Centauro

torsdag

Ild – et bilde på Den hellige ånd

Fra Jostein Nielsens blogg

I Frelsesarmeens tradisjon har ilden alltid vært i fokus – ikke bare fordi mottoet er «Blod og ild», men fordi blod og ild symboliserer viktige teologiske sannheter. Ilden hadde også et tydelig fokus under et av møtene på den internasjonale kongressen «Boundless» for noen uker siden. Enkelte opplevde de visuelle effektene i sterkeste laget, men ild er et sterkt symbol. Samtidig er det viktig å huske at den ilden som her beskrives, er den ikke fortærende ilden – de gangene den er fortærende, er det akkurat det som har vært Guds hensikt.

Koblingen mellom Guds nærvær og ild ser vi mange ganger i Det gamle testamente. Tidligere i denne serien har jeg nevnt møtet mellom Moses og Herren i den brennende tornebusken (1). Da Moses mottok reglene for Gudsdyrkelsen var det viktig at det alltid skulle brenne en ild på brennofferalteret (2) – et symbol på Herrens nærvær og ildens rensende funksjon i kombinasjon med offeret. Jesaja opplevde renselse ved at glødende fra Herrens alter ble ført til munnen hans av en seraf (3). Og Elia – ildsprofeten framfor noen, opplevde både den fortærende ilden som slukte offeret (og alteret m.m.) på Karmel (4), og den ikke fortærende ilden som hentet ham og førte ham bort fra jorden (5).
 

Johannes døperen koblet ilden med Den hellige ånd da han presenterte og profeterte om Jesus:
Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter meg, er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å ta av ham sandalene. Han skal døpe dere med Den hellige ånd og ild.
Matt 3:11
Og på pinsedagen gikk denne profetien i oppfyllelse: 
Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den hellige ånd
Apg 2:3-4a
I dagligtale snakker vi om mennesker som brenner for noe. Den hellige ånds ild har akkurat den effekten på dem som tar imot den. Disiplene som tidligere stengte seg inne «av frykt for jødene» (6), lot seg ikke lenger stoppe av verken trusler eller tortur. «Vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt», sa Peter på vegne av de troende (7). De brant for å formidle det forvandlende evangeliet. Denne samme brannen må Jeremia ha erfart, for han sa:
«Jeg vil ikke nevne hans ord eller lenger tale i hans navn», da er hans ord som en ild i mitt hjerte, en ild som stenges inne i mine bein. Jeg blir utslitt av å holde det tilbake; jeg klarer det faktisk ikke.
Jer 20:9 (8)
Her ser vi også den tydelige koblingen mellom ild og språk – jfr. «tunger av ild».

Ingen klarer å holde «ilden brennende» over lengre tid utelukkende ved menneskelig entusiasme. Det er her Den hellige ånds ild kommer inn. Det er kun den som kan holde meg gående.

Dagens ‘manna’:

Det er ilden som holder meg brennende.
 Josteins blogg finner du HER.

Ønsker ikke å fremstå som dømmende

- Dagen - 

Ungdomsledere i NLM mener deres homofilisyn ikke er diskriminerende. Det er
likestillingsombudet uenig i.

Etter at det ble vedtatt at Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) blir et eget trossamfunn har debatten rast i riksdekkende medier om deres homofilisyn. Det er spesielt NLM sitt verdidokument som har blitt gjenstand for kritikk. Verdidokumentet forplikter de ansatte til å være lojal mot det klassisk, kristne synet på ekteskapet.

Under årets UL samles tusenvis av ungdommer fra NLM. De ungdomslederne Dagen møtte står fast på NLM sitt syn, men erkjenner at det kan være vanskelig å bli forstått.

– For meg er verdidokumentet noe vi kan forholde oss til som forplikter oss på Guds ord, sier Tor-André Haddeland som er blant lederne som følger opp ungdommer under UL I Stavanger denne uken.

Både han og kameraten Torgeir Persson Nygård har kjennskap om debatten rundt NLM sitt verdidokument.

– Bibelen er veldig klar på hva den mener om homofili, og da kan ikke vi være uklar, sier Nygård.

Les mer HER.

onsdag

Knesset forsterker båndene til kristne politikere

- Israel idag -

Det israelske Knesset fornyet forrige uke sin forpliktelse til Christian Allies Caucus, noe som de må gjøre etter hvert valg. Det faktum at Knesset fortsetter denne satsingen er et bevis på at de ser på forholdet mellom Israel og den kristne verden av stor betydning.

Komiteen har blitt ledet av Knesset talsmann Yuli Edelstein, inneholder ikke mindre enn 25 Knesset-medlemmer fra åtte forskjellige fraksjoner, inkludert tre ministere.

Den nye lederen ble MK Robert Ilatov (Israel Beiteinu) sa han ville arbeide for ytterligere å styrke båndene til de 32 søster komiteene i parlamenter rundt om i verden. De ønsker også å styrke innsatsen for å bekjempe den globale boikotten av den jødiske staten.

- Det er mange utfordringer som ligger foran oss, men det er ingen tvil om at vi sammen, vi vil lykkes i å forsvare og velsigne staten Israel, sa Ilatov til de andre israelske palementarikerne og de mange kristne ledere på samlingen.

Les mer HER.

tisdag

Snart Seniorfestival på Storefjell

Lørdag 1. august starter Seniorfestivalen på Storefjell. Alle møtene kan du også følge på FA-TV.


Les mer HER.

måndag

Avholdssaken begynte som et kristent opprør

- Nils-Petter Enstad i Dagen - 

"Flere av de kristne vekkelsesbevegelsene som oppsto i siste halvdel av 1900-tallet, stilte krav om totalavhold til sine medlemmer. Det gjaldt blant annet Frelsesarmeen, som hadde mye av sin viktigste arbeidsmark blant mennesker med alkoholproblemer.

I år er det 120 år siden Avholdsfolkets Landsråd ble dannet som en sammenslut­ning av en rekke ulike avholdsor­ganisasjoner. Siden 2003 har dette rådet het Actis. Starten i 1895 kom flere tiår etter at selve avholdstanken i Norge begynte som et kristent opprør mot alkoholens skadevirkninger, både sosialt, menneskelig og åndelig. Kvekeren Asbjørn Kloster fra Stavanger regnes som avholdsbe­vegelsens «far» i Norge.

Allerede på 1830-tallet hadde ledende personligheter i Norge sett at man måtte gjøre noe med det sterkt økende alkoholmisbru­ket i landet. Forbruket hadde økt voldsomt etter forbudet mot hjemmebrenning var blitt opphe­vet. I byene var dette blitt opphe­vet allerede i 1792. På landet ble det opphevet i 1816. Hensikten med dette vedtaket var å fremme potetdyrkingen. Poteten var et nytt bekjentskap i begynnelsen av 1800-tallet, og ble blant annet brukt til å lage brennevin av.

Men selv om potetdyrkingen tok seg opp, ble mesteparten av det man dyrket brukt til å brenne brennevin. Følgen ble at mange gårdsbruk forfalt, og at antallet lovbrudd og voldshandlinger foretatt i fylla økte voldsomt. I 1836 ble de første måteholdsfore­ningene stiftet som en reaksjon mot dette. En av dem som gikk inn for dette, var presten Nicolai Wergeland. Hans sønn, dikteren Henrik Wergeland, formulerte kort før sin død i 1845 et epigram som senere ble litt av et motto for avholdsbe­vegelsen. Epigrammet ble ett av de siste bidragene Henrik Wergeland skrev i folkeopplys­ningens tjeneste, og lød slik: «Vekk med Fylla! Boka, men ikke Flaska på hylla»."

Les mer HER.

söndag

– Hvordan kan folk ikke tro på Gud?

- Dagen -

– Åpningen har gått veldig bra. Vi har hatt mange besøkende. Det viktigste er å få gode reaksjoner. Om folk ikke forstår hva du har laget, er det ikke kjekt, sier Aad Peters.
Den hollandske tv- og teaterprodusenten eier Noas ark og har innredet og utformet i utstillingen sammen med håndverkere og kunstnere.

Peters undrer seg over at norske journalister lurer på hvorfor Noas ark kommer til Norge. Han har spøkt med at han kommer fordi det regner så mye her.
– Vi drar jo overalt, også til Norge.
– Hva betyr utstillingen for deg?

– Jeg snakker ikke om personlige ting, det har ikke noe med saken å gjøre. Ofte vil kristenheten spørre om du er «en av oss». Det tar bort oppmerksomheten fra hva du lager.

Men han undrer seg over hvordan det er mulig at folk ikke tror på Gud, når mennesket stiller seg spørsmål ved hvorfor vi er her.

– Darwins utviklingsteori forklarer ikke hvorfor det skjer. Det er et mirakel at vi i utgangspunktet består av de samme atomene som en telefon, men at vi stiller de store spørsmålene. Men jeg vet ikke om Gud fins eller hvordan han ser ut, sier Peters."

Les mer HER.

fredag

Hellighet – et spørsmål om vilje?

- Fra Jostein Nielsens blogg -

I min begrepsverden hører disiplin og vilje sammen. Dersom jeg vet hva jeg vil, handler resten om hvordan det skal bli en virkelighet, og da krever det disiplin. Disiplin handler for en stor grad om å skaffe seg gode vaner, og da må jeg ta konkrete valg. 


Det er et viktig fokus i disippeltreningsprogrammet som er utarbeidet av Charles Lake og som vi nå har tatt i bruk i Frelsesarmeen i Norge. Lake hevder for eksempel at det tar tre uker med daglig bibellesning og bønn før dette blir en «vane» og ytterligere tre uker før man savner det dersom man mister en dag. Etter seks uker blir det altså et «tomrom» dersom jeg ikke får lest eller bedt.

Jeg har sett hvordan dette prinsippet har fungert godt både i eget og andres liv. Men hvis det er et område hvor det er viktig å ha to tanker i hodet samtidig, er det når fokuset er disiplin. Hellighet er Guds verk ved nåde alene. Bortsett fra å ta imot i tro, er det ingenting jeg kan gjøre for å frelse meg selv eller leve et hellig liv. Frelsen og helliggjørelsen er i Jesus alene. Men de regler som gjelder det fysiske livet faller ofte sammen med prinsippene for det åndelige livet. 


Min fysiske eksistens er et resultat av mine foreldres kjærlighet. Jeg kunne ikke «skape meg selv» på samme måte som jeg ikke kunne «frelse meg selv». Fra det øyeblikket jeg ble født begynte en utvikling der jeg skulle lære å forvalte mitt eget liv. Det handlet om å lære gode vaner, som for eksempel å spise sunn mat, få nok søvn, sørge for god hygiene og lære mest mulig om livet i den verden som jeg er en borger i. Om jeg ikke hadde fått en eneste god vane, ville jeg fortsatt vært en verdensborger selv om jeg sannsynligvis ikke hadde levd til min nåværende alder ved fullstendig å neglisjere egen kropp og eget liv.

Derfor blir hellighet et spørsmål om hva jeg vil og om disiplin til å få vaner som gjør at jeg kan leve et godt liv i den hellighet jeg har i Jesus Kristus. Det hellige livet har jeg altså del i, men hva jeg gjør med det livet er i stor grad opp til meg. Det passer å sitere Jesu ord om hvor viktig den personlige innstillingen er:

«Den som vil gjøre hans vilje, skal skjønne om læren er av Gud, eller om jeg taler ut fra meg selv.»
Joh 7:17
Dagens ‘manna’:
Jeg vet hva jeg vil
 (Josteins blogg finner du HER.)

torsdag

Frelsesarmeen i 127 land

- Perleportalen - 

Fra og med 1. september 2015 blir Frelsesarmeen offisielt startet i Slovakia.


Arbeidet i Slovakia vil gis tilsyn fra Nederland, og navnet på Nederland og Tsjekkia territorium vil derfor bli endret med virkning fra 1. september 2015 til Nederland, Tsjekkia og Slovakia territorium.


onsdag

Salmenes bok

Jostein Nielsen har skrevet en bra introduksjon til Salmenes Bok for alle bibellesere.
Du kan hente hele boken HER.Frigitt terrorist etter Shalit-avtale, har igjen drept

- Israel Today -

"Israelsk sikkerhetstjeneste har frigitt identiteten til terroristene som var involvert i forrige måneds skyting, der Malaki Rosenfeld ble myrdet. Nok en gang viser det seg at en terrorist frigitt under Shalit-forhandlingene har vært involvert.

Terroristcellen som utførte angrepet ble ledet av Ahmad Najar, en av Hamas aktive medlemmer. Han bor for tiden i Jordan og utfører sin terrorvirksomhet, planlegging, organisering og finansiering av terror fra landet.

Najar har vært fengslet i Israel flere ganger i det siste. Den siste gangen i desember 2003 frem til han ble løslatt i oktober 2011. Han ble løslatt i forbindelse med Shalit sin frigivelse og forvist til Gaza etter å ha vært involvert i drapene på seks israelere. Han reiste senere til Jordan der han nå bor."

Les mer HER.

Venteliste for ferie

- Perleportalen - 

Frelsesarmeen har hver sommer ferietilbud for familier. For mange er dette eneste mulighet til å oppleve ferie på lik linje med andre barn. I år er det rekordmange på venteliste.

‒ Vi ser at behovet, og interessen, for å kunne ta med seg barna sine på sommerferie øker fra år til år. Dette er mennesker som ikke har råd til å gi barna opplevelser andre tar for gitt, sier Elin Herikstad, leder for Frelsesarmeens velferd og utvikling.

Det er 12. gang Frelsesarmeen arrangerer ferietilbud, og antall søkere øker hvert år. Til sammen 370 barn og voksne skal på ferie på Jeløy utenfor Moss i sommer. De fordeler seg over tre uker. I år er det ca. 300 personer på venteliste.

‒ For mange barn i Norge i dag kan det være vanskelig når det nærmer seg ferietid. Klassekamerater snakker om å reise bort med familien og til å finne på mange spennende ting. For barn som ikke engang får feiret bursdagen fordi mor og far ikke har råd, er ferie langt fra virkeligheten, sier Herikstad.

Frelsesarmeens institusjoner og menigheter i hele landet kan tilby mennesker gratis deltakelse på ferietilbudet, så lenge det er plasser. Oppholdet på fem dager består av ulike aktiviteter som sporløype, ballaktiviteter, strandliv, sang, lek og ukens høydepunkt for mange: tur til Tusenfryd.

Målet med Frelsesarmeens ferietilbud er å gi familier positive opplevelser sammen.

Les mer HER.

måndag

Arabisk hat omdannes til kjælighet for Israel

- Israel Today -

En egyptisk kirkeleder bosatt i Vest-London har fortalt hvordan hans hat mot sin gamle fiende Israel har blitt omdannet til kjærlighet gjennom å lese Bibelen.

Sameh Metry leder en levende arabisk menighet i Ealing, mens han samtidig tjener som sogneprest i en engelsk-talende kirke i nærheten St Hughs, Northolt. Han viste også sine pianoferdigheter da han ledet en herlig tilbedelse under en konferanse i Manchester med hensikt å bygge broer mellom Midtøsten etterfølgere av Jesus.

Han ble født inn i en koptisk ortodokse familie i Egypt og ble en gjenfødt kristen ved 15 års alderen.

Men han forklarte at selv kristne i Egypt oppfordres til å hate jøder og at desto mer intenst du uttrykker deg skriftlig mot dem destod høyere stjerne får du.

- Men da jeg leste om Israel i Bibelen fikk jeg kjærlighet til disse menneskene og noe som skjedde i mitt hjerte som prøvde å koble meg med dem.

Les mer HER.

Nå kan du lese Dagens Andakt på mobilen

Nå er det mulig å lese Dagens Andakt i et mer mobilvennlig format.

Sett inn linken i din mobil så har du Dagens Andakt bare et klikk unna.

Linken finner du HER.

söndag

Overlevde Holocaust ved hjelp av kristne, hjelper nå forfulgte kristne i Midtøsten

- Israel Today - 

I en alder av 19 år var Arthur George Weidenfeld blant de mange jødiske menn som britiske kristne med hell reddet fra Nazi-kontrollerte Østerrike like før Adolf Hitler og hans kompanjonger satte i gang "den endelige løsning".

Sytti-sju år senere ønsker Weidenfeld å gjengjelde denne tjenesten ved å redde syriske og irakiske kristne fra den dødelige trusselen som kommer fra IS.

Les mer HER.

lördag

Kjent og lest av alle mennesker

Fra Jostein Nielsens blogg:

Overskriften er hentet fra en påminnelse Paulus skrev til menigheten i Korint:
«…dere er selv vårt anbefalingsbrev, skrevet i våre hjerter, kjent og lest av alle mennesker. For dere viser at dere er Kristi brev, blitt til ved vår tjeneste. Det er ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds Ånd, ikke på steintavler, men i hjerter, på tavler av kjøtt og blod.» 2 Kor 3:2-3
Jeg fortsetter å reflektere over «sosial hellighet» – om at det vi er og gjør i møte med medmennesker blir lagt merke til. En kollega som gikk ut av en bil «uniformert» med Frelsesarme-skjold for ei uke siden, ble møtt med kommentaren: «Det er kjeltringer i Frelsesarmeen også!». Det var en hentydning til presseoppslag om en offisers økonomiske utroskap for en måneds tid siden.

Nylig har det også vært rettsak om underslag og orgiefester i et annet kirkesamfunn. Slikt blir lagt merke til. 


Da jeg skrev om dette temaet for fem år siden, falt det sammen med et
presseoppslag der jeg var en av dem som uttalte meg om Benny Hinns besøk til Skandinavia. Jeg hadde en hyggelig prat med journalist Alf Jøsund, men det er alltid en utfordring å være så tydelig at det som kommer på trykk, faktisk er det jeg mener.

Jeg har respekt for Benny Hinn. Jeg tror han er Guds redskap. Jeg angrer ikke på at jeg var med på kampanjen i Bergen i 1995. Også den gang var det mye jeg var uenig i, både i forhold til økonomiske disposisjoner og verbale angrep på andre profilerte predikanter.

Overskriften: «Ville ikke invitert ham i dag» er også korrekt, men det er fordi Benny Hinn for fem år siden sto i en ekteskapskrise. Jeg mener at profilerte åndelige ledere bør ta en karantene i slike situasjoner. Etter en lengre separasjon har han og kona nå funnet tilbake til hverandre. Om jeg fikk spørsmålet igjen i 2015, måtte jeg likevel satt meg inn i hva han står for i dag, og veid de negative sidene opp mot de positive før jeg tok en beslutning om jeg ville stå bak en ny invitasjon.

Den profilerte Salomo er mer kjent og lest av flere mennesker enn det Jørgen Hattemaker blir… men det grønne graset – nåden – er lik for alle. Men avslutningsleddet i Jabes bønn er viktig for brevet som skal leses i dag:

Dagens ‘manna’:

«Gud – hold meg borte fra ondt slik at jeg ikke blir årsak til smerte!»*
--------------------------------
* Ordlyden er hentet King James (1 Krøn 4:10)
 
Jostein blogg finner du HER.

fredag

Jomfru Maria ledet Ekman til katolisismen

- Dagen -

"Ulf Ekman har gjort pave Johannes Paul II til sin skytshelgen og prøver å be sin rosenkrans daglig.

I et intervju med den katolske avisen National Catholic Register i USA, forteller tidligere pastor i Livets Ord i Uppsala mer om sitt liv som nykonvertert katolikk.

I mars 2014 gikk han og kona på talerstolen i Livets Ord og fortalte at de hadde konvertert. Dette skapte mange reaksjoner og en mediestorm sjeldent viet kristne kretser.

Ekman skal 24-26 mars være en av talerne på en sommerkonferanse på det fransiskanske universitetet i Steubenville i Ohio i USA. Dagen etter starter Livets Ord sin Europakonferanse i Uppsala. For andre gang uten Ekman.

En av de klassiske innvendingene protestanter har til katolikker er dyrkelsen av jomfru Maria. Ekman er født 8. desember. Dette er datoen katolikkene feirer «den ubesmittede unnfangelse», som i korthet går utpå at Maria selv var født syndfri inn i verden av den hellige Anna. Avisen trekker frem dette poenget, og spør Ekman om han føler Vår Frue har hatt en moderlig hånd over hans konvertering.

– For meg og min kone var Maria det første «hinder» å komme over, om enn ikke det siste. Det var gjennom henne vi opplevde ledelse mot den katolske kirke, sier han."

Les mer HER.

torsdag

Mer land å innta

- Jostein Krogedal i Korsets seier -

"Vi som historisk sett kaller oss pinsevenner, elsker tekster som Josva 1, med folket som går over Jordan, inntar nytt land og følger sterke ledere og overvinner fiendene i landet som er lovet. For å bruke denne metaforen med Josva-folket, så stiller jeg meg noen spørsmål, og det burde du også gjøre.

Er vi tørste på å innta noe land i det hele tatt?

Har vi igjen noe «fighting spirit»? Har vi lyst til å være en del av et folk som forplikter seg på et oppdrag med klare målsettinger og verdier? Hver fase i våre liv krever evaluering  og klargjøring for hvor vi er på vei. Det forbauser meg at så mange ikke kan redgjøre for hvor de er på vei.

Få kan si med overbevisning hvorfor de eksisterer og hva de ønsker å oppnå med sine liv.

Les mer HER.

tisdag

Hele evangeliet til dem som ikke har hørt

- Dagen - 

I profilforedraget sitt onsdag understreket NLMs generalsekretær Øyvind Åsland blant annet en tiltakende urbanisering og et generelt høyere utdanningsnivå som viktige samfunnsendringer med betydelige konsekvenser for misjonen. Det er nødvendig at misjonsorganisasjonene opprettholder ønsket om å møte folk der de er. Det innebærer også en vedvarende gjennomtenkning av sin egen profil.

Dette står ikke i motsetning til å vektlegge evangeliet som eneste vei til frelse. Ved generalforsamlingen i 2012 snakket Åsland blant annet om forvalteransvaret, knyttet til vårt forhold til miljøet. Det er et uttrykk for misforstått bibeltroskap når noen vil si at misjonsorganisasjoner ikke har tid eller mandat til å snakke om klima og miljø.

Snarere må det være et kristent ideal å holde frem hele Guds ord. Og idealet om gudsfrykt med nøysomhet er en viktig hjelp når det gjelder et rett kristent forhold til den naturen Gud har gitt oss. En misjonsorganisasjon som forkynner evangeliet, men samtidig bryter Bibelens lære på andre områder, svekker gjennomslagskraften i sitt eget vitnesbyrd. Det er uheldig dersom enkelte etiske områder blir forbeholdt mer liberale kirkelige krefter.

En kristen kirke vil i sitt vesen leve i et spenningsfylt forhold til sin samtid. I våre dager ser vi dette særlig synliggjort i samlivsetikken. Men det er ingen god misjonsstrategi å overse eller legge lokk på noen deler av Guds ord. Et helhetlig kristent liv og en helhetlig kristen lære er det beste vitnesbyrdet om den Jesus som er «en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens.»

Les mer HER.

Nyttig systematisk teologi

Marianne Spor i Synzygus

Da jeg var ganske ny kristen gikk jeg ett år på Jeløy Folkehøgskole som eies av Frelsesarmeen.  Jeg gikk på bibellinja hvor Peter Baronowsky var lærer.  Det året lærte jeg mye nyttig og bibelundervisningen var av en slik karakter at den fortsatt er aktuell.  Jeg har fortsatt permen med undervisningsmateriellet og innimellom slår jeg opp i den permen.  Jeg har fortsatt stor glede og nytte av å lese det.

Bildet viser den enkle og geniale systematiske teologien som Peter lærte oss.  Når ting blir for kompliserte går jeg tilbake til dette enkle og synes det dekker det viktigste i min vandring med Jesus. Selv etter 27 år sitter disse enkle punktene spikret i hukommelsen og jeg opplever en sterk trang til å gi det videre!  Så for dere som ikke har hatt gleden av å lære dette før, nå får dere sjansen:

Punkt en er om Guds karakter:  Gud er god
Punkt to er om Bibelen:  Guds ord er sant
Ta konsekvensen av punkt en og to:  Lev rikt - følg Jesus! 


Link til Mariannes blogg finner du HER.

söndag

Større sjanse for at IS og Hamas slår seg sammen, enn at IS overtar

- Norge idag – 

"Det er større sjanse for at Hamas og IS slår seg sammen mot Israel, enn at IS greier å ta makten fra Hamas i Gaza.

Det mener Midtøsten-spesialist David Parsons, som er mediedirektør ved den Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem. Parsons er medredaktør i The Jerusalem Post Christian Edition og seniorprodusent i radioprogrammet Front Page Jerusalem. Han har bodd i Jerusalem siden 1995.

– Hva mener du om IS’ trussel om å ta kontrollen over Gaza? Er dette realistisk?

– Hamas har et fast grep på Gaza. Det som er deres problem er at de ofte står i strid med mindre overløpere som har sluttet seg til andre muslimske terroristorganisasjoner som elsker å fremstille seg selv mer radikale enn det Hamas er, sier David Parsons, som er talsmann for Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem.

– Det spesielle med disse overløperne er at de spretter opp som paddehatter fordi en og annen militant i Gaza mener at Hamas inngår kompromiss i saken når de tilbyr hudna (midlertidige våpenhvileavtaler) til Israel."

Les mer HER.

lördag

Muslimske land mener Israel ikke har rett til å forsvare seg mot terror

- Israel Today -

Representanter for muslimske stater som deltar i et møte i FNs menneskerettighetsråd i Genève denne uken stilte spørsmålet om Israels rett til å forsvare seg militært mot palestinsk terrorisme.

Representanten fra Pakistan insisterte på at det var «moralsk avskyelig» og «ulovlig» å fremstille Gazakrigen i sommer som selvforsvar. De forente arabiske emirater var enige og hevdet at som okkupasjonsmakt har Israel ingen rett til å bruke militær makt til selvforsvar.

Totalt 30 nasjoner brukte hendelsen til gyve løs på Israels aksjon med navnet Operation Protective Edge på Gazastripen i sommer. Blant dem var land som Venezuela, Irland, Kina og tidligere nevnte Pakistan, samt De forente arabiske emirater.

Israel og en rekke innflytelsesrike vestlige makter har allerede vurdert FNs menneskerettighetsråd til å være upålitelige og hyklersk og legger ikke for stor vekt på de muslimske lands sine uttalelser.

Les mer HER.

fredag

Hellighet og "Hjernevask"

Fra Jostein Nielsens blogg


Tidlig i serien om hellighet nevnte jeg at jeg ville komme tilbake til ”temperament”. Dette er et av områdene hvor vi mennesker framstår som veldig forskjellige.

”Er vi født sånn eller blitt sånn - hvorfor oppfører vi oss slik vi gjør?” var undertittelen på Harald Eias omdiskuterte program ”Hjernevask” som gikk på NrK for fem år siden. Han fikk satt i gang mange nyttige diskusjoner både på arbeidsplasser, i familier og vennekretser.

Jeg har hørt kristne bruke argumenter som f. eks.:”Jamen, jeg er bare sånn!” – eller ”Slik er kulturen hos oss!” og lignende. Dersom en handling har en slik begrunnelse er det noen som mener at det kan legitimere atferden. Men er dette Guds eller verdens måte å tenke på?
Dersom det er verdens tankegang, innretter jeg meg ikke da etter denne verden dersom jeg tillater slike tanker å slå rot?

Det er (og skal være) en forskjell mellom Guds rike og denne verden. I det godes hensikt er det noen som forsøker å eliminere forskjellen for å gjøre evangeliet mer ”spiselig”. Fokuset på ”hellighet” tydeliggjør forskjellen, og derfor kan hellighet oppleves både skremmende og tiltalende samtidig.

Paulus tydeliggjør forskjellen:

Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken: Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne.
Rom 12:1-2 
Kan hellighetsprosessen forklares bedre: 
En stadig forvandling ved at sinnet fornyes?
I et fornyet sinn vil temperamentet jeg er utstyrt med bli brukt i samsvar med Den hellig ånds ledelse, men da må jeg innrette meg slik at fornyelse kan finne sted.

Dagens 'manna':
Å la meg forandre ved at sinnet fornyes er en viljesak.
(Josteins blogg finner du HER)

Bilder og video fra Boundless

- Perleportalen -

Se bilder og video fra den internasjonale kongressen "Boundless 2015".

Se HER.

onsdag

Israel på vakt ved den egyptiske grensen

- Israel Today - "Den islamske stat (IS) startet en offensiv mot egyptiske sikkerhetsstyrker på onsdag og skal ha drept flere titalls mennesker.

Kampene som nå er på tredje dagen er en av de største slagene som har funnet sted på Sinai-halvøya siden 1973 og Yom Kippur-krigen. IS overrasket de egyptiske styrkene i nord-vestlige Sinai med et overraskelsesangrep og gjennomførte et godt koordinert angrep på 15 militære poster hos de egyptiske sikkerhetsstyrkene.

I tillegg brukte de avansert og moderne våpen i sine angrep. Det er tidligere ukjent at IS soldater har slike våpen til disposisjon. Egypt fikk raskt klarering fra Israel til å forflytte flere våpen, inkludert stridsvogner og pansrede personellkjøretøyer, Apache helikoptre og F-16 jagerfly inn i Sinai.

Kampene som skjer mellom den egyptiske hæren og IS sine soldater kan også utvikle seg til en rakettstrid mot Israel, og hovedkommandoen i Israel forbereder seg også for det. I mellomtiden virker det som de IS krigerne er opptatt med sine kamper mot den egyptiske hæren, som angriper fra luften og fra bakken, men den økte beredskapen vil trolig forsette fra israelsk side noen dager til."

Les mer HER.

Alkoholiker ut mot ny skjenkeboom

- Vårt Land - "Liberaliseringen av skjenkepolitikken i kommunene er høyst usolidarisk. Den har store menneskelige omkostninger, sier alkoholiker og frilansjournalist Terje Carlsen.

I 1980 var antallet skjenke­bevillinger 2500. Over 30 år senere, i 2012, hadde tallet tredoblet seg til 7.500. Det kommer fram i årets SIRUS-rapport Rusmidler i Norge.

Generalsekretær Mina ­Gerhardsen i avholdsorganisasjonen Actis mener alkoholpolitikk bør få større oppmerksomhet enn tidligere i høstens kommunevalg."

Les mer HER.

måndag

IS vil angripe Israel

- Korsets Seier - "Islamsk stat vil ødelegge både Israel, Fatah og Hamas.

Islamsk stat (IS) truer nå med å ta over kontrollen på Gazastripen. Terroristgruppen truer i en video med å deretter ødelegge både Israel, Hamas og Fatah. IS-terroristene mener Hamas ikke er strenge nok i praktiseringen av islamsk lov, melder NTB-Reuter.

I en video laget av IS i Syria truer gruppen med å ødelegge både Israel, Hamas og Fatah. Meldingen henvender seg direkte til «Hamas’ tyranner».

– Vi vil utrydde den jødiske staten, dere og Fatah. Alle sekulære er som ingenting, og dere vil bli overkjørt av våre masser som kommer snikende, sier et maskert IS-medlem i videoen."

Les mer HER.

söndag

Hvor går grensen for aktiv dødshjelp?

- Filip Rygg o Skaperkraft - "Når mennesker ser på aktiv dødshjelp som beste utvei, har samfunnet sviktet grovt. Det er tragisk av mange grunner.
Onsdag i forrige uke fikk Jan Petter Stefanussen (67) en dødelig dose i Sveits, helt etter eget ønske. Den poliorammede mannen fortalte sin historie til VGs lesere. Vi kunne lese at han ikke orket mer. Med nære venner tilstede, avsluttet Stefanussen livet. Gjennom VGs artikler fremstår det nesten som en lykkelig historie, og den presenteres uten motforestillinger og relevante spørsmål.
Etter hvert har det blitt mange slike historier i media. Både mediedekningen av de mange enkeltskjebnene og deler av samfunnsutviklingen tilsier at aktiv dødshjelp vil være lov i Norge om noen år. Tragisk.
Det er vanskelig å si hvorfor selve livet nå er truet. Tanken om at livet er hellig har vært dominerende svært lenge. Se bare på eden som definerer legegjerningen. Kanskje er det på grunn av den sterke individualiseringen i vår del av verden. Retten til å selv bestemme over eget liv og egen helse, trumfer det meste, selv når vi åpenbart ikke vet vårt eget beste. Se bare på hvor vanskelig det er å gi rusavhengige tvangsbehandling.
Dessuten er vi vant til å kunne bestille alt. Vi kan forandre utseende og livsstil så ofte vi vil, bare vi har penger nok. Hvorfor skal man da ikke få bestemme livets utgang?"

Les mer HER.

Rørte salen med sin historie


- Perleportalen - "Heidi Bjercke, tidligere rusmisbruker og nå frelsessoldat, stod i går på scenen under Boundless. Foran 15 000 mennesker fortalte hun om vendepunktet i livet sitt. Se det her!

Under formiddagsmøtet i går ble Gatehospitalet i Oslo presentert under den internasjonale kongressen. Til stede på scenen i O2 Arena var Liv-Bente Nilsson, leder av Gatehospitalet, og tidligere bruker av Gatehospitalet, Heidi Bjercke. "


Les mer og se HER.

lördag

Hva fyller jeg ”det aller helligste” med?

Fra Jostein Nielsens blogg

Spørsmålet kan virke lite relevant, men jeg tar det med av to grunner. I innlegget ”Mitt ’aller helligste’” for ei uke siden skrev jeg:
”I det øyeblikket jeg tok imot frelsens under, tok Den hellige ånd bolig i ”mitt” aller helligste.”

For det første:
Den hellige ånd forlater meg ikke med mindre jeg ber ham gå. Jeg kan såre ham(1), men han forlater meg ikke. Han er Jesu ånd, og Jesus har lovet å være med meg alle dager inntil verdens ende (2). I det aller helligste er det bare rom for én. Et kor jeg lærte som gutt sier det helt genialt:

Når fristeren kommer og banker på mitt hjerte
og spør om han får komme inn
Da svarer jeg ”nei, det får du ikke,
for Jesus er alt kommet inn!”
…og da er jeg inne på den andre grunnen til dagens blogg:

Noen kristne frykter for at de kan bli ”besatte”. Jeg tror at kristne kan påvirkes av demoner både i kropp og sjel, men jeg tror ikke at en gjenfødt kristen kan bli besatt i sin ånd. Den hellig ånd fyller allerede det rommet.

Jesus berører tematikken når han underviser om onde ånder. Han sier at en ond ånd som er drevet ut av et menneske farer hvileløst omkring og beslutter: 'Jeg vil vende tilbake til huset mitt som jeg forlot.' Så kommer det som for meg blir en liten ”nøkkel”: Når den kommer dit, finner den huset ledig, feid og pyntet. Det er nettopp at det står ledig som gjør at den onde igjen kan ta det i besittelse. Frelsens under er at gjenfødelsen ved Den hellige ånd gjør at "huset" blir opptatt.(3)

Svaret på dagens spørsmål er dagens 'manna' og veldig enkelt: 

Jeg kan ikke fylle det aller helligste med noe fordi det allerede er fullt.
PS - I dag er selve grunnleggingsdagen for Frelsesarmeen - og Boundless fortsetter.
-----------------------------------
1 Ef 4:30
2 Matt 28:20
3 Matt 12:43-45

torsdag

Navnet Jesus blekner aldri

- Bokstaver.no -

"La hans navn bestå til evig tid;
la det skyte friske skudd så lenge solen skinner.
Alle folk skal velsigne seg med det
og prise ham lykkelig.
Salme 72,12

De to første linjene i dette verset fra Salmene, er opphavet til ”århunderets salme i Norge”, nemlig ”Navnet Jesus blekner aldri, tæres ei av tidens tann”.

Det var frelsesoffiseren oberst David Welander som skrev denne sangen på en zulumelodi han hadde hørt. Historien kan fortelle at norske frelsesarmemisjonærer hadde vært med på 35-årsmarkeringen for Armeens arbeid i Norge. Forkynnelsen denne jubileumskvelden tok for seg nettopp det siterte bibelverset, og på toget hjemover ble melodien Welander hadde hørt flere år tidligere, smeltet sammen med teksten fra Salmene og ble til ”århundres salme”.


Les mer HER.