Centauro

onsdag

Guds navn 3(7)

Jehova – Shalom = Herren er fred
Rut Baronowsky

Bibeltekst: Dommerne 6

Nøkkelvers:
«Så bygde Gideon et alter for Herren der og kalte det «Herren er fred». (Dom 6,24)

Jehova Shalom forekommer bare én gang i det gamle testamentet, og da handler det om det alter som Gideon bygget for Herren. Gud hadde kalt Gideon til tjeneste. Han hadde sendt sin engel for å gi Gideon i oppdrag å berge israelittene fra deres fiender. Gideon følte at han ikke hadde de kvalifikasjoner som trengtes. Han ble forferdet over at han hadde sett Herrens engel ansikt mot ansikt og at han på tross av dette fortsatt levde. Men Herren sa til ham «Fred være med deg, vær ikke redd! Du skal ikke dø.» (v. 23)

I Jesaja kapittel 9,6-7 finner vi en av de mest kjente profetiene om Jesus. Der står det «Han har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste.» Et av Jesu navn er altså «Fredsfyrsten».

Jesus gir oss mange løfter om at han skal gi oss fred om vi bare bærer alt frem for ham. Han lover at han skal gi oss ikke bare en midlertidig fred, men en fred som varer. Den som hadde hatt et møte med Jesus fikk fortsette sin vandring med fred i sitt indre. En kvinne som i tolv år hadde vært syk rørte ved Jesus klær i troen på at han kunne gjøre henne frisk. Hun fikk ikke bare sin helse tilbake, men hun fikk gå i fred.
«Da sa han til henne: «Din tro har frelst deg, datter. Gå bort i fred". (Mark 5,34)

Når Jesus snart skal forlate disiplene forbereder han dem på hva som skal komme. Han ønsker at de uansett hva som skjer kan ha fred i Ham.  Han sier:
«Det kommer en time, ja, den er nå, da dere skal bli spredt og gå hver til sitt og la meg bli igjen alene. Likevel er jeg ikke alene, for Far er med meg. Dette har jeg sagt dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsler. Men vær frimodige, jeg har seiret over verden!» (Joh 16,32-33)

I sitt avskjedstale beskriver han også at det ikke er en hvilken som helst fred han tilbyr dem som tror på ham. Det er en overnaturlig fred som bare Jesus kan gi.
«Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.» (Joh 14,27)

Paulus skriver i Kolosserbrevet at vi er kalt til å ha fred og dessuten at vi kan være med å påvirke denne freden. Vi kan velge om vi vil tillate freden å råde i våre hjerter. Han sier
«La Kristi fred råde i hjertet, for til det ble dere kalt …» (Kol 3,15)

Tanke for dagen:
Bønn: Jesus, du som er «fredsfyrsten», hjelp meg i dag å la din fred råde i mitt hjerte!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar