Centauro

lördag

Troslikviditet

Fra Jostein Nielsens blog:
Jeg har aldri hørt ordet, men valgte å bruke det som overskrift. Kanskje det var fordi jeg sjekket likviditeten i banken fordi jeg alltid har vært påpasselig med å ikke bruke mer enn jeg har eller kan makte å betjene – men hva har det med tro å gjøre?

Paulus skriver:
Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham.
Rom 12:3–8

Han fortsetter med at vi skal bruke de gaver vi har fått i samsvar med troen – ikke mer, men heller ikke mindre. Det ligger en stor oppmuntring i denne oppfordring. Alle har fått et mål av tro. Troen er en fornybar ressurs, og når den brukes vokser den. Jeg tror også at den minker når den ikke brukes. Mitt mål av tro er også min troslikviditet = det jeg kan stå inne for når jeg stilles til ansvar.

Det er grøfter på begge sider – noen ”selger dobbelt så mye som de har” mens andre ikke handler med mer enn en brøkdel av den betrodde troskapital.

Oppfordring fra Paulus har med andre ord tidløs gyldighet.

onsdag

Rekordår for Bibelen i Kina

Året 2009 ble et rekordår for Bibelen i Kina: Fire millioner bibler ble trykket og distribuert. Det var hele 16 prosent flere enn i 2008. – En begivenhet! sier Bernt Greger Olsen som er leder for Det Norske Bibelselskaps innsamlingsarbeid.

Les mer i Norge idag>>

torsdag

Kildesortering

Fra Jostein Nielsens blog:
Jeg er veldig interessert i hvor det meste kommer fra - alt fra ting, ord og skikker til følelsene mine. Dersom jeg føler meg nedfor og motløs en dag, er det ofte så enkelt som at jeg f. eks. brygger på en forkjølelse – bare spør Magna (kona mi). Det jeg er helt sikker på, er at motløsheten ikke kommer fra Gud:

For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom.
2 Tim 1:7–10

Som et forsvar for disiplene, argumenterte Gamaliel (en av mine favoritter i Bibelen!) at det som ikke er fra Gud vil dø ut av seg selv, men man skal vokte seg slik at man ikke kjemper mot noen som er sendt fra Gud (Apg 5:39). Når det står så klart at motløshet ikke er fra Gud, tar jeg gjerne et oppgjør med den. For meg blir det et paradoks når noen for eksempel sier at Gud har lagt på dem en sykdom og så pøser de på med medisiner for å bli kvitt sykdommen. Også i den åndelige verden er det godt med litt kildesortering. Man kan bli kvitt mye søppel på den måten.

onsdag

Anne Kristine lider med barna

Fra Frelsesarmeen nettsted (billedet: MajorAnne Kristine Herje. Fot0: Frelsesarmeen):
"Hun var på Haiti for Frelsesarmeen i 16 år, og er stadig som en bestemor for barna der. Nå vil hun hjelpe dem etter det grusomme jordskjelvet.

Frelsesarmeen har vært på Haiti siden 1950, og driver 103 skoler i tillegg til barnehjem, sykehus, helsestasjoner og matutdeling.

Lever i frykt
Anne Kristine Herje fra Rauma i Møre og Romsdal var leder for et barnehjem på Haiti for Frelsesarmeen i 16 år frem til 2005. Hun har beholdt en sterk tilknytning til den hardt prøvede øya, og er stadig en del av familien. Gjennom sine kontakter har hun fått rapport om hvordan det står til.
- Ødeleggelsene er ubeskrivelige, flere av Frelsesarmeens bygninger er skadet, men heldigvis har vi ikke hørt om personskader på våre steder. Barna på barnehjemmet måtte sove ute i natt, det var den tryggeste løsningen. De er uskadet, men ser store skader på barnehjemmet."


Les mer>>

fredag

En ny reformasjon?

Fra Jostein Nielsens blogg:
Åge Åleskjær hevder at vi trenger en ny reformasjon. Bakgrunnen er at det forkynnes lov og evangelium og ikke bare evangelium. Det er et viktig poeng, men faren for oss som går på den smale vei er at det er kort vei til grøfta på begge sider.
For loven ble gitt ved Moses,nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.Joh 1:16-18

Det er godt at nåden kommer før sannheten. Selv om sannheten er frigjørende, kan den virke brutal dersom den ikke sees gjennom ”nådens briller”. Jeg regner med at det er den ”nådeløse lov” Åleskjær vil til livs og ikke sannheten. De fleste kristne ledere støtter nok Åleskjær i hans ønske om å sette folk fri fra loviskhet. Likevel er det elementer av hans forkynnelse på dette området som vekker så pass mye debatt at de til og med har blitt utførlig analysert i en mastergradsavhandling (jfr. Lars Olav Gjørva).

Det postmoderne mennesket setter spørsmålstegn ved alt som smaker av absolutt sannhet. Jeg tror at det finnes noen absolutter. Jeg tror at Jesus er den absolutte sannhet, og at han kommer til meg kledd i nåde. Når jeg tar det på alvor - reformeres jeg, og jeg tror at det er på det individuelle plan at ny reformasjon må finne sted. Da får vi ”alt det andre i tillegg”.