Centauro

lördag

Det handler om fire trinn

Fra Jostein Nielsens blogg:

Det er kort vei fra tanken om at kroppen representerer forgården i templet, til dette viktige verset:
Og still ikke lemmene deres til tjeneste for synden, som våpen for urett. Men still dere selv og lemmene deres til tjeneste for Gud, som våpen for det som er rett. For dere var døde, men er blitt levende.
Rom 6:13
Verset utgjør det tredje trinnet i Watchman Nee’s fire trinn til hellighet slik han presenterer det i boken «Det normale kristenliv». Boka er fortsatt aktuell og er solgt i over en million eksemplarer.

Det var mens jeg leste denne boka mens jeg studerte Romerbrevet at jeg gjorde en skjellsettende oppdagelse på min pilegrimsreise i hellighet. Nee hevder at hellighet er ‘normalen’ for en kristen. Han ser frelsen som «frigjøring fra synd» og hellighet som «frigjøring fra det jeg er uten Kristus til det jeg er i Ham».
Dette er helt på linje med læren om «Fullkommen frelse» som vi finner både hos Brengle og Catherine og William Booth, - noe som uttrykkes vakkert av sistnevnte i sangen «Å, bunnløse frelse».

Nee understreker sannheten om at Jesu kors er grunnlaget både for frelsen og helliggjørelsen. Bygd på Romerbrevets 6. – 8. kapittel ser Nee fire trinn til virkeliggjørelse av dette i mitt liv:

Dagens ‘manna’:
Hellighet er en normal konsekvens av et liv i Kristus
 Josteins blogg finner du HER.

torsdag

Israels ambassade kritiserer kirken


«Kirkeuken for fred i Palestina og Israel» gjør det igjen. Denne gangen har de pådratt seg kritikk fra Israels ambassadør.

Det skal opprinnelig være en «bønne- og solidaritetsuke». Men det har utviklet seg til en politisk demonstrasjon. Kirken skriver «for å få slutt på den ulovlige okkupasjonen». Og dessuten «[for] å sikre en rettferdig fred i Palestina og Israel».

Det liker ikke Israels ambassadør. Han påpeker at «Kirkeuken» synes å se bort fra hvorfor Israel bygget sikkerhetsgjerdet.

Ifølge Dagen mener ambassadøren at den norske kirke heller burde være mot terrorismen.
Les mer HER.

lördag

Det handler om smerteFra Jostein Nielsens blogg

De tre første ordene er «standard» i overskriftene for tiden. Det skaper en kontinuitet som er viktig, men det er fort gjort å glemme hva «det» er. «Det»henviser til hovedsaken i dykket jeg har tatt i «hellighetens brønn» - altså til «hellighet».
 

Er det riktig at hellighet også handler om smerte?

Ja, i hvert fall dersom det er riktig at hellighet hører sammen med den ‘andre’ treenigheten (1). En disippel med fokus på oppdraget, vil også kjenne Guds smerte for dem som lider nød. 


For et par dager siden skrev jeg:
Da Moses fikk beskjed om å ta av seg skoene fordi han sto på hellig grunn, var det ikke på grunn av et møte mellom Gud og Moses – det handlet enda mer om den tredje parten: Guds utvalgte folk. (2)

Det gikk i lang tid før han hørte Gud si:
Jeg har sett mitt folks nød i Egypt og har hørt skrikene deres under slavedriverne. Jeg kjenner deres smerte.
2 Mos 3:7
Jeg er overbevist om at Moses også kjente smerten. Hvis ikke, var ikke Moses del av den 'andre' treenigheten. Hellighet handler om å identifisere seg med Gud og med dem han elsker.

Jeg har av og til spurt mennesker om de synes moder Teresas ansikt ser hellig ut. Dersom de tenker seg om svarer det fleste «nei», selv om de samme menneskene sannsynligvis ville trukket henne fram som et eksempel på hellighet. Personlig synes jeg ansiktet hennes først og fremst er preget av smerte. Smerten er en naturlig del av å leve med Gud i verden. Vi kan også kjenne den. Her er et eksempel:

I mars 2004 spurte jeg en kjær medarbeider som så helt elendig ut: «Er du syk?» 

«Nei» var svaret, 
«men jeg har våket og grått med Gud hele helgen! Han gråter over masse ødeleggelse, og jeg har sett forferdelige ting skje. Jeg hørte til og med Gud si navnet på ødeleggeren. Jeg tror det må være en diktator i Asia.»
 
Han hadde skrevet ned navnet på en lapp og lurte på om jeg visste om en slik diktator. Jeg leste lappen og måtte innrømme at jeg ikke kjente igjen navnet og at jeg heller ikke visste hva navnet betydde. Ni måneder senere visste hele verden hva navnet betydde. På lappen sto det «Sunami» (3).

Dagens ‘manna’:

Gud bryr seg om mennesker, derfor vil hellighet også handle om smerte! (4)
-------------------------
(1) Den 'andre' treenigheten = Gud + disippel + verden
(2) Se: Det handler om hellig grunn
(3) 'Tsunami' - fonetisk forsvinner ofte t'en
(4) Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, så vi også skal få del i herligheten sammen med ham. Rom 8:17

Josteins blogg finner du HER.

måndag

Slik gikk det med «napalm-jenta» fra Vietnam

- Dagen .no - 

"Et møte med Jesus ble vendepunktet for Kim Phuch.
Dette er historien.
  
Det er 44 år siden fotografen Nick Ut knipset bildet som skulle bli selve symbolet på Vietnamkrigen. Men hva skjedde med den nakne jenta?

   Datoen er 8. juni, 1972, og sørvietnamesiske fly har sluppet en napalmbombe over Trang Bang, en landsby som har blitt okkupert av nordvietnamesiske styrker. Den ni år gamle jenta Kim Phuch flykter fra angrepet sammen med andre sivile og noen soldater fra Sør-Vietnam.

    Angrepet er en feiltagelse da soldatene blir tatt for å være fienden. Fire sivile fra landsbyen blir drept. To av dem er Phuchs kusiner. Ni år gamle Kim blir alvorlig brannskadet, kaster de brennende klærne av seg og springer for livet, skrikende."

Les mer HER.

lördag

Det handler om et viktig skille

Fra Jostein Nielsens blogg
Jeg kommer til å skrive mer om det treenige bildet, men først vil jeg dele noen tanker om et viktig skille. For mange år siden, nærmere bestemt høsten 1978, ble jeg kjent med en eldre soldat som gjerne ville gi unge offiserer noen gode råd på veien. Han er for lengst hjemme hos Herren, men hans påstand kommer jeg aldri til å glemme: «Dere kommer aldri til å oppleve åndelig vekst med mindre dere klarer å skille mellom sjel og ånd!»

Jeg går ikke god for påstanden, men jeg tror det er viktig å være klar over at sjel og ånd ikke er det samme. Det er interessant at forfatteren av Hebreerbrevet, som for øvrig var svært opptatt av hellighet, også skriver om dette skillet. Kanskje han også så det som viktig for å gripe noe av hellighetens mysterium?

For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer. Ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger åpent og nakent for øynene på ham som vi skal stå til regnskap for.
Hebr 4:12-13
Sjelen lar seg fort påvirke av sanselige virkemidler, synsinntrykk, lukter og følelsesdrivere som f. eks. musikk. Det er ikke noe galt i dette, men det er virkemidler som også verden kopierer. Derfor er det viktig å ikke la seg lure av sjelelige stemninger i f. eks. et møte, eller i et opprømt menneske. Skyldes det åndelige eller sjelelige påvirkninger?

Å kunne skille er viktig fordi det er det åndelige som bygger opp over tid, mens det sjelelige kun er en flyktig stemning.

I morgen kommer et nytt eksempel på «mitt bilde» som også vil bidra til å forstå forskjellen på sjel og ånd, så heng med!

Dagens ‘manna’:

Det er forskjell på sjel og ånd!
 Josteins blogg finner du HER.

onsdag

Ikke stein religionsfriheten, Zahid Ali!

- Espen Ottosen i Skaperkraft - 

"Det er skremmende at komiker Zahid Ali i sitt oppgjør med all religion går i strupen på grunnleggende menneskerettigheter.

Terror og overgrep er forferdelig. Det gjelder selvsagt også når begrunnelsen er religiøs. Jeg har ingenting imot at Zahid Ali raser mot muslimske terrorister, advarer foreldre imot å skremme sine barn med at Gud straffer eller kritiserer all burkabruk. Men det er skremmende at vil frata meg friheten til å gi barna mine det beste jeg har – budskapet om at de er elsket av Gud og kan få et evig liv ved troen på Jesus."


Les mer HER.

Et sekulært eksil

- Andreas Masvie i Skaperkraft - 

På grunn av kristen passivitet, er Vesten på vei inn i et sekulært eksil. Dersom samfunnet fortsatt skal akseptere kristen praksis, må man sørge for at eksilet forblir liberalt.

Allerede kan man merke at den vestlige sivilisasjonen står overfor en ny tid, preget av forskjellige former for illiberale strømninger. Noen av disse strømningene er en direkte forakt for Vestens liberale verdier. Islamisme er et eksempel på en forakt som kommer utenfra. Høyreekstremisme er et eksempel på utstøtte fremmedelementer, forakt som kommer innenfra. Begge er lett å identifisere, lett å fordømme.

Andre illiberale strømninger har opphav i selve den vestlige sivilisasjonen. Slike strømninger er vanskeligere både å identifisere og fordømme, ettersom vi befinner oss i dem, beveges av og med dem. Derfor kan det være tjenlig å tilnærme seg vår egen sivilisasjon i lys av et annet folk i en annen kultur: israelittenes babylonske eksil.

Les mer HER.

lördag

Det handler om språk

Fra Jostein Nielsens blogg:

Jeg tror et av de viktigste bildene på Den hellige ånd er «språk». Få ting kan være mer konkret enn språk, samtidig kan det virke fullstendig abstrakt. 

Språk er det redskapet vi bruker til å formidle det vi tenker, derfor blir språk veldig nært knyttet til «identitet».

Språk spiller en viktig rolle i mange av verdens konfliktområder, og bibelens fortelling om Babels tårn illustrerer dette på en utmerket måte (1).

Det er veldig viktig for meg å ha en identitet som Guds barn, en identitet som jeg kan gjenkjenne hos brødre og søstre med den samme troen. For å styrke en slik identitet, trenger jeg et språk som kan «forklare det uforklarlige». Disiplene kunne ikke forklare «Jesus mysteriet» før de ble fylt med «tunger av ild» - eller kanskje enda mer korrekt: «den brennende kjærlighetens språk»

Da det skjedde (2) ble de 120 umiddelbart i stand til å gripe og formidle det de hadde forsøkt å forstå i de tre årene de vandret sammen med Jesus.

Jeg har skrevet om dette i flere innlegg på bloggen, og innleggene griper inn i hverandre. Her er et lite utvalg: 


I dag minner språket meg på

Dagens ‘manna’:

Den brennende kjærlighetens språk er hellighetslivets identitet 
----------------------------------------
(1) Tårnet i Babel - 1 Mos 11:1-9
(2) Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. 
Apg 2:3

Josteins blogg finner du HER