Centauro

fredag

Den eneste sanne Gud

Fra Jostein Nielsens blogg

Jeg utelukker ikke at alle mennesker søker den samme Gud. Det gjorde heller ikke Paulus. Da han talte til atenerne på Areopagos sa han:

«Atenske menn! Jeg ser at dere på alle måter er svært religiøse. For da jeg gikk omkring og så på helligdommene deres, fant jeg et alter med denne innskriften: ‘For en ukjent Gud’. Det som dere tilber uten å kjenne, det forkynner jeg dere» 
Apg 17.22-23.
I likhet med Paulus, var hovedmålet for Johannes å forkynne Gud på en slik måte at det var mulig å bli kjent med ham. For det er gjennom å kjenne ham at han blir «sann». Jeg vet at kona mi ikke er en illusjon fordi jeg er sammen med henne, kjenner henne og vet at hun er virkelig, eller «sann» for å holde meg til dagens «vokabular». I det som kalles den øversteprestelige bønn, ba Jesus:
Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus.
Joh 17:3
Da Johannes skrev sitt brev mange år etter at Jesus ba denne bønnen, hadde han gjort denne personlige erfaringen:
Vi er i Den sanne, vi som er i hans Sønn, Jesus Kristus. Han er den sanne Gud og det evige liv.
1 Joh 5:20b
Vitnesbyrdet bekrefter også hans sterke tro på Den treenige Gud. Det er gjennom Sønnen at vi kan bli kjent med «Den sanne», og Sønnen er «veien, sannheten og livet» fordi han er Gud. Det er Sønnen som viser veien til den eneste sanne Gud fordi han er veien. Han er sannheten fordi han levde som han lærte. Da han vandret på jorden, viste han at Gud er kjærlighet. Det er også «veien» å gjøre ham kjent på i 2016.

Dagens ‘manna’:

Det er så godt å være!

söndag

Rusfrie Nina (50) takker Frelses- armeen for livet

- Norge idag -

"Nina Caroline Ekelund (50) ble betraktet som Norges første overdose-offer på ecstasy. Hun kastet seg foran toget, men kan nå feire Frelsesarmeens rusomsorg sitt 125-årsjubileum.
   Som ung havnet Nina Caroline Ekelund i et tøft rusmiljø i Oslo. Det eskalerte kraftig og endte tilslutt opp med et langt sykehusopphold og psykose.
– Jeg ble betraktet som Norges første offisielle ecstasy overdose-offer, forteller hun til KPK.
Etter å ha tilbrakt flere måneder på sykehus bestemte hun seg for å forlate Oslo. Hun ville bort fra rusmiljøet i byen. Også foreldrene hennes var rusmisbrukere."

lördag

Mysteriet «allerede nå» - og bønnesvar

Fra Jostein Nielsens blogg

I går utfordret jeg en setning som kunne misforstås. Jeg tror at Gud alltid hører når jeg ber, men dagens vers slår fast at vi kan være sikre på at han ikke bare hører, men også svarer når vi ber i samsvar med hans vilje:
Og når vi vet at han hører oss hva vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt ham om.
1 Joh 5:15
Men selv om det er slik at bønnesvar er knyttet til at min bønn er etter hans vilje, er det slett ikke problemfritt det heller.

Jeg tror for eksempel at det er Guds vilje at mennesker skal være friske og kunne glede seg over livet. Derfor har jeg heller ikke problemer med å bruke medisiner slik jeg gjør i den situasjonen jeg befinner meg i for øyeblikket. Derfor ber jeg også med frimodighet om helbredelse for dem som sliter med sykdom. Jeg tror også at det er Guds vilje at de skal bli friske. Rett som det er ser jeg også radikale helbredelser, men langt fra alltid.

Hvordan går dette sammen med siste del av dagens vers?
«Vi vet at vi allerede har det vi har bedt ham om» skriver Johannes, og det er knyttet opp til bønner som er knyttet opp til «Guds vilje».
  • Er det ikke Guds vilje at mennesker skal bli friske?
  • Hører han ikke på oss likevel? 
  • Er han ikke «god» siden det er lidelse på tross av at vi ber? 
Spørsmålene kan fort bli mange. Men veldig mye faller på plass i mysteriet «allerede nå». Johannes lever allerede i det evige (1). Dommen er «allerede nå» (2). Han vet at Faderen kunne tatt oss ut av verden til det fullkomne, men vet også at Jesus vil at vi skal være i verden som ham, men med en bønn om å bli bevart fra det onde (3).

Fordi jeg har alt i Jesus, også helbredelse, kan jeg ta imot helbredelse og det skjer «allerede nå» fordi jeg allerede befinner meg i «den evige». Han kunne tatt meg til det fullkomne med en gang, men han har bruk for meg i verden enda en stund, og ber «bevar Jostein fra det onde!». Noen ganger har den bønnen ført til umiddelbar helbredelse, andre ganger lever jeg i en visshet om at jeg «allerede» er helbredet, samtidig som jeg ikke fornekter det faktum at jeg fortsatt lever med noen plager fordi jeg befinner meg i en forgjengelig verden. 


Derfor - så lenge jeg er her, vil jeg fortsette å be i samsvar med Guds vilje slik den kommer til uttrykk i Guds ord. Og - jeg er overbevist om at mye mer av det fullkomne som hører evigheten til også kan utløses her i verden slik at «Jorden … fylles med kunnskap om Herrens herlighet slik vannet dekker havbunnen» (Hab 2:14). 
Det skjer både gjennom nærværet av Jesus som lider sammen med oss og Jesus som gjør under. Og - som Jesus i verden, skal du og jeg være forberedt på begge deler.

Dagens ‘manna’:

Evigheten er «allerede nå»
--------------------------------------------------
(1) Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus. (Joh 17:3)
(2) Den som ikke tror, er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.
(Joh 3:18b)
(3) Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde.
(Joh 17:15)

Jostein blogg finner du HER.

tisdag

Konflikten mellom Israel og palestinerne

- Israel today -
Aktivister som har et genuint ønske om at det skal blir fred mellom Israel og palestinerne er nødt til å innse noe svært viktig: Det er palestinerne som er ansvarlige for den fastlåste situasjonen som vi ser i dag. Jo mer den globale befolkningen ignorerer eller belønner palestinernes uansvarlige holdninger, jo mer sannsynlig er det at det vil bli mindre fred og mer vold.

Les mer HER.

lördag

Det må komme innenfra

Fra Jostein Nielsens blogg:
Jeg har faktisk flere muntre minner fra sykehuset i Istanbul, og et av dem passer godt i dagens refleksjon. Under oppholdet fikk jeg blant annet vitne for to ministre fra regjerningen i Tyrkia. Rett før Turistministeren dukket opp, hadde sikkerhetsvakter kastet ut NrKs Kristin Solberg. Det likte jeg dårlig. 

Men jeg vitnet og skrøt av hvor effektivt alt hadde vært da ulykken først hadde skjedd, og hvor god pleie jeg fikk på sykehuset, og forvisset turistministeren om at jeg ikke ville være redd for å besøke landet igjen. 

Men så kunne jeg ikke dy meg og fortsatte: 
«Dette hadde jeg også tenkt å fortelle til den norske nasjonale statskanalen Nrk. Det hadde gitt landet ditt veldig god reklame. Men sikkerhetsvakter kastet korrespondenten ut. Det er ikke god reklame å kaste ut den frie presse. Det kan du også fortelle regjeringen din!» 
 
«Men jeg kan arrangere et intervju med et annet selskap» responderte turistministeren. 


«Jeg deltar ikke i arrangerte intervjuer», svarte jeg. «Det som sies, må få komme fra hjertet, hvis ikke er det ikke ekte!» 
Sånn er det også med vitnesbyrdet mitt om Jesus: 

Den som tror på Guds Sønn, har vitnesbyrdet i sitt indre. Men den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner, for han har ikke trodd på Guds eget vitnesbyrd om sin Sønn. 
1 Joh 5:10
Det må komme innenfra! Paulus forklarer det på en utmerket måte: «Ånden selv vitner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn» (Rom 8:16). 
Selv om det er vanskelig å gripe med min menneskelige fornuft, har jeg erfart at det er sant. Jeg møter mennesker, og umiddelbart vet jeg at de er Guds barn. De «lukter» liv fordi de har vitnesbyrdet i sitt indre og jeg gleder meg til å høre hva de har å fortelle om Jesus.

Dagens ‘manna’: 

Det som sies, må komme fra hjertet

måndag

Frelsesarmeens arbeid blant flyktninger

- Perleportalen - "Et filmteam fra Frelsesarmeen i England har vært i Norge for å se på vårt arbeid blant flyktninger. Ett av stedene de besøkte, var Raufoss. Her møtte de Sara og Sam Roen, flyktninger fra Afghanistan, som nå er soldater i Frelsesarmeen og er med og gir hjelp til andre."

Mo i Rana 5-6 mars


fredag

Troen har seiret

Fra Jostein Nielsens blogg:

Overskriften har jeg lånt, og i dag vil jeg reflektere litt rundt tro igjen. Jeg har gjort det mange ganger før her på bloggen – sannsynligvis fordi troen er en naturlig del av livet mitt. Et viktig anliggende for meg er å formidle at tro ikke er en prestasjon. 

Ofte velger jeg å sette likhetstegn mellom tro og lydighet. Argumentasjonen for likhetstegnet er enkel. Dersom Jesus ber meg om å gjøre noe, er det opp til ham hva han gjør med det han ber meg om. For eksempel trengte ikke den lille gutten med fem brød og to fisker å tenke på om det var mat nok til 5000 mennesker, hans oppgave var å gi Jesus det han ba om.

Samtidig er det viktig at lydigheten ikke drives av frykt eller lov-trelldom, men av kjærlighet. Dersom jeg elsker Jesus, er det naturlig å gjøre det han ber meg om. 


For et par dager siden samtalte jeg med min mor om tro. For noen år siden lyttet hun til Karsten Isachsen, og hans definisjon av tro festet seg hos henne: «Husk at tro er ikke en prestasjon, det er en reaksjon». 

Utsagnet treffer blinken i min forståelse av hva tro er: I kjærlighet og lydighet reagerer jeg på Jesu ord. Det er den troen som seirer nettopp fordi det er en reaksjon på hans kjærlighet og ikke en prestasjon.

Da Karsten Isachsen ble forfremmet til herligheten den 18. januar i år, mistet vi en prest som på en folkelig måte har klart å formidle evangeliet. Han har bidratt til at det er blitt stuerent å snakke åpent om tro. Isachsen reagerte på Jesu ord, og troen har seiret, og han går over til et nytt stadium av livsglede. Jeg lyser fred over hans minne!

Og dagens overskrift er hentet fra innledningen til det siste kapittelet i Johannesbrevet (1) som blir grunnlaget for de neste dagenes refleksjoner.

Dagens ‘manna’:

Tro er reaksjon, ikke prestasjon