Centauro

tisdag

Overskrifter uke 22

3500 raketter i Syria og Iran rettet mot Israel 
- Norge idag - "Omkring 3500 raketter i Syria og Iran er rettet mot Israel, mens den ekstremistiske Hizbollah-organisasjonen i Libanon opplyser at de er i ferd med å utvikle droner og sjø-til-luft raketter, skriver den israelske morgenavisen, "Ha'aretz", i dag."

Frelsesarmeen i Farsund innviterer till MC-stevne

- Farsunds Avis - "Frelsesarmeen i Farsund inviterte til MC-mønstring på lørdag. Hele 97 motorsykler fra flere forskjellige klubber — og en fra Canada — deltok på mønstringen.
— Jeg visste at det kom til å komme mange. Vi er utrolig godt fornøyd med oppmøtet, smilte leder ved Frelsesarmeen i Farsund, Geir Sødal
."

Hjerteskjærende

- Norge idag - "Jordmødre ved Rikshospitalet har varslet om en makaber og hjerteskjærende praksis. Den går ut på at fem måneder gamle fostre lever i en time etter abort, på disken på sykehuset. I 2006 ble Amilia Taylor født i Miami, USA. Hun var 21 uker og 6 dager gammel, 24 cm lang og veide 284 gram. Hun overlevde og er snart i skolealder.
Mellom våren 2010 og høsten 2011 ble det utført ti aborter etter uke 22 på fødeavdelingen ved Oslo universitetssykehus (OUS). Flere av dem var 


Næringslivets religionsangst

- Tankesmien Skaperkraft (Norges motsvarighet till Claphaminstitutet) - "Norsk Hydro sponser gjerne religiøs aktivitet i Brasil på egen fabrikk men har berøringsangst i Norge. Slikt er neppe det beste grunnlag for god sponsorskikk.
”I Norge eksisterer knapt religion i næringslivet og vi er forsiktige med å sponse aktiviteter som kan ha noe med religion å gjøre”, sier Hydros ass. direktør i Brasil, Ole Johan Sagafos til VL 23.5.12. I artikkelen presenteres hvordan Hydro i Brasil kan begynne hvert fabrikkskift med Fader vår og bønn, mens all virksomhet i Norge må være livssynsnøytral."

lördag

Hvordan kommer jeg i gang?

Fra Jostein Nielsens blogg:
Spørsmålet er sikkert relevant i mange sammenheng, men jeg har ofte hørt spørsmålet knyttet til nådegavebruk generelt og det profetiske spesielt. Jeg sitter
ikke med fasit, men jeg tror det er tre faktorer som er viktige forutsetninger:
1. Jeg er villig til å være et redskap på Guds premisser
2. Jeg er villig til å overlate kontrollen til Gud
3. Jeg er villig til å lytte til hva Gud vil si

tisdag

Overskrifter uke 21

Svenske moskeer oppfordrer kvinner til underkastelse
- Norske Dagen - "SVT utstyrte to kvinner med skjult kamera og sendte dem rundt til Sveriges ti største moskeer for å be om råd i spørsmål om flerkoneri, mishandling og seksuelle overgrep.
I programmet Uppdrag granskning avdekkes det at rådene som ble gitt av moskeenes representanter i mange tilfeller strider mot svensk lov.
Halvparten av moskeene er støttet økonomisk av den svenske staten, mens de øvrige får kommunal støtte.
"

 Ekspertgruppe skal granske abortloven
- Vårt Land - "Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har bedt Helsedirektoratet om å sette ned en uavhengig ekspertgruppe som skal gjennomgå abortloven. Ekspertgruppen skal blant annet se på hvordan de primære abortnemndene og den sentrale abortklagenemnda har praktisert lovverket. Det kommer fram i en pressemelding fra Helsedepartementet."
LES OGSÅ: Sykehus utførte ulovlige aborter

‘Hva gjør kirken nå?’
- Vårt Land - "Mandag slutter den evangelisk-lutherske religion å være Norges offisielle tro. Og så da? 21. mai 2012 blir en merkedag. Paragraf 2 i Grunnloven endres, slik at lutherdommen ikke lenger «forbliver Statens offentlige Religion». I stedet vil det heretter være slått fast at «Værdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv»

lördag

Gave og tjeneste

Fra Jostein Nielsen blogg:
"Helt siden slutten av 80-tallet har det dukket opp ”nådegavetester”. De fleste av disse har en lang rekke gaver. Det kan virke som om de er gjort videst mulig for at ingen skal føle seg utenfor. Målet er å finne sin nådegave, eller i det minste en indikasjon på hva som er 'min' nådegave.
Jeg har bidratt til at tester kom til Norge ettersom jeg oversatte ”The Wagner Modified Houts Test” til norsk. Det var den første testen som ble tatt i bruk i Frelsesarmeen i Norge. Det er flere grunner til at jeg er skeptisk til slike tester:

    1. De kan begrense en persons tjeneste i den forstand at han tror han har funnet ’sin’ gave og derfor ikke vil la seg bruke til noe som ikke passer til gaven. På den måten begrenser de også Gud.

    2. Som et grunnleggende prinsipp tror jeg at nådegavene er Åndens – det vil si det blir kunstig å snakke om ”min nådegave”. Gaven tilhører Ånden og ”blir gitt” til den enkelte som er mottakelig der og da. Ingen går rundt og disponerer helbredelsens nådegave som han selv vil. Nøkkelen ligger i at han vet hvordan han kan stille seg i mottakerens posisjon når den blir gitt, men gaven mottas i hvert enkelt tilfelle.

    3.De aller fleste testene lager et sammensurium av nådegaver, tjenstegaver og naturgaver.
"

Les mer

tisdag

Uke 20

Overskrifter uke 20

Dagens kunnskap gjør at abortloven må endres

- Norske Dagen - "Den medisinske utviklingen gjør at barn født i 23. uke reddes rutinemessig. – Abortloven må endres, sier Laila Dåvøy.
Professor i pediatri, Ola Didrik Saugstad ved Universitetet i Oslo, sier til Dagen at det reddes rutinemessig foster som er 23. svangerskapsuke.
– Norge er ikke best i klassen. I Norge er overlevelsesprosenten på foster født i 23. uke på 20 prosent, men på de beste sentrene er tallene oppe i 80 prosent, sier Saugstad til Dagen.
– Det er ingen som setter spørsmålstegn ved om man skal drive gjenopplivning om en 60-åring som faller om på gata, hvis overlevelsesprosenten på hans sykdom er 20 prosent – hvorfor stilles dette spørsmålet når det gjelder nyfødte
?"

Israel er fienden
- Norske Dagen - "Israel er fienden - Det mener begge de to favorittene foran presidentvalget i Egypt.
Egypt skal velge ny president 23. mai, men alt fredag begynte forhåndsstemmingen for nærmere 600.000 egyptere i utlandet.
Meningsmålingene viser at tidligere utenriksminister Amr Moussa og den moderate islamisten Abdel Moneim Abol Fotouh ligger best an.
Torsdag kveld møttes de to til en fire timer lang fjernsynsdebatt, der de gjøv løs på hverandre og diskuterte religion, sysselsetting, helse- og utenrikspolitikk.
Et av temaene de tilsynelatende er enige om, er Israel og behovet for å reforhandle fredsavtalen som ble inngått i 1979
."
MorFarBarn-erklæringen
- morfarbarn.no : "1/ Menneskerettighetene. Det er en menneskerett for et barn å kjenne sin mor och far (jfr FNs Barnekonvensjon 7.1). Det er ingen menneskerett for voksne å kunne skaffe seg barn. Barns rettigheter må veie tyngre enn voksnes önsker og krav."
Les mer

lördag

Stort ansvar

Jostein Nielsen skriver på sin blogg om andligt ledarskap.

"Ledelse er et stort ansvar rent generelt, men kristent lederskap har en ekstra dimensjon:

    "
For de våker over sjelene deres og skal en gang avlegge regnskap." Hebr 13:17

Var det byrden av dette ansvaret som fikk hebreerforkynneren til å skrive sitt budskap? I så fall var han ikke alene om å kjenne på en slik byrde."


Läs mer

tisdag

Uke 19

Overskrifter uke 19

 Boikott Israel - Blås i SyriaNorske Dagen - "Israel er nemlig det eneste landet i Midtøsten som ble viet oppmerksomhet i form av LO-vedtatte paroler i 1. mai-togene i går. I ett av nabolandene til Israel foregår samtidig det verste blodbadet i verden akkurat nå. Syrias president Assad har satt inn militære styrker mot sin egen befolkning. Tusenvis av sivile er massakrert av luftskyts, panservogngranater og annen ildgivning. Eller de er henrettet med nakkeskudd og plassert i massegraver."

Resursbank for åndelig utvikling
Margaret Saue Marti på Perleportalen - "Nystartet side med hjlp til den åndelige utviklingen.
- Personlig andaktsliv
- Gudstjenesteopplegg
- Smågrupper
- Bönnearbeid"


Bli med på Rusfri dag
Frelsesarmeen - "Anne-Karin Kolstad i Actis er ikke i tvil: Rusfri dag er noe alle bør støtte opp om.
Frelsesarmeen arrangerer Rusfri dag 8. juni, og inviterer også andre organisasjoner til å markere dagen.
− Hovedproblemet er alle som blir påvirket av andres rusbruk. Spesielt ille er det med alle barna som lider som følge av voksnes bruk av alkohol. Det vil vi være med å sette fokus på, sier Kolstad.
Hun er generalsekretær i Actis som er rusfeltets samarbeidsorgan. Paraplyorganisasjonen favner mange organisasjoner innen rus- og avhengighetsspørsmål."

lördag

Menneskefrykt

Jostein Nielsen skriver på sin blogg om menneskefrykt:


"Det er trist at vi mennesker av og til kan gå rundt å være redde for hverandre. Jeg tenker ikke da på de ubesvarte spørsmålene vi har i første møte med et annet menneske. Slike spørsmål er sunne og viktige for å bygge en god relasjon. Frykt blir det først når vi ikke våger å finne svar på disse spørsmålene. Det kan handle om mindreverdsfølelse, underlegenhet eller frykt for det vi ikke kjenner."

tisdag

Uke 18

Overskrifter uke 18
Dei som avvisar Guds eksistens, har ikkje sjekka godt nok
Norske Dagen - "Den kristne filosofen William Lane Craig meiner dei som avviser at det finst bevis for Guds eksistens, har feil førestillingar om korleis slike bevis skal framstå.
Amerikanaren avslutta i går ein turné i Norden med føredrag for elevar og studentar ved Danielsen skoler i Bergen.
Craig har vore i Finland, Danmark og Sverige før han kom til Noreg. Måndag samla han fullt auditorium ved NLA Høgskolen på dagtid og over 300 tilhøyrarar i det nybygde «Egget» ved Universitetet i Bergen på kvelden."

Bekymret for situasjonen i Malmø
Korsets Seier - "President Barack Obama sender sine egne folk for å undersøke antisemittismen som herjer i Malmø.
Den amerikanske rabbien Shneur Kesselmann har blitt vant til å høre ukvemsord .
«Støtt Hitler» og «Lenge leve Hamas» er blandt tilropene han har blitt vant med å høre når han beveger seg rundt  i den svenske byen, rapporterer svenske Dagen.
Men det stopper ikke ved ukvemsord. Han har blitt spyttet på, blitt kastet søppel på og forsøkt skadet med bil. I alt 90 antisemittiske episoder har den amerikanske rabbineen opplevd de syv åene han har tjenestegjort i Malmø
."

Frelsesarmeen som tegneserie
Perleportalen - "Bla deg igjennom historien til Frelsesarmeen. Se den unike tegneserien til Angelo di Marco."

Se tegneserien her: