Centauro

tisdag

Grep siste sjanse

- Krigsropet - "Ruset, kald og sulten satt Heidi i Oslos gater og følte seg verdiløs. Slik var det i mange år. I dag er hun frelsessoldat og stråler av livsglede.

Heidi ble også invitert til samtalegruppa «Tro og tilhørighet», der flere fra ulike miljø deltar.
– Det er mye gudstro blant rusmisbrukere. Å få et kristent fellesskap og kanskje bekjenne for første gang med ord at man tror, har vært viktig for mange, også for meg.

Lenge var det vanskelig for Heidi å si «Gud» høyt.
– Og «Jesus» var enda vanskeligere. Det var liksom litt flaut, det. Det fine med å ha et kristent fellesskap rundt seg, er at man blir vant til å snakke om troen sin.

– Hvorfor har du valgt å bli frelsessoldat?
– Først tenkte jeg at så lenge jeg var på lag med Jesus, trengte jeg ikke å bli soldat. Men det er noe med å komme i uniform og på den måten være et levende bevis på at det går an å forandre livet sitt. Det blir veldig tydelig da. Jeg har hatt et kall siden jeg bodde ute. Jeg så for meg mange mennesker uten lys i øynene og fikk beskjed om få med meg så mange som mulig tilbake til vår himmelske Far."

måndag

Påskeuken tirsdag

LES I BIBELEN: Markus, kapittel 12 vers 28–34 
 Jesus underviser om kjærlighet - Les mer på Perleportalen HER

Påskeuken - en uke til å tro på

Følg den daglige bibelfortellingen gjennom påskeuken. For hver dag følger også refleksjon og bønn.
Tekst: Chris Pender

Les HER på Perleportralen.

120 millioner katolikker har opplevd åndsdåpen


- Korsets seier - "- Gud har selv bestemt at hans Ånd skal øses ut over alt kjød. Det er heldigvis utenfor vår kontroll. Det skriver pastor Frank Erlandsen i en kronikk som kommer på trykk i Korsets Seiers papirutgave etter påske.
- Vi har ikke  monopol på Den hellige ånd. Gud selv har bestemt at hans Ånd skal øses ut over alt kjød – altså over alle mennesker i de siste dager, skriver Erlandsen i kronikke .
- I våre dager er det rundt 120 millioner katolikker som har opplevd dåpen i Den hellige ånd. De må da, i følge pinsevenners teologi, ha vært Guds barn før åndsdåpen og på grunn av den nye fødsel allerede hatt Guds Ånd i seg, som tempel for han. Gud har nå gjennom dåpen i Den hellige ånd vist oss at han har godtatt dem som sine barn. De er selvfølgelig da også våre søsken i Guds familie – Gud er vår felles Far. Siden vi kalles pinsevenner og det handler om Den hellige ånd utøst over alt kjød, skulle vi tro at dette var et tema for stor glede og takknemlighet blant oss."

lördag

Polarteam i Finnmark

- Perleportalen - Med nye korpsledere i Vardø, Vadsø og Kirkenes, og med et flunkende nytt Dynamo Polar team, er det duket for en revitalisering av Frelsesarmeens aktivitet i Finnmark.

I helgen besøkte både kommende korpsleder og Dynamo-leder Finnmark for å sondere. De kjente på pulsen, og tok med seg tanker og inntrykk hjem for å jobbe videre med dem i visjon, drøm og bønn. 
Polar revitalisering

Det blåste friskt da Frank Gjeruldsen, Karine Morelle og Ida Amalie Helgesen tok pulsen på Finnmark i helgen.
fredag

Disippeltrening


En oppskrift på et godt prosjekt!

Fra Jostein Nielsens blogg:

Det er nyttig å lese arbeidsbeskrivelser og oppskrifter når man skal i gang med noe nytt. Da jeg for et par måneder siden skulle lage bacalao for første gang, var det stor hjelp at andre hadde gjort det før meg, og i dag er informasjonstilgangen på nettet enorm. Det ble godt!

Jeg har et sterkt ønske om å leve et liv i denne verden som peker på, og ærer Jesus. Det hender rett som det er at det oppleves som et mislykket prosjekt, og da er det godt både med nåde til å starte på nytt og oppskrifter på hvordan det kan gjøres. 


Les mer HER.

Disippeltrening


Velkommen til kurs for ledere i disippeltrening!


«Gjør alle folkeslag til disipler», sa Jesus til sine første disipler. Misjonsbefalingen gjelder enda. Jesus ber oss gjøre disipler i dag. Disipler gjør seg ikke selv. Noen må gjøre dem, og dette er fortsatt en av Frelsesarmeens viktigste oppgaver.

Et viktig spørsmål for alle som tar Jesu befaling på alvor er; hvordan gjør man disipler i dag?

Vi har nå fått et godt verktøy og hjelpemiddel til å gjøre disipler. Et disippeltreningsprogram som har blitt benyttet av Frelsesarmeen i mange land, har nå blitt oversatt til norsk. Ønsker du å vite mer om dette programmet?

Frelsesarmeens medarbeiderskole inviterer til introduksjonskurs på Jeløy 13-14 juni 2015!

Kurset er åpent for alle som er interessert, men fremfor alt for dem som kan tenke seg å gjennomføre et disippeltrenings-program på sitt korps. Vi ser gjerne at det kommer flere deltagere fra samme korps som siden kan være med å lede programmet på sitt korps.

Introduksjonskurset vil bli ledet av Rut og Peter Baronowsky.


Kommandør Ken Baillie skriver i innledningen til programmet: «Jeg har en drøm om at enhver troende i vårt armè-felleskap tar del i en kontinuerlig reise mot helliggjørelse. Vår arv er helliggjørelse. Vi må revitalisere den arven i vår tid. Men hvordan utvikler vi en kristen karakter – og ikke bare snakker om det? Her er en metode som virker.» 

Hva er rettferdighet?

Fra Jostein Nielsens blogg:

«Hva er rettferdighet?» er et av livets virkelig store spørsmål, og kunne gjerne vært tittelen på et bokverk i flere bind. Men i dag er det knyttet opp mot dette verset:
Rettferdigheten er at jeg går til Far, og dere ser meg ikke lenger.Joh 16:10
Hva har Jesu «retur» til Far og det faktum at disiplene da ikke lenger ser ham med rettferdighet å gjøre? 

Les mer HER.

torsdag


Fra Dagen 18.03.2015

Møtekampanje med Roger Larsson


Væpnet politi vokter kristen konferanse i Oslo

- Dagen - "Vern av ytringsfriheten koster politiet titalls millioner. «Dette er utfordringen med dagens samfunn, som også er et åpent samfunn.»
Torsdag 19. og fredag 20. mars arrangeres Oslo Symposium i Oslo Kongressenter ved Youngstorget.
Bevæpnet politi kommer til å vokte arrangementet både utenfor og inne i kongressenteret. Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) har nemlig utarbeidet en egen trusselvurdering for Oslo Symposium.
Talerlisten inneholder navn på en rekke politikere, som Siv Jensen, Torbjørn Røe Isaksen og Knut Arild Hareide.
Men også kjente predikanter som Svein Magne Pedersen og Ulf Ekman. Her skal det snakkes fritt om Israel, verdier, islam og ytringsfrihet."

onsdag

Bibelhelg i Kongsvinger

Til helgen 21.-22. mars inviterer Frelsesarmeen i Kongsvinger til Bibelhelg

Lørdag 
11:30 kaffe
12:00 bibeltime/undervisning
13:00 middag
14:00 bibeltime/undervisning forts.
15:00 kaffe
15:30 bibeltime/undervisning forts.
17:00 lovsang / ord for kvelden

Søndag
11:00 bibeltime/undervisning
12:00 varm lunsj
13:00 gudstjeneste


fredag

Religion har en tendens til å drepe livet

Fra Jostein Nielsens blogg:

For et par uker skrev jeg følgende her på bloggen:
"Da vi pugget budene på skolen og skulle utlegge «Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn» var fokuset utelukkende at vi ikke måtte bruke navnet som en ed. Men misbruk blir det først og fremst når Guds navn brukes til å legitimere våre menneskelige tankespinn og gjerninger vi ikke kan forsvare på annen måte."
Les mer HER.

lördag

Konturer av radikal kjærlighet

Fra Jostein Nielsens blogg

Da jeg var på offisersskolen for 40 år siden, hadde vi besøk av en jødisk rabbiner som selvfølgelig tok sin tro på alvor. Han valgte likevel å fortelle noen selvironiske vitser for å myke opp stemningen – og det klarte han. Her er en av historiene: En ortodoks jøde ble fortvilt da han oppdaget at sønnen var blitt en radikal kristen. Umiddelbart dro han for å snakke med rabbineren i synagogen. Da rabbineren hørte det utbrøt han: «Har det skjedd med din sønn også? Min sønn er også blitt med i Jesus-bevegelsen. Vi må søke råd hos Jehova!» Sammen ba de to fedrene til Jehova og forklarte ham situasjonen, og Jehova svarte: «Og dere tror at dere har problemer med sønnene deres – hva skal da jeg si?». 
 
Les mer HER