Centauro

torsdag

Uke 17

Uklart om politikere blir med på Gaza-konvoi
Vårt Land - "Jeg har et sterkt ønske om å være med, sier stortingsrepresentant Akhtar Chaudhry (SV)."


Virkelighetens Muhammed
Norske Dagen - "Er alle religionsstiftere gode, fredselskende mennesker som fortjener vår respekt? Den myten slår Halvor Tjønn ettertrykkelig hull på i sin nye bok om Muhammed."


Lege frykter steinkasting – nekter å utføre abort
Vårt Land - "Gynekologer ved Sørlandet sykehus i Flekkefjord nekter å utføre aborter. En av dem frykter å få kastet stein gjennom vinduene og andre represalier.
Selv om sykehuset både har fødeavdeling og gynekologisk avdeling med fire gynekologer, må kvinner i Vest-Agder reise til sykehus i Stavanger eller Kristiansand for å få utført abort, melder NRK
."

Høy levealder gjør folk mindre religiøse
Norske Dagen - "Etter hvert som mennesker regner med å leve lenger, svekkes interessen for hva som skjer etter døden, mener britiske forskere."

Jesusfilmer i påskegave til 5.000 hus
Norske Dagen - "Både muslimer og andre var positive da vel 5.000 husholdninger i Rinkeby i Sverige fikk Jesusfilmer fra Rinkeby Internationella församling i gave palmehelgen."

tisdag

Handel med håp

– Sally Ann er handel som gir håp, sier major Jan Risan, leder for Sally Ann Global. Her sammen med Jan Størksen og Sissel Skogly. Foto: Frelsesarmeen/Jarle Stokland

Fra Frelsesarmeen.no:
– Om fem år er Sally Ann enten mye større enn det er i dag eller en liten virksomhet i noen få land, sier major Jan Risan, ny internasjonal leder for Sally Ann.
Det er hans visjon at Sally Ann skal bli mye større, og han har planene klare for å få det til.
– Jeg ønsker å kombinere profesjonell businesstenkning med at vi i Frelsesarmeen er mange idealistiske amatører, sier sivilingeniøren og frelsesoffiseren med variert ledererfaring fra Oljedirektoratet, Fretex og Frelsesarmeen. På nyåret trådte Risan inn i den nyopprettede stillingen som daglig leder for Sally Ann Global.

Les mer>

söndag

Den ensomme kampen

"Ukens Jostein" fra Jostein Nielsens blog:
Det hender jeg stiller spørsmålet: ”Vil du være alene?” når det er noen som søker fram for å be. De fleste svarer ofte ved å åpne seg om hvorfor de er kommet fram. Men for et par uker siden var det en kvinne som svarte: ”Ja, takk!”.
Etter møtet kom vedkommende bort fordi hun var redd at jeg hadde blitt støtt. Tanken var fullstendig fjern for meg. Jeg var heller takknemlig for at jeg hadde stilt spørsmålet og ved det unngått å forstyrre hennes egne bønner. ”Det var noe jeg bare måtte ordne med Herren alene” forklarte hun. Jeg hadde senset det og forsto!

…og det er slik noen ganger. Selv om det er veldig godt å ha mennesker som bryr seg om meg og ber for meg, er det noen kamper som bare handler om Gud og meg. Det betyr ikke at fellesskapet med de andre er uønsket – kanskje tvert imot:
    ”Han slet seg fra dem så langt som et steinkast, falt på kne og ba…” Luk 22:35–46
Det var Jesus som slet seg bort fra fellesskapet for å kjempe sin kamp alene. Han visste at det var mellom ham og far, men ønsket likevel bønnestøtte fra dem som befant seg i periferien.

En ”VIP” er en ”Very Important Person” – en dansk kollega, John Wahl, brukte begrepet ”VIP” og la til en dobbel mening: ”Venner I Periferien”.
I den ensomme kampen er det viktig å ha venner i periferien som ber for meg. Jesu VIPer sovnet. Bønnestøtten uteble, men en engel kom og styrket ham. VIPene er flere enn de jeg kan se med det fysiske øyet. Det er godt å ta med seg inn i denne dagen.

torsdag

Uke 16

– Flertallet av biskopene velsigner synd
Norske Dagen - "Ungdom i Oppdrag (UIO) mener at flertallet av biskopene velsigner synd, og støtter Carissimi-prestene som ønsker alternativt tilsyn til sin biskop."

- Islamfrykt blant kristne
Norske Dagen - "Redaktør Majoran Vivekananthan hevder at Oslo Symposium var en fordekt mobilisering mot islam."


 Foran ny flotilje-sesong – 15-20 skip med kurs mot Gaza
Norge idag - "Våren varsler ny sesong for radikale gruppers forsøk på å seile til Gaza for å prøve å bryte den israelske blokaden. Om kort tid vil 15-20 fartøyer seile mot Gaza."

Gaza-skip med offentlig norsk støtte
Norske Dagen - "Palestina-aktivister som vil bryte Israels blokade av Gaza, har fått 10.000 kroner i støtte fra Hamar kommune."

tisdag

Hjelp meg i min vantro

Det er vitenskapelig bevist at denne mannen døde. Kan vi tro at han sto opp igjen?
"Feil sted til feil tid. Tomas har strøket gatelangs, holdt seg i skyggene, gjemt seg under kappen, slik som de andre disiplene etter at Jesus ble arrestert, korsfestet og gravlagt. Han er skuffet, som de andre. De var del av en bevegelse som skulle forandre verden. De var den innerste kjernen, nærmest ilden, Jesus selv, som gjorde ting profetene bare snakket om. De hadde hatt et strålende inntog i Jerusalem, folk hyllet kongen, framtiden lå vid åpen.
Så tok det brått slutt. På under en uke snudde stemningen, Jesus ledet et dystert og illevarslende kveldsmåltid, og natten endte i tragedie. Troen, håpet, kjærligheten; korsfestet, død og begravet.
Og nå har han liksom vist seg. «Alle» har sett ham. Bare ikke Tomas
."

Les mer i Krigsropet>

söndag

Når frykten tar kontroll

"Ukens Jostein" fra Jostein Nielsens blog:
Det farligste med frykt er når den blir så sterk at den tar kontroll over fornuften. Jeg vet ikke om jeg har vært så redd noen gang, men jeg kan huske at det har vært situasjoner hvor frykt for konsekvensene har gjort det fristende å lyve. Siden jeg betrakter løgn som relativt ufornuftig, regner jeg derfor med at jeg har vært ganske nær.

Det er interessant å legge merke til hvordan frykten kan ha vært avgjørende for Jesu henrettelse:
    Det nærmet seg nå høytiden med usyret brød, som også kalles påske. Overprestene og de skriftlærde prøvde å finne ut hvordan de skulle få Jesus ryddet av veien, for de var redde for folket. Luk 22:1–6
Det er et paradoks at fredsfyrsten som så ofte hilste med et ”Frykt ikke!” skulle ryddes av veien nettopp på grunn av frykt. Paradokset vokser men blir også en forklaring når vi vet at Jesus er Gud 1, at Gud er kjærlighet 2 og at den fullkomne kjærligheten driver frykten ut3.
Kjærligheten er fryktens motsetning. Djevelen visste det. Da Gud kom med kjærlighet var hans eneste mulighet frykt. Men ved å bruke den som våpen gjorde han også sin største feilberegning. Kjærligheten overvant nemlig ikke bare frykten, men også fryktens kjerne = døden. Gud er paradoksenes og mysterienes Gud!

1 Joh 10:30
2 1 Joh 4:8
3 1 Joh 4:18

torsdag

Uke 15

Utreder tiggernes situasjon
frelsesarmeen.no - "Gjennom sitt internasjonale nettverk har Frelsesarmeen tatt tak i problemet med Oslos nye gatefolk, de rumenske tiggere."

Den sekulariserte kirke er i ferd med å forlate Skriften
Norge idag - "Norvald Yri sier at trender, som kommer fra den liberale teologi ved universiteter og teologiske skoler i Europa, er i ferd med å undergrave det Bibelen sier."

Et opprør mot ensrettetheten i Norge
Norge idag - "Over 70 prosent av den norske befolkning tror på Gud. Og flere av majoriteten er glade i den norske tradisjon og føler derfor ubehag ved å nedtone den norske kultur i møte med andre religioner og kulturer, sier Hanne Nabintu Herland. At hun har rett, viser rekordsalget av hennes bok «Alarm!». Nå trykkes boken i sitt femte opplag."

måndag

Nye ofre for menneskehandel

Mona Rasmussen har i snart to år jobbet som leder for prosjektet "Trafficking" i Frelsesarmeens fengselsarbeid. Prosjektet har rettet seg mot kvinner i fengsel som er ofre for menneskehandel. Men også nye grupper blir utsatt for denne kyniske handelen.
- Stadig oftere ser vi at menn og mindreårige gutter blir grovt utnyttet av bakmenn over hele landet. De må som regel jobbe med tigging, narkotikasalg eller prostitusjon, og bakmennene beholder mesteparten av fortjenesten, sier Rasmussen.
Denne informasjonen kommer fra Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel (KOM) som Mona har jevnlig kontakt med.

Les mer på frelsesarmeen.no>

söndag

”Korstesten”

"Ukens Jostein" fra Jostein Nielsens blog:

Vi lever i et multireligiøst samfunn. Det er mange ”troende” rundt oss og jeg får ofte spørsmål om ikke den ene troen er like bra som den andre. I flere av religionene er det mye god visdom og etiske normer. Gudstro finnes i de fleste religioner – og flere vil også anse Jesus som både profet og forbilledlig menneske.

Hva er det som avgjørende for om det blir en ”kristen” tro og ikke bare en ”religiøs” tro?

I den senere tid har jeg kommet fram til at det ”står og faller” med ”Korstesten”. Paulus sier det helt klart i et vers jeg har kunnet utenat siden jeg begynte å memorere bibelvers som 15-åring:
    For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. 1 Kor 1:18–25
Det ”toppet” seg da Paulus kom til dette punktet i sin taler. Faraos magikere kunne kopiere undergjerningene til Moses nesten helt til mål. Men det siste tegnet: ”Forbigangen”, kunne ikke kopieres fordi det pekte fram mot korset.

Det er veldig mye i kristendommen som kan ”kopieres”, men det som Jesus gjorde på korset er det ingen som kan kopiere. Derfor tror jeg at ”korset” for alltid blir testen på troens ekthet.

torsdag

Uke 14

Katolsk lege nekter å skrive ut prevensjon
Vårt Land - "En katolsk lege i Edland i Vinje kommune i Telemark vil ikke skrive ut resepter på prevensjon til kvinner."
Dagen (Norge)

Doblet medlemstallet på åtte år
Dagen.no - "Metodistkirken på Finnsnes i Troms har doblet medlemstallet siden 2003. De satser på barn og ungdom, og har også kontakt med mange innvandrere." 


Her finner du en svært innholdsrik faktainformasjon om Kina, om vekkelsen, politikken og økonomien
Björn O. Hansens blog - "For den som virkelig vil sette seg inn i hva som skjer i dagens Kina, både med hensyn til den kolossale vekkelsen - det er kanskje så mye som 150 millioner kristne i Kina i dag - og de politiske og økonomiske forholdene, så har Kristeligt Dagblad laget en flott samleserie med artikler innfor en rekke emner. Jeg har ikke sett noe lignende før."
Du finner artikkelserien her: http://www.kristeligt-dagblad.dk/kina

onsdag

"Vi er her for å tjene"

 
General Linda Bond ønskes velkommen til IHQ av kommandør Sue Swanson. Foto: Frelsesarmeen

Ny general på plass

Denne uken ble Frelsesarmeens nye verdensleder ønsket velkommen til det internasjonale hovedkvarteret (IHQ) i London. General Linda Bond er den 19. generalen i Frelsesarmeen, og den 3. kvinnelige verdenslederen i Frelsesarmeens historie.
Den 64 år gamle generalen er født i Canada, men hennes mor er engelsk. I sin tale til de ansatte ved IHQ fortalte hun at det føles som å komme hjem når hun nå skal begynne i sitt nye virke i London.

Tjene verden

I sitt første budskap som verdensleder fokuserte den nye generalen på Guds velsignelse, det å leve fullstendig for Jesus, takknemlighet, viktigheten av å tjene andre, kristen ansvarlighet når det gjelder oppførsel, fornuftig bruk av autoritet og verdien av teamarbeid. Generalen sa også at hun ser det som en velsignelse å kunne tjene Gud ved IHQ.
- Faktisk er alle som jobber ved IHQ velsignet fordi vi har som oppdrag å tjene verden. Alle her gjør en forskjell for det verdensomspennende Frelsesarmeen, sa general Linda Bond.

Les mer på frelsesarmeen.no>

söndag

2-årsjubileum

"Ukens Jostein" fra Jostein Nielsens blog:
Jeg har et lite jubileum i dag. Det er to år siden jeg begynte å blogge mitt daglige ”manna”. Opprinnelig hadde jeg tenkt å holde på et par måneder, men den daglige jakten på ”ordet for dagen” har gitt meg mye mer enn det har kostet. Den største utfordringen har faktisk vært nett-tilgang, men det løste seg til og med da jeg var i Kenya. Dermed har jeg kunnet holde på uavbrutt.

At det er historien om den første mannaen som er dagens tekst, setter en spiss på ”jubileet”:
    ”…om morgenen lå det dugg rundt omkring leiren. Da duggen gikk bort, fikk de se et fint, kornet lag bortover ørkenen. Det var som fint rim på marken…Da sa Moses til dem: «Det er det brødet Herren har gitt dere til mat.» sa Moses 2 Mos 16:11–18
Når jeg åpner ordet kan det være ”duggfriskt” og jeg aner at her er det noe mer. Det hender at jeg må vente til duggen har forsvunnet før det kornete laget kommer fram. Det må jeg hente inn og gjøre til ”mitt”. Da blir ”brødet fra himmelen” en realitet.