildet er fra høsten 2011 da Moss korps flyttet fra sentrum til nye lokaler på Jeløy. Kjell Lisland visste hvor han skulle. 

Läs mer HÄR...