Centauro

måndag

lördag

Motvind

"Ukens Jostein", fra Jostein Nielsens blog:
”Frelsesfanen er vakrest i motvind”


Uttalelsen falt under et Frelsesarme-jubileum i Tromsø da jeg var ung. Taleren siktet til at ”motvind” er nødvendig for at det vi står for og ønsker å fremme skal bli en virkelighet. Både gjennom kirkehistorien generelt og i Frelsesarmeens historie, finner vi tydelige bevis for at påstanden har gyldighet. ”Motvinden” de kristne i Kina opplevde under Mao, fikk i mange tilfeller fram det beste i dem og ”fanen vaiet” vakkert i livene til dem som tonte flagg for familie og naboer, og resultatene ble mye større enn i "medvind". Slik er det også for Frelsesarmeen.

Disiplene opplevde det bokstavelig:
    Båten var allerede langt fra land, og den kjempet seg fram i bølgene, for det var motvind. Matt 14:22–33
Nettopp da er det at Jesus kommer. Han kan overraske med måten han kommer på, men han kommer. Han gjør det for at jeg skal kunne vitne om at han var der også i motvinden. Kanskje det er nettopp det som gir vitnesbyrdet troverdighet?

En av de første unge jeg møtte da jeg kom til Moldova var allerede enke. Mannen hennes, Sasha, var 24 da han døde av lungebetennelse fordi han ikke kom raskt nok under behandling. De sto klare og skulle på offisersskolen disse to. Jeg var frustrert over landet som ikke hadde et tilfredsstillende helsevesen, og jeg sukket et ”hvorfor?” til Vårherre.
Men – det var før jeg møtte kameraten til Sasha. Han var buddhist og mente at hans religion var like bra som Sashas. Og – når det er spørsmål om etikk og fromhetsliv – kan han ha mye rett i det. Han tenkte at han kunne leve like bra som Sasha, men da han så ham dø oppdaget han den store forskjellen. Sasha døde trygg i troen på oppstandelsen. Den tryggheten finnes bare i troen på Kristus. Kameraten fant Jesus gjennom Sashas død, og har siden vunnet mange med evangeliet. Fanen er vakrest i motvind.

söndag

Sitter det i ryggmargen?

"Ukens Jostein", fra Jostein Nielsens blog:
Innenfor pedagogikken viser forskning at gjentakelse er enormt viktig for læring. Det er minst to viktige faktorer i repetisjonen:
Den første er tiden og da særlig tiden som går mellom første eksponering og første repetisjon. Jo kortere dess bedre.

Den andre faktoren er hyppigheten av gjentakelsene. Det er ikke mer enn et par måneder siden dagens bibelord* sist var på leseplanen. Da fokuserte jeg på at teksten gir: En nøkkel til frimodighet.

Nøkkelen i Kristus” er så viktig at det ikke vil forundre meg om jeg gjentar sannheten for meg selv flere ganger daglig. Den sitter i ryggmargen, hodet eller hjertet. Eller er det ikke slik at sannheten er integrert i hele meg når jeg holder fast på min identitet i Ham? Uansett – i Ham, og bare i Ham, har jeg min frimodighet. Det er både en lærings- og erfaringsbasert kunnskap.

1 Joh 2:28-3:3

fredag

"Kom Sammen" i Trondheim 19.-21. august 2011

Mekane Yesus-kirken vil bryte med Svenska Kyrkan på grunn av samkjønnede "ekteskap"

Fra Björn O. Hansens blog:
"Erkebiskop Anders Wejryd i Den svenska kyrkan har fått brev fra Wakseyoum Idosa Negeri (bildet), presidenten i Mekane Yesus Kirken i Etiopia med en krystallklar beskjed: Enten trekker Den svenska kyrkan tilbake sin beslutning om samkjønnede "ekteskap" eller så opphører samarbeidet med Mekane Yesus!"
Du kan lese brevet her:
http://www.frimodigkyrka.se/blogg/2011/01/19/nu-finns-brevet-pa-svenska/

tisdag

Sa sin mening om abort, kan miste jobben

En britisk helsearbeider risikerer å miste jobben fordi hun fortalte om sitt syn på abort til to kolleger.
Margaret Forrester har arbeidet for Central North West London Mental Health Trust i over to år, men får kanskje ikke fortsette.
Da hun i november var i samtale med to andre helsearbeidere om abort, fortalte hun hva hun som kristen mente om dette. Hun viste også fram en brosjyre som problematiserte abort. Brosjyren Forrester viste fram, inneholdt ulike kvinners historier i forbindelse med aborter og de ofte ødeleggende følgene av disse.
Les mer i DagenMagazinet>

fredag

Den som vil

"Ukens Jostein" fra Jostein Nielsens blog:
Den frie vilje er en fantastisk gave fra Gud. Det betyr at han også tillater at jeg velger ham bort. Etter å ha valgt å vandre med ham i 40 år og sett at det å følge hans vilje gir størst velsignelse, skulle jeg gjerne ha gitt ham viljen min 100%. Kanskje det er det som kalles full overgivelse?
At det ikke er lett – det vet Gud fordi han opplevde det selv i Jesus i Getsemane. Han måtte bli prøvd i alt, også i dette med å ha en egenvilje. I bibelens siste kapittel kommer igjen innbydelsen til den som vil:

Ånden og bruden sier: «Kom!» Og den som hører det, skal si: «Kom!» Den som tørster, skal komme, og den som vil, skal få livets vann uten betaling.
Åp 22:16–17

Dette er noe av det som det er lett å si ”ja” til. Skulle ønske det var mange flere som klarte å si ”ja”. Om de gjorde det, ville de oppdage at fortsettelsen ble lettere, aldri enkel, men spennende:

Den enkle stille bønnen som åpner Herrens vei,
er bønnen: La din vilje skje!
Og den som ber om dette, vil ikke lett gå lei,
men stadig overraskes og stadig undre seg.
For, Herre, det er spennende å be:
La din vilje skje!

torsdag

Gir håp for flomofrene

Helikopter må til for å få hjelpen frem
Frelsesarmeen i Australia gir nytt håp for flomofrene i Queensland.
I over to uker har det lokale korpset i Emerald i Queensland i Australia jobbet dag og natt for å hjelpe de som mistet både hus og hjem i flommen. I løpet av romjulen ble et område like stort som Frankrike og Tyskland satt under vann, og verst gikk det ut over byen Emerald. I følge byens ordfører vil det ta 2 år og gjenoppbygge denne byen etter de massive ødeleggelsene.
Les mer på Frelsesarmeens web-site


Se bildekarusell>

måndag

Polygami

Vi visste at det måtte komme. Men det kom fra uventet hold. At en professor, veileder og gjesteforeleser ved Diakonhjemmet skulle gå ut og promotere polygami hadde jeg aldri ventet. Det blir ikke mindre rystende av at han får støtte av en kollega som er førsteamanuensis ved samme institusjon.
Det viser at alt flyter. At etikk og moral har utspilt sin rolle hos mange. Egentlig observerer vi at hvitt blir sort og sort blir hvitt foran våre øyne, og må erkjenne at Bibelen taler sant, igjen.
Les mer:  Anita Apelthun Sæle i Norge idag

lördag

Frelsesarmeen arvet mer enn noensinne

Pressemeldning fra Frelsesarmeen: Testamentariske gaver er et uvurdelig tilskudd til Frelsesarmeens arbeid for å hindre og lindre nød. Det er derfor med stor takknemlighet at informasjonssjef  Andrew Hannevik noterer et rekordbeløp for 2010. Hele 94 og en halv million kom inn i fjor, viser den foreløpige oversikten.
- Jeg synes det er sterkt at så mange tenker på å hjelpe folk som sliter når de setter opp testamentet sitt. Det er jo noe man gjør etter grundig overveielse, og da er det rørende at det er nestekjærligheten som styrer, kommenterer Andrew. (Totalt 2010: 94.565.000 NOK)
Les mer>
(Bilden: Noen trenger en brødskive, mens andre savner noen som kan lytte. Frelsesarmeen søker å møte alle mennsker med deres behov. Foto: Frelsesarmeen / Orten)

fredag

Fra mismot til gjenopprettelse

"Ukens Jostein", fra Jostein Nielsens blog:
I går skrev jeg om mismot. Dagens tekst begynner litt mismodig den også: «Jeg har strevd forgjeves, til ingen nytte har jeg brukt opp min kraft.» Det hender at jeg kjenner meg igjen i den beskrivelsen.

Heldigvis stoppet ikke profeten der, han fortsetter: «Min rett er likevel hos Herren, min lønn er hos min Gud.» Han er rask til å flytte seg fra ”en dårlig dag på jobben” til troens språk. I det språket ligger nøkkelen, og Guds respons uteblir ikke:
    «det er ikke nok at du er min tjener som skal reise opp igjen Jakobs stammer og føre de bevarte av Israel tilbake. Jeg gjør deg til et lys for folkeslag, så min frelse kan nå til jordens ende.» Jes 49:4–6
Gud er gjenopprettelsens Gud.
Da jeg på slutten av 2010 søkte Guds hjerte for å finne hva jeg skal fokusere på i bønn og forkynnelse i 2011 var det nettopp gjenopprettelse som ble lagt sterkt på meg. Jeg merker at det sier ”Amen” i hele meg!

onsdag

Kristne menn har felles utfordringer

DagenMagazinet - "Einar Helgaas (36) og Leif Tore Solberg (52) vil bevisstgjøre menn på deres ansvar for å bygge sterke familier. 
De to mennene har med utgangspunkt i Doulos-nettverket tatt initiativ til «MANNSseminar» med fokus på «mannsidentitet i en kjønnsnøytral tid». Her er lagt opp til seks tverrkirkelige samlinger i Bergen. 
- Vi har rett og slett behov for å møtes, ikke minst for å utvikle mer av potensialet i oss som menn. Kristne menn i det moderne samfunnet med alskens utfordringer har behov for å komme sammen til samtale og aktivitet. Formålet er å løfte den enkelte, men samtidig bevisstgjøre menn på deres sentrale lederrolle for å bygge sterke familier. Altfor mange menn tar for lett på familielivet. Vi menn trenger å bli bevisste på hvordan vi skal elske våre hustruer og barn, slik Kristus elsker oss, sier Helgaas."

söndag

Jesus blir stadig mindre alene

Vårt Land - "Vi blander elementer fra ulike religioner som aldri før. Unntaket er jula, hvor vi er blitt ekstremt opptatt av «å hegne om tradisjoner», sier norsk ekspert.
Åtte av ti nordmenn står fortsatt som medlem av Den norske kirke. Men det religiøse «markedet» er på kort tid blitt stadig mer uoversiktlig. Nordmenn plukker elementer fra ulike religioner, og setter sammen sin egen religiøse identitet som aldri før."