Centauro

torsdag

Guds navn 4 (7) - Rut Baronowsky

Jehova – Rohi = Herren min hyrde
Bibeltekst: Salme 23

Nøkkelvers:
«Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe.» (Salme 23,1)

Gud er en kjærlighetsfull, oppmerksom og medfølende hyrde. Vi kan alltid stole på at han vil ta hånd om oss som regner oss som hans sauer. Han beskytter sine sauer, han leder sine sauer og han har sørger for alle behov sauene kan ha. I Esekiels bok beskriver profeten hvordan denne verdens hyrder forkludrer oppdraget å ta hånd om de som trenger det. Så lover Gud gjennom profeten at han selv vil ta hånd om dem som tillater ham å gjøre dette:

«Så sier Herren Gud: Se, jeg vil selv lete etter sauene mine og ta meg av dem. Som en gjeter tar seg av sauene sine og er med dem den dagen de blir spredt, slik vil jeg ta meg av sauene mine og berge dem fra alle stedene de kom til da de ble spredt, på den mørke og skytunge dagen. Jeg vil føre dem ut fra folkene, samle dem fra landene og føre dem inn i deres eget land. Så skal jeg gjete dem på fjellene i Israel, i dalene og overalt hvor de bor i landet. På gode beitemarker skal jeg gjete dem, de skal ha engene sine på Israels høye fjell. Der skal de hvile i frodige enger. De skal gå på saftige beiter på fjellene i Israel.  Jeg vil gjete sauene mine og la dem hvile, sier Herren Gud. Jeg vil lete opp de bortkomne, føre tilbake de fordrevne, forbinde de skadde, styrke de syke, vokte de fete og sterke og gjete dem på rett vis." (Esekiel 34,11-16)

Jesus beskriver også seg selv som en hyrde og dem som følger ham som sauer. Han er den «gode» hyrden, fordi han ikke forlater sauene når de kommer i vanskeligheter.
«Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene.  Men den som er leiekar og ikke gjeter, og som selv ikke eier sauene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme, og ulven kaster seg over dem og sprer flokken. For han er bare leiekar og har ingen omsorg for sauene. Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, slik som Far kjenner meg og jeg kjenner Far. Jeg gir livet mitt for sauene. (Joh 10,11-15)

Tanke for dagen:
Hvordan kan jeg la Herren få være «min» hyrde i dag?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar