Centauro

tisdag

Jesus elsker alle barna…

I Jesu øyne er barna like viktige som de voksne.
- Fra Kristelig Pressekontor - Av Nils-Petter Enstad, Frelsesarmeen. 3. søndag i treenighetstiden – 05. juni 2016. Prekentekst: Mark 10, 13 – 16

«De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, men disiplene viste dem bort. Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem. Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.» Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem»

Som farfar til åtte får jeg mange anledninger til å reflektere over scenariet «Jesus og barna». Søndagsskolesangen «Jesus elsker alle barna» er en bæreplanke i min tro og i min tanke. Ikke bare i min. Og det er få sanger som er så elsket som den Lapp-Lisa gjorde udødelig: «Barnetro – til himmelen du er en gylden bro».

Barn er gjerne tillitsfulle. Slik ønsker vi at det skal være, og slik er det ofte også. Det er slik Jesus vil det skal være, for å si det litt banalt. Derfor kunne han si: «Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det». Vi forstår gjerne utsagnet dit hen at han da mener vi skal ta imot Guds rike like tillitsfullt som et lite barn, like betingelsesløst som et lite barn. Så betingelsesløst som det er når et barn strekker armene ut mot en voksen som de enten vet eller har grunn til å tro vil dem bare godt: Mat, trøst, nærhet.

Les mer HER.

lördag

Hva nå, lille kirke?

- Birger Løvlie i Dagen -


"For tiden er den kirkelige utviklingen mer uoversiktlig enn på lenge. Staten har med sin nye ekteskapslov satt dagsorden for en debatt som ikke ser ut til å ta slutt.Staten har ført sitt ansvar for å ivareta de homofiles demokratiske rettigheter så langt at ekteskapet er blitt omdefinert. Det kan vi ha ulike meninger om, men kirkens lange historie som forvalter av ekteskapsinngåelsen kan være kommet til veis ende.Valget står om å fastholde troen på at samlivet mellom mann og kvinne er skaperens ordning. Alternativet er å akseptere samfunnsendringene på en slik måte at kirken ikke lenger representerer et alternativ til det sekulære samfunnet.For å si det med Pannenberg: Da vil den heller ikke være nødvendig."


Les mer HER.

fredag

En åpen bønn

Fra Jostein Nielsens blogg:


”Kan du avse en tier?” – jeg har fått et slikt spørsmål mange ganger. Han som ba, valgte å være konkret. Responsen kan være ’ja eller nei’. En annen ville kanskje spurt: ”Har du noen mynter å avse?”. Den bønnen har en litt større risiko – i tillegg ’ja eller nei’ åpner den opp for å få mer eller mindre. Det er med bønn som med investeringer – jo, åpnere den er, dess større risiko, men også mulighet for større uttelling.

Hadde reisen gjennom Apostelgjerningene utelukkende vært teologisk, ville jeg ikke gjort et poeng av at den lamme ved Fagerporten:

”…ba om en gave”
Apg3:3
Men jeg synes det er interessant i forhold til de ”brillene” jeg har på. Det greske ordet som tidligere ble oversatt med almisse og forbindes med penger gitt til fattige, betyr egentlig en barmhjertighetsgave. Derfor drister jeg meg til å gjøre enda en spekulasjon: Var Peters oppfordring: ”Se på oss!" snarere en stadfestelse av at den lamme faktisk hadde gjort det og ”sett noe mer” - og hadde fått et håp om en enda større barmhjertighet enn noen mynter?

Kunne det være at Peter og Johannes var preget av en helt annen rikdom som gjorde at den lamme vendte sin oppmerksomhet mot dem i stedet for mot andre som tilsynelatende hadde mer av denne verdens ”sølv og gull”?

Tenkte den lamme på Salomos visdomsord: ”Som epler av gull i et smykke av sølv er ord som blir talt i rette tid”?* -   Var bønnen han ba helt åpen og var det den som også vekket Peters tro?

Ordet ble i hvert fall talt til rett tid, og investeringen av den lammes bønn ga full uttelling. Jeg tror han ble ”hel” i alle betydninger av ordet – jeg tror til og med han fikk Den hellige ånds gave, for lovsangen hans kunne høres over tempelplassen. Jeg skulle gjerne vært der og hørt den ”himmelske konserten”!

Dagens ’manna’:
Jeg trenger innsikt til å vite når bønnen min skal være helt konkret eller helt åpen.
 Josteins blogg finner du HER.

torsdag

"Bruk liberalteologien som gissel for a tømme kirken for innhold"

- PB - Vid ett besök i Bodø nyligen hade jag ett samtal med en av frälsningssoldaterna i kåren, Ivar Paul Kristiansen. Han berättade om några av de politiska strömningarna i Norge på 1920-talet och gav några exempel:

- "Vi skal gjøre skolen verdslig, liksom sykepleien og begravelsen og ekteskapet og fodselsregistreringen. Vi skal slåss uforsonlig mot den bestående lutherdom som andre fordummende sekter"
- "Bruk liberalteologien som gissel for a tømme kirken for innhold. Når den er blitt blodløs og kraftløs, da kan den få sin frihet"


Även om dessa politiska strömningar inte har varit de öppet dominerande i Norge sedan dess, kan man konstatera att det är den vägen utvecklingen gått.


Jag fick sedan några klipp från en tidigare debatt om utvecklingen i Norge. Citaten ovan är hämtat från ett Ivar Paul Kristiansens inlägg. Här kommer det i sin helhet:"Øystein Aalstad (0A) har i dagens avis (3/12) et innlegg med overskritten "Verdens beste land". Mot slutten nevner han Edvard Bull d.e. Han var professor, og riestfonnann i arbeiderpartiet. 1 1923 skrev han boken "Kommunisme og religion". ØA har tydeligvis kjennskap til bokens innhold. Jeg tillater meg a sitere setningene han formodentlig henviser til: "Vi skal gjøre skolen verdslig, liksom sykepleien og begravelsen og ekteskapet og fodselsregistreringen. Vi skal slåss uforsonlig mot den bestående lutherdom som andre fordummende sekter". Videre: "Bama skal gjeres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.
   Strategen og kommunisten Erling Falck ga arbeiderpartiet følgende råd:
1. "Behold statskirken og bruk den som politisk middel".
2- "Bruk liberalteologien som gissel for a tømme kirken for innhold. Når den er blitt blodløs og kraftløs, da kan den få sin frihet". Etter mitt skjønn så har disse rad blitt fulgt til punkt og prikke siden den gang. Er det grurm til a vaere overrasket over dagens sørgelige situasjon i Norge?
Ivar Paul Kristiansen"

onsdag

Vi som elsker Bibelen

- Vebjørn Selbekk, sjefredaktør i Dagen -


"Vi vil hele tiden vende tilbake til denne kristenlivets kilde.

Kommende uke står i Bibelens tegn. Torsdag er det nemlig 200 år siden Det Norske Bibelselskap ble stiftet. Og det store jubileet skal feires hele fire dager til ende. Det blir kongelig deltagelse, jubileumsbok og festforestilling. Det blir bibelmaraton, bibeldebatt og bibelquiz. Det blir bibelfilm, bibelbursdag og bibelkunst. Og så blir det til og med bibelhumor, fremført av noen av våre fremste komikere.Guds ord får med andre ord føtter å gå på. Men faktisk også hjul å trille på. For Oslos busser er for anledningen utsmykket med bibelvers.Jubileet er en god anledning til å tenke over hva Bibelen betyr for oss, både hver enkelt personlig og for Norge som nasjon.Helt fra jeg tok et bevisst kristent standpunkt tidlig i tenårene har Bibelen vært en svært viktig del av livet mitt. Jeg prøver å lese igjennom den cirka en gang i året. Det er fullt overkommelig. Fire kapitler per dag, så klarer man det i løpet av tolv måneder.Les mer HER.

tisdag

Åpent brev til biskop Halvor Nordhaug

- Per Kørner i Norge idag -

Kjære Nordhaug
Under kirkemøtet i Trondheim i april stemte du for innføring av liturgi for inngåelse av "ekteskap" mellom likekjønnede. Skriftens alvorlige tale om homoseksuelle synder kjenner du.

I forkant av kirkemøtet begrunnet du ditt standpunkt med at kirken hadde debattert denne saken lenge nok. Nå var det på tide å få lagt den bak seg og komme videre. Det måtte bli ro omkring saken ute blant folket og i kirken. Derfor stemte du som du gjorde.

Jeg kan ikke annet enn tenke på rettsaken mot Herren Jesus . Den romerske landshøvdingen Pontius Pilatus foretok et grundig forhør av mannen fra Nasaret. Han kom til følgende konklusjon: Jeg finner ingen skyld hos denne mann. Dere har ført fram for meg denne som en folkeforfører. Og se, nå har jeg forhørt ham i deres nærvær. Men jeg har ikke funnet denne mann skyldig i noe av det dere anklager ham for. Han har ikke gjort noe som fortjener døden.

Pilatus ville gjerne gi Jesus fri. Han fant ingen dødsskyld hos ham. Men de trengte på med høye rop og krevde at han skulle korsfestes. Og deres skrik fikk overtaket. Pilatus felte da den dom at det skulle skje som de krevde. Han var klar over hva han burde ha gjort, men gjorde det motsatte. Han dømte Jesus til døden og lot ham korsfeste. For å skape ro blant det politisk-religiøse lederskapet og folket i Jerusalem gjorde han det.


Les mer HER.

torsdag

Drømmer

Fra Jostein Nielsens blogg:
 

På samme måte som syner, forekommer drømmer ofte i Bibelens beretninger. Av og til undres jeg om det er et viktig skille mellom syner og drømmer. I den grad jeg skal huske en drøm, må den opp i den bevisste sfære. Nå er det ikke alle drømmer som går fra det ubevisste til det bevisste som er syner fra Herren, men noen er det.

Patriarkene opplevde at Gud talte til dem i drømmer. Jakob drømte om en himmelstige som engler gikk opp og ned på. Den ble etterfulgt av en gjentakelse av løftet om at hans ætt skulle bli som støvet på jorden (1 Mos 28:12). Himmelstigen er en profeti om Kristus. Jesus referer selv til denne ”drømmen” i sin samtale med Natanael: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere skal se himmelen åpnet og Guds engler gå opp og gå ned over Menneskesønnen.» (Joh 1:51).

Josef, Jakobs sønn, drømte også profetiske drømmer og fikk også evnen til å tyde drømmer. Marias mann, Josef, opplevde også at engler talte til ham i drømme (Matt 1:20-21 og 2:13). Det er for øvrig veldig spennende å legge merke til at engler veldig ofte tar del i drømmen. I tilknytning til Jesu fødsel ble også de vise menn advart mot å dra innom Herodes på veien hjem (Matt 2:12).
Selv om det ikke står at disiplene drømte, er det påtagende at flere av Paulus sine syn kom om natten (f. eks. Apg 16:9, 27:23).

Jeg har selv opplevd at Gud har talt til meg i drømme, og jeg tror at Gud lettere slipper gjennom ”filteret” når hjernen er i hvilemodus.

Det har vært spennende å høre og lese om muslimer som opplever at Jesus åpenbarer seg for dem i drømme på en så sterk måte at de kommer til tro og blir frelst.

Når jeg tenker hvor mange timer av livet jeg sover, er det flott at Gud også kan bruke den kanalen.

Dagens ’manna’:


Jeg drømmer om å drømme flere av Guds drømmer!
-------------------------------------------------------------
Refleksjonen er en del av en reise gjennom Apostelgjerningene med fokus på samspillet mellom Den hellige ånd og de første kristne. 

Josteins blogg finner du HER.

tisdag

Vil underholde og skape debatt med teologisk thriller

- Dagen Norge -

"David Åleskjær ble kanskje først kjent som den opprørske sønnen av trosmenighets-pastoren Åge Åleskjær. Gjennom boken og filmen Asfaltevangeliet tok han Bibelens budskap til gata og barkrakkene. 21 år etter sin forfatterdebut er Åleskjær nok en gang ute med teologi, men nå kommer den i thriller-form.

– For tiden er det mange debatter og problemstillinger i visse miljøer rundt dette med lavkirkelighet versus høykirkelighet, ikke minst etter Ulf Ekmans konvertering. Mye av disse perspektivene kommer inn i samtaler mellom mine to hovedpersoner, da faren Trym er katolikk mens sønnen Mikkel er ihuga karismatiker fra Frelsesarmeen. Jeg har forsøkt å begrense meg for at boka skal nå bredt ut, men den inneholder forhåpentligvis fortsatt en del snadder for teologinerder. Eller i det minste noen utgangspunkt for debatt."

Les mer HER.

lördag

Bunnskiva i en profetisk sandwich

Fra Jostein Nielsens blogg:
Vi mangler et godt ord for ”sandwich” på norsk – så dermed har vi som vanlig lånt fra engelsk. Ideen med de sammenlagte skivene er at de skal spises sammen, men jeg serverer den i tre, med ”bunnskive”, ”toppskive” og ”fyll”. I dag tar jeg for meg: 

Bunnskiva

De fire årene jeg var i Oslo i begynnelsen av millenniet, delte jeg ofte åndelig fellesskap med Lars Berg på de økumeniske bønnearrangementene. I 2003 var Lars akkurat ferdig med 40 døgn med bønn og faste, da vi den 17. juni var samlet til det siste ukentlige bønnemøtet før ferien. Kl. 09:00 skulle jeg akkurat til å forlate stedet for å gå på kontoret slik jeg pleide, men Lars avbrøt lovsangen og sa: ”Ikke gå Jostein, jeg har noe å dele!” Så fortalte han hvordan han hadde søkt Gud for vår tid, og at han var blitt ledet til Jes. 54:1-4a. Jeg kjente at dette var fra Herren, og ble fylt med en sterk forventning.
En drøy uke senere  stod jeg på scenen i Ekeberghallen og tolket Kommandør Israel Gaither. Da han åpnet sitt budskap på soldatmøtet med å si ”Jeg har bedt Gud om et spesielt budskap for vår tid, og han har gitt meg Jes 54:1-4”, kjente jeg Den hellig ånd riste meg. Som Lars hadde gjort, la han ut hvordan:
Her er det så mye stoff at jeg kommer tilbake til dette når jeg er ferdig med gjennomgangen av Hebreerbrevet, men dette deles nå i tilknytning til det som også blir dagens ’manna’ i dag (og i et par dager til):
  • Vi skal få flere ”barn” (v 1)
  • Vi må utvide ”området for vårt telt” (v 2)
  • Vi skal bo i ”byer som lå øde” (v 3)
  • Vi ikke skal bli til skamme (v 4)
Dagens 'manna':
Se til at dere ikke avviser ham som taler! Hebr 12:25
 Josteins blogg finner du HER.

torsdag

Canada: Israels fredspartnere er terrorister

- Israel Today -

Canadas føderale domstol vedtok i forrige uke å opprettholde en avgjørelse hvor Israels "fredspartner", den palestinske regjeringen, blir omtalt som terrorister.


Tidligere hadde domstolen for flyktninger og innvandring i Canada vedtatt å avslå asylsøknaden til Akram Muslih Anteer, en palestiner som bor i Sverige, på grunn av hans forbindelse til Fatah.

Fatah er det palestinske partiet til palestinernes president Mahmoud Abbas. Det er den største og mest dominerende grupperingen i PLO.


Canadierne vedtok at "Fatah har ikke tatt fullstendig avstand fra terrorhandlinger som ble begått mot den israelske staten... Den mest notoriske grupperingen i Fatah, AAMB (Al-Aqsa Martyrs’ Brigades) eksisterer ikke utenfor Fatah som helhet."

Les mer HER.

onsdag

Uten pinsen – ingen kirke


Professor ved MF, Terje Hegertun mener pinsen er en undervurdert høytid. Uten pinsen ville det neppe vært noen kirke, mener han.
Første pinsedag kom Jesus igjen. Ikke som kjøtt og blod, men som nærvær i form av Den hellige ånd. Hegertun forteller at dette nærværet var og er forutsetningen for Guds kirkes utbredelse på jorden.
– Hva ville kirken vært uten pinse? Den ville ikke vært kirke i det hele tatt. Det nye testamentet forteller at Jesu venner befant seg bak lukkede dører. De var fylt av frykt og redsel. Det fremstår et helt annet bilde av dem etter erfaringen de gjorde på pinsedag, sier han.
Les mer i Korsets Seier HER.

söndag

Frelsesarmeen åpner Safe House

- Pressemeldning - "Menneskehandel er et økende problem i Norge. Tendensen viser at det er en særlig økning av menn i tvangsarbeid. Frelsesarmeen åpner Safe House «Filemon» i Oslo for å hjelpe mennesker som er rammet av menneskehandel.

– Her kan mennesker som trenger beskyttelse få hjelp i en periode, forteller Petra Kjellen Brooke, Koordinator for Frelsesarmeens anti trafficking arbeid i Norge."

Les mer HER.

lördag

Tungetale

Fra Jostein Nielsens blogg

Dersom tanken jeg har presentert om at ”tungen av ild” representerer et ”språk” som er med å gi oss kristne en felles identitet er riktig, kan det skape problemer dersom dette knyttes utelukkende til ”tungetale”. 


Jeg vet om mennesker som taler i tunger som har grepet lite av hva ”Åndens språk” egentlig er. På den annen side kjenner jeg mennesker som har en åndelig innsikt og sensitivitet til Åndens ledelse som gjør dem til mine forbilder – men de taler ikke i tunger. Det var derfor jeg for et par dager skrev: ”Denne ’tungen’, dette Åndens språk, handler om mye mer enn tungetale!”

Da ’tungen’ kom på pinsedagen ble det mulig for min ånd å kommunisere med Den hellige ånd. Dette kan skje uten et eneste ord, med ord i et språk jeg kjenner eller gjennom et bønnespråk som jeg ikke skjønner.

Noen kristne som ikke bruker et bønnespråk, tror at de som gjør det er spesielt åndelige. Jeg har vært til stede i sammenhenger hvor bønnespråket brukes som en form eller et ritual. Det er like lite tegn på Åndens nærvær som et bilde av en ”ildtunge” på veggen.
 

Angriper jeg tungetalen?

Langt i fra! Jeg bruker bønnespråket mitt ofte, men språket er ikke et mål i seg selv. Da kan jeg ”drukne” Den hellige ånd med ord og gjøre meg utilgjengelig for det han vil si til meg. Det er Den hellige ånd som skal være premissleverandøren. Når sensitiviteten er på plass – slik den var i disippelflokken som hadde forberedt sine hjerter i ti døgn, kan det få stor betydning for Guds rike:

Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne.
Apg 2:4
Først skjønte de fremmede tilhørerne det som ble sagt på deres eget morsmål. Deretter talte Ånden gjennom Peter til deres hjerter. Det blir vekkelse av sånt!

Dagens ’manna’:

Jeg vil bli bedre i Åndens språk på hans premisser.
Josteins blogg fnner du HER.

onsdag

Bussene i Oslo skal kjøre rundt med bibelvers

Bibelselskapet tar i bruk samme reklameflater som ateister har brukt i England og Danmark. – En test på det livssynsåpne samfunn, mener bibelgeneral.

– Det skal ikke være mulig å reise til Oslo sentrum på de mest brukte transportmidlene uten å bli eksponert for bibeltekst, sier generalsekretær Ingeborg Mongstad-Kvammen til Vårt Land.
Som et forspill til Bibelselskapets mangfoldige 200-årsjubileumsmarkering den siste helgen i mai, skal utvalgte bibelsitater i klistres opp på busser, trikker og busser i hovedstaden i en storstilt reklamekampanje.

Les mer i Vårt Land