Centauro

lördag

Dette kunne jeg skrevet selv!

Fra Jostein Nielsens blogg

Det er kanskje en drøy påstand siden det dreier seg om et Bibel-vers, men jeg tar sjansen:
Men også mye annet har Jesus gjort. Skulle det skrives ned, hver enkelt ting, tror jeg ikke hele verden ville romme alle de bøker som da måtte skrives.
Joh 21:25
For hva refererer Johannes til i dette verset? 

Er det «bare» det som Jesus gjorde da han vandret på jorden?

Sannsynligvis ikke.

I hele evangeliet har det vært viktig for Johannes å få fram enheten mellom Faderen og Sønnen, og mellom Sønnen og dem som Faderen har gitt ham. Den gamle Johannes hadde vært vitne til en enorm utbredelse av kristentroen i sin levetid. Med det verdensbilde han hadde, er det fullt ut mulig at kristentroen allerede var kjent i hele den verden Johannes kjente til.

Videre er det sannsynlig at påstanden «hele verden ikke ville romme alle de bøker som måtte skriver» ikke er ment bokstavelig, men som en illustrasjon på en «umålelig mengde».

Jeg har lest ganske my kirke- og vekkelseshistorie og i over førti år har jeg forkynt evangeliet i mange land. Jeg har sett så mye av det Jesus har gjort at jeg neppe ville klare å skrive ned alt det jeg selv har vært involvert i. I dag er jeg kun én av ca 2 milliarder mennesker som har en kristen tro. Det begynner å bli et «volum» som er vanskelig for mennesker å fatte. 


Derfor er det kanskje slik at det siste verset ikke en «overdrivelse» av en ivrig skribent, men regelrett en profeti fra en som så «Ordet» bli menneske også i 2015. Det er derfor jeg våger å fremme påstanden om dagens vers: Dette kunne jeg skrevet selv! 

Fordi:
Dette er mitt vitnesbyrd

Josteins blogg finner du HER.

torsdag

Hvorfor konservative kristne blir skyteskive

- Dagen -

Det har vakt oppsikt at avisen Vårt Lands redaktør Helge Simonnes har gått ut med kritikk av konservative kristne, eller fundamentalister, som han kaller dem. Selv synes han å trives bedre med sekulære mennesker, mennesker som vil at staten skal bygges på verdier som menneskerettigheter, toleranse og demokrati, det vil si tomhet.

Helge Simonnes er ikke alene om å avvise konservative kristne.

Lesere av Stavanger Aftenblad opplevde nylig at avisens debattredaktør angrep kirken i Sandnes for dens syn på mennesker som lever i et homofilt samliv, mens den samme avisen, få dager etter, hadde en flere siders positiv reportasje om muslimer i Stavanger.

Samtidig reagerte også biskopen i Rogaland, Erling Pettersen, på holdningene til konservative kristne i Sandnes. (Sandnes: Biskop krever liberalt homosyn)

Selv inviterer biskopen gjerne muslimer til dialoggudstjeneste i Stavanger domkirke.

Noe har skjedd, når gudløse sekulære politikere og sekulære kristne foretrekker moderate muslimer fremfor konservative kristne, spørsmålet er hva.

Da Jesus Kristus sa at «jeg er veien, sannheten og livet, ingen kommer til Faderen uten gjennom meg», var det ord som aldri før var blitt ytret. Det revolusjonerte menneskehetens forståelse av mennesket, Gud og resten av skaperverket.

Les mer HER.

onsdag

Angela Merkel som vekkelsesforkynner

- Dagen - 

   Merkel etterlyser både at flere våger å si at de er kristne, og at flere våger å gå inn i dialogen med samtiden fremfor å stå på utsiden av den. Og i fortsettelsen viste hun en frimodighet på den kristne tros vegne som knapt har vært hørbar fra noen politisk leder i Norge, KrF-ere aldri så mye.

   Hun oppfordret ganske enkelt til å gå mer i kirken, til å lære å kjenne sin bibel på nytt, til å sette seg såpass inn i Bibelens budskap at man er i stand til å gjøre rede for hva som for eksempel er pinsens funksjon og betydning....

   Skal vi ha noe å stille opp med i møte med både sekularisering og mennesker med andre religiøse bakgrunner, er kraften i vår egen åndelighet av avgjørende betydning. Der kan prestedatteren Angela Merkel faktisk hjelpe oss.

Les mer HER.

tisdag

Hold Festmåltid for Øynene på Din Fiende

David Wilkerson - Februar 2000
"Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over." (Sal 23:5).

Av alle de vidunderlige løfter Gud gir oss i den 23. salmen, er dette et av de mest praktfulle. Tenk på hva han lover å gjøre for oss her: Han sier at han skal sette frem et bord for oss, dekke det med vidunderlige retter, deretter ta på seg en kelners håndkle og servere oss et festmåltid. Og han gjør alt dette for øynene på våre fiender.

Nå vet vi at når Gud sier at han vil varte opp, så vil ikke middagen bli et hvilken som helst ordinært måltid. Ordet for bord i dette verset betyr "fordele." Gud taler ikke bare om en liten tallerken med mat. Han snakker om et enorm fordeling av matvarer - en diger fest. Han setter frem for oss rekke etter rekke med deilige, himmelske retter som vi kan smake på og spise.

Og det er bare én gjest ved dette måltidet - du. Gud gjør dette vidunderlige verket med å tilberede, varte opp og servere hver og en som elsker Jesus og kaller seg selv ved hans navn.

Les mer HER.

måndag

Fornuftig å tro at Gud fins

- Atle Ottesen Søvik i Vårt Land -

Et kristent verdensbilde kan koble sammen flere fakta på en bedre måte enn naturvitenskapelig ateisme.

Hvordan kan man argumentere for at det er fornuftig å tro at Gud eksisterer? En god måte er ved å beskrive en konkret gudstro og sammenligne med den beste alternative teorien som hevder at Gud ikke finnes. Den beste konkurrenten til gudstro er en naturvitenskapelig basert ateisme som hevder at det eneste som finnes er det som naturvitenskapen sier at finnes i tid og rom.

For å diskutere hvilket av disse to verdensbildene som er best, må man se hvem av dem som kan få flest fakta til å henge best sammen. Det verdensbildet som gjør det, er mest sannsynlig sant. Et kristent verdensbilde kan koble enda flere fakta på en bedre måte enn en slik ateisme, og jeg gir i det følgende eksempler på gode argumenter for Guds eksistens.

Uavhengig av alt. For det første er det slik at alle ting synes å være avhengig av noe annet for å eksistere. Men alt kan ikke være avhengig av noe annet, for da ville ingenting begynt å eksistere. Det må altså finnes noe som ikke er avhengig av noe annet, men som kan eksistere uavhengig av alt annet. Det klassiske gudsbegrepet sier nettopp at Gud eksisterer i kraft av seg selv, mens det ikke finnes noe kjent fysisk som eksisterer i kraft av seg selv. Finnes det en slik Gud, kan det også forklare at andre ting finnes, men da som skapt av Gud.

Les mer HER.

söndag

Klagemuren kan bli muslimsk helligdom

- Fra Björn O. Hansens blogg -

Det er nesten så en ikke tror det en leser, men når det gjelder FN og Israel, ser det ut som om alt er mulig: FN stiller seg bak forslaget om å gjøre Klagemuren - eller Vestmuren som jødene kaller den - til en islamsk helligdom!

Foreløpig er saken droppet, men den er fremmet. Men UNESCO slår fast at Patriarkenes grav og Rakels grav er 'hellige, muslimske steder'. Dette ble vedtatt med 26 stmmer, mens 25 land avholdt seg fra å stemme. Seks land stemte imot. Vedtaket ble gjort i går.


Les mer HER.

fredag

– Det går ikke an å være en troende uten å ville snakke om det

- Korsets seier - "For to uker siden ble tyske Jürgen Klopp ansatt som ny manager i Liverpool, en av de desidert mest populære fotballklubbene i verden.

Etter å ha levert sterke resultater som trener for de tyske klubbene Mainz, som han ledet til den tyske toppdivisjonen Bundesliga for første gang i klubbens historie, og Borussia Dortmund, som han ledet til to seriegull, ble Klopp nærmest tatt imot som en Messias i Liverpool da han ankom klubben denne måneden.

Men Klopp selv dempet opphaussingen allerede på den første pressekonferansen i Liverpool, ved å omtale seg selv som «the normal one» – som et lite stikk mot managerkollega José Mourinho i Chelsea, som ofte kalles «the special one»....

Den nye Liverpool-treneren mener det er unaturlig ikke å få dele troen sin med andre.

– Jeg vet ikke om det går an å være en troende uten å ville snakke om det. Om noen spør meg om troen min, så svarer jeg. Ikke fordi jeg forsøker å være noen misjonær. Men når jeg ser på meg selv og livet mitt – og det tar jeg meg tid til hver eneste dag – så føler jeg at jeg er i sensasjonelt gode hender, har Klopp sagt til avisa Frankfurter Rundschau.

– Og det er synd dersom andre mennesker mangler denne tryggheten – selv om de ikke vet om det, selvfølgelig, ellers ville de sannsynligvis lete etter den."

«He came down to my level»

Fra Jostein Nielsens blogg

Ja, jeg er fan av Mannssambandet, og jeg liker deres versjon av sangen jeg bruker som overskrift på dagens refleksjon. Originalen med Gaither Vocal Band er ikke dårlig den heller, men i dag er det teksten jeg vil fokusere på. Det holder med første linje:  
«Han kom ned på mitt nivå da jeg ikke kunne nå opp til hans».
I går fokuserte jeg på at Peter svarte med et annet verb enn det Jesus brukte i de to første spørsmålene. I det tredje spørsmålet kommer Jesus Peter i møte og bruker det samme verbet som Peter har brukt. Bibelselskapets siste utgaver har klart å få fram denne nyansen, men det er fort gjort å gå glipp av den. 

Rausheten er typisk for Jesus. Det er aldri tvil om hvor standarden ligger, men han møter meg akkurat der jeg er. Poenget er at det ikke er nødvendig å late som om jeg er et annet sted enn jeg er, for han vil ikke møte meg noe annet sted enn der jeg er. For å si det med Peter, i det som er den totale overgivelsen: «Herre, du vet alt!» innforstått, du vet hvor nivået mitt er:
Så sier han for tredje gang: «Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær?» Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde ham kjær, og han sa: «Herre, du vet alt; du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham: «Fø mine sauer!»
Joh 21:17
Det er i den tilliten og overgivelsen at oppdraget blir tydelig. Det kommer jeg tilbake til i morgen. I dag fryder jeg meg over:

Dagens ‘manna’:

Herren vet hvor nivået mitt er! (1)
-----------------------------
(1) Og han vet også at i dag er jeg i Romania

Josteins blogg finner du HER.

torsdag

Kirkens budskap til de homofile - og til alle andre

- Advokat Johan Haga i Dagen -

 Det pågår for tiden en intens drakamp innad i Den norske kirke med tanke på at ekteskap mellom homofile skal aksepteres fullt ut slik at vigsel kan gjennomføres som en kirkelig handling også for dem.

I en kommentar i Dagens Næringsliv 28. august 2015, påpekte Kjetil Wiedswang at spørsmålet om ekteskap for homofile er et utslag av den interne striden i Den norske kirke om hva kirken skal være.

Han trekker frem at dette er en strid som har pågått i mange ti år iallfall helt fra helvetesstriden tidlig på 50-tallet.

En sentral del av det kristne budskap er at et menneske står ansvarlig ovenfor sin Skaper – Gud, og kan derfor ikke leve som det vil. Guds vilje skal råde i det enkelte menneskes liv – ikke menneskets egen vilje. Denne tanke gjennomsyrer den kristne lære og kommer blant annet til uttrykk i Fader Vår og i de ti bud.

Å kreve at sin egen vilje skal råde i strid med Guds – kaller Bibelen synd. Å bruke dette ordet har vel aldri vært direkte populært, men er i dag nesten bannlyst – også i kirken. I høyden kan det tales om skyldfølelse, som best behandles med terapi.

Det er et kjernepunkt i den kristne tro at mennesket etter sin natur er opprørsk mot Gud og hans vilje, og står derfor under hans dom. Ingen kan bli rettferdig for Gud uten å erkjenne dette og ta imot tilgivelse for Jesu skyld.

Les mer HER.

onsdag

Islamister tvinger indonesiske myndigheter til å rive kirkebygg

- Björn O. Hansens blogg - 

"Islamske ekstremister i Singkil i Aceh provinsen i Indonesia har presset indonesiske myndigheter har begynt prosessen med å rive og ødelegge ti kirker. Kirkene har vært ansett for å være illegale, selv om det er søkt om å få dem godkjent.

   Det er søkt gjentatte ganger om å få godkjent disse menighetene som legale menigheter, men samtlige søknader er blitt avvist."

Les mer HER.

tisdag

Hvem Vokter Inngangsdøren til Ditt Hjem?

David Wilkerson - Februar, 2000

Amerikas barn av idag er en tapt generasjon. Ingen annen generasjon i historien har vært så hjemsøkt av sex, stoff, alkohol, grådighet og drap i slik ung alder. Mitt spørsmål er, hvem kan vi skylde på?

Alle vet at noe forferdelig har skjedd i vår nasjons skoler. Forbrytelser og vold har blitt så dagligsdags at mange skolebygninger nå har metalldetektorer. Syvendeklassinger er i stand til å skaffe seg våpen og meie ned sine klassekamerater uten noen anger.

Selve vårt utdanningssystem har blitt skammelig og perverst. Lærere introduserer elevene i ateisme, utviklingslære, homoseksuell livsstil, tolerante seksuelle holdninger og anti-religiøs fanatisme. En lærer kan ikke legge en Bibel på kateteret - men han kan fremvise litteratur om emner som spenner fra kommunisme til pornografi.

Helt siden vårt rettssystem stengte Gud ut av våre skoler, har Satan tatt over dem. Men jeg er overbevist om at det ikke er vårt korrupte skolesystem som forbanner våre barn.

Les mer HER.

 

måndag

- Jesus tekster Gud for meg

- Agenda 3:16

"Mennesker har både hvisket i mitt øre og ropt i mitt ansikt: Kan du slutte å synge om og prate om din tro? sier Samuel som de siste årene har vært gjennom en prosess for å finne ut av hvor han selv vil og hva Gud vil med livet hans.

   I sommer tok han først de kongelige og siden nettet med storm da han sang gospel til Guds ære ved prinsebryllupet i Stockholm. Samuel Ljungblahds «Joyful, joyful» gikk som en farsott både i dagsaviser og sosiale medier. I høst er han på Norgesturné med den nye plata The Psalmist..... 

– Hvor har du identiteten din?
– Først er jeg Guds barn, elsket for den jeg er. Deretter er jeg noens sønn og bror, en ektemann og pappa. Det er der jeg har min identitet – det er det som er den ekte Samuel Ljungblahd.

   Men musikken er for Samuel noe mer enn bare jobb.
– Det er min måte å uttrykke min takk og lovprisning på. Jeg har innsett at min tro, mitt liv og min musikk henger sammen. Det er derfor jeg holder på med gospel, sier Samuel Ljungblahd."

söndag

fredag

Det holder det … !

Fra Jostein Nielsens blogg:

Aage Samuelsen talte engang om hvordan de forskjellige menigheten kom seilende over Jordan og inn på den himmelske strand. Først skulle Maran Ata komme seilende som et cruiseskip, deretter fulgte pinsemenigheten på et litt mer beskjedent fartøy. 

Aage tok for seg hele menighetsfloraen, og avsluttet: «Til sist kommer Frelsesarmeen drivende på en planke». En soldat fra Drammen korps befant seg i salen og ropte høyt: «Halleluja! Planken holder!»(1)

Jeg gjentar verset fra i går:

Simon Peter gikk da om bord i båten og trakk garnet i land. Det var fullt av stor fisk, ett hundre og femtitre i alt. Men enda det var så mange, revnet ikke garnet.
Joh 21:11
Det er et viktig poeng i dette verset som jeg valgte å gjemme til i dag. «Garnet» har plass til alle og det tåler mengden – det revner ikke. Det er tydelig at Johannes og de andre må ha tenkt: «Det kommer til å revne. Det klarer ikke så mange!» 
Men «Garnet» holder. «Planken» holder. «Frelsen» holder. Det er så enkelt at det nesten er banalt, men så utrolig godt å tenke på likevel. 
For:
«… nå har han lovet: Enda en gang vil jeg riste ikke bare jorden, men også himmelen. Her står det: «enda en gang». Dette viser at det som kan rokkes fordi det hører til det skapte, skal skiftes ut, for at det som ikke kan rokkes, skal bestå. Derfor: Siden vi får et urokkelig rike, så la oss være takknemlige og med takk gjøre vår tjeneste i gudsfrykt og ærefrykt, til glede for Gud.»
Hebr 12:26-28
Dagens ‘manna’:
Garnet revner ikke - det holder!
------------------------------------------------
(1) Jeg hørte denne historien første gang som ganske fersk soldat, men var usikker på om det bare var en god vandrehistorie helt til jeg kom som korpsleder til Drammen i 2007 og møtte noen av dem som hadde vært til stede på møtet hvor episoden utspant seg.

Josteins blogg finner du HER.

Webb-TV - Gud blir aldri noen skyldig - episode 3

Jostein Nielsen - Temaet i denne episoden er: "Har jeg lov å prøve Gud" - Se vidoen HER.


onsdag

Webb-TV - Gud blir aldri noen skyldig - episode 2

- Jostein Nielsen -

Temaet i denne episoden er: "Det handler om oppdagelse og oppdragelse"

Se HER.

tisdag

Elias' Kappe

David Wilkerson | January, 2000

2. Kongebok 2 inneholder en av de mest iøynefallende avsnittene i hele det Gamle Testamentet. Dette kapittelet forteller den mirakuløse historien om den aldrende profeten Elias og hans tjener Elisa. Når vi går inn i fortellingen så har Gud informert Elias om at hans tjeneste på jorden er over. Nå skal han krysse elven Jordan og gå til et bestemt sted, hvor en himmelsk vogn vil plukke ham opp og forflytte ham til herligheten.

Da den gamle profeten tenkte gjennom sine siste dager på jorden, så bestemte han seg for å besøke byene Betel og Jeriko. Han inviterte sin tjener Elisa til å gå sammen med seg, og de to la ut på det som jeg betegner som en "undervisningstur." Etter å ha besøkt begge byene, ankommer de bredden av elven Jordan. Elias tok av seg kappen sin - en vid, løstsittende kjole, eller kåpe - og han slo på vannet med den. På overnaturlig vis delte vannet seg, og de to mennene krysset over på tørre marken. (Se 2. Kong. 2:8)

Da de nådde den andre siden vendte Elias seg til sin tjener og sa: "Si hva du ønsker jeg skal gjøre for deg før jeg blir tatt bort fra deg!" (2. Kong. 2:9). Uten å nøle svarte den yngre mannen: "La meg få en dobbel del av din ånd!" (samme vers).

Les mer HER.

måndag

Når det kommer til Israel; ikke stol på store mediehus

- Nyheter från Israel - 

 Utenlandske medier som rapporterer om situasjonen i Israel omgjør journalistikk til ondskap.

Israelske Lev Solodkin, som er kjent for sine utfordrende innlegg på Facebook, lurer på hvordan det britiske folket hadde reagert hvis det under Annen Verdenskrig hadde kommet en rapport hvor det sto: "En 21 år gammel fredselskende tysk pilot har blitt drept av britiske sikkerhetsstryker i det britiske luftrommet".

Det er denne typen nyhetsartikler som blir produsert av ulike internasjonale mediehus når det kommer til den pågående situasjonen i Israel.

Den britiske avisen The Independent benytter seg av denne typen fordreid journalistikk når de beskriver steiningen og knivstikkingen av jøder som "opptøyer" og "sammenstøt" utført av fredselskende palestinere. I lørdagens utgave av denne avisen sto det at fem palestinere var blitt drept og fire jøder knivstukket.

Selv om det forsøkes skjult som nyheter, så er artiklene fra The Independent politiske manifest som ønsker å skape et inntrykk av at forsvarsløse palestinere blir drept under lovlige "protester" mot et morderisk Israel. Avisens journalist gjorde alt han kunne for å forsikre seg om at dette poenget ikke gikk ubemerket hen. Det faktum at militærer over hele verden rekrutterer 18 år gamle menn i sitt forsvar ser ikke ut til å bety noe for The Independent som insisterte på at de involverte palestinerne var "gutter".

Les mer HER.

söndag

Tjener gull på slitte gensere

- Dagen -

Slik har gjenbruk blitt millionbutikk
En genser som har mistet fasongen, en bukse som ikke lenger er mote, et par sko som er for små. Nordmenn gir bort brukte klær med glede og får mer plass i skapet, og god samvittighet som belønning. Men visste du at klærne vi gir bort hvert år er omsettelig vare verdt flere hundre millioner kroner?

Vi befinner oss i Fretex sin butikk i Lars Hillesgate 14 i Bergen. Bilene suser forbi på utsiden. Inne kan man bare høre lyden av en stille samtale ved kasseapparatet, klirring i et gammelt servise, og lyden av metall mot metall i det en kleshenger forlater stativet og blir med inn på prøverommet.

Butikken minner mer om et lager enn en forretning. Her har man ikke brukt penger på kostbare vindusutstillinger, og de som jobber her går hverdagslig kledd med genser og joggesko.

Kundene i dag er en blanding av innvandrere, studenter og pensjonister. Rett ved kassen står det en metallkasse på fire hjul. Her kan hvem som helst kvitte seg med nesten hva som helst. Kassen er i ferd med å fylles.

Les mer HER.

fredag

Forskjellen på høyre og venstre

Fra Jostein Nielsens blogg:

Det kan være en tydelig forskjell for eksempel i politikken. De fleste av oss merker når vi har tatt på oss en sko på feil fot. Men i min logiske tankeverden er det ingen forskjell på vannet på høyre og venstre side av en liten båt: 
«Kast garnet ut på høyre side av båten, så skal dere få», sa Jesus. De kastet garnet ut, og nå klarte de ikke å dra det opp, så mye fisk hadde de fått. 
Joh 21:6 
Selv om Bibelen har en tendens til å favorisere høyre framfor venstre (1), tror jeg ikke at det er viktig i denne hendelsen. Det kan være at de alltid pleide å fiske på venstre side, og at det var viktig å formidle at man må være åpen for å tenke alternativt for å få fangst. Den tolkningen kommer jeg tilbake til i en senere refleksjon, for jeg tror den viktigste forskjellen på høyre og venstre i denne fortellingen, er at det var Jesus som ba dem fiske på høyre side. Da de fisket på venstre side av båten, var det på eget initiativ.

Mitt kall til å være disippel er veldig generelt. Jeg har aldri kunnet påberope meg verken et offiserskall eller et kall til misjonærtjeneste. Jeg er kalt til å tjene Jesus på heltid. Det handler ikke om hvem som lønner meg, selv om Frelsesarmeen er mitt åndelige hjem, det handler om identitet. 

Øst-Europa har alltid hatt en dragning på meg, og jeg kjente at jeg var på rett plass da vi var her i forrige periode. Mange oppmuntret oss til å ta initiativet til å «komme ut» igjen, men jeg ville ikke gjøre det. Dersom Gud ville ha oss ut igjen, måtte han ta initiativet. Det gjorde han. Nå er vi her på hans initiativ, og jeg er spent på fangsten.

Dagens ‘manna’: 

Det er viktig at oppdraget utføres på hans initiativ!
---------------------------------------- 
(1) Se f. eks: «Når du gir en slik gave, skal ikke den venstre hånden vite hva den høyre gjør» (Matt 6:3

Josteins blogg finner du HER.

torsdag

Angola forbyr islam

- Norge idag -

Som første land i verden skal den afrikanske staten ifølge PressTV ha innført forbud mot islam. Landet som har cirka en halv million muslimer varsler at samtlige moskéer skal rives.

Angola skal ifølge PRESSTV ha forbudt islam fordi islams verdier står i strid med landets statsreligion. Den angolesiske religionen uttaler at islam ikke er en religion, men en sekt. En følge av forbudet er at samtlige moskéer i landet skal rives. Totalt skal det finnes 80 moskéer i landet som altså har cirka en halv million muslimer.

Les mer HER.

tisdag

Herre, forvandle meg!

David Wilkerson - December, 1999
 
I det siste har jeg blitt veldig nedslått over det som vi kristne kaller sjelesorg. Akkurat nå finnes det flere utlærte sjelesørgere enn i hele kirkehistorien. Og det finnes tilgjengelig mengder av "hvordan gjøre det" bøker og lærebøker om mellommenneskelige forhold, som tilbyr åndelige råd om ethvert emne, fra ekteskap til fysisk mosjon og barneoppdragelse.

Allikevel er det tragisk nok flere bekymrede individer, ekteskap og familier i kirken enn noensinne tidligere. Ufreden i kristne hjem idag er ubeskrivelig - og, kjære, dette burde ikke være slik.

La meg likefrem si, jeg er ikke motstander av sjelesorg. Mange mennesker tar til seg den sjelesorgen de får, og det helbreder deres liv, ekteskap og hjem. Sjelesorg har faktisk blitt en betydelig tjeneste i Jesu Kristi kirke. Nesten enhver større forsamling i Amerika har minst en fulltids sjelesørger i staben. Her ved Times Square Church bruker vi flere sjelesørgere.

Men jeg ser flere og flere urolige kristne som ikke reagerer på all den rådgivning de mottar. De kan bli betjent i ukevis, selv måneder, uten resultater. En pastor eller sjelesørger kan lede dem steg for steg gjennom skriften og vise dem den tydelige sannheten i Guds ord. Han kan fortelle dem: "Her er det Gud sier om ditt problem. Han sier at du burde gjøre slik .... " Han konfronterer dem med den virkelighet, at dersom de ikke gir opp sin synd, så vil de pådra seg Guds dom.

Les mer HER.

måndag

Hele Skriften er innåndet av Gud

Fra Bjørn O. Hansens blogg:

Av og til følger jeg noen av debattene som stadig pågår på Facebook. Jeg deltar ikke i noen særlig grad i dem lenger, for jeg ser ikke at de bidrar til så mye godt. Heller tvert om. Særlig er jeg lei de evinnelige debattene om nåden.

I en av disse debattene fant jeg følgende argument i dag:

'Det er vel litt dårlig med Ånd i bibelen'.

Det er en interessant påstand av flere årsaker. Først og fremst fordi påstanden er fullstendig ubibelsk. For det er heller tvert om! Bibelen er full av Den Hellige Ånd, fra begynnelse til slutt!

Les mer HER.

fredag

Jeg så noe, men jeg vet ikke hva det var.

Fra Jostein Nielsens blogg

Da jeg sist søndag fløy fra Chisinau til Amsterdam (via Bukarest) hadde jeg vindusplass (1)

I øyekroken fanget jeg opp en lysstripe som fór forbi. Jeg tenkte at det var et fly som passerte i motsatt retning i sikker avstand på en lavere marsjhøyde. At det i en kort påfølgende strekning også var en kondensstripe, gjorde at jeg er temmelig sikker på at det må ha vært et fly. Poenget er at jeg aldri så noe som jeg med sikkerhet kan si at var et fly, likevel er jeg overbevist om at det var det det var.

Ut fra tolking av tegn, tidligere erfaring, litt kunnskap om fly og det faktum at jeg befant meg i lufta, trekker jeg altså en konklusjon basert på «tro»: «Jeg tror jeg så et fly». Faktum er at jeg ikke har noen annen logisk forklaring på det.

Slik er forholdet til Gudstroen min også. Jeg har aldri sett Jesus. Likevel vil jeg si at jeg tror jeg har sett ham. Jeg har ganske mye kunnskap om ham gjennom snart femti år med bibellesning. Dessuten har jeg masse personlig erfaring av hans nærvær, og har lært meg å tolke tegn på hans nærvær. Noen ganger er disse tegnene så sterke og foregår på en arena som gjør at det ikke kan være noen annen «logisk» forklaring. Med andre ord kan også tro bli den mest logiske løsningen. Og hvor går egentlig grensen mellom det fysiske øyet og troens øye? Spørsmålet har blitt illustrert på en utmerket måte i programmet «Norges smarteste». Fordi programlederen klarte lage en «b» med lippene sine samtidig som han sa «v», ble de som så ham snakke lurt til å høre «b», mens de som bare hørte det som ble sagt, hørte «v». Derfor kjøpte en «badebukse» og en annen «vadebukse».

Dette er bare noen refleksjoner knyttet til dagens vers, som er Jesu svar til overgivelsen til Tomas:

Jesus sier til ham: «Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser, og likevel tror.» 
Joh 20:29
Dagens ‘manna’:
Det er spennende å bruke troens øyne!
Josteins blogg finner du HER.