Centauro

torsdag

‘En tid for alt’ – og nå er det tid for noe annet

Fra Jostein Nielsens blogg
Planen var å holde på i 9 uker da jeg den 1. april 2009 bestemte meg for å blogge mitt daglige ‘manna’ – som ganske enkelt betyr å dele med andre det Guds ord ga meg å tygge på. 

Mer enn åtte år er en lang tid, og jeg har med jevne mellomrom vurdert å 'legge opp'. Men  bloggingen har gitt meg veldig mye velsignelse, og hjulpet meg til å sette egne ord på troen min.  

Underveis har det også kommet ganske mange ‘Aha!’ opplevelser som har hjulpet meg til å se klarere ting som tidligere lå i «mysterie-boksen». Samtidig har ikke innholdet i mysterieboksen blitt mindre. Jeg har tvert imot sett enda mer av frelsens og nådens mysterium. Jeg liker faktisk at jeg ikke forstår alt, og tror det er en del av nåden.

Les mer HER.

fredag

De gode vanene – en tid for alt *

Fra Jostein Nielsens blogg
Når jeg forsøker å finne ut hva disiplene gjorde riktig mens de ventet på at Den hellige ånd skulle komme, ser jeg at det var viktig at de fulgte Jesu instruksjon. De vendte tilbake til Jerusalem, slik jeg leste i går, men Jesus hadde ikke sagt noe om hvor. Så hva skulle de da gjøre? De gjorde det som var mest naturlig for dem:
Inne i byen gikk de opp på den salen hvor de pleide å holde til.
Apg 1:13
Les mer HER.

söndag

Mer kjærlighet?

- Skaperkraft -

"Å åpne for tre juridiske foreldre vil være å institusjonaliserer enda mer familiekonflikter enn det vi allerede har.
    Det er nemlig ikke slik at flere foreldre bare betyr mer kjærlighet. Tvert imot, og det er barna det kommer til å gå hardest utover.
   Arbeiderpartiet vil gjøre det mulig for ett barn å ha mer enn to juridiske foreldre. Det er slik at «tiden jobber for dette,» forklarer Martin Henriksen, leder av partiets familieutvalg. Og «akkurat som andre tabuer har falt de siste tiårene», vil også to-foreldre-tabuet falle."

Les mer HER.

onsdag

Dødshjelp er å godta et brutalisert menneskesyn

- Skaperkraft - 

"Forslaget om å åpne for dødshjelp bygger ikke på respekt for folks egne valg, men på et menneskesyn på avveie.

   Men spørsmålet om dødshjelp er ikke så enkelt.
Vår kunnskap om smertelindring gjør for det første at svært få i Vesten i dag trenger å oppleve store smerter mot slutten av livet. Hvis vi engasjerer oss for dem, burde vi heller gjøre tilbudet om god lindrende behandling tilgjengelig for de som trenger det. De fleste som velger død i land hvor det er tillatt, oppgir da heller ikke smerte som primærmotivasjon, men heller tap av mening, ønske om selvbestemmelse og frykt for å være en byrde.

   For det andre er det vanskelig å finne ut hvordan man kan diskriminere mellom «rett» og «feil» lidelse. Det var poenget til filosof Lars Johan Materstvedt i en diskusjon med Unge Venstres Tord Hustveit før Venstres landsmøte. Hustveit tok til orde for å utrede legeassistert selvmord for et begrenset utvalg syke, og Materstvedt kritiserte forslaget som mer autoritært enn liberalt. Begrunnelsen var at Hustveit gjør seg til dommer ved å diskriminere mellom hvem som skal ha tilgang til dødshjelp, og hvem som ikke skal ha det."

Les mer HER.

torsdag

Den beste kledningen – en tid for alt *

- Fra Jostein Nielsens blogg -

I dag tar jeg en liten avstikker fra Jesu undervisning i den intensive repetisjonstiden mellom påske og pinse. Paulus var også opptatt av at de som omvendte seg og ble frelst skulle oppleve å bli ikledd kraften fra det høye – dåpen i Den hellige ånd.


Les mer HER.

Steg 10: Oppgaven. Hvordan vil du bruke livet ditt som kristen?

- Perleportalen -

I Efeserbrevet 2,10 står det: «Vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem.» Når man blir en kristen, fødes man inn i et nytt felles skap, Kristi kropp. Man får en ny identitet, en ny tilhørighet og en ny oppgave.

Hovedoppgaven for alle kristne er å være et Guds tempel(1 Kor 3,16-17), det vil si å være et sted på jorden der Gud bor og bestemmer. Det får naturligvis konsekvenser for vår livsstil: Hvordan vi snakker, hvordan vi handler og hvordan vi bruker våre liv. Sammen har altså alle kristne et felles oppdrag på jorden: Å være Kristi kropp, å la Jesus bli så tydelig og synlig som mulig for alle mennesker.

Les mer HER.

fredag

En ny oppskrift for bønn – en tid for alt *

Fra Jostein Nielsens blogg

Da disiplene spurte om hvordan de skulle be, lærte Jesus dem det som vi idag kaller «Herrens bønn». Den ‘nye oppskriften’ reduserer ikke innholdet eller posisjonen denne bønnen har blant de kristne over hele verden. Tvert imot forsterkes den bønnen og enhver bønn gjennom denne oppfordringen:
Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så deres glede kan være fullkommen.
Joh 16:24
Les mer HER.

onsdag

Steg 9: Samtale med Gud. Hva er det viktigste i kristenlivet?

Hva er det viktigste i kristenlivet?

Er det å forsøke å være så snill som mulig?
Er det å gå regelmessig til gudstjeneste?
Er det å gi mye penger i kollekten?
Er det å la være å banne, drikke, slåss osv.?
Alt dette er sikkert viktig, men det er ikke det viktigste.

Jesus får en gang spørsmål om hva som er det viktigste. Han blir spurt om hva som er det største budet i loven (Matt 22, 36). Jesus svarer da at det første og største budet er å elske Herren av hele hjertet, hele sjelen og av all forstand. Om vi elsker Herren av hele vårt hjerte og vår neste som oss selv, så kommer vi automatisk til å følge alle de andre budene i Bibelen. Jesus sier at hele loven og profetene hviler på dette.

Så kristendommen hviler altså ikke på en masse lover, regler og bud, men på forholdet til en bestemt person, Herren, Jesus Kristus.

Det viktigste i ditt liv er å utvikle forholdet til Jesus. Jesus kjenner deg helt igjennom med alle dine gode sider, og de mindre gode. Men du må også legge ned energi i å lære Jesus bedre å kjenne. Man lærer å kjenne hverandre ved å være sammen, snakke med hverandre og Iytte til hverandre. Noen har sagt at bønnen er den kristnes åndedrag, og bibellesningen er maten vi spiser. Tenk om vi var like ivrige til å lese Bibelen som vi er til å spise! Akkurat disse to tingene, bibellesning og bønn, er to viktige sider av ditt fellesskap med Herren.

Les mer HER.

torsdag

Å gjøre det som er helt naturlig – en tid for alt

- Fra Jostein Nielsen blogg -

Det er et forunderlig paradoks at Jesus før sin død måtte gjøre overnaturlige tegn for at folk skulle tro ham (1), mens han etter oppstandelsen måtte gjøre det som er helt naturlig for at folk skulle tro.
"Da de i sin glede ennå ikke kunne tro, men bare undret seg, spurte han dem: «Har dere noe å spise her?» De ga ham et stykke stekt fisk, og han tok det og spiste mens de så på. (Luk 24:41-43) 
Les mer HER.

måndag

Steg 8: Medmenneskelige forhold. Vil du være en del av et fellesskap som støtter deg?

- Perleportalen - 

Tenk deg et sykkelhjul med fire eiker. Om ikke navet sitter i sentrum av hjulet, eller om en av eikene er for lang, så kommer hele sykkelen i ubalanse, og den kommer til å humpe opp og ned bortover velen. Slik er det også i det kristne livet. Navet, sentrum i det kristne livet, er Jesus Kristus. Om ikke han får være sentralaksen som gjennomsyrer alt annet i livet, kommer det kristne livet i ubalanse. 

Av de fire eikene, som må stå i balanse med hverandre, handler to om kommunikasjonen oppad: Bønn og bibellesning. De to andre har å gjøre med kontakten til dem ved vår side våre medmennesker: Fellesskap og tjeneste. Dette skritt og de gjenstående skritt i dette tistegs-serien handler om disse fire eikene:
- Forholdet til andre/fellesskap (steg 8)
- Bønn (steg 9)
- Bibellesning (steg 9)
- Oppdrag/tjeneste (steg 10)

Les mer HER.

torsdag

Utenfor ‘boksen’ – en tid for alt

Fra Jostein Nielsens blogg
Ideen med å kaste ut garnet på den andre siden av båten er ulogisk. Samtidig forteller hendelsen at Guds rike er annerledes og at vi som disipler må være åpne for å tenke‘utenfor boksen’

Religion blir fort en ‘boks’. Jesus kom med liv og livet kan ikke overleve i en boks. Det kan være en av grunnene til at øvelsen med å kaste garnet ut på den ‘andre siden’ var en viktig lærdom for disiplene. Særlig dersom tallet '153' også ga dem nyttige assosiasjoner. 

Les mer HER.

onsdag

Steg 7: Vekst. Vil du overvinne prøvelser og fristelser?

Forrige kapittel i denne serien handlet om å ta imot og bli fylt av Guds kraft. Det kan være en fantastisk opplevelse, der vi virkelig kjenner at Gud kommer nær oss og fyller oss med sin kraft. Vi kan kanskje til og med kjenne oss så sterke at vi tror at vi aldri mer kommer til å falle, ja, til og med at vi aldri mer kan bli fristet.

   Når vi føler oss så selvsikre at vi tror at vi aldri kommer til å falle, da gjelder det å se opp, for da lever vi i et selvbedrag. Alle mennesker blir fristet, alle mennesker mislykkes på det ene eller det andre området, mer eller mindre ofte. Til og med Jesus ble alvorlig fristet av djevelen, enda han var Guds egen Sønn. Det skjedde like etter at Jesus var blitt fylt av Den Hellige Ånd. (Luk 4, 1-14). Men Jesus overvant fristelsen og kunne gå videre enda sterkere. Det står at han vendte tilbake fra fristelsen «fylt av Åndens kraft» Den som møter en fristelse og overvinner den, blir altså sterkere enn om han aldri hadde møtt fristelsen.

Les mer HER.

torsdag

Oppdagelsen av hjertet – en tid for alt*

Fra Jostein Nielsens blogg:

Det mest spennende med oppdagelsene til de to vandringsmennene i Emmaus, var ikke at de kjente Jesus igjen da han brøt brødet og øynene deres ble åpnet, men at de umiddelbart reflekterte over noe annet de hadde opplevd:
De sa til hverandre: «Brant ikke hjertet i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss?» Luk 24:32
Les mer HER.

onsdag

Steg 6: Kraft. Trenger du kraft?

Da Jesus skulle forlate disiplene sine og gå til sin far i himmelen, sa han til dem: «Jeg sender over dere det som min far har lovt. Men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye.» (Luk 24,49). 

Jesus var klar over at disiplene hans trengte en spesiell utrustning med kraft for å kunne stå imot fristelser, leve et rikt kristenliv og for å kunne leve i tjeneste for Gud og være til hjelp for andre mennesker. I Bibelen finner vi flere ulike uttrykksmåter for å beskrive denne utrustningen. «... dere skal om få dager døpes i Den Hellige And.» (Jesus i Apg 1,5) «Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere...» (Jesus i Apg 1,83.) «Alle ble fylt av Den Hellige Ånd» (Apg 2,4, om hendelsen på pinsedagen).

Les mer HER.
Les mer om Samtale/studieprogrammet Tio steg framåt HER.

tisdag

Steg 5: Tilgivelse. Har du opplevd kraften å bli tilgitt?

- Perleportalen - 
  
"Ordet «synd» i Bibelen er oversatt fra et gresk ord som egentlig betyr «å bomme på målet». Synd er altså ganske enkelt å ta feil av målet med livet.
   Hva er det da som er målet?
Målet med livet er fremfor alt å leve i harmoni med Gud. Den første artikkelen i denne serien handlet nettopp om dette: Å finne hvile for den lengselen som bor i hvert menneske.
   Men målet er også å leve i harmoni med andre mennesker, med resten av skapelsen og i harmoni med seg selv. Å ikke tro på Jesus beskrives også som synd i Bibelen (Joh 16,9). Det er naturlig, for tror vi ikke på ham, kan vi jo heller ikke leve i harmoni med ham. Alt vi gjør i livet som forstyrrer denne harmonien med Gud, er altså synd. Det kan være «store» ting som alle mennesker kan se, og det kan være «små» ting som ingen andre enn vi selv merker."
Les mer HER.

torsdag

Å vite at det går an å spørre ham – et skritt på reisen

 Fra Jostein Nielsens blogg:

Disiplene viste at de hadde lært en del da de kom fram til Jerusalem. De var opptatt av å vite hva Jesus ville, og de var klare til å stå til tjeneste. Begge deler kommer fram i de enkle spørsmålet:
«Hvor vil du vi skal gjøre i stand til påskemåltidet for deg?»
Mark 14:12
Å spørre hva Herren vil er en viktig forutsetning for å leve disippellivet, og da er det også viktig å lytte.

Les mer HER

måndag

Steg 4: Selvinnsikt. Hva bygger du livet ditt på?

Når man bygger et hus er det viktig at grunnmuren er solid. Om ikke den er tilstrekkelig stabil, hjelper det ikke hvor fint resten av huset er. Grunnmuren skal ikke bare være stødig nok til å bære huset, men den må også være riktig laget, slik at den står imot fuktighet. Ellers kommer huset til å ødelegges av mugg - og fuktskader. 

Om det er så viktig med grunnmuren når man skal bygge hus, er det ikke mindre viktig hvordan grunnmuren ser ut når jeg skal bygge mitt liv. Denne serien handler om hvordan man bygger sitt liv. For å kunne fortsette byggverket, må vi først undersøke om grunnmuren vi har lagt, tåler å bli bygd på. Dersom du har tatt de tre første skrittene i denne serien, så er du nå en kristen. Du har fått ta imot en person i livet ditt som er større og sterkere enn du selv, og som aldri kommer til å svikte deg: Jesus. Men til en god grunnmur hører også med å ha et realistisk bilde av seg selv. Det finnes mange mennesker som har bygd sitt liv på en løgn, på utflukter eller på usunne forhold til andre mennesker.

Les mer HER.
Les mer om Samtale/studieprogrammet Tio steg framåt HER.

lördag

Å vite at vi er sammen – et skritt på reisen

Fra Jostein Nielsens blogg:

Jeg har holdt ord og har blitt værende i den «søte fiskehistiorien» i et par dager. Det er fordi den har en del poeng som det kan være nyttig å tenke på hver for seg. Peter fikk tydelig beskjed om hva han skulle gjøre med sølvmynten han fant i munnen på fisken:
«Den skal du gi til dem for meg og deg.»
Matt 17:27b
Les mer HER.

torsdag

Steg 2: Tro. Hvor mye må jeg tro?

- Perleportalen -

Det første skrittet på troens vei handlet om å innrømme sin lengsel og sin maktesløshet. Når man våger å erkjenne at man ikke klarer seg på egen hånd, kan man kanskje føle seg tom og oppgitt. Hva skal jeg gjøre med min lengsel?

   Mennesker har til alle tider forsøkt å fylle dette tomrommet med et innhold: Karrière, alkoholmisbruk, dagdrømming, eller at de kanskje håpet at alt skal bli bra av seg selv.

   Men ingen ting av alt dette har vært til varig hjelp. Det hindrer meg bare fra å kunne ta imot virkelig hjelp, og det holder min befrielse på avstand. Det hjelper ikke å håpe på hjelp, når det man setter sin lit til, ikke er troverdig eller ikke har mulighet til å hjelpe.

Les mer HER.

onsdag

Steg 1: Maktesløshet. Lengter du etter balanse og helhet?

- Perleportalen -

Det finnes en lengsel lengst inne i hvert eneste menneske. Det er lengsel etter balanse og helhet, en lengsel etter å komme i kontakt med Gud. Den lengselen er innebygget i alle mennesker og til alle tider. Om man ikke har lært å kjenne Gud, driver denne lengselen en til å lage seg en «gud» i form av en stein, et tre eller hva som helst.

Alle mennesker er ikke villige til, eller i stand til, å innrømme at denne lengselen finnes i ens indre. Det kan til og med være slik at de ikke har oppdaget lengselen selv.

Man kan fylle livet med så mange aktiviteter at man holder lengselen på avstand. Men før eller senere får den tak i oss. Vi kan ikke springe ifra den, for den er en del av oss selv, og vi kan ikke springe fra oss selv, om vi aldri så gjerne ville iblant.

Les mer HER.
Les mer om Samtale/studieprogrammet Tio steg framåt HER.

tisdag

Ti steg mot tro

- Perleportalen - 

Grubler du litt over den kristne troen og er nysgjerrig på å finne ut mer? Lurer du kanskje på om du kan kalle deg kristen? Funderer du på hvordan du finner Gud og får et personlig forhold til ham? Her inviterer vi deg med på en spennende vandring, der vi tar «Ti steg mot tro» - ett for ett.
Les mer HER.
Les mer om Samtale/studieprogrammet Tio steg framåt HER.

fredag

Å vite når jeg kan fortelle – et skritt på reisen

Fra Jostein Nielsen blogg

For to år siden vi fikk telefon med beskjed om at vi var beordret til Øst-Europa. Men 'ordren' skulle først offentliggjøres fem dager senere, nærmere bestemt den 1. april, og derfor trodde mange at det var en spøk. I morgen er det altså to år siden jeg kunne fortelle om det til andre enn mine aller nærmeste. Det var godt å kunne fortelle om det jeg gjerne ville snakke om. 

Les mer HER

Jeg er født av Gud!

Fra Jostein Nielsens blogg

Det er et sterkt utsagn, men det er bibelsk belegg for påstanden. På meg virker det som om det for mange troende er enklere å bekjenne at «jeg er skapt i Guds bilde», enn å si «jeg er født av Gud»

Les mer HER.

fredag

Reiseklar?

Fra Jostein Nielsens blogg:
Magna og jeg er veldig ofte på reiser. Det hender at jeg sier at jeg er lei av å reise. Det må presiseres, for det er ikke selve reisen og slett ikke målet med reisen jeg sikter til, men prosessen det er å gjøre seg klar til reisen. Det kan være slitsomt å gjøre seg klar til å reise. Det gjelder alt fra planlegging og bestilling av billetter til det å pakke det som må være med på reisen. 
Les mer HER.

tisdag

Troen er ingen privatsak

- Lederartikkel i norske Dagen -

Den som regner trosfrihet som noe selvfølgelig, står i fare for å miste den.

Friheten til å tro er mange steder i verden fraværende. Men også i vår del av verden kan den være under sterkere press enn vi tenker over.

Denne uken kunne vi fortelle at Åpne Dører opplever større interesse for arbeidet organisasjonen gjør for forfulgte kristne. Allerede da organisasjonen presenterte sin årlige liste over land der forfølgelsen er verst, så vi en oppmerksomhet fra sekulære medier som vi lenge har savnet og etterlyst.

Les mer HER.

fredag

Jeg trenger inspirasjon

- Fra Jostein Nilsens blogg -

Det er fort gjort å gå vill i ord. Jeg gjør det selv mange ganger til dagen. Det er kanskje ikke så rart ettersom jeg må forholde meg til veldig mange språk, men det blir ikke så mye bedre når kvelden kommer og vi kan snakke norsk. Antakelig er hjernen for trøtt eller fortsetter å jobbe med det som har skjedd om dagen.

Les mer HER.

lördag

Vanskelige tider?

- Jostein Nielsens blogg -

"Dersom jeg skal være ærlig, må jeg svare «Ja, det synes jeg». Av natur hører jeg fortsatt hjemme blant de optimistiske, og jeg kommer aldri til å miste troen på at det gode vil seire. Samtidig er det i dagens samfunn lett å oppdage veldig mange eksempler på det Paulus beskrev for Timoteus: "Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider."


Les mer HER.

Gi det videre en gang til (Fra Jostein Nielsens blogg)

Ganske tidlig i denne «Mentor-serien» hadde jeg en refleksjon hvor jeg stadfestet at mentorens oppgave er å gi videre det han/hun selv har mottatt. Innlegget hadde selvfølgelig tittelen «Gi det videre!», og det var også Paulus sin klare beskjed til Timoteus:
Det du har hørt av meg i mange vitners nærvær, skal du gi videre til pålitelige mennesker som er i stand til å undervise andre.
2 Tim 2:2
Denne reproduksjonen er prinsippet for alt liv. Menigheter som mister en generasjon, sliter med å formidle videre og klarer i beste fall å nå fram til mennesker i samme alder. Det som er interessant i rådet som Timoteus fikk er «utvelgelsen». Det han hadde å gi videre, måtte gis til mennesker som var:
  1. pålitelige
  2. i stand til å undervise
Jeg har noen gode venner som ser dette som sitt oppdrag: Å identifisere dem som er pålitelige og i stand til å gi det videre. Deretter investere de mye tid og energi i disse disiplene. Jesus gjorde det samme. Det er mye som tyder på at Paulus ikke alltid var like heldig med sine utvelgelser av «mentor-disipler». Flere av dem «forlot» ham (1). For noen innebar det at de også forlot troen (2).

For et par dager siden lanserte vi vår misjonsstrategi (3). Et av satsingsområdene våre er ‘tren trenerne’! Brevene til Timoteus er en del av det bibelske grunnlaget for en slik satsing.

Dagens ‘manna’:

Tren trenerne!
---------------------------------
(1) 2 Tim 1:15
(2) 2 Tim 4:10
(3) Du finner bilder og video fra landeringen HER

fredag

Prøv tårer!

Fra Jostein Nielsens blogg:

Da Paulus skrev følgende til Timoteus:
Jeg glemmer ikke tårene dine, og jeg lengter etter å se deg igjen – det ville gjøre meg inderlig glad.
2 Tim 1:4
sa han ingenting om årsaken til tårene.

Timoteus sine tårer kan ha vært forårsaket av:

  • en ånd som gjør motløs
  • sorg over at han ikke å kunne dele fellesskap med Paul i lang tid fordi Paul dro videre til andre oppgaver
  • en nød eller pasjon for menneskers frelse
Den første årsaken er ikke konstruktivt. Jeg har berørt temaet før (1) og jeg vil trolig komme tilbake til det igjen senere. Derimot er de to siste bra egenskaper for en disippel fordi de uttrykker kjærlighet og omsorg. Det er mange historier fra livet til William Booth, og en av dem handler om tårer:
 

To frelsesoffiserer ble sendt ut for å starte en ny virksomhet, men de møtte masse motstand og nederlag. Frustrert og lei seg appellerte de til Generalen og ba ham avslutte oppdraget. General Booth sendte dem et telegram med disse to ordene: "PRØV TÅRER". De fulgte rådet hans og ble vitne til en stor vekkelse.

Tårer er et uttrykk for lidenskap, og Gud ser det!

Dagens "manna":

Tårer virker
-------------------------------------
(1) «Mentoren er tydelig»
Josteins blogg finner du HER

söndag

Fokusuke 2017; 9-15 januar - MobilisereSöndag.  Mobilisere

Å mobilisere betyr å forberede seg for kamp. Frelsesarmeens oppdrag er å se til at mennesker blir frelst! Der fins en oppgave for hver av oss!
 «Si til Arkippos: Se til at du fullfører den tjenesten du har fått for Herren.» (Kol 4,17)
- Du er kalt inn til tjeneste! Du er utvalgt! Jesus sier «Følg meg» til alle.
- Det er ikke alle som har hørt det ennå.
- Det er ikke alle som har hørt, som har svart ja ennå.
- Det fins de som en gang begynte å følge Jesus, men som har satt seg ned ved siden av veien

I dag vil Gud mobilisere sin hær. Oppgaven står fast
- Gud kaller oss til å lede mennesker til Jesus
- Gud vil vi skal sette mennesker og samfunn ut i frihet
- Gud vil at vi skal være det vi heter. Han vil vi skal være en «frelses»-arme

«Derfor, søsken, må dere sette enda mer inn på å holde fast ved deres kall og utvelgelse. Gjør dere dette, skal dere aldri falle. Da skal inngangen til vår Herre og frelser Jesu Kristi evige rike stå vidåpen for dere.» (2 Pet. 1,10-11)

Vi må gå inn til Ham for å høre Hans «Følg meg». Siden kan vi gå ut og innta landet!

lördag

Mobilisering 2017 – Inn til Gud – ut til mennesker!


- Rut og Peter Baronowsky -

Jesus er sårbar. Han er i en utsatt posisjon. Han vet at han snart skal gå en smertefull død i møte. Han har nettopp spist sitt siste måltid sammen med sine disipler. Han har fortalt dem at han skal forlate dem. 

 
De hørte hva han sa, men det er som om de allikevel ikke forstod at han mente alvor. Innen kort ville han forlate dem. 

De har reist seg fra bordet nå, disiplene, og samtalen som nyss var så alvorlig, har gått over til en krangel om hvem som er den største iblant dem.

I denne situasjonen, når disiplene så tydelig viser sin selviskhet, sin stolthet og egenrettferdighet, sier Jesus de fantastiske ordene:
 «Og nå overdrar jeg riket til dere, slik som min Far har overdratt det til meg,» (Luk 22.29)

Guds rike blir lagt i de kranglende disiplenes hender, i våre hender, til å forvaltes, til å styres, til å utvides, av oss!

Senere, når Jesus har vært i dødsriket, men stått opp, viser han seg levende for sine disipler og de får enda en gang lytte til oppdraget:
«Igjen sa Jesus til dem: «Fred være med dere! Som Far har sendt meg, sender jeg dere.» (Joh 20:21)

Som far har sendt meg! På samme måte som Jesus ble sendt til verden av sin far i himmelen, sender Jesus sine disipler. Han gjorde det den gangen, og han gjør det i dag.  

Jesus sender oss til vår verd, i vår tid, på samme måte som han selv ble sendt, for å bringe frelse, for å bringe forsoning, for å gjenopprette mennesker, relasjoner, systemer og samfunn i en verd som mer og mer blir lagt i ruiner og der mørke og synd holder menneskene i sin makt. I dag er det vi som er Kristi kropp på jorden.  Han har bare våre hender, våre føtter, vår røst, våre ører, øyner. 

Når Jesus ble sendt til jorden overgav han aldri for et øyeblikk det dype felleskapet med sin Far i himmelen. Han hadde en stadig og fortløpende kontakt med sin himmelske far. Han sa bare det han hørte faderen si, og han gjorde bare det som han visste var i tråd med hva Faderen ville.
På samme måte kan vi bare lykkes med vårt oppdrag om vi holder en fortløpende kontakt med Gud, gjennom bibellesning, bønn og lovsang. 
«Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg.  Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre.» (Joh. 15. 4-5) 

Jesus visste dette. Han visste at det er bare om vi går i hans kraft som vi kan ha fremgang i vårt oppdrag å frelse verden. Uten ham kan vi ingen ting gjøre.  Før Jesus sender ut sine disipler i verden kaller han dem sammen. Han kaller dem til seg.
«Han kalte sammen de tolv og ga dem myndighet over alle onde ånder og makt til å lege sykdommer.  Så sendte han dem ut for å forkynne Guds rike og helbrede syke.» (Luk 9:1-2)

Når Jesus sender oss ut i verden for å kjempe for Guds rike vet han at det er et farlig oppdrag han sender oss ut på. Mange er motstandere til Jesus i denne verden. Han vet om det. Og han vet at vi er maktesløse innfor det onde, hvis vi ikke møter det i hans kraft.
Derfor vil han utruste sine disipler for striden før han sender dem ut. Og det gjør han ved å tilby oss seg selv.
«Gud er trofast, som har kalt oss inn i samfunn med sin Sønn Jesus Kristus.» ( 1.Kor 1,9) 

Det viktigste kallet for oss som vil være Jesu disipler i dag, er kallet til å være sammen med ham. Den som ikke svarer til det kallet kan heller ikke gå ut i verden og gjøre gudsrikets gjerninger. 
Gud søker i dag etter mennesker som vil gi felleskapet med Jesus den aller høyeste prioritet. Han trenger mennesker som kan inngå i hans hær og som vil kjempe mot det onde i denne verden.
Å mobilisere er å sammenkalle for felles innsats. Det er ikke jeg som er Kristi legeme på jorden i dag. Det er vi! Vi har et felles oppdrag. Men det gamle ordtaket «Ingen lenke er sterkere enn det svakeste ledd" gjelder også i Guds rike. Hvor viktig er det ikke at hver enkelt av oss inntar sin plass.
I Jesaja bok leser vi at Herren vil mønstre sin hær.  
«Herren over hærskarene mønstrer en hær til strid.» (Jes 13:4)

Å «mønstre» betyr å inspisere, kontrollere. Det betyr å se nøye på eller å granske kritisk. Det betyr også å tilsette noen i tjeneste.
Det er dette Herren vil gjøre med oss i dag. Og når han inspiserer sin hær, når han gransker den kritisk og ser etter om den holder mål ser han ikke til gruppen, men han ser til individene. Han søker etter hvem han kan tilsette i forskjellige tjenester. Hvem vil gå?

Å «mønstre på» innebærer at man stiller seg med i kampen. Her handler det om vårt gjensvar til Guds kall. Vi får svare ja på kallet til å gå inn i hans nærhet for å bli rustet, og deretter gå ut i denne verden i hans kraft. Bare så kan vi være Kristi nye legeme som bringer frelse, forsoning og gjenopprettelse til mennesker som lever i mørke, ensomhet og håpløshet. Det er dette «Mobilisering 2017» handler om.
Bønn
Herre, hjelp oss til å forstå at du har kalt oss til å se det du ser, til å høre det som du hører, til å gjøre det som du vil gjøre i denne verden. Herre, du vil mobilisere din hær, dem som du har kalt. Herre, vi vil reise oss og gå ut for å beseire det onde i din kraft.
«Herre, blant guder er ingen som du, og ingen gjerninger er som dine
Alle folk som du har skapt, skal komme og bøye seg for deg, Herre, og ære ditt navn.
For du er stor, og du gjør under. Du alene er Gud.
Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i din sannhet!
Gi meg et helt hjerte, så jeg frykter ditt navn!»
                                                                                                                (Salme 86:8-11)