Centauro

fredag

Guds navn 5 (7)

Jehova – Tsidkeenu = Herren min rettferdighet
/ Rut Baronowsky
Bibeltekst: Jeremia 23,5-6

Nøkkelvers:

«I hans dager skal Juda bli frelst og Israel bo trygt. Og dette er navnet han skal få: Herren, vår rettferdighet.» (Jer 23,6)

I denne bibelteksten fra det gamle testamentet finner vi enda en jesusprofeti. Det står der ikke bare som en beskrivelse av Herrens egenskaper, at han er rettferdig, men som noe han faktisk gir til sitt folk. Den som tror på Jesus får regne seg som rettferdig for Gud. Dette står også klart i Jesajas profeti om Jesus, som vi kan lese i Jesaja 53:
«Min rettferdige tjener skal gjøre de mange rettferdige, han har båret deres skyld.» (Jes 53,11)

Jesus ønsker at vi skal hungre og tørste etter rettferdighet, og han lover salighet til den som gjør dette og at vi skal få det vi lengter etter.
«Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes.» (Matt 5,6)

Jesus taler også om at menneskelig rettferdighet ikke er nok. For å komme inn i himmelriket kreves det noe mye mer.
«Ja, jeg sier dere: Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket.» (Matt 5,20)

Jesus viser oss at vi er avhengige av Hans nåde for å vinne den rettferdighet som er noe verd. I Lukasevangeliet taler han om dette:
«To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariseer og den andre toller. Fariseeren stilte seg opp for seg selv og ba slik: ‘Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker, de som svindler, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der. Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener.’ Tolleren sto langt unna og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg for brystet og sa: ‘Gud, vær meg synder nådig!’
   Jeg sier dere: Tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt.
» (Luk 18,14)

Vi får del i Guds rettferdighet ved troen på Gud og på det han har sagt. Fariseeren stolte på sin egen rettferdighet, men tolleren kastet seg på Guds nåde, og det gav ham rettferdighet.
Paulus skriver flere steder at rettferdigheten blir vår ved troen.
«For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, slik det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro.» (Rom 1,17)
«Min rettferdige skal leve ved tro;» (Hebr 10,38)

Tanke for dagen:
I dag vil jeg takke for at jeg får tro at din rettferdighet kan bli min hvis jeg stoler på Jesu forsoningsverk og Hans nåde.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar