Centauro

måndag

söndag

”Jeg er frustrert!”

"Ukens Jostein", fra Jostein Nielsens blog:
Når jeg opplever frustrasjon, er det godt å vite at Jesus opplevde det samme.
Det er en påstand. Ingen av evangelistene har med et sitat der Jesus sier: ”Jeg er frustrert!”. Likevel er det flere utsagn som røper at han må ha vært både frustrert, sint, trist, glad, humoristisk – ja, han var ganske enkelt et sant menneske.
Jeg tror de fleste av oss som arbeider i Guds rike opplever frustrasjon fordi det er avstand mellom resultatene vi ønsker og dem vi ser i virkelighetens verden. Jesus så masse resultater, men mye tyder på at også han ønsket å se mer enn det han faktisk så. Han gråt over manglende oppslutning i Jerusalem. Heller ikke på hjemstedet fikk han gjort stort på grunn av innbyggernes innstilling til ham.
I møte med Nikodemus aner jeg frustrasjonen i utsagnet: ”Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om det jordiske, hvordan kan dere da tro når jeg taler om det himmelske?”
Det står ingenting om at det er flere i rommet enn Nikodemus, men Jesus sier ”dere”. Jeg tror forklaringen ligger i innledningskommentaren: «Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud. For ingen kan gjøre de tegnene du gjør, uten at Gud er med ham.» Nikodemus var rådsherre, og høyst sannsynlig snakker han på vegne av rådet.

Rådsherrene så det ”jordiske” som Jesus gjorde, og skjønte at det hadde noe med Gud å gjøre, men de ville ikke tro. Det samme rådet skulle også senere legge planer for å få Jesus drept. Menneskelig sett en frustrerende situasjon, men det hindret ikke Jesus i å holde en av sine beste taler – med én tilhører!
”Frelsesarmeen gjør så mye godt!” sier folk.
Det er også mulig at de skjønner at det har noe med Gud å gjøre, men mange av dem vil likevel ikke tro.
Frustrerer det meg? Ja, veldig! Men det skal ikke hindre meg i å forkynne evangeliet om hvor høyt Gud elsker verden - inkludert hvert eneste individ. Samtidig ber jeg om at Den hellig Ånd må åpenbare at det er sant. Da, og først da, kan vi gripe "det himmelske."

Dagens tekst Joh 3:1-15

tisdag

I år kann du se kongressen live

Fra Perleportalen:
"For første gang blir Frelsesarmeens årskongress sendt direkte på internett. Fra fredag kl 18 og frem til avsluttningen på søndag blir alt som skjer i storsalen på OSK formidlet direkte på både pc, mobil og lesebrett. Har du ikke mulighet til å være sammen med oss på Kjeller så klikk her.      Kongress 2011 - bare et klikk unna deg!"    

Frelsesarmeen-forfatter vinner bokpris

Fra Perleportalen:
"Med hele 82 prosent av lesernes stemmer ble major Howard Webbers bok “Meeting Jesus: Inspiring Stories of Modern-Day Evangelism” kåret til årets bok av Christianity magazine i Storbritannia.
.................

Bokanmelder Steve Morris ga major Webbers bok fem stjerner. I sin anmeldelse skrev han blant annet dette:
"Denne boken er kanskje den mest ekstraordinære jeg har anmeldt siden jeg startet å jobbe for Christianity magazine.
Den har en serie med historier om evangelisering på den harde siden av livet. Den er smertelig ærlig og innholder like mange nederlag som suksesser, like mange dødsfall som nye liv
."
Les mer>

söndag

Noe å være stolt av

"Ukens Jostein" fra Jostein Nielsen blog:

Det er mye jeg er stolt av. Familien min, menigheten min, landet mitt – lista kan fort bli lang når jeg kommer i gang. Stolthet er positivt – men ikke dersom det fører til hovmod.

Jeg er også stolt av å være en kristen. Det er jeg fordi jeg har fått lov til å tro på en nåde som gjør at jeg kan ha fred med Gud og stå rettferdig for ham. Alt på grunn av Jesus!

Og det leder til enda en stolthet:
    Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Gjennom ham har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i, og vi er stolte over håpet om Guds herlighet. Rom 5:1–8
Frelsesarmeens leder i Norge, Clive Adams, ønsker seg en armé med en rekke kvaliteter. Den siste er "en armé med hevet hode". Med et håp om Guds herlighet er det absolutt mulig!

lördag

Öst-europeiske tiggere i Oslo

Kommandør Clive Adams og byråd Anniken Hauglie. Foto: Frelsesarmeen/Jarle Stokland

Fra frelsesarmeen.no:
"I vinter har Frelsesarmeen åpnet dørene for – og også sovet på gaten sammen med – øst-europeiske tiggere i Oslo. Torsdag presenterte organisasjonen anbefalinger til Oslo kommune om hva som bør gjøres.
Rapporten er den mest omfattende i sitt slag som er laget her i landet. Byråd for sosiale tjenester og rusomsorg, Anniken Hauglie, fikk den overrakt fra Frelsesarmeens leder i Norge, kommandør Clive Adams, i en tilstelning ved Frelsesarmeens hovedkvarter."

Les hele rapporten her.

Se TV-reportasje fra NRK (spol ca 13:50 inn i sendingen).

torsdag

Uke 24

Svensk erkebiskop skylder på baptistene for å forsvare samkjønnende "ekteskap"
Björn O. Hansens blog - "Erkebiskopen for Den svenska Kyrkan, Anders Wejryd, skylder på liberale svenske baptister når han svarer Mekane Yesus kirken i Etiopia!"

Bryter loven, ber med skolebarna
Vårt Land - "Hver tredje skoleavslutning i svenske kirker bryter loven ved at det forekommer bønn eller velsignelse."

Camping tilbake etter slag
Norske Dagen - "Dommedagspredikanten Harold Camping fikk slag i forrige uke. Nå er han tilbake med nye radioprogram, fra sykesengen."

måndag

Stor feiring i London da International Staff Band feiret 120 år.

Det ble spektakulær feiring i London da 120 års jubileet til International Staff Band (ISB) skulle markeres. Tilstedet i London var hele 8 av Frelsesarmeens ”staff bands” fra hele verden. Feiringen inkluderte en utsolgt konsert i prestisjefylte Royal Albert Hall, marsj ned the Mall og et musikkprogram utenfor Buckingham Palace.
(Fra Perleportalen.no)

Se bilder fra feiringen her

lördag

En god mann

"Ukens Jostein" fra Jostein Nielsens blog:

Jeg kjenner mange som fortjener betegnelsen ”En god mann”. Bildet illustrerer en av mine gode helter.

Det er mulig at å forme "gode menn" var motivet for å lære barna på søndagsskolen kor med et slikt fokus. Uansett husker jeg at vi sang nesten hver eneste søndag:
”Gjør meg god, gjør meg god! Kjære Jesus, gjør meg god!”

Selv om jeg er kritisk til flere av barndommens ”søndagsskolekor”, tror jeg ikke vi hadde vondt av å synge dette. Det er god teologi. Det er Jesus som gjør meg god, og ikke jeg som må gjøre meg god for ham (som f. eks. i sangen ”Et solskinnsbarn” – det ble mye mislykkethet av sånt både i hjem, skole og lek).

Så får jeg håpe at Gud har hørt bønnen og at jeg og de som sang sammen med meg den gang er blitt litt bedre ved hans hjelp. Hvis det er tilfellet, er det et godt utgangspunkt for å nå mennesker med evangeliet – men det er ikke nok!

Det er minst to forutsetninger til som må være til stede. Hos Barnabas var det nemlig tre egenskaper som ble nevnt:
    ”For han var en god mann, fylt av Hellig Ånd og tro. Og en stor mengde mennesker ble vunnet for Herren.” Apg 11:19–26
Godhet, Åndsfylde og tro. Det er slagkraft i sånt!

Herrens storverk på vårt eget språk


Nils-Petter Enstad skriver på sin blog:

Søndagsbetraktning for første pinsedag

Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre tungemål etter som Ånden ga dem å forkynne.
I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag under himmelen. En stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden, og det ble stor forvirring, for hver enkelt hørte sitt eget språk bli talt. Forskrekket og forundret spurte de: «Er de ikke galileere, alle disse som taler? Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål? Vi er partere og medere og elamitter, folk som har bodd i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, i Pontos og Asia, Frygia og Pamfylia, i Egypt og i Libya-området mot Kyréne, og innflyttere fra Roma, jøder og proselytter, kretere og arabere – og vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål»
(Apg 2, 1-11)!

Det er særlig to tekster i Bibelen som sier noe om språk. Den første er fra urhistorien, fra den tiden menneskene fremdeles bare talte ett språk. På et tidspunkt fikk de en idé: «Kom,» sa de, «la oss bygge oss en by med et tårn som når opp til himmelen, og skape oss et navn så vi ikke blir spredt ut over hele jorden» (1 Mos 11, 4)! Men Gud likte ikke denne ideen, og han forvirret språket deres, slik at de ikke lenger forsto hverandre. Dette er urhistoriens forklaring på hvordan de ulike språkene oppsto. Stedet der det skjedde ble kalt for Babel. Navnet lever videre i uttrykk som ”babelsk forvirring”.
Den andre teksten er denne pinsedagens prekentekst. Her kan man nesten si at språkene blir et lim som binder folkene sammen. Ikke fordi alle snakker det samme språket, men fordi alle språkene formidler det samme budskapet. ”Vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål!”
All kommunikasjon og all formidling forutsetter språk. Språk kan være mange ting. Frans av Assisi sa en gang: ”Forkynn evangeliet – om nødvendig med ord!” Med denne litt finurlige formuleringen pekte han på at det også finnes andre kommunikasjonskanaler enn de verbale. Språk er ikke nødvendigvis bare ord. Det finnes millioner av mennesker som kommuniserer lydløst med hverandre. De har sitt eget språk – tegnspråket, som rommer mye skjønnhet og poesi, til tross for at det er helt lydløst.
Lydløst var det nok ikke på den øvre sal da pinsedagen opprant og Den hellige ånd fylte både huset og menneskene. Det har vært tenkt, talt og skrevet mye rundt dette: Hvordan artet det seg? Hvor høyt var lydnivået? Var det – om man tillater en blødme – ”en babelsk forvirring”?
Helt sikkert ikke; ikke minst fordi Gud ikke er forvirringens Gud. Det vi vet, er at budskapet om Guds storverk ble formidlet, og det ble formidlet på alle de ulike språk som var representert: partere og medere og elamitter – og alle de andre. Det at ånden lot disiplene tale alle disse ulike språkene, og forkynne Guds storverk på den måten, viser det universelle i det kristne evangeliet. Guds storverk og Guds nåde er ikke bare for ett enkelt folk eller noen utvalgte folk. Det er for alle. Derfor forkynnes Guds storverk ”på våre egne tungemål” over hele verden, og derfor oversettes Bibelen til alle språk. Dette er i tråd med den strategi Jesus påla disiplene sine å følge før han forlot dem på Kristi himmelfartsdag: ”… dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ender» (Apg 1,8). Nå hadde Jesus oppfylt sitt løfte: Den hellige ånd var kommet over dem, og de var i gang med å gjøre sin del: Forkynne Guds storverk på alle de tungemål som var representert.
Det er et prosjekt som fremdeles pågår – det å formidle budskapet om Guds storverk på hver enkelts tungemål og språk. Velsignet pinse!

Publisert i Smaalenenes Avis lørdag 11. juni 2011

torsdag

Uke 23

40.000 støtter rusfri dag
Vårt Land - "Sommerferien står for døra. Derfor innstifter Frelsesarmeen rusfri dag 8. juni.
- Vi er mange som gleder oss til sommerferie, men vi vet bruk av alkohol vil forårsake både utvendige og innvendige skader, og legge skygge over ferieminnene for en del. Derfor innstifter Frelsesarmeen 8. juni som rusfri dag, sier kaptein Knut Haugsvær, som er prosjektleder for markeringen
."

Frelsesarmeen arrangerer Rusfri dag
Moss Avis - "I dag arrangerer Frelsesarmeen Rusfri dag over hele landet. I Moss markeres dagen med utdeling av alkoholfri drikke.
- Vi starter med stand ved Moss jernbanestasjon i morgenrushet. Der deler vi ut eplejuice og flyers med opplysning om Rusfri dag til pendlerne, sier Tone Grindal, undervisningskonsulent i Frelsesarmeens medarbeiderskole."

450.000 barn i hjem med alkoholmisbruk eller psykiske lidelser
Norske Dagen - "Folkehelseinstituttet har laget rapporten på oppdrag fra Helsedirektoratet.
Rapporten anslår at det i løpet av det siste året var 410.000 barn som hadde én eller to foreldre med en psykisk lidelse og 90.000 barn som hadde minst én forelder som misbrukte alkohol. Fordi noen barn tilhører begge gruppene, har Folkehelseinstituttet beregnet at det totale antall barn er 450.000
."

Likhet mellom kirke og moske i Egypt
Norske Dagen - "Et forslag til ny lov om bygging av religiøse bygg i Egypt, vil bedre situasjonen for kristne menigheter betraktelig."

tisdag

Ny web-sajt

Frälsningsarmén i Lettland lanserar nu sin nya hemsida. Den finns på lettiska, ryska och engelska. Välkommen att utforska sidan på www.pestisanasarmija.lv


söndag

Strømprisene

"Ukens Jostein" fra Jostein Nielsen blogg:
…har nok en vinter vært et ”hett” tema – og jeg er sikkert ikke alene om å sjekke at det ikke går kraft til spille. For noen år siden hørte jeg om en familie hvor forbruket økte så kolossalt fra en vinter til en annen. De klaget og elektrisitetsverket fikk satt inn en ekstra måler – og jo, neste måned viste at forbruket var riktig målt. Etter ytterligere en måned undret de seg over at det ikke la seg snø på terrassen, og først da ble det oppdaget at de den siste høstkvelden ute hadde glemt å skru av terrassevarmerne. Det var kraftforbruk til ingen nytte – og jeg tror ikke en gang kråkene hadde glede av ”fyringen”.

Kraft må anvendes med en hensikt. Hvis ikke kan det bli en kostbar erfaring. Kraften som disiplene fikk beskjed om å vente på, hadde også en klar hensikt:
    ”Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner…” Apg 1:1-11
Jeg er ikke målet for kraften. Jeg er ”ledningen” som kraften skal gå gjennom for at evangeliet skal nå helt til jordens ender. En ledning som fører mye kraft blir varm. På samme måte vil jeg oppleve ”varmen” når kraften strømmer gjennom meg når jeg er et vitne. Dersom jeg vil oppleve varmen i dag er det bare å vitne. Det er ikke noen vits å la kraft gå til spille!

torsdag

Uke 22

EU betaler for anti-abortkampanje
Vårt Land - "I en kampanje blir kvinner oppfordret til ikke å ta abort, men heller gå svangerskapet ut for deretter å adoptere bort barnet. Kampanjen rulles ut av den ungarske regjeringen, som ønsker å fremme familieliv, skriver Politiken.
Kampanjen koster 110 millioner euro. 80 prosent av summen blir finansiert ved hjelp av EU-midler øremerket det såkalte Progress-programmet
."

Livsfarlig å konvertere for muslimske palestinere
Norske Dagen - "Palestinere med kristen bakgrunn får stortsett leve i fred, men for konverterte muslimer kan det stå om livet."

Mediamakt
Norge idag - "Media gjengir ikke virkeligheten. Media skaper virkeligheten sa en mediamann til meg en gang da jeg var ung og lovende. Jeg ble forbauset og tenkte at det må jo være «upside down»."

Nasjonale misjonærer leder hundrevis til Kristus
Norge idag - "De 12 nasjonale misjonærene til Troens Bevis i Sudan har ledet 1130 personer til tro på Kristus i løpet av de siste tre månedene."