Centauro

fredag

Guds navn 6 (7)


Jehova – Rophe = Herren helbreder

-Rut Baronowsky

Bibeltekst: Andre Mosebok 15,1-27

Nøkkelvers:
«Han sa: «Hvis du fullt og helt adlyder Herren din Guds røst og gjør det som er rett i hans øyne, lytter til hans bud og holder alle hans forskrifter, da skal jeg ikke legge på deg alle de sykdommene jeg la på egypterne. For jeg, Herren, er den som helbreder deg.» (2 Mos 15,26)

Jehova – Rophe taler om Gud som den som gjenoppretter, helbreder eller som gjør sunn. Gud er den store legen som helbreder fysiske og følelsesmessige mangler hos sitt folk.
I Bibelen lærer vi at det er Gud som skapte alt liv. Det er han som er kilden til alt liv og det er han som opprettholder alt liv. Da får vi også tillitsfullt tro at han har makt til å helbrede det som er sykt. I Andre Mosebok lover Herren Israels folk at de ikke skal bli syke om de bare oppfyller noen betingelser. Det handler om tre ting: 1) om lydighet, 2) om å gjøre det som er rett og 3) om å holde hans forskrifter.

Iblant kan vi fristes til å tenke at Gud ikke ønsker å hjelpe oss i vår nød, eller at han ser andre ting som viktigere. Når disse tankene kommer må vi huske at navnet hans sier at det ligger i hans natur å lege det som er vondt i våre liv. Ikke alle blir umiddelbart helbredet når vi ber, men det er alltid rett å be. Gud vet om vår situasjon og han vil lede alt til det beste for oss.
Men til og med hvert hårstrå dere har på hodet, er talt. Vær ikke redde! Dere er mer verdt enn mange spurver. (Luk 12,6-7)
En av de viktigeste tingene som Jesus gjorde når han gikk omkring på jorden var å lege syke. Men han helbredet bare dem som selv var interessert. Ved flere anledninger spurte han menneskene om hva de selv ønsket. Og ved et tilfelle spør han direkte en mann som hadde vært syk lenge: «Vil du bli frisk?»
Det var en mann der som hadde vært syk i trettiåtte år.  Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og sa til ham: «Vil du bli frisk?»  Den syke svarte: «Herre, jeg har ingen som kan få meg ned i dammen når vannet blir rørt opp. Og når jeg kommer fram, går alltid en annen uti før meg.»   Da sier Jesus til ham: «Stå opp, ta båren din og gå!»   Straks ble mannen frisk, og han tok båren sin og gikk. (Joh 5,6)
Ved en annen anledning møter Jesus mann som åpenbart er blind. Det var ingen tvil om at han visste at mannen trengte å bli helbredet, men likevel spør han: «Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?»
«Da Jesus nærmet seg Jeriko, satt en blind mann ved veien og tigget. Mannen hørte at det var mye folk på veien, og spurte hva som sto på. De svarte ham: «Jesus fra Nasaret kommer forbi.» Da ropte han: «Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!»  De som gikk foran, snakket strengt til ham og ba ham tie, men han ropte bare enda høyere: «Du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!»  Jesus stanset og ba om at den blinde skulle føres til ham. Da han kom nærmere, spurte Jesus ham: «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Han svarte: «Herre, la meg få synet igjen!» Jesus sa til ham: «Bli seende! Din tro har frelst deg.» Straks kunne han se, og han ga seg i følge med Jesus og lovet Gud. Og hele folkemengden som så dette, lovpriste Gud. (Luk 18,35-43)

Tanke for dagen:
I dag vil jeg bære frem alt det som er vondt til Deg min Gud, Du som er den eneste som kan gjøre meg hel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar