Centauro

tisdag

Håpløs jakt på kristne symboler

- Skaperkraft -

"Det hører med til den norske juletradisjonen å diskutere skolegudstjenester, julesanger og NRKs livssynsprofil. Det er alltid noen nye luringer som finner på noe nytt og da er debatten i gang. Selv har jeg hatt stor glede av ideen i Stavanger(som de hevder aldri var seriøst ment) om å nynne Deilig er jorden. Jeg har nemlig aldri hatt kapasitet til å huske lange sangtekster.

   Vi mennesker elsker symboldebatter, det er ikke forbeholdt en årstid eller ett spesifikt tema. Se bare i politikken, hvor 15 øre bensinavgift i høst kunne avgjort om vi hadde en regjering eller ikke. I desember diskuteres ofte kristne symboler. Noen er livredd for at prestene gjør jobben sin(forkynner) og andre er rasende dersom norske elever ikke får møte presten.

   Debatten om skolegudstjenestene minner meg om bensinsprisdebatten. Den er ekstremt viktig for begge parter, men en eventuell seier for en av partene, er mest av symbolsk verdi. Ingen blir kristen av å tvinges til en skolegudsjeneste. Ingen blir ateist fordi skolen ikke la opp til skolegudstjenester."
Les mer HER.

lördag

Julefortellingens kraft


- Hanne Skartveit i VG - 

"En fattig, ugift ungjente fødte et barn. Men kjæresten ble hos henne, selv om han visste at barnet ikke var hans. En skandale – og en usedvanlig vakker kjærlighetshistorie.

   Fortellingen om Jesu fødsel endret vår verden. En fjern, ofte uhåndterlig gud kom til jorden, som et nyfødt guttebarn. Ut fra dette sprang fortellingene som danner grunnlaget for hele vår kulturkrets. For vårt syn på mennesket, og på livet."

Les mer HER.

fredag

Klar for verdifulle oppgaver?

Fra Jostein Nielsens blogg

Når Paulus velger å skrive til Timoteus om menighetens ledere og medlemmer, gir han følgende begrunnelse:
«jeg vil du skal vite hvordan en skal ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens søyle og grunnvoll.»
1 Tim 3:15
Det er altså synet på menigheten som er motivet for de høye kravene Paulus stiller til dem som settes til å lede den. Jeg kommer ikke til å dukke ned i detaljene, de er tydelige nok og du finner dem i det tredje kapittelet.

Les mer HER.

torsdag

Bibelhelg på Jelöy


Bibelhelg på Jeløy 20.-22. januar 2017

Tema: Bibelen og vår tid

Frelsesarmeens medarbeiderskole inviterer til bibelhelg på Frelsesarmeens Ressurssenter Jeløy. Kurset er for alle som ønsker å lære mer om hva Bibelen sier om den tiden vi lever i. Helgen vil også inngå som forberedelse til studietur til Israel høsten 2017 (egen påmelding).


Forelesere er:
Rut Baronowsky, Peter Baronowsky og Ola Honningdal Grytten.

Program

Fredag
20. januar 2017

17.00:  Kaffe og registrering
18.00:  Middag
19.30:  «Bibelen og vår tid» v/Peter Baronowsky
20.30: «Johannes Åpenbaring og vår tid»
21.30:  Forfriskninger


Lørdag
21. januar 2017

08.00:  Frokost
08.45:  Ord for dagen v/Karine Morelle
09.00: Jesu gjenkomst v/Peter Baronowsky.
10.00: «Hellighet og vår tid» v/Rut Baronowsky.
10.45:  Kaffe
11.15: «Hellighet og vår tid» v/Rut Baronowsky.
13.00:  Lunsj
14.00: Samtale-opplegg v/Karine Morelle
15.00:  Kaffe
15.30:  «Israel og vår tid» v/Ola Grytten
16.30:  Pause
18.00:  Middag
19.15:  «Israel og vår tid» v/Ola Grytten
20.00:  Vitnesbyrd, bønn og lovsang
21.30:  Forfriskninger

Søndag
22. januar 2017

08.00:  Frokost
08.45:  Ord for dagen
09.00:  «Israel og vår tid» v/Ola Grytten
10.30:  Kaffe
11.00: Storsamling i Moss korps ”Misjon og vår tid”      
13.00:  Lunsj
Forbehold om endringer i programmet.

Hvor

Frelsesarmeens Ressurssenter på Jeløy
Tid
Start:            fredag 20. januar 2017 kl 17:00
Avslutning:   søndag 22. januar 2017 kl 14:30
Pris
Kr. 1350,-     overnatting i enkeltrom
Kr. 1100,-     overnatting i dobbeltrom
Kr. 900,-       uten overnatting (lunsj og middag)

Kontaktpersoner
Karine Morelle:            97 71 19 48  karine.morelle@frelsesarmeen.no
Rune Isegran:             69 91 10 62  rune.isegran@frelsesarmeen.no

Gi det videre

Fra Jostein Nielsens blogg
«Gi det videre!» har vært motto for flere kampanjer jeg har deltatt i, men det kan også gi en idé om hva som er mentorskapets hensikt og innhold. Paulus er veldig klar på at dette er hans rolle i forhold til Timoteus: 
Timoteus, mitt barn, slik er oppdraget jeg nå overgir til deg, i samsvar med de profetiene som før er talt til deg. 
1 Tim 1:18a
I litteraturen dukker «Mentor» første gang opp i Odysseen, der Odyssevs gir den eldre og vise Mentor ansvaret for sin sønn, Telemakhos. Etter hvert har egennavnet ‘mentor’ blitt et begrep for en som formidler visdom til og deler kunnskap med en mindre erfaren kollega. Med andre ord en som gir videre det han selv har erfart. 

Les mer HER.

lördag

Mentoren er tydelig

Fra Jostein Nielsens blogg

Forholdet mellom mentoren og disippelen baserer seg på gjensidig tillit. Det betyr at de kan være direkte og tydelig med hverandre. Paulus hadde selv en lang periode hvor Barnabas var hans mentor. 

Forholdet dem imellom var ikke uten konflikter. Barnabas var tydelig på at han ville ha med Johannes Markus på reise nummer to, mens Paulus ikke ønsket det. Det førte faktisk til at de skilte lag. Lukas kom inn i teamet til Paulus like etter dette, og han beskriver det som en bitter strid (1). Men det kan komme noe godt ut av slike situasjoner også – i stedet for ett team, ble det det nå to gode team som kjempet for samme sak. Det bekrefter verset:
Jern kvesser jern, og det ene mennesket kvesser det andre.
Ordsp 27:17
Det er kommer klart fram at Timoteus kunne slite med motløshet, og Paulus gikk rett på sak:
La Guds nådegave i deg flamme opp på nytt, den du fikk da jeg la hendene på deg! For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom.
2 Tim 1:6-7
Paulus oppfatter at Timoteus ikke opererer i den nådegaven han har mottatt. Jeg tror nådegavene er en del av den dyrebare skatten som Gud har gitt oss sammen med evangeliet. Det er ingenting som er mer forfriskende enn å slippe Ånden til og la ham få bruke min kropp til å virke gjennom. Da forsvinner motløsheten, og jeg fylles av kraft, kjærlighet og visdom.

Det beste jeg kan si om motløshet, er at jeg er 100% sikker på at den ikke kommer fra Gud.

Dagens ‘manna’:

En mentor er alltid tydelig.

fredag

Antiisraelske aktivister bytter side

- Israel Today -

"For få år siden sluttet den svenske aktivisten Daniel Borg opp om Den internasjonale solidaritetsbevegelsen (ISM) for å bekjempe det han hevdet var Israel kriminelle oppførsel overfor palestinerne. I dag har Borg byttet side. I en hardtslående avsløring av aktivitetene til ISM forteller han at et opphold i de såkalte «okkuperte områdene» har ført til et ganske annerledes bilde enn han var blitt fortalt når det gjelder den israelsk-palestinske konflikten....

– Hvordan kunne jeg vite? spør Borg når så stor del av hans generasjon «druknes i den falske propalestinske framstillingen med støtte fra CNN, New York Times, Le Monde, alle sentrums- og venstrepartiene i Europa, alle våre venstreradikale lærere og hele vårt kulturelle etablissement».

Les mer HER.

lördag

Fornyelsesreise

Fra Jostein Nielsens blogg:
Ansvarlighet står høyt på Frelsesarmeens internasjonale dagsorden. Det er viktig at vi som kirke og virksomhet er ansvarlige og gir mennesker innsyn i hvordan vi forvalter alt det som er betrodd oss. Ansvarlighetskampanjen har fått navnet ‘Journey of Renewal’ - «Fornyelsesreise». Dersom du er interessert i hva den går ut på, kan du lese mer om det i denne fotnoten (1).

I går skrev jeg om hvor viktig det er å utvikle gode vaner, og nevnte hvor viktig det er å bli holdt ansvarlig i en prosess mot å få en livsstil preget av hellighet. Relasjonen mellom Paulus og Timoteus er et glimrende eksempel på et slikt ansvarlighetsforhold. Paulus ga Timoteus råd på hans «fornyelsesreise», og holdt ham ansvarlig:

Kjære Timoteus, ta vare på det som er betrodd deg!
1 Tim 6:20a
Samtidig ansvarliggjorde Paulus seg selv overfor sin unge venn gjennom hvordan han selv levde sitt liv og fullførte sitt fornyelsesløp:
Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen.
2 Tim 4:7 
Jeg innser at jeg som Jesu etterfølger er blitt betrodd veldig mye. I tillegg er det å få virke innenfor Frelsesarmeens rammer en betroelse av et viktig oppdrag. Da kan det være nyttig å bruke litt tid sammen med Paulus og Timoteus i en tid framover. Det blir en liten reise i ansvarlighet, eller et fornyelsesløp.

Dagens ‘manna’:

Jeg vil ta vare på det som er betrodd meg
--------------------------------------------
(1) Journey of Renewal (offisiell hjemmeside) og Facebookside