Centauro

tisdag

Troen er ingen privatsak

- Lederartikkel i norske Dagen -

Den som regner trosfrihet som noe selvfølgelig, står i fare for å miste den.

Friheten til å tro er mange steder i verden fraværende. Men også i vår del av verden kan den være under sterkere press enn vi tenker over.

Denne uken kunne vi fortelle at Åpne Dører opplever større interesse for arbeidet organisasjonen gjør for forfulgte kristne. Allerede da organisasjonen presenterte sin årlige liste over land der forfølgelsen er verst, så vi en oppmerksomhet fra sekulære medier som vi lenge har savnet og etterlyst.

Les mer HER.

fredag

Jeg trenger inspirasjon

- Fra Jostein Nilsens blogg -

Det er fort gjort å gå vill i ord. Jeg gjør det selv mange ganger til dagen. Det er kanskje ikke så rart ettersom jeg må forholde meg til veldig mange språk, men det blir ikke så mye bedre når kvelden kommer og vi kan snakke norsk. Antakelig er hjernen for trøtt eller fortsetter å jobbe med det som har skjedd om dagen.

Les mer HER.

lördag

Vanskelige tider?

- Jostein Nielsens blogg -

"Dersom jeg skal være ærlig, må jeg svare «Ja, det synes jeg». Av natur hører jeg fortsatt hjemme blant de optimistiske, og jeg kommer aldri til å miste troen på at det gode vil seire. Samtidig er det i dagens samfunn lett å oppdage veldig mange eksempler på det Paulus beskrev for Timoteus: "Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider."


Les mer HER.

Gi det videre en gang til (Fra Jostein Nielsens blogg)

Ganske tidlig i denne «Mentor-serien» hadde jeg en refleksjon hvor jeg stadfestet at mentorens oppgave er å gi videre det han/hun selv har mottatt. Innlegget hadde selvfølgelig tittelen «Gi det videre!», og det var også Paulus sin klare beskjed til Timoteus:
Det du har hørt av meg i mange vitners nærvær, skal du gi videre til pålitelige mennesker som er i stand til å undervise andre.
2 Tim 2:2
Denne reproduksjonen er prinsippet for alt liv. Menigheter som mister en generasjon, sliter med å formidle videre og klarer i beste fall å nå fram til mennesker i samme alder. Det som er interessant i rådet som Timoteus fikk er «utvelgelsen». Det han hadde å gi videre, måtte gis til mennesker som var:
  1. pålitelige
  2. i stand til å undervise
Jeg har noen gode venner som ser dette som sitt oppdrag: Å identifisere dem som er pålitelige og i stand til å gi det videre. Deretter investere de mye tid og energi i disse disiplene. Jesus gjorde det samme. Det er mye som tyder på at Paulus ikke alltid var like heldig med sine utvelgelser av «mentor-disipler». Flere av dem «forlot» ham (1). For noen innebar det at de også forlot troen (2).

For et par dager siden lanserte vi vår misjonsstrategi (3). Et av satsingsområdene våre er ‘tren trenerne’! Brevene til Timoteus er en del av det bibelske grunnlaget for en slik satsing.

Dagens ‘manna’:

Tren trenerne!
---------------------------------
(1) 2 Tim 1:15
(2) 2 Tim 4:10
(3) Du finner bilder og video fra landeringen HER