Centauro

fredag

Disippeltrening


Velkommen til kurs for ledere i disippeltrening!


«Gjør alle folkeslag til disipler», sa Jesus til sine første disipler. Misjonsbefalingen gjelder enda. Jesus ber oss gjøre disipler i dag. Disipler gjør seg ikke selv. Noen må gjøre dem, og dette er fortsatt en av Frelsesarmeens viktigste oppgaver.

Et viktig spørsmål for alle som tar Jesu befaling på alvor er; hvordan gjør man disipler i dag?

Vi har nå fått et godt verktøy og hjelpemiddel til å gjøre disipler. Et disippeltreningsprogram som har blitt benyttet av Frelsesarmeen i mange land, har nå blitt oversatt til norsk. Ønsker du å vite mer om dette programmet?

Frelsesarmeens medarbeiderskole inviterer til introduksjonskurs på Jeløy 13-14 juni 2015!

Kurset er åpent for alle som er interessert, men fremfor alt for dem som kan tenke seg å gjennomføre et disippeltrenings-program på sitt korps. Vi ser gjerne at det kommer flere deltagere fra samme korps som siden kan være med å lede programmet på sitt korps.

Introduksjonskurset vil bli ledet av Rut og Peter Baronowsky.


Kommandør Ken Baillie skriver i innledningen til programmet: «Jeg har en drøm om at enhver troende i vårt armè-felleskap tar del i en kontinuerlig reise mot helliggjørelse. Vår arv er helliggjørelse. Vi må revitalisere den arven i vår tid. Men hvordan utvikler vi en kristen karakter – og ikke bare snakker om det? Her er en metode som virker.» 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar