Centauro

lördag

Troens dimensjoner

Et aspekt av troen
Fra Jostein Nielsens blogg - "Denne likte jeg. Har sannsynligvis lest det før, men måten jeg leser hebreerbudskapet på i dag, gir rom for å oppdage nyanser som ikke har fanget oppmerksomheten tidligere:

    "De bare så det langt borte og hilste det", Hebr 11:13

Det er en utrolig flott beskrivelse av tro: Å se noe som er langt borte og hilse det. Dersom vi ser dette i sammenheng, er dette brukt om dem som døde i tro uten å ha fått det som var lovet, og at vi som lever i den nye pakt er i en annen situasjon.
"

fredag

Abort

Vil skape tvil om abort
Kathrine Tallaksen Skjerdal ut mot tanken på at «abort er helt greitt». Vårt Land - "Da min mor hadde født meg – dette var like før jul i 1977, traff hun en kvinne som var inne på samme sykehus for å ta abort. Hun kunne egentlig tenke seg barn snart, men hun hadde kjøpt seg nye slalåm-ski, så det passet litt dårlig akkurat nå.
Da min tante fødte min kusine året før, stusset hun over at flere av de unge kvinnene som var inne for aborter, tydeligvis kjente hverandre fra før. Det viste seg at det ikke var første gangen de hadde vært der samtidig - i samme ærend. Og de hadde ikke tenkt å gi seg med dette: Da de skulle dra, vinket de spøkefullt til hverandre: ”Vi sees!

onsdag

Til Helhet

Til stede for de homofile
Korsets Seier - "Organisasjonen Til Helhet gir sjelesorg og bibelsk veiledning til homofile. Nå vil de kurse flere.
På disse seminarene har vi med oss Bjørn Helge Sandvei og dr.med Christl Vonholdt. Sandvei er førstelektor emeritus fra Menighetsfakultetet og har i et langt liv studert teologi, språk og antikk historie. Han vil belyse Bibelens sannheter om ekteskap og kjærlighetsrelasjoner. I homofilidebatten er det hevdet mye som ikke har rot i virkeligheten, og Sandvei vil gi oss teologisk oversikt. Doktor Vonholdt fra Tyskland vil undervise mer om menneskets følelsesmessige modning, seksuell brutthet og utvikling.
"

fredag

Vaner - Ukens Jostein

Vaner
Fra Jostrein Nuelsens blogg

”Er det mulig?”
5 åringens irritasjon var merkbar da han var på overnattingsbesøk hos besteforeldrene og oppdaget at mamma hadde glemt å sende med tannbørsten.

Det tar kortere tid enn fem år å få en vane. Det opplegget jeg bruker i ”Spiritual accountability” sier at det tar tre uker å få en daglig vane – og etter ytterligere tre uker, vil jeg savne ’vanen’ dersom jeg hopper over den...

Forakt for Bibelen

Biskop med forakt for Bibelen
Norge idag - "Nyutnevnt biskop Atle Sommerfeldt mener at det er bekymringsfullt at det finnes mennesker og kristne ledere som prøver å si at det å være kristen handler om å tro på «en bok». Boken han så foraktelig omtaler er Bibelen."

tisdag

Frelsesoffiser som Norwegian dekorasjon?

Kristne heltinner kan få plass på flyhalen
Norske Dagen - "Fire nye Norwegian-fly skal dekoreres. Misjonær Liv Kyllingstad Godin og Frelsesarmé-oberst Othilie Tonning er nominert."

söndag

Hjelpekonserter for Latvia

Frelsesarmeens rusomsorg arrangerer hjelpekonserter for Latvia
Perleportalen - "Vi håper på fulle hus og flotte konserter, sier Ole-Andreas Westby som er leder for Frelsesarmeens rusomsorg, region vest. Fra 23. – 25. mars skal han arrangere hjelpekonsert for Moldova og Latvia i tre norske byer. Både Stavanger, Egersund og Stord får besøk av artister som Bodil Arnesen, Torstein Sødal og Frelsesarmeens hornorkester i Stavanger. Overskuddet fra de tre konsertene skal gå til hjelpeprosjekter i Moldova og Latvia.
- Vårt hovedprosjekt i år er et undervisnings- og rehabiliteringsprosjekt i byen Liepaja i Latvia. Småbarnsfamilier, enslige forsørgere og andre som marginaliseres i det Latviske samfunnet og som er i krise, vil her få undervisning og oppfølging, forteller Westby.
- Vi regner med at omlag 45 personer skal gjennomgå dette opplegget i år, og vi håper å starte et tilsvarende prosjekt også neste år, sier han
."

lördag

Badet

Badet
Fra Jostein Nielsens blogg:
Sist fredag underviste jeg i paulinsk teologi på offiserskurs. Vi var flere som underviste om Paulus, og et av temaene som falt på meg, var å belyse hva Paulus forsto med dåpen. For meg er det viktig å tale om dåpens innhold adskilt fra selve ritualet. Hva dåpens innhold betyr, er det relativt stor enighet om på tvers av kirkesamfunnene. Uenighetene knytter seg primært til ritualet:
  • er det i ritualet at det skjer?
  • skal ritualet utføres på barn eller voksne?
  • er ritualet bare symbolsk?
  • dersom det bare er symbolsk, kan det da kuttes ut?
Le mer på Jostein Nielsens blogg.

torsdag

Mine beste menn er kvinner

"Mine beste menn er kvinner"  (William Booth 1887)

Perleportalen - "William Booths ord falt da han ble spurt om hvorfor han innsatte kvinner i lederposisjoner. Kvinners likestilte rett til å forkynne evangeliet og inneha lederposisjoner har vært et kjennetegn ved Frelsesarmeen helt siden starten. Også da Frelsesarmeen "åpnet ild" mot Norge i 1888 var det en kvinne, svenske Hanna Ouchterlony, som gikk i front.

Frelsesarmeens progressive kvinnesyn er mye takket være engasjementet til William Booths ektefelle Catherine. Før de giftet seg, hadde hun utgitt et skrift ved navn ”Female Ministry – or the Woman´s Right to Preach the Gospel”. I Frelsesarmeens tidlige dager arbeidet man for kvinners rett til å forkynne, og det ble ansett som svært radikalt. Allerede før bevegelsen nådde Norge, ble den kritisert i Luthersk ugeskrift og av flere norske kirkeledere:
"I ‘the Salvation Army’ spiller Damerne Hovedrollen. De prædike, lede Sangen og Optogene gjennem Byerne. Her se vi allerede Affaldet fra Sandheden og Sværmeriets Vederstyggelighed". - Prest Frantz Bruun, uttalt i foredraget "Er Frelseshæren i Strid med Guds Ord?”, holdt 1889.)"

onsdag

Generalen i Oslo

"Frelsesarmeen var aldri ment å holde seg innenfor fire vegger!"
Perleportalen - "Frelsesarmeens verdensleder var tirsdag 6. mars på sitt første besøk i territoriet etter at hun tiltrådte som general. Tidligere på dagen hadde hun i to omganger hatt møter med norske offiserer, og på kvelden var dørene åpne for alle som ville møte henne.
- Jeg er imponert over rausheten dette territoriet viser mot den internasjonale Frelsesarmeen. Både i penger men også når det gjelder å gi arbeidere ut til arbeidet i andre land, sa Linda Bond. – Jeg vil også takke dere for det dere gjorde i forbindelse med 22. juli. Jeg var i bilen på vei hjem fra arbeid den dagen, og jeg kunne ikke tro det jeg hørte. Sjefsekretæren informerte meg om at også Frelsesarmeen raskt tok grep for å hjelpe de berørte, og jeg vil takke dere for det
."

lördag

Hellighet og fullkommenhet

Fra Jostein Nielsen blogg:
"I mange år har jeg gjennom forkynnelse forsøkt å få mennesker til å se at de er ’hellige i Kristus’. Mange klarer å være med på det, men noen dropper ut når også fullkommenhet kommer inn i samtalen. Men det hører med:

    For ved en eneste offergave har han for alltid gjort dem som helliges, fullkomne.
    Hebr 10:14
At jeg er gjort fullkommen er for stort til å fatte med det menneskelige intellekt. Hebreerforkynneren ville sikkert sagt: det er vanskelig å forklare siden dere er blitt så likegyldige til å høre (Hebr 5:13) - vi stenger av fordi vi ikke forstår. Det er en av våre menneskelige forsvarsmekanismer. Det jeg ikke forstår det vil jeg ikke høre, for det er så ubehagelig å ikke forstå. Da er det spørsmål om å tro. 
 Fullkommen i dag, mer fullkommen i morgen?"

onsdag

Kastet ut av Sverige i all hemmelighet

Kastet ut av Sverige i all hemmelighet - Deretter fengslet og torturert
Norske Dagen - "Pastor Jean Kabuidibuidi ble utvist til Kongo sent i forrige uke. Ifølge en sms han sendte til venner i Elimkyrkan, ble han fengslet og torturert de påfølgende dagene.
Han skal ha blitt reddet lørdag eller søndag og er nå på et ukjent sted.
Verken politiet eller migrasjonsmyndighetene i Sverige har gitt noe informasjon om utvisning, ikke engang til venner eller familie. Plutselig var bare pastoren sendt til det gamle hjemlandet hans, Kongo.
Selv ikke hans kone fikk vite at han var satt på et direktefly til Kinshasa fra Skavsta flyplass
."

måndag

Myter om abort

Fire myter om abort
Tankesmien Skaperkraft - "I gamle dager, den gang den norske abortloven ble til, betraktet man fosteret som en del av kvinnens kropp. I dag vet vi bedre. Bli med på en reise gjennom abortmytenes verden. Av Ragnhild Helena Aadland Høen, kateket i katolske St. Paul menighet i Bergen og Kathrine Tallaksen Skjerdal, sokneprest i Høvåg. Skribentene er tilknyttet tankesmien Skaperkraft."

söndag

Bønnesvar i Ungarn

Bønnesvar i Ungarn: Parlamentet godkjenner Frelsesarmeen som kirkesamfunn
Perleportalen Norge - "Salvasjonister i Ungarn feirer og takker Gud for svaret på bønnen. For nå har det ungarske parlamentet gitt Frelsesarmeen offentlig godkjenning som kirkesamfunn.
- Vi kan nå fortsette vårt arbeid i landet som før, sier en glad kaptein Andrew Morgan som er leder for Frelsesarmeen i Ungarn.
- Med offentlig godkjenning kan vi fortsatt motta statlig finansiering av våre sosiale tjenester, samt finansiering av aktiviteter som kristendomsundervisning til unge mennesker. Godkjenningen åpner også for videre ekspansjon av våre tjenester med full støtte fra staten, sier han.
"

fredag

Fra Josteins blogg - Bare en Skygge

Bare en skygge
Jostein Nielsens Blogg - "En skygge gir i beste fall en kontur av virkeligheten. Det lærte de fleste av oss tidlig fordi noen viste oss hvordan vi kunne skulle lage skyggebilder. Vi kan altså bli lurt av en skygge. Selv når det er en skygge av f. eks et virkelig menneske, er skygge avhengig av lyskildens plassering. Derfor er det interessant at hebreerforkynneren skriver:
    Loven inneholder bare en skygge av alt det gode som skulle komme, ikke det sanne bildet av tingene. Hvert år bæres det fram offer som stadig er de samme, men med disse makter ikke loven å gjøre dem som ofrer, fullkomne
. (Hebr 10:1)"