Centauro

måndag

Guds navn 1 (7)

Jehova - Jahve = Jeg er
Bibeltekst: Andre Mosebok 3,1-22

Nøkkelvers:
«Gud svarte Moses: «Jeg er den jeg er.» Og han sa: «Slik skal du svare israelittene: Jeg er har sendt meg til dere.» (2 Mos 3,14)

Navnet Jehova betyr «Jeg ER». Det leder tanken til Guds evige natur og til hans suverenitet, overlegenhet og allmakt over himmel og jord. Navnet Jehova – Jahve finnes 6519 ganger i det gamle testamentet. Det er det navnet som brukes mer enn alle andre navn på Gud. Til forskjell fra andre navn skrives navnet Jahve i det gamle testamentet alltid med store bokstaver. Navnet Jehova kan også bety "Herre, den som skal bestemme over livet mitt".

Vi lever i en postmoderne verden hvor alt er relativt. Ingenting står fast. Din sannhet er like god som min. Det som er sant i dag behøver ikke være sant i morgen. Den eneste målestokken for hva som går an og hva som ikke går an er mine egne synspunkt og meninger. I kontrast til en så vaklende grunn påstår bibelen at det finnes én som står fast. Det er den evige guden, Han som åpenbarte seg på jorden ved Jesus. Det er interessant å legge merke til at Jesus selv hevdet at han var «Jeg er».

«… det er min Far som gir meg ære, han som dere kaller deres Gud.Dere kjenner ham ikke, men jeg kjenner ham. Dersom jeg sa at jeg ikke kjente ham, var jeg en løgner, slik som dere. Men jeg kjenner ham og holder fast på hans ord. Deres far Abraham jublet over å skulle se min dag. Han fikk se den dagen og frydet seg.» «Du er ennå ikke femti år og har sett Abraham?» sa jødene. Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Før Abraham var, er jeg.» (Joh 8,54-58)

Noen har sagt: «Det er bare Gud som er. Alle vi andre holder på å bli». Gud er, men vi kan forandres og vår bønn i dag er at vi mer og mer skal forandres til hans likhet.

Tanke for dagen:
Om det er sant at Gud er den evige, den uforanderlige, at han er Skaperen, at han er den suverene styresmannen over himmel og jord, hva vil dette bety for meg?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar