Centauro

måndag

Julegrytesesongen er rett rundt hjørnet!

 - Perleportalen -

Vitnesbyrd fra norske Ida som är kadett på Officersskolan i New Yourk -

"Akkurat nå forbereder jeg meg med å øve på artige dansebevegelser foran speilet. Men ikke hoftebevegelser, det får vi ikke lov til.....

   Hva er en god dag på jobben?
"Jobben" min er for tiden offiserskolen i New York. Sammen med 130 andre kadetter får jeg undervisning og opplæring som skal utruste oss til tjeneste som offiserer.
En god dag er når lærerne tar seg tid til de gode og relevante diskusjonene. Etterpå har jeg samling med en studiegruppe som studerer tidlig salvasjonisme og hvordan vi igjen kan bli fylt med den samme hellige brann for å nå tapte sjeler. Akkurat nå studerer vi og skal starte med "Nattlige bønnemøter for hellighet" som er beskrevet i "Orders and Regulations for Field Officers 1917". Jeg er overraske og overbegeistra over hvor relevant og godt materiale dette er! (Send meg en mail om dere vil ha det tilsendt). Etter våre møter er jeg gira resten av dagen. Så vil jeg avslutte dagen med å gå tur med min kjære. En skikkelig god ARMY - BARMY dag!"


Les mer HER.

lördag

Det handler om sisu

Fra Jostein Nielsens blogg:
Jeg kan ikke mange finske ord, men det første jeg lærte var «sisu». Helt fra jeg var gutt har jeg ønsket meg «sisu», for det var noe de finske idrettsøverne hadde. Det var i hvert fall det reporterne sa i de sportsendingene jeg likte best: Langdistanse løp – enten det var på skøytebanen, langrensarenaen eller lange løp på bane eller i maraton.

Begrepet ´sisu´skal visst nok ha oppstått under vinterkrigen, og oppsummerer den finske utholdenheten, kampviljen og staheten.

Jeg trenger åndelig sisu, og i følge Peter er det en ingrediens i frukt-oppskriften, eller kjedereaksjonen:

«La ... selvbeherskelsen (føyes sammen) med utholdenhet»
(2 Pet 1:6)
Forfatteren av bibeloversettelsen The Message, Eugene Peterson, har skrevet en bok om disippelskap. Tittelen på boka har ikke med ordet utholdenhet, men den handler om det: «Lang lydighet i samme retning – disippelskap i et flyktig samfunn» Jeg liker den beskrivelsen, og jeg tror det fører til frukt både i og av livet.

Dagens manna:

Frukt er et resultat av åndelig sisu.
Josteins blogg finner du HER.

måndag

Ekteskapserklæringen 2016

36 kristne organisasjoner og kirkesamfunn har i fellesskap utgitt denne informative, tydelige og lettleste erklæringen på 8 små sider. Navnene på alle de 36 organisasjonene og kirkesamfunnene finner man på siste side av dokumentet.

Innholdet er topp aktuelt og vil være en strategisk ressurs for menigheter og foreninger, bibelgrupper og enkeltpersoner i tiden som ligger foran. 

Les erklæringen og vær med og spre dokumentet – via e-post, på nettsider, på Facebook og i papirform!

1) Brosjyren i lav oppløsningBruk denne utgaven hvis du vil legge ut lenke til dokumentet på en nettside, eller på Facebook, eller sende den som vedlegg i en e-post.
2) Brosjyren i høy oppløsning. Bruk denne hvis du vil printe ut et eksemplar i best mulig kvalitet.
3)Bilde av brosjyrens forside. Bruk gjerne dette bildet hvis du trenger et illustrasjonsbilde ved omtale av erklæringen.

lördag

Det handler om å gjøre sin egen erfaring

Fra JosteinNielsens blogg
I går skrev jeg om være til glede for Herren, og i dag fortsetter jeg med enda en oppfordring: 
Prøv hva som er til glede for Herren!
Ef 5:10
Dette er klar tale: Prøv selv!
 

Riktignok står det i en sammenheng hvor Paulus oppmuntrer efeserne til å leve som lysets barn, og bære lysets frukt. Han beskriver til og med hva den frukten er, og igjen er det én frukt med forskjellige kvaliteter: 
Lysets frukt er all godhet, rettferd og sannhet. 
Ef 5:9
Paulus var veldig opptatt av «godhet» og beskrev også «godhet» som en egenskap ved Åndens frukt (1). Det er en selvfølgelighet at disse kvalitetene går igjen, for det er ingen motsetning mellom å leve som lysets barn og Guds barn, for som Paulus selv skriver «– i Herren – er dere lys» (2).

Min erfaring er at Herren gleder seg over at jeg representerer en kontrast til verdens mørke. Det var også på den tonen jeg startet å øse fra «Hellighetens brønn» med innlegget «Å være annerledes krever mot». Det er allerede tre måneder siden. Illustrasjonsbildet er ble tatt under talen jeg holdt sist søndag, med temaet: Reis deg, bli lys! (3) Dersom du skal skinne i Jesu lys i en mørk verden, er du nødt for å reise deg. Prøv selv!

Dagens ‘manna’ 

Hellighet handler om å gjøre egen erfaring
 Josteins blogg finner du HER.

fredag

Det handler om frukt i rett tid

Fra Jostein Nielsens blogg
I et åndelig perspektiv er det forventet at fruktbæringen er konstant, med andre ord at det alltid er mulig å finne frukt på ‘livets tre’. Derfor er det interessant å lese om den som har sin glede i Guds ord og grunner på det dag og natt i Salme 1. Der står det
Han er lik et tre plantet ved rennende vann. Det gir frukt i rett tid, og løvet visner ikke.
Salme 1:3 
Jeg ser ingen motsetning i det å alltid bære frukt, og det å gjøre det i «rett tid».  Jeg tror «rett tid» handler om at det kan oppstå en situasjon hvor det er behov for en moden frukt med en helt spesiell egenart eller kvalitet. Ånden har allerede forberedt frukt med nettopp en slik kvalitet som situasjonen krever.

Mange ganger har jeg stått i situasjoner hvor jeg har spurt meg selv:
Vil jeg være i stand til å vise kjærlighet? Vil jeg takle denne utfordringen? 

 
Svaret er kort og greit: «Nei!»

Likevel har jeg ofte opplevd at Den hellige ånd har gitt akkurat det jeg trenger i rett tid. Paulus siterte Jesaja i flere av sine brev, og til korinterne skrev han denne påminnelsen: «Jeg bønnhørte deg i rette tid og hjalp deg på frelsens dag» (1). Men Paulus stoppet ikke med det, han fortsatte:
Se, nå er den rette tid, nå er frelsens dag! 2 Kor 6:2
Det forteller meg at det alltid vil være en tid som er rett for en av kvalitetene ved Åndens frukt. Forutsetningen er at jeg er lik et tre plantet ved rennende vann.
 

Dagens ‘manna’:
Også i dag er det rett tid for Åndens frukt
PS - Jesus sa: «Min tid er ennå ikke kommet, men for dere er det alltid rett tid».(2) 

torsdag

Tvangskonvertering av kristne på Gaza

- Israel Today -

"Man skulle tro at en historie som dette ville skape store overskrifter, gitt hvor mye oppmerksomhet som gis alle andre aspekter av den israelsk-palestinske konflikten. Men tvangskonvertering av kristne til islam under Gazas Hamasstyre ser bare ikke ut til å interessere vestlige makthavere.

Det bør være en vekker for alle, også de som taler for en tostatsløsning.

Den arabiske media kommentatoren Raymond Ibrahim forteller historien etter å ha saumfart arabisk språklige medier, der situasjonen for Gazas kristne ser ut til å dekt langt oftere.

- ... Vi hører om kidnapping av kristne og som tvinger dem til å omfavne religion til Muhammed, forteller en rapport fra arabisk media som Ibrahim siterer."

Les mer HER.

onsdag

Ytterste høyres flørt med Putin

- Skaperkraft -

"Mens Putin blir stjernen, øker de verbale angrepene på USA. Europas ytterste høyre har inntatt flere av venstresidens politiske posisjoner. Det er både lite pent og svært bekymringsfullt.I mars inneværende år, lanserte ungarske Political Capital Institute, en svært interessant og urovekkende rapport om hvordan pro-russisk politikk spres blant partier på ytterste høyre over hele Europa ( "The Russian Connection: The Spread of Pro-Russian Policies on the European Far Right").

   Raporten hevder at Moskva har vist særlig interesse for østeuropeiske høyreorienterte over flere år. Political Capital Insitute mener å kunne dokumentere at det er blitt en utbredt ideologisk og politisk tilhørighet mellom ytterste høyre og Russland og de anslår nå at (minst) 15 av de 24 ytre-høyre partiene i Europaparlamentet har en såkalt åpen eller vennligsinnet holdning til Russland."

Les mer HER.

tisdag

Muslimsk inskripsjon beviser det jødiske tempelet

- Israel Today -

"En inskripsjon fra en tidlig islamsk periode har blitt lagt til mengden av bevis som vitner om jødenes lange forhold og forbindelse til Tempelhøyden i Jerusalem. Dette på tross av det FN sier.

Inskripsjonen, som ble funnet under en utgravning i en moske i den palestinske landsbyen Nuba i nærheten av Hebron, refererer til det som i dag blir kalt Klippemoskeen, som “Bait al-Maqdess", den arabiske versjonen av "Beit Hamikdah", som er hebraisk for 'tempelet'.

Ifølge de israelske arkeologene Asaf Avraham og Peretz Reuven kan inskripsjonen dateres tilbake til det 10. århundret. Inskripsjonen beviser at århundrer etter den muslimske erobringen fortsatte muslimer å omtale Tempelhøyden i Jerusalem som det jødiske tempelet i Bibelen. Et stort antall islamske skrifter fra denne tiden vitner også om dette. "

Les mer HER.

fredag

Det handler om følge i dobbelt forstand

Fra Jostein Nielsens blogg:
David avsluttet sin mest kjente salme slik:
Bare godhet og miskunn
skal følge meg alle mine dager,
og jeg skal bo i Herrens hus
gjennom alle tider.

Salme 23:6
Og Jesus stilte dette spørsmålet til den rike unge mannen: 
«Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én – det er Gud!»
Mark 10:18
Når disse to versene blir satt sammen, er det klart at David refererer til at det er Gud og hans godhet som følger ham – eller "etterjager" ham slik 1930 oversettelsen uttrykte det.
Godhet (1)
er den sjette egenskapen ved Åndens frukt. Om jeg fortsetter i samme tankerekke betyr det at slik Gud øser sin godhet over meg, skal jeg øse godhet over andre. Det er ikke så lenge siden vi hadde en debatt om godshetstyranniet i Norge. Det hadde kanskje vært en sunnere debatt dersom vi hadde vært i stand til å innrømme at ikke alt vi gjør i det godets hensikt, nødvendigvis fører til noe godt. Når grunnvollen er godhet, er det viktig at vi også bygger som «klokke» byggmestre slit at det meste av det vi gjør blir godt!

Dagens 'manna':

Hellighet handler om la det gode følge meg – i dobbelt forstand.
 Josteins blogg finner du HER.

torsdag

Pave Frans: Gud ga landet til Israel

- Israel Today -

"Midt i oppstyret som følge av FN-resolusjonen, hvor jødenes forbindelse til Tempelhøyden blir fornektet, insisterer pave Frans på at Israels bånd til Det hellige land både er eldgammelt og guddommelig forordnet.

"Israels folk utvandret fra Egypt og vandret gjennom ørkenen i 40 år helt til de kom til Det lovede land som hadde blitt gitt dem av Gud", sa paven på onsdag under en tale om migrasjon."

Les mer HER.