Centauro

torsdag

‘En tid for alt’ – og nå er det tid for noe annet

Fra Jostein Nielsens blogg
Planen var å holde på i 9 uker da jeg den 1. april 2009 bestemte meg for å blogge mitt daglige ‘manna’ – som ganske enkelt betyr å dele med andre det Guds ord ga meg å tygge på. 

Mer enn åtte år er en lang tid, og jeg har med jevne mellomrom vurdert å 'legge opp'. Men  bloggingen har gitt meg veldig mye velsignelse, og hjulpet meg til å sette egne ord på troen min.  

Underveis har det også kommet ganske mange ‘Aha!’ opplevelser som har hjulpet meg til å se klarere ting som tidligere lå i «mysterie-boksen». Samtidig har ikke innholdet i mysterieboksen blitt mindre. Jeg har tvert imot sett enda mer av frelsens og nådens mysterium. Jeg liker faktisk at jeg ikke forstår alt, og tror det er en del av nåden.

Les mer HER.

fredag

De gode vanene – en tid for alt *

Fra Jostein Nielsens blogg
Når jeg forsøker å finne ut hva disiplene gjorde riktig mens de ventet på at Den hellige ånd skulle komme, ser jeg at det var viktig at de fulgte Jesu instruksjon. De vendte tilbake til Jerusalem, slik jeg leste i går, men Jesus hadde ikke sagt noe om hvor. Så hva skulle de da gjøre? De gjorde det som var mest naturlig for dem:
Inne i byen gikk de opp på den salen hvor de pleide å holde til.
Apg 1:13
Les mer HER.

söndag

Mer kjærlighet?

- Skaperkraft -

"Å åpne for tre juridiske foreldre vil være å institusjonaliserer enda mer familiekonflikter enn det vi allerede har.
    Det er nemlig ikke slik at flere foreldre bare betyr mer kjærlighet. Tvert imot, og det er barna det kommer til å gå hardest utover.
   Arbeiderpartiet vil gjøre det mulig for ett barn å ha mer enn to juridiske foreldre. Det er slik at «tiden jobber for dette,» forklarer Martin Henriksen, leder av partiets familieutvalg. Og «akkurat som andre tabuer har falt de siste tiårene», vil også to-foreldre-tabuet falle."

Les mer HER.

onsdag

Dødshjelp er å godta et brutalisert menneskesyn

- Skaperkraft - 

"Forslaget om å åpne for dødshjelp bygger ikke på respekt for folks egne valg, men på et menneskesyn på avveie.

   Men spørsmålet om dødshjelp er ikke så enkelt.
Vår kunnskap om smertelindring gjør for det første at svært få i Vesten i dag trenger å oppleve store smerter mot slutten av livet. Hvis vi engasjerer oss for dem, burde vi heller gjøre tilbudet om god lindrende behandling tilgjengelig for de som trenger det. De fleste som velger død i land hvor det er tillatt, oppgir da heller ikke smerte som primærmotivasjon, men heller tap av mening, ønske om selvbestemmelse og frykt for å være en byrde.

   For det andre er det vanskelig å finne ut hvordan man kan diskriminere mellom «rett» og «feil» lidelse. Det var poenget til filosof Lars Johan Materstvedt i en diskusjon med Unge Venstres Tord Hustveit før Venstres landsmøte. Hustveit tok til orde for å utrede legeassistert selvmord for et begrenset utvalg syke, og Materstvedt kritiserte forslaget som mer autoritært enn liberalt. Begrunnelsen var at Hustveit gjør seg til dommer ved å diskriminere mellom hvem som skal ha tilgang til dødshjelp, og hvem som ikke skal ha det."

Les mer HER.

torsdag

Den beste kledningen – en tid for alt *

- Fra Jostein Nielsens blogg -

I dag tar jeg en liten avstikker fra Jesu undervisning i den intensive repetisjonstiden mellom påske og pinse. Paulus var også opptatt av at de som omvendte seg og ble frelst skulle oppleve å bli ikledd kraften fra det høye – dåpen i Den hellige ånd.


Les mer HER.

Steg 10: Oppgaven. Hvordan vil du bruke livet ditt som kristen?

- Perleportalen -

I Efeserbrevet 2,10 står det: «Vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem.» Når man blir en kristen, fødes man inn i et nytt felles skap, Kristi kropp. Man får en ny identitet, en ny tilhørighet og en ny oppgave.

Hovedoppgaven for alle kristne er å være et Guds tempel(1 Kor 3,16-17), det vil si å være et sted på jorden der Gud bor og bestemmer. Det får naturligvis konsekvenser for vår livsstil: Hvordan vi snakker, hvordan vi handler og hvordan vi bruker våre liv. Sammen har altså alle kristne et felles oppdrag på jorden: Å være Kristi kropp, å la Jesus bli så tydelig og synlig som mulig for alle mennesker.

Les mer HER.

fredag

En ny oppskrift for bønn – en tid for alt *

Fra Jostein Nielsens blogg

Da disiplene spurte om hvordan de skulle be, lærte Jesus dem det som vi idag kaller «Herrens bønn». Den ‘nye oppskriften’ reduserer ikke innholdet eller posisjonen denne bønnen har blant de kristne over hele verden. Tvert imot forsterkes den bønnen og enhver bønn gjennom denne oppfordringen:
Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så deres glede kan være fullkommen.
Joh 16:24
Les mer HER.