Centauro

måndag

Blogginnlegg på norsk från rupeba.se uke 41

Quo Vadis, Europa?

- Tankesmien Skaperkraft - "Europa går gjennom en økende grad av desillusjonisme, arbeidsledighet, sviktende velferdsstater, lave fødselsrater og økende spenninger mellom etniske grupper. Hvilken respons har vi som kristne til det?"

Når menneskeverdet utfordres

- Tankesmien Skaperkraft - "Blant de bærebjelker et liberalt demokrati hviler på, hører avgjort enkeltmenneskets ukrenkelige verdi til. Vi tilkjennegir enkeltmennesket verdi når vi anerkjenner dets rett til liv, velferd og beskyttelse, når vi på en spesiell måte verner om sårbare og svake mennesker, og når vi konsekvent søker å handle på en slik måte at mennesket betraktes som et mål i seg selv heller enn et middel."

Forholdet mellom mann og kvinne

- Jostein Nielsens blogg - "Fordelen (og ulempen?) med å lese Bibelen med fokus på hvert enkelt vers, er at jeg ikke kan vri meg unna de versene som er vanskelige å forstå i min samtid. Når jeg nå er kommet til relasjonen mellom mann og kvinne i ekteskapet står jeg overfor en slik utfordring.
For meg er det ikke tvil om at ”i Kristus” er en av Paulus sine aller viktigste teologiske byggesteiner. Og i Kristus er det i følge Paulus ikke mann og kvinne (Gal 3:28). Dersom dette glemmes, kan versene i siste del av Efeserbrevet 5 misforstås og misbrukes. Det har dessverre skjedd og det hender fortsatt at det skjer.

söndag

Blogginnlegg på norsk på rupeba uke 40

Frimodig og klar

- Norge idag - "Det er forbløffende hvordan kristne og konservative parlamantarikere, presidentkandidat og ikke minst visepresidentkandidat i USA taler om sitt Ja til livet standpunkt, sin holdning til ekteskapet som en gudgitt ordning mellom en mann og en kvinne og ikke minst om sitt Israelsstandpunkt"

Sett barna i sentrum

- Skaperkraft - "Å gi enslige rett til surrogati og kunstig befruktning er planlagt diskriminering av barn. Av Espen Ottosen, teolog og styreleder i tankesmien Skaperkraft Publisert på NrK Ytring"

Tidsförvaltning

- Jostein Nielsen blogg -  "Tid er noe av det mest verdifulle jeg har. Når jeg skriver ”har”, er det bevisst. Noen er opptatt av at tiden går så fort, men det blir for stressete for meg. Da burde jeg falle pladask for filosofien om at tiden er noe som kommer, men det blir for passivt.
Tid er noe som jeg har fått et forvalteransvar overfor – og da er det noe jeg har. Derfor blir det umulig å si ”jeg har ikke tid”. Det er heller et spørsmål om hvordan jeg forvalter tiden jeg faktisk disponerer
."

Stor feiring i Ghana

- Frelsesarmeens netsted - "I år er det 90 år siden Frelsesarmeen ble etablert i Ghana. General Linda Bond og mer enn 6700 medlemmer av Frelsesarmeen feiret jubileet i hele tre dager.
I løpet av jubileumshelgen ble også 30 nye kadetter ordinert til tjeneste for Frelsesarmeen. Det er det høyeste tallet noen gang for Ghana. På grunn av plassmangel måtte hele ordinasjonsmøte holdes utendørs
."